Guvernul României

Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor din 21.11.1997

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10 decembrie 1997.

În vigoare de la 10 decembrie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanță a construcțiilor, în scopul aplicării diferențiate a sistemului calității, conform legii.

Art. 2. -

Construcțiile reprezintă lucrările concepute și executate pentru îndeplinirea unor funcții economico-sociale sau ecologice. Ele sunt caracterizate, de regulă, în raport cu necesitatea de adaptare la condițiile locale de teren și de mediu, cu durata mare de utilizare, cu volumul important de muncă și de materiale înglobate.

Art. 3. -

Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcțiilor noi sau existente.

Art. 4. -

Construcțiile se încadrează, după importanța lor, în următoarele categorii:

a) de importanță globală, denumite categorii de importanță, care privesc întreaga construcție, sub toate aspectele;

b) de importanță specifice, denumite clase de importanță, care privesc întreaga construcție sau părți ale acesteia, sub anumite aspecte.

CAPITOLUL II Categorii de importanță

Art. 5. -

Categoriile de importanță a construcțiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerințelor, precum și pentru delimitarea obligațiilor care revin persoanelor juridice și fizice implicate, în condițiile legii, ținând seama de următoarele aspecte: Modificări (1)

a) implicarea vitală a construcțiilor în societate și în natură - gradul de risc sub aspectul siguranței și al sănătății;

b) implicarea funcțională a construcțiilor în domeniul socioeconomic, în mediul construit și în natură - destinația, modul de utilizare etc.;

c) caracteristici proprii construcțiilor - complexitatea și considerentele economice.

Art. 6. -

Categoriile de importanță care se stabilesc pentru construcții sunt:

- construcții de importanță excepțională (A);

- construcții de importanță deosebită (B);

- construcții de importanță normală (C);

- construcții de importanță redusă (D).

Art. 7. -

Categoria de importanță se stabilește de către proiectant, la cererea investitorului, în cazul construcțiilor noi, sau a proprietarului, în cazul construcțiilor existente, atunci când este necesar, pentru lucrări de intervenții sau în alte cazuri.

Pentru fiecare construcție se stabilește o singură categorie de importanță și aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcția: autorizația de construire, proiectul de execuție, cartea tehnică a construcției, documentele de asigurare.

Clase de importanță

Art. 8. -

Clasele de importanță se stabilesc prin reglementări tehnice și au la bază criterii specifice.

Art. 9. -

Clasele de importanță se corelează cu categoriile de importanță de către proiectant, la construcțiile noi, și/sau de către expertul tehnic atestat, la construcțiile existente, în scopul stabilirii condițiilor de aplicare a componentelor sistemului calității.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 10. -

Categoria și clasa de importanță stabilite pentru o construcție nu se vor modifica decât la schimbarea destinației sau în alte condiții care impun aceasta, prin documentații motivate.

Art. 11. -

Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanții cerințe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanță a construcției.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...