Consiliul de Miniștri

Lista imobilelor naționalizate din 20.04.1950

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1)

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 20 aprilie 1950.

În vigoare de la 20 aprilie 1950

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Nr. de ordine al proprietarilor Numele și prenumele proprietarului și adresa imobilului naționalizat
A.
1. Alcalay Alexandru, 4 apartamente, București, str. Atena Nr. 3.
2. Alexandru C. Despina, 5 apartamente, București, str. Traian Nr. 38.
3. Aronovici Isac, 4 apartamente, București, str. Comana Nr. 1.
4. Alexandrescu Petre, 4 apartamente, București, str. Traian Nr. 131.
5. Antonescu Teofil, 3 apartamente, București, str. Popa Nan Nr. 84
6. Anăstăsescu Dumitru, 4 apartamente, București, str. Libertatii Nr. 6.
7. Alexandrescu Sultana, 4 apartamente, București, str. Logofătul Nestor Nr. 21.
8. Arghirescu Constantin, 5 apartamente, București, str. Cap. Vasilescu Nr. 13.
9. Abramovici Iancu, 4 apartamente, București, B-dul. Gh. Coșbuc 60.
10. Andrester Marcel, 4 apartamente, București, str. Mitrop. Chenadie P. 24
11. Apostolescu Dumitru, 10 apartamente, București, str. Concordiei nr. 3, str. Halelor nr. 17, Constandinache Caras 13, Sinaia, 30 Decembrie 37, Mânăstirii 1.
12. Angelescu Aurelia, 9 apartamente, București, str. Dr. Staicovici 43.
13. Antoniu Profira, 4 apartamente, București, str. Matei Voievod nr. 124.
14. Ardeleanu Eufrosina, 7 apartamente, București, str. Mihai Bravu nr. 55
15. Aslan Constanța, 4 apartamente, București, str. Viitorului nr. 73, 71.
16. Alberbuch Rasela, 4 apartamente, București, str. Lămâiței nr. 18, str. Șelari 30.
17. Arhip Smaranda, 3 apartamente, București, str. Av. Mărășeșcu 13, str. Vigilenței 1.
18. Antal Wilhemina, 7 apartamente, București, str. Popa Savu 44.
19. Ardeleanu St. Gheorghe, 7 apartamente, București, str. Mihai Bravu, nr. 86; 55.
20. Adorian Magdalena, 14 apartamente, București, str. Sf. Elefterie 14; 16.
21. Anghelescu Vasile, 4 apartamente, București, str. Dr. Herescu 12.
22. Anastasiu Denisa, 7 apartamente, București, str. Dr. Obedenaru 9, str. Olimpului 72.
23. Angelescu Dumitru, 5 apartamente, București, str. Crăciun 8, str. Borzești 7.
24. Asoc. foștilor acționari Soc. Dombeco, 8 apartamente, București, str. Pitar Moș 19.
25. Antonescu Lucia, 5 apartamente, București, str. Precupeții Vechi 44.
26. Aldea Sandu Joita, 3 apartamente, București, str. Sandu Aldea 76.
27. Alexandrescu Paraschiva, 5 apartamente, București, str. Șerban Vodă 60, Int. P-ța Cooncordiei 1.
28. Androș D. R. Marian, 3 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 20, str. Batiștei 1. Sinaia, 30 Decembrie 11.
29. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, București, str. Intr. Paun Popescu 1.
30. Alimanișteanu Pia, 2 apartamente, București, str. Olga Bancic 9, Predeal, str. Brătianu 9.
31. Atanasiu Ion, 6 apartamente, București, str. Crângași 49.
32. Albescu Solomon, 4 apartamente, București, str. Nicolae Titulescu 3A.
33. Aldea Eugenia, 3 apartamente, București, str. Alexandru Ioan Cuza 23 A.
34. Alexiu I. Nicolae, 4 apartamente, București, str. Intr. Maior Alexandru Campeanu 6.
35. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, București, str. Buzești 96 și str. Dr. Varnali 7.
36. Anastasiu Grigore, 7 apartamente, București, B-dul Mărășești 21-23.
37. Angelescu Romulus, 2 apartamente, București, str. Modrigani 4, Alexandru 36b.
38. Arama Vasile, 4 apartamente, Galați, str. Sf. Vineri 23, str. Petru Rareș 18, str. Gh. Ghica.
39. Andruțu Elena, 4 apartamente, București, str. Nicolae Fleva 21.
40. Aberman Jean, 20 apartamente, București, B-dul Republicii, 84 și Calea Moșilor 50.
41. Alevra Basile, 7 apartamente, București, str. Mitrop. Nifor 4 și 1.
42. Anghel Ion, 8 apartamente, București, str. Cuza Vodă 86.
43. Alexandrescu Ion, 6 apartamente, București, str. Enăchiță Văcărescu, 15. Târgoviște, str. Vasile Roaită, 50. Găiești, str. 23 August, 34. Vasile Roaită, str. Mihai Viteazu 62.
44. Amparescu Sevastița, 3 apartamente, București, str. Enăchiță Văcărescu, 8.
45. Arvunescu Constantin, 11 apartamente, București, șos. Viilor 40.
46. Atanasiu Maria, 5 apartamente, București, str. Horei 16; str. Cuza Vodă 28.
47. Arghirescu Julieta, 5 apartamente, București, str. Cuza Vodă, 45 A.
48. Angelescu Lucretia, 3 apartamente, București, str. Mareșal Tolbuchin 68, Piața Butculescu 7.
49. Arghiroiu Const., 3 apartamente, București, str. Maior Campeanu 50.
50. Anghel Matei, 9 apartamente, București, str. Inisori 8 și 14.
51. Andreescu Dumitrescu Aneta, 9 apartamente, București, str. Avrig, 18.
52. Alexandrescu Mihai și Elena, 3 apartamente, București, str. Vaselor, 57 și str. Pop de Băsești 65.
53. Arsu Lazăr, 4 apartamente, București, Cal. Griviței 484 A și Dorobanți 94.
54. Andreescu Elena, 4 apartamente, București, str. Popa Tatu, 33.
55. Anghelescu Gheorghe, 11 apartamente, București, str. Pompiliu Eliade, 2; str. Ghenadie Petrescu, 77, str. Ciubarev 19 și B-dul 6 Martie 38.
56. Avachian Horen, 9 apartamente, București, Calea Moșilor 358, str. Buzești 13.
57. Atanasiu Deagu, 2 apartamente, București, Intr. Iulia Hasdeu 1, str. Episcopiei 2,
58. Alexandrescu Gariafa, 7 apartamente, București, str. Dr. Marcovici 7, str. Lirei 15, șos. Nicolae Titulescu 36.
59. Asoc. Cooperatorilor Bloc. 5 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 2.
60. Avram Jaques, 5 apartamente, București, Calea Victoriei 167.
61. Alimanescu Constanța, 3 apartamente, București, str. G-ral Cristescu 16.
62. Alpin Ecaterina, 8 apartamente, București, str. Brezoianu 29.
63. Anghel St. Alexandru, 6 apartamente, București, Calea Plevnei 137.
64. Albinescu Alex. și Elena, 3 apartamente, București, Sos. Panduri 37.
65. Arghir Culina, 30 apartamente, București, str. Radu Cristian 3, str. G-ral Magheru 10, str. Hristo Botev 3, str. Suvenir 2.
