Art 27 Incompatibilități rezultate din calitatea de avocat | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea tribunalului arbitral - Incompatibilități rezultate din calitatea de avocat -
Art. 27.
-

(1) Arbitrul care este și avocat, înscris pe tabloul avocaților compatibili, nu poate intra în compunerea unui tribunal arbitral învestit cu arbitrarea unui litigiu cu privire la care a desfășurat sau urmează a desfășura activități avocațiale; de asemenea, nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părțile aflate în acel litigiu în fața tribunalelor constituite sub egida Curții de Arbitraj.

(2) Activitățile avocațiale prevăzute la alin. (1) nu pot fi exercitate de avocatul care este și arbitru ales sau desemnat într-un litigiu determinat, nici direct și nici prin substituirea de către un alt avocat din cadrul formei de exercitare a profesiei de avocat din care el face parte.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Art 17 Constituirea tribunalului arbitral
Art 18 Desemnarea arbitrului
Art 19 Independența arbitrilor
Art 20 Caracterul individual al numirii arbitrului
Art 21 Numirea arbitrului în caz de pluralitate de părți
Art 22 Numirea, revocarea, înlocuirea arbitrilor
Art 23 Procedura revocării
Art 24 Recuzarea arbitrilor, asistenților arbitrali și experților
Art 25 Constituirea tribunalului arbitral
Art 26 Abținerea arbitrilor
Art 27 Incompatibilități rezultate din calitatea de avocat
Art 28 Răspunderea arbitrilor
Art 29 Cererea de sesizare a Curții de Arbitraj. Elemente
Art 30 Înregistrarea cererii
Art 31 Documente remise părților
Art 32 Sesizarea Curții de Arbitraj
Art 33 Alegerea arbitrului de către reclamant
Art 34 Alegerea arbitrului de către pârât
Art 35 Natura juridică a termenelor
Art 36 Desemnarea tribunalului arbitral de către Autoritatea de nominare
Art 37 Desemnarea supraarbitrului
;
se încarcă...