Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS

Ordinul nr. 9/2010 pentru aprobarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 februarie 2010 până la 25 ianuarie 2011, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 95/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul:

- art. 1 alin. (4) lit. b) și art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 55 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Catalogul național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public sau privat îndreptățite.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 274/2007 pentru aprobarea Catalogului național cu produse, profile și pachete de protecție INFOSEC - versiunea aprilie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 7 mai 2007.

Art. 3. -

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Directorul general al Oficiului Registrului Național
al Informațiilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu

București, 2 februarie 2010.

Nr. 9.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...