66. Abramovici David, 4 apartamente, București, str. Anastase Panu 11.
67. Angelescu Anton și Dumitra, 6 apartamente, București, str. Cezar Boliac 33.
68. Avranitopol Dumitru, 6 apartamente, București, str. Logofătul Taut 77.
69. Anghelov Ioan, 6 apartamente, București, str. Ion Șulea (Dudești-Cioplea) 171-173.
70. Amzarescu Virginia, 5 apartamente, București, str. Suceava nr. 10. str. Stoian Militaru 78.
71. Aprohamian Anic și Sahag, 3 apartamente, București, șos. Vitan 108 bis, str. Dudești 86.
72. Aldea Tugui, 2 apartamente, București, B-dul. 6 Martie 63, str. G. G. Asan 63.
73. Angelescu C-tin, 2 apartamente, București, str. Cazarmei 18.
74. Anan Eugen și Iulia Gaiser, 9 apartamente, București, str. Sf. Ilie 2 fost 11.
75. Abramovici Sybilia, 5 apartamente, București, str. Dr. Georgescu 19.
76. Ursea Simion, 4 apartamente, București, str. Carol Davila 48.
77. Alexandrescu I. Simion, 8 apartamente, București, str. Gen. Suvorov 10, șos. Pantelimon 132.
78. Arionovici Jean, 6 apartamente, București, str. Coltei 26, 24, 22 str. Mavrogheni 15.
79. Apostolescu N. Ioan, 8 apartamente, București, Sos. Mihai Bravu 270, str. Orzari 67.
80. Aronovici Sofia, 1 apartamente, București, Muzeul str. Zambacian 23.
81. Armăsescu C-tin și Silvia, 7 apartamente, București, str. Th. Masaryk 22.
82. Aloman Aurelia, 3 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 16, Bul. Gen. Magheru 43, Bordea, nr. 6.
83. Anăstăsescu Maria, 4 apartamente, București, str. Puișor 42.
84. Adamescu Gherghina, 6 apartamente, București, str. Olimpului 14, str. Titus 15.
85. Anăstăsescu Ion, 4 apartamente, București, str. Antim 38, str. Dr. Sergent 27.
86. Angelescu I. și Smaranda, 7 apartamente, București, str. 13 Septembrie 18, 20.
87. Ambroze Ana, 5 apartamente, București, str. Sirenelor 12A.i,n.da.c.o.
88. Albescu Ana Victoria, 4 apartamente, București, str. Bibescu Vodă 20.
89. Atanasiu Constantin, 13 apartamente, București, str. Antim 14, 16, 18, str. Cazarmei 4.
90. Athanasulache Gh. 6 apartamente, București, str. Puțul cu Apă Rece 17.
91. Alimanescu Vinet 4 apartamente, București, str. Viitorului 33, Aleea Sahia 58.
92. Anghel I. Radu, 4 apartamente, București, str. Sandu Aldea 65.
93. Aretina Ion și Ana, 4 apartamente, București, str. Lânăriei 102.
94. Antonescu Ervidichia, 5 apartamente, București, str. Poterasi 37.
95. Axioti Manole, 3 apartamente, București, str. Elena Doamna 36.
96. Antonescu Georgeta, 9 apartamente, București, str. Elena Cuza 84, str. Norilor 22.
97. Asnas Solomon și Evelina, 3 apartamente, București, B-dul Mărășești 92.
98. Assael Ladislau și Rozalia, 5 apartamente, București, str. Cuza Vodă 2.
99. Armaselu Aneta, 4 apartamente, București, str. Frosa Sanda 16.
100. Atanasiu Teodora, 5 apartamente, București, str. Bis. Alexe 2, 11, str. G-ral Haralambie.
101. Aslan Veronica, 7 apartamente, București, str. Plugari 17.
102. Anastasiade Ion, 4 apartamente, București, Spl. Unirii 128, 126.
103. Aberman Marcel și Tiberiu, 4 apartamente, București, str. Traian 162, 164, str. Mecet 1.
104. Anastasiu Pandele și Atena, 5 apartamente, București, str. 11 Iunie 57.
105. Angelescu Gh. Elena, 5 apartamente, București, str. Polona 75.
106. Alpel Aurelia, 7 apartamente, București, Spl. Independenței 56.
107. Argir Profira Ștefania, 3 apartamente, București, str. Valeriu Brăniște 21, Bul. 6 Martie bl. A
108. Angelescu C., 6 apartamente, București, str. Matei Basarab 23.
109. Alexandrescu M., 6 apartamente, București, str. Stelea Spătarului 10 A.
110. Alexandrescu Aurel, 6 apartamente, București, str. Romulus 38.
111. Anastasiu Ion, Ecaterina, Stela Vasilescu, 8 apartamente, București, Aleea Mântuleasa 4, str. Avram Iancu 30.
112. Adamoiu Aurel și Arglaia, 13 apartamente, București, str. Cameliei 32, str. Scarlatescu 38, str. Flămanda 109.
113. Abramovici Sabina, 19 apartamente, București, str. Popa Tatu 85, str. Justiției 41.
114. Arghir Preda, 6 apartamente, București, str. Mașina de Pâine 40.
115. Albinescu C-tin, 8 apartamente, București, str. 13 Septembrie 159, 135, str. Av. Zorileanu 6.
116. Anăstăsescu Gh. 4 apartamente, București, str. Mătăsari 14.
117. Auslaender Mozes, 4 apartamente, Constanța, str. N. Titulescu 28.
118. Antoniu Iacob, 4 apartamente, București, Calea Călărași 112, str. Blănari 11.
119. Albinescu Victor, 3 apartamente, București, str. Av. Sanatescu 13. Orașul Grivița str. 9 Mai 4.
120. Andreescu Ioan, 9 apartamente, București, str. Cap. Cocorascu 35.
121. Asoc. Doamnelor Rom. Furnica, 4 apartamente, str. Cuțitul de Argint 20.
122. Aslan Sergiu, 7 apartamente, București, str. Hagiului 10.
123. Anghelescu Dumitru și Ioana, 6 apartamente, București, str. Nerva Traian 40.
124. Ahlesche Maier Ana, 2 apartamente, București, str. Plantelor 30.
125. Adelstein Edi și Cela Protopopescu, 5 apartamente, București, Calea Rahovei 210.
126. Alimanescu Elisabeta, 5 apartamente, București str. Cernat 19.
127. Anastasiade Ana, 5 apartamente, București, str. Bucovina 29.
128. Anastase Eusefina, 16 apartamente, București, str. Occident 45.
129. Alexandru Andrei, 4 apartamente, București, Șos. Ștefan cel Mare 174.
130. Alexandrescu Dan, 2 apartamente, str. Știrbei Vodă 17, str. Av. Paul Urechescu 14.
131. Atanasiu Constantin, 3 apartamente, București str. Gh. Barițiu 38, Brăila, str. N. Sassu 10.
132. Arion Maria, 4 apartamente, București, str. Gen. Stalin 32, str. Ana Ipătescu 16 A.
133. Antonescu Maria, Elena, 18 apartamente, București, Șos. N. Titulescu 23.
134. Asfadurian Asfashin și Suren, 7 apartamente, București Calea Griviței 147.
135. Antal M. S. și R., 3 apartamente, București, str. Maria Rosetti 45.
136. Alex. Tase și Rucsand, 5 apartamente, București, str. Traian 81.
137. Abrudan Vasile și Ecaterina, 5 apartamente, București, str. Ocolului 8.
138. Alexandrescu Grigore și Matei și Nitulescu Aurelia, 20 apartamente, București, Calea Șerban Vodă 71-73, str. 30 Decembrie 17.
139. Anastasiu Vanghele, 22 apartamente, București, str. Luncșoara 9, str. Pantelimon 2 bis.
140. Anghel Mihai și Maria, 11 apartamente, București, Calea Văcărești 176.
141. Adolf Fried, 4 apartamente, București, str. Generalissimul Stalin 42.
142. A.G.I.R., 3 apartamente, București, str. M. Eminescu 8.in,d,a,c,o
143. Antoniu V. Iancu, 22 apartamente, București, str. Alex. Vlahuță 28, str. 13 Decembrie 4.
144. Arnet Emanuel, 18 apartamente, București, str. Robert de Flers 16 A, str. Vasile Lascăr 6.
145. Alexiu Gh. și Aurelia, 3 apartamente, București, str. Dumitrache Banu 57.
146. Agatstein David, 5 apartamente, București, T. Masarik 9. Piatra Neamț, str. Lascăr Catargiu 94.
147. Aheret Robert, 5 apartamente, București, str. N. Filipescu 46.
148. Andrei G. Maria, 7 apartamente, București, str. Munteanu 8, str. Gr. Alexandrescu 20.
149. Atanasiu C. Elena, 11 apartamente, Brăila, str. Victoriei 51, 54, 60.
150. Alticonian Avram, 9 apartamente, București, Calea Griviței 123.
151. Andreescu Niculae, 7 apartamente, București, b-dul 1 Mai 47, str. Eduard Grand 4.
152. Atanasiu Maria, 7 apartamente, București, Șos. Ștefan cel Mare 192.
153. Adidjelin Aganii, 6 apartamente, București, Calea Văcărești 26.
154. Atanasiu Alexandru, 11 apartamente, București, Calea Văcărești 136, str. Maica Domnului 13 A.
155. Alimănișteanu Mari, 6 apartamente, București, str. A. Popov 43-45, str. Dumbrava Rosie 10.
156. Avramescu Olimpia, 3 apartamente, București, Calea Moșilor 169, str. Jules Michelet 23. Tg. Jiu, str. Eroilor 32.
157. Agostino Deatto, 9 apartamente, București, com. Băneasa, str. Negru Vodă 46, str. Apolodor 11.
158. Apostol Sp. și C., 9 apartamente, București, str. Dorobanți 176.
159. Atanasiu Ion și Lucia, 2 apartamente, București, Piața generalissimul Stalin 2.
160. Asociația Științifică a Tehnicienilor din R.P.R. 10 apartamente, București, Calea Victoriei 118.
161. Alexandru Nanci, 33 apartamente, București, str. Spiru Haret 17.
162. Augustiade Tache Stologan Ivone, 7 apartamente, București, str. Biserica Ene 8.
163. Axenia Giovani, 33 apartamente, București, str. Popa Tatu 80, B-dul A. I. Cuza 99, str. Petru Rareș 32.
164. Albu Bucur, 7 apartamente, București, Calea Griviței 181, Rășinari, str. Sibiu 502.
165. Academia R. P. R. Uzufructara Elvira Vladescu, 23 apartamente, București, Calea Dudești 71, 63, 61, str. Cpt. Petre Carp 3
166. Asoc. proprietarii blocului Colței, 14 apartamente, București, str. Ion Ghika 3, B-dul 1848 6.
167. Antoniu George, 3 apartamente, București, str. Viitorului 102.
168. Azarian Sirai și Marig Azarian, Takuhi și Onig, 9 apartamente, București, Calea Griviței 114.
169. Antonescu Ion și Pop Elena, 9 apartamente, București, str. Dr. Sion 1.
170. Artinian Antonie, 15 apartamente, București, B-dul 1 Mai 65.
171. Apostol Al. Maria, 5 apartamente, București, str. Xenopol 15, str. Columb 2.
172. Antonescu Ana, 10 apartamente, București, str. Viting 5.
173. Anton Popescu, 5 apartamente, București, str. G-ral Dona 7, str. 13 Decembrie 1918 9.
174. Angheluță D. Aurelia, 5 apartamente, București, Calea Dudești 150.
175. Abele Iacob, 12 apartamente, București, str. Col. Papazoglu 46.
176. Anton Iosil suc Antonica Dumitru, 7 apartamente, București, str. Buzești 78, 80.
177. Angeli Alexandru succes. Angeli Ecaterina, 4 apartamente, Galați, str. Dr. Heinrich N. 22-24, str. Traian 25 B, Predeal, str. Valea Rășinoasei.
178. Andronic Dumitru și Eliza, 5 apartamente, București, B-dul Schitul Magureanu 48
179. Ardeleanu p., 6 apartamente, București, Calea Plevnei 126.
180. Anca V. Elsa, 4 apartamente, București, str. Roma 57, Bușteni, Prahova str. Cap. Mușat 3.
181. Atanasiu Minora Florica, 5 apartamente, București, str. 13 Decembrie 15.
182. Aronovici M. Etilde, 3 apartamente, București, B-dul A. I. Cuza 13 A.
183. Alexandrescu Angela, 4 apartamente, București, str. Cernica 6.
184. Antoniadis Eftimia, 6 apartamente, București, str. Făinari 6, str. Popa Petre 43, Topolăvăț (Colentina) 6.
185. Ing. Alexandrescu uzuf. Alexandrescu Lucretia, 6 apartamente, București, str. Ana Ipătescu 9. Sinaia, B-dul Lenin 63.
186. Atanasiu P. și M. Pitiș, 5 apartamente, București, str. Sarmisegetuza 3.
187. Avram Elena, 5 apartamente, București, Calea Griviței 444, Calea Griviței colț cu Cașin.
188. Alexandrache Paul, 8 apartamente, București, str. Dr. Marcovici 9, Dorobanți 49.
189. Albu Gheoghe, 7 apartamente, București, Gh. Constantinide 7.
190. Aramescu Elena și C. M. Armescu, 8 apartamente, București, str. Vespasian 46.
191. Acinkion Iordana, 3 apartamente, București, str. Luigi Cazavilan 17
192. Andreescu Niculae, 4 apartamente, București, str. Eduard Grand 4.
193. Alexandru Cipu, 5 apartamente, București, str. Dr. Felix 73.
194. Alecse S. Alecse, 4 apartamente, București, str. Precupeții Vechi 16.
195. Azimioara St. Maria, 4 apartamente, București, str. Abrud 10.
196. Anca Emanoil, 3 apartamente, București, str. Sofia 21, str. Biserica Amzei 27.
197. Andrei M. Alexandrina, 2 apartamente, București, str. Sevastopol 6. Craiova, str. N. Bălcescu 13.
198. Anghel Ioana, 8 apartamente, București, str. Hagi Ghita 85.
199. Anastase I. Petre, 15 apartamente, București, str. C. Porumbescu 10, Calea 13 Septembrie 182, B-dul Dinicu Golescu 22, Gral Angelescu 97. Giurgiu, Șos. București 27. Alexandria, str. Kogălniceanu 129. Câmpu Lung, str. Negru Vodă 186.
