Art 105 Dreptul aplicabil | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale - Dreptul aplicabil -
Art. 105.
-

Tribunalul arbitral va aplica dreptul comun în materia procedurii civile, precum și dispozițiile cuprinse în ~Convenția~ europeană de arbitraj comercial internațional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, și, respectiv, dispozițiile Regulamentului de arbitraj al Comisiei Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL), în măsura în care respectivele dispoziții nu contravin prezentelor reguli.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Art 95 Determinarea legii aplicabile
Art 96 Durata termenelor
Art 97 Limba în care au loc dezbaterile
Art 98 Arbitraj instituționalizat
Art 99 Alegerea modalității de arbitrare
Art 100 Arbitraj ad-hoc
Art 101 Asistența acordată de Curtea de Arbitraj
Art 102 Sediul materiei
Art 103 Dispoziții procedurale incidente
Art 104 Intrarea în vigoare
Art 105 Dreptul aplicabil
Art 106 Anexe
;
se încarcă...