Art 13 Compromisul | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Convenția arbitrală - Compromisul -
Art. 13.
-

Prin compromis părțile convin ca un litigiu ivit între ele să fie soluționat pe calea arbitrajului, arătându-se, sub sancțiunea nulității, obiectul litigiului.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Art 3 Natura juridică a litigiilor arbitrabile
Art 4 Capacitatea persoanelor de a încheia convenții de arbitraj
Art 5 Definirea arbitrajului instituționalizat
Art 6 Asigurarea drepturilor părților
Art 7 Obligația de confidențialitate
Art 8 Excepții
Art 9 Buna-credință
Art 10 Încercarea de soluționare amiabilă
Art 11 Convenția arbitrală
Art 12 Clauza compromisorie
Art 13 Compromisul
Art 14 Alte forme
Art 15 Încheierea convenției arbitrale de către stat și autoritățile publice
Art 16 Competența exclusivă a tribunalului arbitral
Art 17 Constituirea tribunalului arbitral
Art 18 Desemnarea arbitrului
Art 19 Independența arbitrilor
Art 20 Caracterul individual al numirii arbitrului
Art 21 Numirea arbitrului în caz de pluralitate de părți
Art 22 Numirea, revocarea, înlocuirea arbitrilor
Art 23 Procedura revocării
;
se încarcă...