200. Atanasiu F. Minerva, 5 apartamente, București, B-dul Republicii 4.
201. Attas Josef, 23 apartamente, București, B-dul 6 Martie 44.
202. Autier Luois, 33 apartamente, București, str. Ionescu Gion 11, str. Dimitrie Racoviță 10 A, str. Alba 9, str G-ral Florescu 13.
203. Antoniade Teodora, 4 apartamente, București, str. Zoe 12, str. Tirana 3
204. Moșt. def. Adlersbray, 10 apartamente, București, str. Mircea Vodă 38-40.
205. Anastasiu Paraschiva, 7 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 3.
206. Anastasiu P.A. Lucretia, 3 apartamente, București, str. Deparateanu 5.
207. Andrieș C. Constantin, 3 apartamente, București, Calea Plevnei 244.
208. Albulescu Margareta D. și F., 10 apartamente, București, str. Plantelor 16 A, str. Dorobanți 89, 91
209. Most. Anghel, 7 apartamente, București, str. Agricultori 30, 32.
210. Atanasiu Petre, 7 apartamente, București, str. Schitu Magureanu 51.
211. Anghel M. Ioan, 13 apartamente, București, B-dul Muncii 60, 62, str. Catelu 2.
212. Agopian Manug, 16 apartamente, București, str. Smeului 8, Calea Moșilor 248.
213. Amico Maria, 4 apartamente, București, B-dul Nic. Bălcescu 24, str. Luterană 21.
214. Abramovici A. David, 9 apartamente, București, Calea Călărașilor 68, 81, 108.
215. Avner Iacob, 11 apartamente, București, str. Brezoianu 57 A, str. Mitita Constantinescu 13.
216. Andreescu Traian, 16 apartamente, București, str. Episcopul Radu 6, str. Virgil Plesoianu 114, str. Ștefanescu Tei 14.
217. Altenliu Lucia, 3 apartamente, București, str. Aviator Petre Crețu 64.
218. Avramescu Constantin, 8 apartamente, București, str. Cpt. Cocorescu 80.
219. Alexandrescu A. și Elena, 8 apartamente, București, str. Marcel Andreescu 2B, B-dul Ilie Pintilie 50 A.
220. Arachelian G. Elisabeta, 3 apartamente, București, str. Polona 55.
221. Atanasiu I. Victoria, 4 apartamente, București, B-dul Tolbukin 27.
222. Apostolescu Oltea, 4 apartamente, București, str. V. Lascăr 55.
223. Agopian Haciodus și Elena, 6 apartamente, București, Șos. Ștefan cel Mare 134.
224. Aldea Alexandrescu, 5 apartamente, București, str. Finlanda 14, str. Alex. Vlahuță 19.
225. Alexandrescu Gheorghe, 2 apartamente, București, B-lul Miciurin 38, str. Știrbei Vodă 20.
226. Most. Alexandrescu Nita, 7 apartamente, București, str. Porumbaru 62.
227. August Henri și Elena, 3 apartamente, București, B-dul Delavrancea 25.
228. Atanasiu Petre, 5 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 158, str. prof. Ion Ursu 3.
229. Alexandrescu C-tin, 3 apartamente, București, B-dul N. Bălcescu 24, str. Gabroveni 2.
230. Alimănișteanu D-tru, 3 Apartamente. București, str. T. Masarik 5.
231. Anastasiu Constantin, 2 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 23-25, str. Bocșa 3.
232. Aliescu Octav și Elena, 3 apartamente, București, B-dul Ghica Tei 50, str. Eminescu 216.
233. Antoniade M. Teodora, 4 apartamente, București, str. Zoe 12, str. Tirana 3.
234. Alnirescu Maria, 4 apartamente, București, str. Aviator Zorileanu 36.
235. Andreescu Nicolae, 2 apartamente, București, Calea Călărași 39 A, str. Al. Petofi 15.
236. Avram Gh. și Iolanda, 1 apartament. București, str. Londra 8.
237. Anghelache Ion, 2 apartamente, București, str. Porumbaru 3 A.
238. Artinescu Gheorghe, 3 apartamente, București, str. Aviator Ruică Vasile 8.
239. Alexe Emilian și Antonia, 3 apartamente, București, Calea Dorobanților 136.
240. Anghel Ion, 3 apartamente, București, str. Clucerului 9. Călimănești, str. Mircea Basarab 130, Căciulați.
241. Alecsiu Ilie, 1 apartament, București, str. Petru Rareș 11.
242. Andreescu Ilie, 5 apartamente, București, str. Avrig 62, 12.
243. Albu Constantin, 16 apartamente, București, str. G-ral Salmea 15, Calea Dudești 53, Bușteni, Prahova str. Victoriei 4. Turnu Severin, str. Independenței 23.
244. Atanasiu Teodor, 3 apartamente, București, str. Racoviță 17.
245. Apelian Arsalius și Apelian Hrant, 13 apartamente, București, str. G-ral Salmea 28, str. Gh. Lazăr 9.
246. Andreescu Ioan, 5 apartamente, București, str. Traian 156, 158.
247. Anton Ambrozie, 13 apartamente, București, Intrarea Nestovici 1, 10.
248. Alex Opria și Olga, 6 apartamente, București, str. Cireșului 29.
249. Akerman Tobias, 25 apartamente, București, Aleea Progresului 17, str. Popa Rusu 9.
250. Aschenasi B., 11 apartamente, București, Calea Călărași 295, str. Glucozei 16.
251. Acinglian Ietvart, 3 apartamente, București, str. Antim 44.
252. Abramovici M. Succ., 14 apartamente, București, Calea Dudești 7.
253. Alterescu Rebeca și Marica Rozental, 6 apartamente, București, str. Ronta 24.
254. Anastasiu Ștefan, 4 apartamente, București, str. Trinitatii 35.
255. Alexiu Mircea, 4 apartamente, București, str. Spaniola 5 bis.
256. Adam Gh. și Florica, 7 apartamente, București, str. Vulturi 13, 11.
257. Andrei G. N., 19 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 125, 127, 129.
258. Atanasiu Chiriachita, 6 apartamente, București, str. Av. Radu Beler 14.
259. Apostolide V. și Elena, 5 apartamente, București, Intr. Gr. Alexandrescu 8, 6, Bd. Bălcescu 25-27.
260. Angela F. Aman, 8 apartamente, București, str. Paul Grecianu 16, str. Vasile Tei 50.
261. Ardeleanu Constanța, 7 apartamente, București, str. Ana Ipătescu 28.
262. Alessiu D. Nicolae, 2 apartamente, București, str. Crângului 14.
263. Avry Altaiu, 6 apartamente, București, Calea Moșilor 110.
264. Aldau Louis, 13 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 68, str. Slatineanu 25-27.
265. Antofiloiu Alex., 8 apartamente, București, str. Plantelor 4, str. Vânători 3.
266. Abramovici Angela și Beniamin Timaud, 7 apartamente, Iași, str. Anastasie Panu 48.
267. Abadjias Hront, 4 apartamente, București, str. Arcului 6, str. Maior campeanu 4 bis.
268. Ardeleanu Cecilia, 10 apartamente, București, str. Antim 2, str. Sf. Apostoli 50, str. Av. Iliescu 1.
269. Apochian Hraut, 7 apartamente, București, str. Horei 8.
270. Adamescu Dumitru, 3 apartamente, București, str. Nifon Bălășescu 14.
271. Atanasiu Ion, 5 apartamente, București, str. Pasteur 10, str. 30 decembrie 32.
272. Ana Ignea, 6 apartamente, București, str. Enăchiță Văcărescu 45, str. Aurel Vlaicu 34.
273. Antonescu Ștefan, 4 apartamente, București, str. Menelos Ghermani 10.
274. Alexandrescu Cornelia, 4 apartamente, București, str. Traian 179.
275. Atamian Acvor și Ana, 6 apartamente, București, str. Popa Soare 59, str. Academiei 30.
276. Atanasiu Eugen, 14 apartamente, București (Colentina), str. 7 Noembrie 199. București, str. Lct. Ganovici D-tru, Sf. Ioan Nou 15.
277. Arvunescu N. și Elena, 7 apartamente, București, Com. 30 Decembrie, Bd. 30 Decembrie 1.
278. Asquini Victor, 9 apartamente, București, str. Justiției 35, str. Cezar Boliac 25-27.
279. Amudog Garon, 4 apartamente, București, str. Patriarhiei 5.
280. Antonescu D. și Maria, 19 apartamente, București, str. Sfinta Ecaterina 8, str. Cazarmii 51, str. Spl. Unirii 197, Vasile Roaită, Constanța. București, str. Șerban Vodă 39, str. Cuza Vodă 85.
281. Apostolescu M. Elena, 20 apartamente, București, str. Romulus 19, str. Smârdan 23-25, str. 30 Decembrie 58, Romulus 19.
282. Anghelescu P. Alexandrina, 5 apartamente, București, str. Schitul Maicilor 13.
283. Arama Octavian, 11 apartamente, București, str. Dimitrof 12, Bd. Suvorov 8, Dionisie Lupu 64.
284. Aschil Solica (Lizica), 4 apartamente, București, str. Dr. Lister 11 A.
285. Almăjeanu D., 6 apartamente, București, Bd. Gen. Merisescu 36.
286. Aldeleanu N. Iancu, 5 apartamente, București, șos. Pantelimon 277.
287. Anton I. S. și Maria, 5 apartamente, București, str. Tolbuchin 49-51.
288. Antonescu Lazăr, 3 apartamente, București, Gh. Panu 13.
289. Armand Carola, 6 apartamente, București, str. Calusei 37.
290. Agapian Artin, 4 apartamente, București, str. Câmpul Moșilor 27.
291. Andronescu Gr., 9 apartamente, București, Calea Griviței 437-439-443.
292. Arjoceanu Spiridon și Ecaterina, 15 apartamente, București, str. El. Ștefanescu Ștefan 63, Calea Văcărești 113, șos. Pantelimon 70 bis.
293. Armescu A. și Maria, 4 apartamente, București, str. Ilarie Chendi 33.
294. Atanasiu Smarandu, 5 apartamente, București, Calea Plevnei 1, str. Busolei 9.
295. Angelescu Anton și Ana, 4 apartamente, București, str. Ing. Slatineanu 4, str. A. Romanescu 17, str. Const. Brâncoveanu 75.
