Parlamentul României

Legea nr. 53/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 martie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 7 din 8 iulie 2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 în 10 iulie 2009, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul II punctul 4, alineatul (6) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Comisia prevăzută la alin. (3) este compusă din 15 membri, reprezentanți ai ministerului de resort, asociațiilor profesionale și/sau operatorilor economici cu activitate în domeniul producției, depozitării și comercializării semințelor de consum și ai burselor de mărfuri autorizate conform Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri, care administrează o piață pe care se pot tranzacționa certificate de depozit pentru semințe de consum, reprezentanți ai patronatelor din agricultură și industrie alimentară, ai Comisiei Naționale de Gradare a Semințelor de Consum, al cărei președinte va fi numit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale."

2. La articolul II punctul 6, litera l) a articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

l) Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. (FGCR) - societate comercială constituită în baza legislației societăților comerciale, care are ca obiect de activitate garantarea creditelor și administrarea schemei de garantare a certificatelor de depozit, prin derogare de la prevederile art. 14 și 15 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare - denumit în continuare Administrator, și care asigură administrarea schemei de garantare a certificatelor de depozit."

3. La articolul II punctul 19, litera a) a alineatului (2) al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) contribuția depozitarilor și dobânzile acumulate aferente acesteia în schema de garantare pentru certificatele de depozit, denumită în continuare schema;".

4. La articolul II punctul 19, după litera c) a alineatului (2) al articolului 30 se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) creanțele Administratorului rezultate din utilizarea surselor prevăzute la lit. a) pentru plata certificatelor de depozit."

5. La articolul II punctul 21, alineatul (4) al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Administratorul poate investi resursele financiare disponibile în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice și/sau în depozite bancare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 19 martie 2010.

Nr. 53.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...