Art 101 Asistența acordată de Curtea de Arbitraj | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Asistența acordată de Curtea de Arbitraj -
Art. 101.
-

(1) În cazul unui arbitraj ad-hoc organizat de părți pentru soluționarea unui litigiu determinat, Curtea de Arbitraj le poate acorda asistență, la cererea lor comună sau a uneia dintre ele, urmată de acceptarea celeilalte părți, formulată în scris, și cu plata taxei arbitrale potrivit Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale.

(2) Asistența Curții de Arbitraj în arbitrajul ad-hoc constă în următoarele activități sau numai în unele dintre ele, potrivit înțelegerii cu părțile:

a) furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informații sau documentații referitoare la soluțiile doctrinare și jurisprudențiale într-o anumită problemă;

b) asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale arbitrajului, constând în operațiuni privind primirea, înregistrarea și evidența corespondenței, citarea părților și comunicarea actelor, emiterea diverselor înștiințări către părți și arbitri, consemnarea dezbaterilor în încheieri de ședință, îndosarierea actelor, întocmirea și păstrarea registrelor, precum și orice alte asemenea lucrări necesare bunei desfășurări a arbitrajului;

c) asigurarea unui spațiu corespunzător pentru desfășurarea arbitrajului;

d) urmărirea și facilitarea arbitrajului astfel încât acesta să se desfășoare în bune condiții și să se finalizeze în termenul stabilit;

e) examinarea, la cererea tribunalului arbitral și a părților, a proiectului de hotărâre arbitrală sub aspectul formei și/sau al unor probleme de drept, fără însă a se impieta asupra libertății de decizie a arbitrilor.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Art 91 Caracterul și executarea sentinței arbitrale
Art 92 Scoaterea cauzei de pe rol
Art 93 Perimarea cererii de arbitrare
Art 94 Reguli aplicabile
Art 95 Determinarea legii aplicabile
Art 96 Durata termenelor
Art 97 Limba în care au loc dezbaterile
Art 98 Arbitraj instituționalizat
Art 99 Alegerea modalității de arbitrare
Art 100 Arbitraj ad-hoc
Art 101 Asistența acordată de Curtea de Arbitraj
Art 102 Sediul materiei
Art 103 Dispoziții procedurale incidente
Art 104 Intrarea în vigoare
Art 105 Dreptul aplicabil
Art 106 Anexe
;
se încarcă...