296. Administrativ Socet. ajutor mutual, 5 apartamente, București, str. Sabinelor 17.
297. Abegg Filip și Elvira, 5 apartamente, București, str. Roma 42 bis, Vasile Roaită-Constanța.
298. Arghirescu Mihail, 14 apartamente, București, Intr. Spătarului 1.
299. Avram Savchis, 3 apartamente, București, str. Traian 161, Intr. Libertății 14, Constanța, Vintilă Brătianu 33 bis.
300. Azariem Rina, 2 apartamente, București, str. Tolbuchin 127.
301. Alexandrescu C-tin, 7 apartamente, București, str. Pop de Băsești 4, str. Popa Petre 3.
302. Alexandrescu Irina, 5 apartamente, București, str. Traian 55.
303. Almeuli Senora, 7 apartamente, București, str. Lucaci 66.
304. Amster Morit, 5 apartamente, București, str. gh. Județul 22, str. Otetelesanu 5.
305. Arsenescu Zoie, 9 apartamente, București, str. Anton Pan 23.
306. Apostol Voicu, 4 apartamente, București, str. Mărășești 48.
307. Adamescu Maria, 5 apartamente, București, str. Sabinelor 101.
308. Marinescu Gogu, 4 apartamente, București, str. Basarab 17.
309. Antonescu Gh., 10 apartamente, București, str. Popov 74-76.
310. Abramovici Marcel, 4 apartamente, București, str. Schit. Magureanu 39, Spl. Unirii 122, str Călărași 319.
311. Asociația Pensionarilor C.F.R., 7 apartamente, București, str. Dr. Felix 33.
312. Aldica Ecaterina, 7 apartamente, București, str. Hagi Moscu 18.
313. Alanverdiean Luiza, 2 apartamente, București, str. Ioan Ghica 1, Bd. Jdanov 17.
314. Andreescu D-tru, 4 apartamente, București, Bersei 35.
315. Alanverdiean Mannie, 4 apartamente, Constanța, str. I. V. Stalin 73.
316. Atanasiu Eliza, 9 apartamente, București, str. Putu cu Plopi 1, str. Principatele Unite 70.
317. Alanvendi Ștefan, 3 apartamente, București, Bd. N. Bălcescu 3-5. Constanța, str. Ștefan cel Mare 19, Bd. Republicii 28.
318. Atanasiu Mircea și Popescu Florica, 11 apartamente, București, str. Puțul cu Plopi 1, str. Dinica Golescu 65.
319. Antimoianu Ștefania, 5 apartamente, București, șos. Oltenita 116, calea Piscului 72, str. Teodor Sperenta 16.
320. Andrei Lazăr, 3 apartamente, București, str. Jean Valjean.
321. Antonescu Petre Margareta, Suciu Eliza, 109 apartamente, București, str. Polona 3-5, str. Sf. Nicolae Șelari 3, str. Pictor Grigorescu 2, str. Dr. Marcovici 9.
322. Acks Hana, 4 apartamente, București, str. Valeriu Prescurea 36, str. Șerban Vodă 107.
333. Alexandru Zaharia, 9 apartamente, București, str. Elena Cuza 114-116, calea Griviței 213.
324. Arapu M. Coleti, apartamente, București, str. Ipsilante 2, str. Pictor Vermont 5, Botoșani, Magazia gării.
325. Adănuț Maria, 3 apartamente, București, str. Muz. Zambacian 27, calea Victoriei 128 A.
326. Achim C-tin, 7 apartamente, București, str. Popescu Asan 15-17.
327. Angelescu C-tin, 7 apartamente, București, str. C. A. Rosetti 13, Sinaia, str. Dr. Ghelerter 1.
328. Avedission Maria, 3 apartamente, București, str. S. Aldea 83.
329. Anestin I. Zoie, 2 apartamente, București, str. Gabriel Peri 4.
330. Anastasiu Alexandrina, 20 apartamente, București, str. Sabinelor 63, 70.
331. Atanasiu Ioan, 11 apartamente, București, calea Dorobanți 189, str. Edgard Quinet 3, calea Văcărești 337.
332. Ambrus olimpiu, 5 apartamente, București, str. Viitorului 24.
333. Atanasiu Hristu, 4 apartamente, București, str. Alexi 6, calea Călărași 51.
334. Angelescu Chiriachita, 6 apartamente, București, șos. Giulești 99-101.
335. Andreescu D-tru, 12 apartamente, București, calea Plevnei 50.
336. Andreescu Gh. Aurelia, 5 apartamente, București, str. Oct. Cocarescu 76.
337. Ariciu Const. și Maria, 5 apartamente, București, str. Abrud 108, 113.
338. Aronovici C., 7 apartamente, București, str. Al. Donici 5.
339. Alexeiu Andrei și Elena, 2 apartamente, București, str. Av. Zorileanu 71.
340. Alexandrescu Mihail, 5 apartamente, București, Piața Roseti 6.
341. Angelescu I. Corneliu, 8 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 11-13, str. Aureliu 35.
342. Antoniu C. Lucretia, 4 apartamente, București, str. I. Bogdan 15.
343. Arapu Eugenia, 2 apartamente, București, str. Bojoreanu 53, str. Dacia 34.
344. Artareanu Dumitru și Eugenia, 13 apartamente, București, str. V. Lascăr 90, 92. Bușteni, Bd. Libertății 250, 288.
345. Apostol A. Ioan, 7 apartamente, București, str. Măgurele 170.
346. Ardeleanu G. Horia, 10 apartamente, București, str. Povernei 23, str. Dobrogeanu Gherea 2, Piatra Neamț, str. Puschin 36, str. Cuza Vodă 248.
347. A. lexandru G. Vasile, 10 apartamente, București, str. Viitorului 116.
348. Adam Bucur Maria, 8 apartamente, București, șos. Ștefan cel Mare 142.
349. Alexe I Domnica, 12 apartamente, București, str. Făinari 48.
350. Anăstăsescu Ana, 13 apartamente, București, Intr. Dacilor 2; Aleea Bibescu Vodă 3.
351. Angelescu Romulus, 7 apartamente, București, str. Viișoarei 2
352. Alexandrescu Iulian, 14 apartamente, București, calea Povernei 18; calea Moșilor 207, Turnu Severin, str. Traian 68; str. Cantemir 9.
353. Almaleh Iosef, 4 apartamente, București, str. Prof. Cantacuzino 5.
354. Alexandrescu Gh. și Elena, 20 apartamente, București, str. Frunzei 45, calea Griviței 47-49, str. Catelu 57.
355. Antonescu Eftimie, 7 apartamente, București, calea Dorobanți 9; str. Eminescu 22-20.
356. Anastasiu Anton, 5 apartamente, București, str. Caragea Vodă 27, Sibiu, str. Școala Înot 28.
357. Alaci Gh., 5 apartamente, București, str. Momuleanu 27; str. Ronda 49 A.
358. Antoniu Moga, 2 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 12.
359. Adamescu Spiridon, 26 apartamente, București, calea Moșilor 12-14, șos. Ștefan cel Mare 82; Nastase Panfir 27 și 27 bis.
360. Albescu Natalia, 7 apartamente, București, str. Ioan Ghica 2; Vasile Lascăr 8; str. Frumoasă 54; Calea Victoriei 25.
361. Aleman Haim și Golda, 6 apartamente, București, str. Toamnei 53.
362. Alexandrescu Odeta, 4 apartamente, București, str. Toamnei 45.
363. Atanasiu Victor, 4 apartamente, București, str. Bis Enei 16; str. Poenaru Bordea 18, calea Victoriei 112.
364. Alexandrescu Victoria, 4 apartamente, București, str. Toamnei 25.
365. Antonescu Varvara, 8 apartamente, București, str. Romană 166.
366. Alexandrescu Valentin, 9 apartamente, București, str. Romană 192.
367. Andreescu Maria, 4 apartamente, București, str. Arenei 10.
368. Agarici I. Vasile, 4 apartamente, București, str. Alex. cel Bun 1; București, str. M. Roseti 36.
369. Anghelescu Gh., 3 apartamente, București, str. 30 Decembrie 55, str. Catelu 5.
370. Angelescu C-tin, 6 apartamente, București, str. Gen. Magheru 3-57; str. Dorobanți 3.
371. Anastasiu Orestin și Casanta, 6 apartamente, București, str. Caragiale 22, Constanța, Piața Independentei 11; str. Orientului 1.
372. Atanasiu Maria, 4 apartamente, București, str. G-ral Magheru 43. Predeal, str. Dealul Cioplea. Mamaia, Constanța.
373. Albescu N. Maria, 2 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 166.
374. Adamescu Nicule, 10 apartamente, București, str. calea Moșilor 212-214.
375. Aurelian Octavia, 4 apartamente, București, str. Prof. Ioan Bogdan 5.
376. Acigheozian Iugoper, 5 apartamente, București, str. Austrului 4.
377. Avrigeanu Nicolae, 3 apartamente, București, str. G-ral Magheru 2, 29; str. Dionisie Lupu 53.
378. Apotescu Angelia, 14 apartamente, București, str. T. Masaric 9.
379. Alexandrescu Remus, 3 apartamente, București-Colentina, str. Eroul Nicolae 51.
380. Apostolescu Fernanita, 14 apartamente, București, str. Vânători 5, 7.
381. Andrei St. Dinu, 9 apartamente, București, str. Făinari 80.
382. Arsenescu Maria, 3 apartamente, București, str. Muzicescu 6.
383. Atamian Maria, 3 apartamente, București, str. Armașului 10.
384. Andreescu Victor și Margareta, 2 apartamente, București, str. Amiral Bălescu 6.
385. Albini Sever, 2 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 25; Bd. 6 Martie 89.
386. Avedirian Maria, 3 apartamente, București, str. Sandu Aldea 83.
387. Antoniu St. Aglaia, 3 apartamente, București, str. Speranței 36.
388. Alexandru Gh. Ioan, 4 apartamente, București, str. C-tin Nancu 7.
389. Anastasiu Amero, 4 apartamente, București, str. Mazarik 21; calea Victoriei 214, str. M. Roseti 34.
390. Anastasiade Geoegeta, 2 apartamente, București, str. Toamnei 31.
391. Andrei Ioan, 4 apartamente, București, str. G-ral Magheru 27; str. Pitar Moși 27 str. Sf. Elefterie 46.
392. Anton Dumitru, 12 apartamente, București, str. Visarion 25.
393. Alexandrescu. Dersca, 3 apartamente, București, str. Robert de Fleurs 2.
394. Angheliu Alex Maria, 3 apartamente, București, str. Argesi 16.
395. Abramovici Smil și Emilia, 3 apartamente, București, Intr. Episcop Radu 3.
396. Andreescu Niculae, 3 apartamente, Sinaia, str. Kogalniceanu 75 Mangalia, Constanța.
397. Antoniu Eugenia, 2 apartamente, Brăila str. Mare 2; str. Împăratul Traian 37.
398. Asociația Ing. și Tehnicienilor, 2 apartamente, București, str. L. Cazavilan 4.
399. Alaci Dorina și Ivone tutore, 3 apartamente, București, str. Tolstoi 4.
400. Alexandru Eduard, 4 apartamente, București, str. Cameliei 21-23.
401. Achimescu Achim, 3 apartamente, București, str. Const. Bonea 23.
402. Anastasia Rafael și Tana Vasile, 37 apartamente, București, str. Ilie Pintilie 44-47-51; str. Braziliei 7 A, calea Dorobanților 63, Hatmanul Arbore 5, str. Udricani 4.
