Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - CAPITOLUL VI Conducerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← CAPITOLUL V Unități subordonate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului CAPITOLUL VII Dispoziții organizatorice →

CAPITOLUL VI Conducerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Art. 21. -

(1) Conducerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se exercită de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, precum și de președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Cercetare Științifică, de președintele și vicepreședintele Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, numiți în condițiile legii. Modificări (2)

(3) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului reprezintă Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(4) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în fața Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.

(5) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului îndeplinește, în domeniul de activitate al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice, stabilite prin actele normative în vigoare.

(6) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(7) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului poate delega prin ordin unele dintre atribuțiile sale secretarilor de stat, secretarului general și altor persoane din cadrul ministerului.

(8) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului poate numi coordonatori ai programelor și proiectelor naționale și internaționale inițiate și derulate de minister.

Art. 22. - Modificări (1)

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct pentru educație, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

(2) Secretarul general și secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcționării Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.

(3) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) și la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului sau prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...