Art 27 Dispoziții organizatorice | Hotărâre 81/2010

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 26 Dispoziții organizatorice Art 28 Dispoziții organizatorice

CAPITOLUL VII Dispoziții organizatorice -
Art. 27.
-

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața internă și internațională, realizarea societății informaționale, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniile sportului și tineretului.

(3) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prevăzută în anexa nr. 6, și structura organizatorică, precum și instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, prevăzută în anexa nr. 6, și structura organizatorică, precum și instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...