403. Albulet R. Stelian, 2 apartamente,. București, str. Alecu Ruso 24-26.
404. Alex Tase și Ruxandra, 6 apartamente, București, str. Petru Rareș 34.
405. Alex Tudor și Maria, 9 apartamente, București, str. Ing. Zablovschi 48, str. G-ral Demostene 3bis.
406. Arghiropol Aviadeo, 5 apartamente, București, str. Popa Nan 93.
407. Agopian Zaharia și Reteizan, 7 apartamente, București, str. Băicoianu 17; str. Băicoian colț Nifor 32, str. Băicoian colț Isvoreanu 1.
408. Argeșeanu Ana, 6 apartamente, București, str. Londra 49 Caracal, str. Carpați 2.
409. Akerman Bernhod, 7 apartamente, București, str. Bela Brainer 98, Alba Iulia 27, str. Doamna Chiajna 24.
410. Alexandrescu Grigore și Aurelia I. Nitulescu și Matei, 29 apartamente, București, str. Oituz 7, str. Gabroveni 12, calea Călărași 67-69-71.
411. Argetoianu Constantin și Argetoianu Maria Ioana, 7 apartamente, București, str. Episcopiei 2; str. Ion Frimu 36 Sinaia, str. Molotov 5 București, Bd. Ana Ispatescu 10-24 scara B
412. Andreescu Gh., 3 apartamente, Vaslui, str. Ștefan cel Mare 31; str. Lazăr Grumberg 1 Mamaia, Bd. Elisabeta
413. Arteza Tanase, 2 apartamente, București, str. Sarindar 15
414. Alden Petre, 8 apartamente, București, str. Fabr. de Chibrituri 56
415. Andreescu Mircea Paul, 2 apartamente, București, str. Patriarhiei 7; calea Plevnei 1 B.
416. Asoc. Cult. I. C. Brătianu, 2 apartamente, București, str. G-ral Manu 7; str. C. A. Rosetti 37.
417. Antoniu Adolf, 3 apartamente, București, str. Vasile Conta 20
418. Antonev Felicia și Jean, 1 apartament București, str. Brezoianu 53.
419. Andreescu Petre, 7 apartamente, București, Șos. Vergului 11
420. Anastasiu Gh. Nicolae, 2 apartamente, București, calea Plevnei 5
421. Aslan C-tin și Ioana, 2 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 100 Câmpulung Muscel, str. 30 Decembrie 18
422. Aslan C. Isaia, 5 apartamente, Focșani, str. N. Bălcescu 25, str. Dorobanți 1 Poiana Brașov
423. Andreescu Maria, 3 apartamente, București, str. Popa Soare 56
424. Asociația Blocurilor Boteanu 3A. și 3B, 5 apartamente, București, str. Boteanu 3A.
425. Asociația Proprietarilor, 6 apartamente, București, str. Bolintineanu 5
426. Asociația Coproprietarilor Blocul C.A., 7 apartamente, București, Bd 6 Martie 95 Asan G. Gh., 19 apartamente, București, str. Academiei 35; Bd. 6 Martie 19; Piața Lahovari 9; Bd. Magheru 34-36-38.
428. Atanasiu Gh. și Elena, 31 apartamente, București, str. Batiștei 1-5, str. Mazarik 1; Calea Victoriei 112; Bd. Magheru 43, str. Icoanei 17; str. Maria Rosetti 53
429. Algicheren S. Georgeta, 3 apartamente, București, str. Tunari 18
430. Andronie C., 4 apartamente, București, str. Aurora 66
431. Ada Verona, 2 apartamente, București, str. Ana Ipătescu 42
432. Albu Gh., 32 apartamente, București, calea Griviței 181.
B.
433. Balaban Gherghe, 7 apartamente, București, str. Berzei 48, Aleea G-l Angelescu 11.
434. Baluță Ion, 7 apartamente, București, str. V-le Lascăr 22, str. C-tin Napu 11, str. Avram Incu 15.
435. Biciovschi Teodor, 4 apartamente, București, str. Mântuleasa 27.
436. Bădulescu P. Niculae, 3 apartamente, București, str. St. Mihăileanu 49.
437. Bernescu Ion, 2 apartamente, București, str. Bolintineanu 3, str. Gh. Gh. Asan 3.
438. Bălan Lubiu, 4 apartamente, București, str. Ion Mortun 16.
439. Barder D. Si. Blima, 13 apartamente, București, str. Bolintineanu 3, Alex. Vlahuță 25, str. Skorilov 9.
440. Bujes Luisa, 21 apartamente, București str. Sft. Ion Nou 19.
441. Biță A. Virgiliu, 18 apartamente, București, str. Valeriu Brăniște 60, str. Vânători 1 A, str.
Lt. Ganovici D-tru 6.
442. Brănescu Alexandru, 10 apartamente, București, str. Th. Speranța 19, str. Hangiului 5.
443. Bratea Mihaiescu D, 8 apartamente, București, B-dul 1 Mai 209, 211, str. Virgil Plesoianu 40.
444. Botez Ion, 7 apartamente, București, str. Petre Poni 4.
445. Bolocan Gheorghe, 7 apartamente, București, str. D. Zosima 8.
446. Bosoancă Mihail, 6 apartamente, București, str. Dr. Ciru Dinescu 11. Sinaia, str. Victoriei 9.
447. Bica N. Ion, 5 apartamente, București, Calea Rahovei 201.
448. Badici Elena, 8 apartamente, București, str. Sirenelor 15 R. - Sarat, str. T. Vladimirescu 20.
449. Bebereche Teodor, 4 apartamente, București, str. Dr. Demostene 39.
450. Boter Ioachim Dora, 3 apartamente, București, str. Lt. Victor Manu 39.
451. Borvizeanu Grigore, 5 apartamente, Galați, str. Beldiman 40 bis. București, str. Academiei 35, 37, str. Dionisie Lupu 74.
452. Băbăianu Hazar, 5 apartamente, București, str. Uranus 85 bis.
453. Birbaum Rebeca, 6 apartamente, București, str. Lânăriei 13.
454. Bejenaru Vasile, 5 apartamente, București, str. Piscului 25, 27.
455. Baloleanu Gh. și Antonia, 3 apartamente, București, str. Buestrului 8.
456. Brotman Sara, 12 apartamente, Falticeni, str. Gh. Dimitrov 117, 119, str. Botoșani 13, 5, str. Republicii 245, str. Plesesti Gane 6.
457. Borsatti Mario, 2 apartamente, București, str. Academiei 35. Galați str. Brăilei 39.
458. Buretean Dan, 4 apartamente, București, str. N. Beldiceanu 14, str. G-ral Magheru 43, 26.
459. Budălănescu Cornelia, 4 apartamente, București, str. Dogarilor 42.
460. Bulăceanu Mihail, 12 apartamente, București, str. Sebastian 15.
461. Broșteanu Angelica, 2 apartamente, București, str. Sf. Elefterie 15, str. Schitu Magureanu 39.
462. Bercovici Blondina, 18 apartamente, București, str. Dr. Lister 22, str. Occidentului 19.
463. Brătășeanu Gheorghe, 7 apartamente, București, str. Dr. Lister 62.
464. Burciu Maria și Gh., 6 apartamente, București, str. Tunari 87.
465. Boanfa Ion, 2 apartamente, București, str. Varful cu Dor 50.
466. Baroiu Marin, 4 apartamente, București, str. Maica Domnului 51.
467. Banu Smaranda, 6 apartamente, București, str. Austrului 26.
468. Bogatu V. Maria, 4 apartamente, București, str. Intr. Stafetei 1.
469. Butunoiu Cezar, 3 apartamente, București, str. Alex. Constantinescu 65.
470. Boanta Maria Brândușa, 3 apartamente, București, str. Prof. Dr. M. Georgescu 23. Galați, str. Holban 6. Brăila, str. C-tin Bernescu 31.
471. Banescu Victoria, 3 apartamente, București, str. Naum Romniceanu 26.
472. Balaban Atanase, 8 apartamente, București, str. Toamnei 132. Sinaia, str. 6 Martie 6.
473. Bădulescu Aurelia, 11 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 146.
474. Boreanu Augustin, 7 apartamente, București, str. N. Iorga 53.
475. Buicliu Julieta, 2 apartamente, București, str. Jules Michelet 19.
476. Bacoveanu Ana, 2 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 12, str. Pictor Andreescu 31.
477. Brătianu Niculae, 3 apartamente, București, str. Dobreta 16, 18.
478. Bercovici Ana și Marcu, 7 apartamente, Iași, Stradela Dărăbani 4-6.
479. Blanc Constantin Tuliu, 12 apartamente, București, str. 11 Iunie 71, Bd. Republicii 86, str. Dianei 1.
480. Bercovici J. B. 7 apartamente, București, str. Marin Niculescu 5.
481. Banu Constantin Maria și Ionescu Angela 9 apartamente, București, str. Aureliu 3, str. Toamnei 2, 3.
482. Bădescu Constanța, 5 apartamente, București, str. Elena Doamna 30.
483. Bărbieru Vasile, 6 apartamente, București, str. Sergent Nuțu Ioan 69.
484. Braunstein Ada, 3 apartamente, București, str. Puțul Înalt 2.
485. Berger Ernestina, 3 apartamente, București, str. Frigului 3.
486. Berger Aurelia, 5 apartamente, București, str. Dr. Istrate Nr. 26.
487. Bărbulescu Maria, 4 apartamente, București, str. Cuza Vodă 37.
488. Banu Gheorghe, 2 apartamente, București, Bd. Ana Ipătescu 24, 26.
489. Bercaru Margareta, 3 apartamente, București, str. A. A. Jdanov 45.
490. Barsamian Lucia, 21 apartamente, București, calea Rahovei 120, str. Sepcari 9.
491. Balian Dieran, 1 apartament. Eforie, jud. Constanța.
492. Buda Constanța, 2 apartamente, București, str. Radu Vodă 25.
493. Buhman Eugeniu, 3 apartamente, București, str. Vasile Alexandri 18, Bd. Ana Ipătescu 24. Sinaia, str. Victoriei 2.
494. Bucurescu Teodora, 10 apartamente, București, Șos. Viilor 121.
495. Buia Lisinah și Elena, 3 apartamente, București, str. Gramont 31.
496. Bassi Roberto și Elena, 21 apartamente, București, str. Brezoianu 9.
497. Baldovin Dem. Flaviu, 7 apartamente, București, str. Episcop Chesarie 17, Cal. Griviței 41, str. Petre Ispirescu 67.
