Actul de misiune | Reguli

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Arbitrajul instituționalizat - Procedura prearbitrală -
SECȚIUNEA a V-a
Actul de misiune

Definiție. Conținut

Art. 48. -

(1) Actul de misiune este documentul cu regim special cuprins într-un formular tipizat conform anexelor nr. 1 și 1A*) sau, după caz, anexelor nr. 2 și 2A*) la prezentele reguli, în care se consemnează:

a) acceptul arbitrului/supraarbitrului și al supleantului;

b) refuzul arbitrului/supraarbitrului și al supleantului de a face parte din tribunalul arbitral;

c) angajamentul de prioritate față de orice altă activitate a membrilor tribunalului arbitral;

d) declarația sub semnătură privată că nu se află în niciuna dintre cauzele de incompatibilitate;

e) părțile și reprezentanții legali ai acestora;

f) obiectul litigiului;

g) numele asistentului arbitral căruia i s-a repartizat litigiul în responsabilitate;

h) semnătura arbitrului/supraarbitrului și a asistentului arbitral.

*) Anexele nr. 1, 1A, 2 și 2A se comunică persoanelor interesate.

Refuzul de acceptare a misiunii

(2) În caz de refuz al arbitrului, supraarbitrului, precum și al supleantului de a accepta misiunea, se aplică dispozițiile privitoare la înlocuirea acestora.

Acesta este un fragment din Regula de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional din 29.03.2010 *. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reguli:
Sesizarea Curții de Arbitraj
Comunicarea actelor de procedură
Cheltuielile arbitrale
Constituirea tribunalului arbitral
Actul de misiune
Luarea măsurilor asigurătorii
Termenul și locul arbitrajului
Înfățișări și dezbateri
Probațiunea Excepții
Hotărârea arbitrală
Caracterul și executarea sentinței arbitrale
Scoaterea de pe rol a litigiului Perimarea
Dispoziții generale
Dispoziții procedurale incidente
;
se încarcă...