După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 351. -

(1) Studenții care vor să înființeze o afacere proprie sunt scutiți de la plata taxelor pentru operațiunile de înregistrare și autorizare a unui PFA sau a unei întreprinderi individuale prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și de la plata tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de aceste oficii.

(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), studentul care obține calitatea de titular al PFA sau de titular al întreprinderii individuale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să urmeze cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate în România;

b) să fie cel puțin în anul II de studiu și să fi promovat, integral, la data solicitării, toate cerințele programei de învățământ prevăzute de senatul instituției;

c) nu a împlinit vârsta de 30 de ani.

(3) Cererea de înregistrare și autorizare a funcționării PFA sau a întreprinderii individuale va fi însoțită de actul doveditor emis de instituția de învățământ superior, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b)."

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 182/2016:
Art 13 "
Art 15 "
Art 16 "
Art 17 "
Art 18 "
Art 20 "
Art 24 "
Art 26 "
Art 29 "
Art 31 "
Art 35^1 "
Art 38 "
Art II
Art III
Art IV
;
se încarcă...