498. Balaș Emanoil, 2 apartamente, București, str. 11 Iunie 24.
499. Blumenfeld Avram, 6 apartamente, București, str. Șerban Vodă 66.
500. Burghelea Niculae, 4 apartamente, București, str. Tugomir Voevod 55, str. Seneslav Voevod 56.
501. Balaban Iancu, 4 apartamente, București, calea Griviței 239, 241.
502. Băniță Ion N. 7 apartamente, București, str. Comana 9.
503. Bosneag Dumitru, 5 apartamente, București, str. Amurgului 1.
504. Brunu Lazăr, 4 apartamente, București, str. Nifon 14.
505. Bossel Clara, 10 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 87.
506. Bareaniz Santa Anghelina 9 apartamente, București, str. Abrud 137.
507. Bejan Nina 3 apartamente, București, str. Gheorghe Lazăr 4, str. Bolintineanu 5, str. Lirei 15.
508. Bretu Mihai, 6 apartamente, București, str. Stoica Ludescu 25.
509. Botez Ioan, 5 apartamente, București, str. Petru Rareș 23.
510. Balint Scarlat, 7 apartamente, București, str. Ilie Pintilie 10.
511. Bădulescu Alexandru, 5 apartamente, București, str. Popa Tatu 70.
512. Brânzaru 14 apartamente, București, B-dul Dimitrov 116. str. Pictor Obedeanu 27.
513. Butu Geta, 10 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 32, B-dul Domnitei 12.
514. Bercu Leon, 3 apartamente, București, str. V. Cuibasev 33, str. Generalismul Stalin 23.
515. Brânză Emil, 8 apartamente, București, Calea Moșilor 51.
516. Bratu Ion Gr. 7 apartamente, București, Intr. Moraviei 9, str. România Muncitoare 90.
517. Burdușeanu Anghel, 6 apartamente, București, Șos. N. Titulescu 77.
518. Brega Vlad și Ecaterina, 6 apartamente, București, B-dul A. I. Cuza 105.
519. Buzdugan Dimitrie și Constanța, 14 apartamente, București, str. Sft. Ionica 6.
520. Bărbieru Niculae, 5 apartamente, București, B-dul Banu Manta 57.
521. Bunger Victoria, 13 apartamente, București, str. Horatiu 5, str. Făinari 31, 33.
522. Blumen Marcu, 6 apartamente, București, Calea grivitei 35.
523. Banescu Silvia, 3 apartamente, București, str. Dr. Marcovici 9, str. Vânători 25.
524. Borsan Elena, 4 apartamente, București, Calea Griviței 266.
525. Bărbătescu Maria, 5 apartamente, București, Fundatura Gherase 4, str. Maior Campineanu 49.
526. Berestain Moise, 4 apartamente, București, str. Brezoianu 53.
527. Bartolomeu Lascăr, 4 apartamente, București, str. Transilvania 36.
528. Bura Ion, 3 apartamente, București, str. Brezoianu 6, str. Turnescu 6.
529. Besso Maria, 3 apartamente, București, str. Brezoianu 29, str. 13 Decembrie 4.
520. A. Boeriu Maria, 14 apartamente, București, str. Sabinelor 3 A, str. Arionoaiei 18.
521. A. Batinschi Vladimir, 3 apartamente, Sinaia str. Coson 2. Botoșani str. Alex. cel Bun 4.
522. A. Bărbulescu Maria, 12 apartamente, București, str. Th. Speranța 88.
523. A. Boboc Ștefan, 4 apartamente, București, Calea Călărași 278. Bacău str. Ecaterina Varga 10.
524. A. Bragadiru George și Petre, 69 apartamente, București, str. 11 Iunie 45, 41, str. 13 Decembrie 8, str. 30 Decembrie B-dul 6 Martie 12, B-dul Gh. Coșbuc 75, 77, 79.
525. A. Bernstein Clara, 9 apartamente, București, str. 30 Decembrie 52, str. Oitelor 11.
526. A. Berca I. Vasile, 8 apartamente, București, str. Dristorului 13.
527. A. Bărbulescu Ștefan Alex., 8 apartamente, București, str. Hartanoaia 7.
528. A. Bucurescu Ion Most, 3 apartamente, București, str. Arad 41.
529. A. Bardelli Remus, 43 apartamente, București, B-dul 6 Martie 89. și 5.
520. B. Bercu Ion, 7 apartamente, București, str. D. Caragiale 14.
521. B. Bugeleisen Leon, 3 apartamente, București, str. Brezoianu 51 Brăila str. Împăratul Traian 28, str. Marfurilor.
522. B. Biolan Barbu, 6 apartamente, București, Calea Griviței 395, 395 bis., str. Mureș 77.
523. B. Boeru Gheorghe, 7 apartamente, București, str. Arionoaia 26.
524. B. Bejan Petre, 7 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 15, 17 și 19.
525. B. Bucur Al. și Natalia, 3 apartamente, București, str. C. C. Arion 70.
526. B. Bârlea Victor-Suhateanu, 3 apartamente, București, str. 13 Decembrie 4, str. Frumoasă 54.
527. B. Băncilă Nicolae, 7 apartamente, București, str. A. Aristia 18. Brăila str. Frumoasă 21. Isaccea jud. Tulcea Sinaia str. Revolutiei 5.
528. B. Bodescu Marilena, 7 apartamente, București, str. Dragoslavele 10. Craiova str. Alex. I. Cuza 50, str. Romonia Muncitoare 101, str. I. V. Stalin 76.
529. B. Boghici Gh. 10 apartamente, București, str. Dr. Lister 1.
520. C. Balttner C. 1 apartament. București str. Mitrop. Iosif 74.
521. C. Bădescu Mihail, 10 apartamente, București, str. Timișoarei 26, str. Verzisori 42, str. Albinis 22.
522. C. Basoc Gheorghe, 4 apartamente, București, Cal. Rahovei 107, Băneasa-Șos. Buc. - Ploiești 6, Popa Tatu 83.
523. C. Bruckner Hans, 8 apartamente, București, str. Progresului 17 Predeal str. Paraul rece
524. C. Brăileanu Constanța, 8 apartamente, București, str. Nifon 21, str. Teilor 2. Sinaia str. Furnica 6.
525. C. Bunescu Eugenia, 3 apartamente, București, str. Rahovei 20.
526. C. Barth Adolf, 4 apartamente, București, str. Carol Davila 38.
527. C. Brum Ioan și Eugenia, 7 apartamente, București, str. Dr. V. Babeș 14, str. Dr. Ciru Iliescu 8. Roman str. Ștefan cel Mare 226.
528. C. Botez M. Ion, 4 apartamente, București, str. Militari 6 și 8.
529. C. Birman Nicolae și Eugennia, 3 apartamente, București, str. Dr. Staicovici 41.
530. Bohdjelian Avedis, 21 apartamente, București, str. Smârdan 27, str. 1 Mai 23, 32, 1.
531. Beresteanu Elena, 5 apartamente, București, str. Bd. 1907 Nr. 2 și 4.
532. Beresteanu Maly, 8 apartamente, București, Calea Rahovei 78.
533. Bartos Niculina, 3 apartamente, București, str. 13 Septembrie 299, str. Epicol 68.
534. Bunescu Vasile, 4 apartamente, București, str. 13 Septembrie 4.
535. Bălănică C-tin, 8 apartamente, București, str. 13 Septembrie 17.
536. Braunschield Efraim, 8 apartamente, București, str. Vânători 23.
537. Burădescu Traian, 5 apartamente, București, str. Lazureanu 48. Turnu Severin str. Fraternității 9.
538. Bugan Tudor, 11 apartamente, București, str. Gh. Județ 7, str. Mihai Bravu 341.
539. Bungher Carola suc. Bungher Wili, 5 apartamente, București, str. Puțul cu Apă Rece 27.
540. Bănică Alchinoie, 4 apartamente, București, str. Mircea 86, str. Ilarie Voronca 10.
541. Bochary Robert, 23 apartamente, București, Calea Șerban Vodă 2 și 1.
542. Butuceanu Irina, 14 apartamente, București, str. Nifon 27.
543. Bărbieri Nicolae, 3 apartamente, București, str. Ecoului 11.
544. Banca Românească Inst. Bancară în lichidare 179 apartamente, Arad str. Vasile Goldis 1-3 Bacău str. Nicolae Bălcescu 36-38 Botoșani str. Aprodu Purice 6, str. Filimon Sarbu 12. Brăila Piața V. I. Lenin 11. Brașov str. 7 Noembrie 2. Bușteni B-dul Libertății 145. Buzău B-dul N. Bălcescu 10. Caracal, str. I. V. Stalin 11, str. Vasile Luca 1. Caransebes str. I. V. Stalin 11. str. Vasile Luca 1. Craiova, str. Unirii 101, str. Vasile Roaită 10 și 12, str. Ghercesti 11 Cluj str. Emil Zolla 2, Piața Ștefan cel Mare 10 Constanța str. Karl Marx 1-3, str. Productelor 17-19 Dorohoi str. Dobrogeanu Gherea 84. Galați str. 13 Iunie 1-3, str. Ana Ipătescu 14. Iași str. Ștefan cel Mare 47, Șos. Moara de Foc 6. Pitești str. Doamna Bălașa 33. Ploiești str. I. V. Stalin 26. Ramnicu Vâlcea str. G-ral Praporgescu 18. Satu Mare Piața Libertății 19. Tg. Jiu str. Victoriei 31. Tg. Mureș str. Bobrai Farcaș 6. Tg. Ocna str. Tabacarilor 18. Timișoara str. Vasile Alexandri 2. Vasile Roaită str. Closca 2. Tulcea str. Sf. Nicolae 45.
