Guvernul României

Clasificarea activităților din economia națională - CAEN din 06.10.1997

Modificări (...), Referințe (6)

În vigoare de la 01 ianuarie 1998 până la 31 decembrie 2002

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

PRINCIPII DE ELABORARE ȘI UTILIZARE

I. PREZENTARE GENERALĂ

Activitatea productivă, denumită în continuare "activitate", este acțiunea rezultată dintr-o anumită combinație a factorilor de producție care conduc la crearea de bunuri sau servicii determinate. O activitate se caracterizează prin intrări de produse (bunuri și servicii), un proces de producție și produse create.

Clasificarea activităților din economia națională (CAEN) asigură identificarea tuturor activităților și codificarea lor într-un sistem unitar. Aceasta permite organizarea, raționalizarea și informatizarea fluxurilor informaționale economico-sociale, crearea facilităților de prelucrare pentru integrarea în sistemele național și internațional de prezentare și analiză a informațiilor.

În CAEN, activitățile economico-sociale sunt grupate pe cinci trepte (secțiuni, subsecțiuni, diviziuni, grupe și clase), potrivit schemei de mai jos. Acestea sunt constituite după principiul omogenității ca totalitate de activități care au drept caracteristici comune:

- natura bunurilor și serviciilor prestate (componența lor fizică, stadiul de fabricație, necesitățile pe care le pot satisface);

- modul de folosire a bunurilor și serviciilor de către agenții economici (consum intermediar, consum final, formarea capitalului etc.);

- materia primă, procesele tehnologice, organizarea și finanțarea producției.

Importanța acestor caracteristici variază în funcție de gradul de detaliere a categoriilor din CAEN.

Aplicarea clasificării se referă la unități care funcționează în calitate de unități economice sau instituționale, fără a se face distincție de forma de proprietate, forma juridică sau modul de exploatare. Unitățile care desfășoară același tip de activitate se includ în aceeași categorie de clasificare indiferent dacă sunt persoane juridice sau persoane fizice. Ca urmare, în procesul construirii clasificării, criteriile de ordin juridic nu au fost luate în considerare ca atare, de exemplu: cooperativele care au ca activitate principală comerțul se regăsesc în Secțiunea H - Comerț cu ridicata și amănuntul; repararea și întreținerea autovehiculelor, motocicletelor și a bunurilor personale și casnice, cele care au activități principale altele decât comerțul, se regăsesc, indiferent de statutul lor, după caz, în diviziunile corespunzătoare.

Prezenta clasificare satisface obiectivul prioritar, conform prevederilor H.G. nr. 575bis/1992, de armonizare cu Nomenclatorul activităților din Comunitatea Europeană (NACE - rev. 1) și, cu toate că oferă unele elemente de continuitate, generează o ruptură față de Clasificarea ramurilor din economia națională (CREN) care a funcționat în baza H.C.M. nr. 483/1962. Ca urmare, principiile de elaborare a noii clasificări a activităților țin seama de corespondența cu clasificările internaționale și, în special, cu cea europeană, în cadrul unui sistem unic. Spațiul statistic european este extins acum la țările AELS și la cea mai mare parte a țărilor din Europa Centrală. Pentru prima dată, datele statistice sunt culese pe baza aceleiași structuri de clasificare, NACE rev. 1 fiind transpus direct în CITI/ISIC rev. 3, iar CAEN în NACE rev. 1 prin intermediul tabelelor de trecere. Față de CITI/ISIC rev. 3 și NACE rev. 1, CAEN cuprinde categorii de clasificare, astfel:

Schema de structură

CITI rev. 3 NACE rev. 1 CAEN
Secţiuni 17 17 19
Subsecţiuni - 31*) 34*)
Diviziuni 60 60 60
Grupe 159 222 226
Clase 292 503 546

Schema de codificare

Secţiuni 1 literă 1 literă 1 literă
Subsecţiuni - 2 litere 2 litere
Diviziuni 2 cifre 2 cifre 2 cifre
Grupe 3 cifre 3 cifre 3 cifre
Clase 4 cifre 4 cifre 4 cifre

*) Cuprinde și secțiunile care nu au subsecțiuni.

Așa cum se observă din schemele de mai sus, structurile clasificărilor comparate sunt echivalente, diferă numai gradul de detaliere, însă trunchiul diviziunilor este neschimbat, păstrându-se codificarea identică pentru a se asigura o cât mai largă identitate de coduri de la nivel de diviziune în jos.

II. DELIMITĂRI SECTORIALE ALE CLASIFICĂRII ACTIVITĂȚILOR

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...