CAPITOLUL IV Structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -
← Art 9
CAPITOLUL V Unități subordonate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -
Art 11 →

Art. 10. -

(1) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectorate școlare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București au în subordine unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...