545. Banca Rahova Bragadiru S.A.R. 10 apartamente, București, str. Lânăriei 11, Senatului 19.
546. Baraș Retti, 10 apartamente, București, B-dul G. Coșbuc 64, str. Rozelor 15.
547. Banca Cerealistilor S.A. în lichidare 34 apartamente, București str. Academiei 4.
548. Brătianu M. Renee, 6 apartamente, București, str. Gh. Coșbuc 64.
549. Berceanu Gh. 9 apartamente, București, Splaiul Unirii 281.
550. Berlescu Aurel, 6 apartamente, București, str. En. Văcărescu 14.
551. Buia M., 5 apartamente, București, str. 11 Iunie 51.
552. Bercanu Simion, 7 apartamente, București, str. Diditel 30.
553. Bendescu Elena, 4 apartamente, București, B-dul Mărășești 9.
554. Borzan M. și Jenica, 3 apartamente, București, str. Gh. Sincai 7.
555. Bălășanu Adela, 6 apartamente, București, calea Șerban Vodă 53.
556. Berman Eliza, 4 apartamente, București, str. Petre Maior 10.
557. Beldescu Gheorghe, 3 apartamente, București, str. Poteras 25.
558. Borusev Giovani, 5 apartamente, București, str. I. Urdarescu 15.
559. Bellu Ioan, 8 apartamente, București, str. Cuza Vodă 26. Bd. Mărășești 76.
560. Brihailescu, 16 apartamente, București, str. Lămâiței 1, str. Lucaci 81, str. I. Procopiu 17.
561. Bica Nica. 4 apartamente, București, str. Spiru Gheorghiu 24.
562. Barsan Otilia, 10 apartamente, București, str. Plevnei 131 A, str. Mașina de Pâine 58.
563. Bender Maria 11 apartamente, București, str. Puțul cu Apă Rece 7, str. Fonteriei 8.
564. Băleanu Dumitru, 6 apartamente, București, Șos. Giurgiului 9 - 11.
565. Bogardo Giuseppe, 6 apartamente, București, str. Simonide 14.
566. Bercovici Iancu, 3 apartamente, București, str. Bateriilor 34, Calea Victoriei 101, str. Dobrogeanu Gherea 2.
567. Bălăceanu Gh. 5 apartamente, București, str. Măgurele 43, str. Brezoianu 29.
568. Botez Ioana, 4 apartamente, București, Bd. 6 Martie 95, str. Emil Pangratti 21.
569. Bădulescu Eleonora Dan, 2 apartamente, București, str. Stelea Spătaru 10.
570. Benga Toma, 5 apartamente, București, Calea Moșilor 286.
571. Barsan Ioan, 7 apartamente, București, str. Costache Negri 28.
572. Buhlev Rytta Panaitescu, 3 apartamente, București, Calea Griviței 13.
573. Băbălicescu Grigore și Ristea, 8 apartamente, București, str. Vulturilor 127 și 129.
574. Bălan Jacues, 6 apartamente, București, str. Matei Basarab 2, 2A.
575. Berman Filip, 3 apartamente, București, str. Mihai Bravu 232.
576. Botvinic Iosif și Botvinic Mihail., 4 apartamente, București, Splaiul Unirii 69.
577. Bilec Teodor, 12 apartamente, București, (com. progresul). str. Popa Ștefan 35, Spl. Independenței 56 b.
578. Bogdan Constanța, 4 apartamente, București, str. Dudești 93.
579. Braustein Clara, 14 apartamente, București, str. Justiției 41, str. Colonel Orero 22, str. Popa Tatu 85.
580. Berghamer Iosif, 5 apartamente, București, str. Morilor 24, str. Aurora 32 și 43.
581. Braunstein Lucia și Leia, 10 apartamente, București, calea Dudești 52.
582. Borsaru Vihelmina Maria, 6 apartamente, București, str. Splaiul Unirii 49.
583. Braunstein Iancu și Liza, 3 apartamente, București, str. Pascal 40.
584. Brătulescu C-tin, 7 apartamente, București, str. Dr. Asache 11 și 22, șos. Cotroceni 11 b.
585. Bonola Tanase, 3 apartamente, București, str. Splaiul Unirii 39.
586. Berceanu N-lae, 6 apartamente, București, str. Micșunelelor 23.
587. Bărbulescu Gheorghita, 4 apartamente, București, str. Mitrop. Filaret 47.
588. Boioș Cicerone, 24 apartamente, București, B-dul 1848 nr. 5; Calea Moșilor 136; str. Mihai Vodă 31. Câmpulung Muscel, str. Gheorghe Nou 27.
589. Bărăgan Mihai, 3 apartamente, București, str. Pitar Moș 29.
590. Beer Etty sai Beer Faihi, 3 apartamente, Iași, str. Gh. Dimitrof 7.
591. Banca Elvețiană și Română în lichidare 22 apartamente, București, calea Călărașilor 35, Victor Babeș 1, str. Smârdan 9, str. D. E. Djuvara 1.
592. Boerescu Alexandrina, 7 apartamente, București, str. Cobălcescu 25.
593. Bilinaci Teodor, 9 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 69.
594. Bane Desideriu, 12 apartamente, București, str. Segmentului 9; str. Gh. Lazăr 5; str. Paris 41.
595. Babic, 6 apartamente, București, str. Ceres 15.
596. Brătulescu Dumitra, 13 apartamente, București, Bd. Tudor Vladimirescu 13.
597. Bătăturescu Dan, 11 apartamente, București, șos. Ștefan cel Mare 244.
598. Băeșu Petrache, 4 apartamente, București, str. Alecu Russo 24.
599. Baichian Vahram, 6 apartamente, București, str. Gr. Alexandrescu 79.
600. Bontuceanu C-tin, 2 apartamente, București, str. Nifon 27.
601. Burlan Florica, 6 apartamente, București, str. Sergent Scarlat 2; str. Rahovei 407.
602. Bălășescu Gr. Dan, 4 apartamente, București, str. Traian 189, Bd. Jdanov 9.
603. Barbu Petre și Zoe, 3 apartamente, București, str. Popa Soare 69.
604. Burada Victoria, 1 apartament Ploiești, G-ral Dragalina 245.
605. Botescu Elena, 3 apartamente, București, Stelea, Spătarul 11.
606. Benția Ion și Iuliana, 10 apartamente, București, str. Buzești 62.
607. Bratu Elena, 7 apartamente, București, str. Viitorului 26; str. Popa Chitu 25.
608. Burghelea Vasilica, 3 apartamente, București, str. Cazarmii 52. Maneciu Ungureni, jud. Prahova Ploiești, str. M. Kogalniceanu 45.
609. Badea Nistor, 9 apartamente, București, str. Berna 3, str. 1 Mai 35.
610. Brătescu Eugen și Bădulescu Maria, 11 apartamente, București, str. Alecu Russo 10, 12. Buzău, str. Unirii 19; str. I.G. Duca 5.
611. Banca Ardeleană în lichidare, 47 apartamente, Arad, str. Coșbuc 15. Oradea, str. Pictor Grigorescu 6. Arad, str. Republicii 88; Coșbuc 15. Brașov, str. N. Bălcescu 58. Oradea, str. Pictor Grigorescu 6. Timișoara, str. Grozescu 5; Pop de Băsești 27.
612. Basacopol C-tin, 9 apartamente, București, str. Oculeanu 69.
613. Butter Sophie, 4 apartamente, București, str. Negustori 14.
614. Banca Urbana în lichidare, 6 apartamente, București, calea Victoriei 7; str. - Raureanu 2. Constanța, str. D. Sturza 18.
615. Babeș Filip. 8 apartamente, București, str. Filimon Sarbu 3, 5, str. Povernei 9.
616. Bizduna Maria, 5 apartamente, București, str. Trifoi 1.
617. Bănică Gh. 16 apartamente, București, str. Inisor 11-4; Duzilor 33.
618. Bunescu Teodor, 4 apartamente, București, str. Ecoului 7; str. Dr. Teohari 12.
619. Badea I. Teodora, 21 apartamente, București, str. Rondu Bisericii 6, str. teiul Doamnei 38.
620. Burca Ion și Lucretia, 18 apartamente, București, str. Alex. Constantinescu 67.
621. Bogdănescu Emilia, 10 apartamente, București, str. Vulturilor 16.
622. Berlescu Ella, 7 apartamente, București, str. calea Călărași 36 A.
623. Bărbulescu, 13 apartamente, București, str. calea Călărași 132.
624. Bălănescu C-tin, 5 apartamente, București, str. Icoanei 27.
625. Banca Marmorosch Blanck în lichidare 9 apartamente, București, str. Doamnei 4, str. Eugen Carada 9.
626. Bestoiu Ion, 7 apartamente, București, Senatului 17.
627. Barbu Maria, 6 apartamente, București, str. Meteori 67.
628. Burschik Francisc, 5 apartamente, București, str. Dr. V. Poloni 18.
629. Barsan Elena, 10 apartamente, București, str. Fierari 13.
630. Bruteanu I. 10 apartamente, București, str. Temisana 55, str. V. Gherghel 9.
631. Bistrițeanu Victor, 17 apartamente, București, B-dul Bălcescu 30; B-dul Cuza 9; str. Spiru Haret 2.
632. Buruiana C-tin, 2 apartamente, București, str. Hristo Botev 8; str. Gh. Coșbuc 13.
633. Boteanu Mihai, 10 apartamente, București, str. Teiul Doamnei 92.
634. Babeș Victoria, 14 apartamente, Campina, str. Dr. Istrati 71 București. str. Tunari 71. Campina, str. Dr. Istrati 10. București. str. Oslo 8.
635. Baloși Petre și Bitner Valeria, 7 apartamente, București, B-dul 1 Mai 62.
636. Bertoiu Ion, 17 apartamente, București, str. 11 Iunie 75.
637. Băgulescu Elena, 3 apartamente, București, calea Șerban Vodă 14.
638. Barder Leopold și Rasela, 8 apartamente, București, str. Aurora 41.
639. Braunstein Otilia, 4 apartamente, București, str. Ștefan cel Mare 4.
640. Bank Meilich, 5 apartamente, București, str. Bradului 20.
641. Bacalu Tivia, 2 apartamente, București, calea Moșilor 115; str. Buzoianu 38 A.
642. Brukar Bernhard, 6 apartamente, București, șos. Ștefan cel Mare 74.
643. Berali Cornelia, 4 apartamente, București, str. Romulus 49.
644. Bogdănescu Ștefan, 4 apartamente, București, str. Lisabona 4; str. Dr. Marcovici 4.
645. Bella Gruia, 4 apartamente, București, str. Matache Dobrescu 17.
646. Beresteanu Sidoli, 2 apartamente, București, str. Stelea Spătarul 17, str. Sincai 14.
647. Botea Enache, și Bălașa, 10 apartamente, București, calea Dudești 260, 262.
648. Baverman Frederica, 2 apartamente, București, str. Logofăt Udriște 3.
649. Banca Agronomiilor S.A. în lichidare, 7 apartamente, București, B-dul Republicii 23.
650. Bordei Apostol, 5 apartamente, București, str. Leonida 16.
651. Blumenfeld S. și Bianca, 4 apartamente, București, str. Popa Petre 36.
652. Bachman Nathan, 5 apartamente, București, str. Batiștei 5. Bacău, str. 15 August 36. Predeal, str. Ilie Pintilie 29.
653. Bancu Serina, 5 apartamente, București, str. Popa Tatu 22; Av. Bellu 29; Bd. A. Cuza 60.
654. Bogdan Teodor, 3 apartamente, București, str. Tunari 6, str. V. Conta 3-5.
655. Bals Andrei, 2 apartamente, București, str. Mihail Eminescu 127; B-dul. Nic. Bălcescu 24.
656. Băloiu Ion, 4 apartamente, București, str. Apolodor 10. Sinaia, str. Plevnei (Băneasa) 3. București, str. Apolodor 10.
657. Badea Ana și Petruta Dadarici, 1 apartament București, str. Schit. Magureanu 6.
658. Bănică Constanța și Mihai Condoiu, 4 apartamente, București, str. Sandu Aldea, 3.
659. Breahna Valeria, 3 apartamente, București, str. B. Delavrancea 39.
660. Budișteanu Ion, 5 apartamente, București, str. Cpt. Demetriade 10.
661. Bădescu Gh. 3 apartamente, București, str. Gh. Moceanu 4.
662. Bragadiru Sofia prin procurator Mircea Ionescu, 3 apartamente, București, str. Hala Lifschitz 10. Brașov, str. Romană 19.
