OPINIE CONCURENTĂ | Decizie 89/2010

Acesta este un fragment din Decizia nr. 89/2010 asupra obiecției de neconstituționalitate referitoare la Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
*

OPINIE CONCURENTĂ

Respingerea ca inadmisibilă a sesizării de neconstituționalitate, pronunțată cu unanimitate de voturi, este consecința faptului că a fost înregistrată după promulgarea și publicarea legii în Monitorul Oficial al României. Aceasta deoarece, în condițiile prevederilor art. 146 lit. a) din Constituție, referitoare la controlul a priori, Curtea Constituțională se pronunță asupra constituționalității legilor înainte de promulgare.

Este însă de observat cronologia procesului legislativ. Astfel, pe data de 11 ianuarie 2010, în calitate de Cameră decizională, Camera Deputaților a adoptat proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, dată la care s-a comunicat și începerea curgerii termenului pentru formularea eventualelor obiecții de neconstituționalitate. Pe data de 12 ianuarie 2010, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, și senatorii au luat cunoștință despre depunerea legii la secretarii generali, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale. Sesizarea de neconstituționalitate a fost depusă la secretarul general al Camerei Deputaților pe data de 14 ianuarie 2010, fiind înregistrată sub nr. 51/223, apoi transmisă Curții Constituționale pe data de 15 ianuarie 2010, unde a fost înregistrată sub nr. 473. Tot pe data de 14 ianuarie 2010, legea a fost promulgată de către Președintele României prin Decretul nr. 11 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din aceeași zi. Deoarece legea a fost adoptată în procedură de urgență, termenul de exercitare a dreptului de sesizare a Curții Constituționale a fost de două zile, termen care, pentru deputați, a început să curgă pe data de 11 ianuarie, iar pentru senatori, pe data de 12 ianuarie 2010.

Dincolo de considerentele ce au stat la baza deciziei, apreciez că era necesară reconsiderarea modului de calcul privind termenele de sesizare a Curții Constituționale, astfel cum s-a statuat prin Decizia nr. 233/1999, în sensul că acestea sunt termene care privesc desfășurarea raporturilor constituționale dintre autoritățile publice și, prin urmare, în măsura în care nu se prevede altfel în mod expres, nu se calculează pe zile libere.

În dezacord cu opinia majoritară, apreciez că, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale, termenele trebuie calculate pe zile libere, în sensul că nu se include în termen ziua în care el începe să curgă și nici ziua în care se împlinește. Avem în vedere natura termenului, distincțiile dintre termenele referitoare la măsurile restrictive de drepturi și cele puse la dispoziție pentru valorificarea, exercitarea unui drept, efectivitatea dreptului, dar și importanța raporturilor constituționale dintre autoritățile publice. Prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale statuează că respectivele termene sunt puse la dispoziție în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale, sens în care legea se depune la secretarul general al Camerei Deputaților și al Senatului cu 5 zile înainte de a fi trimisă spre promulgare. Avem în vedere și prevederile art. 14 din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora procedura jurisdicțională constituțională se completează cu regulile procedurii civile, dar și cele ale art. 101 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora termenele se înțeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârșit termenul.

Din această perspectivă, apreciez că poate fi pusă în discuție chiar și constituționalitatea unui decret prin care se promulgă o lege în interiorul termenului de sesizare a Curții Constituționale, făcând astfel inoperant controlul a priori.

Judecător,
prof. univ. dr. Tudorel Toader

Acesta este un fragment din Decizia nr. 89/2010 asupra obiecției de neconstituționalitate referitoare la Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...