Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 22/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de selecție și ierarhizare în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 februarie 2010 până la 06 august 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 69/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru aplicarea prevederilor art. 751 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 și art. 51 alin. (2) din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 582/2001,

în scopul asigurării transparenței și șanselor egale de evoluție în carieră, realizării cadrului unitar de selecție și al valorificării performanțelor și potențialului cadrelor militare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de selecție și ierarhizare în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă "M.R.U. 3/4 - Norme privind organizarea și funcționarea sistemului de selecție și ierarhizare în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.179/2007, cu modificările ulterioare*).

*) Ordinul nr. M.179/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate națională.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea

București, 5 februarie 2010.

Nr. M.22.

ANEXĂ

NORME
privind organizarea și funcționarea sistemului de selecție și
ierarhizare în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare
din Ministerul Apărării Naționale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...