663. Brătulescu C-tin, 3 apartamente, Buzău, str. Borzești 30, str. Nae Stanescu 2. București, str. Morilor 14; str. Alecu Russo 14.
664. Baghina Gheorghe, 4 apartamente, București, str. Nicolae Bălcescu 24; str. Vornicului 23 Vasile Roaită, Constanța
665. Bercovici Max, 6 apartamente, București, str. Pictor Luchian 18; str. Smârdan 21.
666. Băleanu Ecaterina, 3 apartamente, București, str. Wilson 15.
667. Brăiescu C-tin, 2 apartamente, București, str. Viitorului 59; str. Puțul cu plopi 4.
668. Bucșan V. Ion, 4 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 79.
669. Botez Cecilia, 3 apartamente, București, str. V. Alexandri 16, str. V. Lascăr 114.
670. Brânzescu C-tin, 2 apartamente, București, str. Romană 7; str. Filiti 6.
671. Banescu Eugenia, 7 apartamente, București, str. V. Kiubasew 40. Craiova, str. G-ral Argetoianu 2.
672. Bogdanovici Tadeu, 3 apartamente, București, str. V. Lascăr 62; str. Lipscani 44; str. Pictor Romano 16.
673. Bugheanu Marcela, 6 apartamente, București, str. Alex. Sahia 50.
674. Borcescu Alex. și Nicu, 2 apartamente, București, str. A. Popov 33 Urlati, Prahova
675. Bottea Margareta, 2 apartamente, București, str. Col. Tell 31; str. Brezoianu 53.
676. Budai Elisabeta și Grigore Filip, 6 apartamente, București, str. Sft. Constantin 4.
677. Brikmayer M. Ana, 3 apartamente, București, str. Alex. Popov 21.
678. Brisental Sama, 10 apartamente, București, str. St. O. Iosif 2.
679. Băilescu N. 5 apartamente, București, str. Ady Endre 24.
680. Bogdan Alecu Irina, 8 apartamente, București, str. Logofăt Taut 70, 68.
681. Boloagă Crisanti, 5 apartamente, București, str. Leon Vodă 22.
682. Bagdasanian Satenig, 2 apartamente, București, str. Intrarea Nopții 7.
683. Boata Toma, 20 apartamente, București, str. Schitu Magureanu 37, str. Brezoianu 4. Constanța, str. Romulus Opreanu 5.
684. Bexer V. Emil, 10 apartamente, București, str. Bateriilor 50.
685. Bendel Eti și Ita Elena, 7 apartamente, București, str. Schitul Magureanu 49.
686. Berezovski Alfrel și Vilma 3 apartamente, București, str. Luterană 21; str. Dr. Marcovici 9; str. Brezoianu 29 b.
687. Buzi Cleonica, 6 apartamente, București, str. Sevastopol 1; str. Ritoride 1.
688. Bobescu D-tru și Vasilica 18 apartamente, București, calea Griviței 411; șos. Mihai Bravu 14;
689. Bratu Emil și Maria G. Antonescu 30 apartamente, București, calea Griviței 46, 130, str. Buzești 44.
690. Benni Eugeniu și Ana Ionescu Cutaride, 6 apartamente, București, str. Alex. Ciurca 25.
691. Brand Valeria, 20 apartamente, București, Aleia Episc. Ambrozie 7-7 A. - 7B. - 6-5.
692. Balosin State, 12 apartamente, București, str. Brezoianu 29; B-dul D. Golescu 9 B; str. Brezoianu 29; B-dul 1848 6; str. 13 Decembrie 4.
693. Bruner Ferdinand și Olimpia 4 apartamente, București, str. Barbu Lăutaru 6.
694. Bitta Ion și Constanța 3 apartamente, București, str. Calafat 13, str. G-ral Crainiceanu 1.
695. Bratu Chiru și Elena, 8 apartamente, București, str. Romană 92-94.
696. Boc Maria Laura și Ana Geta Molfeta, 9 apartamente, București, B-dul Banu Manta 85.
697. Barta Ștefan, 3 apartamente, București, calea Moșilor 80; Vasile Conta 7-9 str. Filimon Sarbu 23.
698. Buruiana Dumitru 11 apartamente, București, str. Frumoasă 17; str. Temisan 11.
699. Bagdighian B. Horea, 8 apartamente, București, str. Berzei 44.
700. Bemachi S. Aglaia, 7 apartamente, București, str. N. Titulescu 117.
701. Boldjelia Petre, 4 apartamente, București, str. Spătarului 32.
702. Bonciu Maria, 8 apartamente, București, str. Turda 71, str. Aurel Vlaicu 135.
703. Brănescu Gh. 7 apartamente, București, str. Niculcea 57.
704. Benoiu Grigore, 6 apartamente, București, Calea Griviței 510.
705. Baluță Mihail, 4 apartamente, București, str. El Doamna 48.
706. Bâlcan Iuliu și Olga, 3 apartamente, București, str. Witting 14.
707. Beckman Elvira, 7 apartamente, București, str. Luterană 31 B; calea Victoriei 214; str. Alex. Popov 10.
708. Bilimaci Teodor 12 apartamente, București, str. Mareș Tolbuchin 25.
709. Bogdan N. Card, 13 apartamente, București, str. Crișana 32, str. N. Titulescu 73.
710. Banca Populara Grivița Noua 7 apartamente, București, calea Griviței 354-418.
711. Bălteanu Angela 6 apartamente, Ploiești, str. Ștefan cel Mare 69; str. Vasile Alexandri 28.
712. Boroș Niculae, București, 7 apartamente, București, str. Petru Rareș 5, 7, 9, str. Buzești 5.
713. Bradea Al. Zefira, 4 apartamente, București, str. Bucovinei 24.
714. Bruteanu I. Florica 3 apartamente, București, str. Stoica Ludescu 35.
715. Bungazeanu Ana și Șerban 11 apartamente, București, str. Uranus 9 A; 11 Iunie 49.
716. Balanovici Maria, 3 apartamente, București, str. Fonteriei 13; str. M. Eminescu 17.
717. Bărbătescu Zoe, 14 apartamente, București, str. C-tin Caracas 3, str. Caravanei 15, str. B. Delavrancea.
718. Belingher Belu Voica, 6 apartamente, București, str. Rucăr 31.
719. Brăila I. Ioan și Zina, 7 apartamente, București, str. Sebastian 125.
720. Bianchi Armondo, 10 apartamente, București, calea Griviței 259.
721. Burlan Valeria, 3 apartamente, București, Intr. Medic Stoenescu 5, str. Cantemir 44.
722. Bibo Iosif, most. Bibo Alex. și Ana Tabacu, 8 apartamente, București, str. Maica Domnului 6.
723. Berlescu Ella, 15 apartamente, București, calea Călărași 36 A.
724. Brenner Aizic și Carolina, 5 apartamente, București, str. G-ral Florescu 15
725. Bancotescu Jana, 7 apartamente, București, str. El. Matei Voevod 23; str. Dr. Felix 28
726. Boscu Victoria, 5 apartamente, București, str. Alex. Ion Cuza 92.
727. Blumen Ela, 5 apartamente, București, str. Frumoasă 24; Occident 35.
728. Boacă Elena, 7 apartamente, București, str. V. Brăniște 42.
729. Boghici Gheorghe, 9 apartamente, București, str. Ștefan Stoica 51.
730. Bădulescu Gh., 6 apartamente, București, str. Abrud 116.
731. D. M. Bogdan, 26 apartamente, București, str. Griviței 107.
732. Baluță P. Rozalia, 4 apartamente, București, str. D. G. Palade 64, str. D. G. Palede 64, str. D. Cantemir 76.
733. Bunea I. Maria, 4 apartamente, București, B-nul Alex. I. Cuza 28 A.
734. Borena Cecilia, 5 apartamente, București, str. Dr. Pasteur 6, str. Dumbrava Rosie 22.
735. Bank Ezra și Gherani Haimovici, 32 apartamente, București, str. Clucerul Udricani 8.
736. Bitulescu Petre, 9 apartamente, București, str. Minotaur 11, str. Lazureanu 14.
737. Bădărău Norana Maria, 7 apartamente, București, str. N. Belliceanu 3, str. Ioan Ghica 3-5.
738. Bondărescu Sf. aristotel, 4 apartamente, București, str. Bruxelles 10, str. Plevnei 4.
739. Brătescu Constantin, 4 apartamente, București, Bd. Suvorov 24, str. Poterași 14.
740. Braunstein Ștefania, 5 apartamente, București, str. Armenească 2
741. Băncilă Ștefan, 7 apartamente, București, str. Frunte Lată 9 și 11, str. 13 Septembrie 186.
742. Berta Topor, 4 apartamente, București, str. 30 Decembrie 52, str. dr. Felix 75.
743. Baciu Ion Sava, 16 apartamente, București, str. Sabinelor 102, 100, 98.
744. Bălan elvira, 3 apartamente, București, str. Dr. Severeanu 16.
745. Barsan N. Ioan, 5 apartamente, București, str. Aquila 35, Constanța, str. V. Alexandri 10.
746. Bernea Nicolae, 13 apartamente, București, str. Dr. V. Babeș 24, str. Popa Soare 24. Sinaia, str. Karl Marx 6.
747. Bals Teodor, 2 apartamente, București, str. Dr. Iatropol 4.
748. Brânzescu Gh. și Smaranda, 13 apartamente, București, șos. Panduri 63, str. Buturugeni 1-3, str. Panduri 63, 65, 67, 69.
749. Bornemisa Sebastian și Ana, 7 apartamente, Cluj, Calea motilor 67.
750. Bratoloveanu N., 9 apartamente, București, Calea Ferentari 80, 88, 147, 136, str. Popa Ștefan 44.
751. Boba Margareta, 10 apartamente, București, str. Uranus 105, str. Semicercului 2.
752. Bratoloveanu Ion, 13 apartamente, București, str. Ferentari 149, str. Vedei 5.
753. Boianovici Arthur, 5 apartamente, București, str. Anul 1821 nr. 7, str. Meteor 25.
754. Budeanu V. C-tin, 2 apartamente, București, Intrarea Urali 2, str. Av. M. Zorileanu.
755. Bitter Herman def. prin Mayer Bitman, 6 apartamente, București, Calea Moșilor 44.
756. Budeanu Ana, 5 apartamente, București (Băneasa), str. Neagoe Vodă 10.
757. Beiu Marin, 2 apartamente, București, str. Speranței 23.
758. Budeanu Melanie (groper), 5 apartamente, București, str. Maria Rosetti 36, str. Vintilă 4, 6, str. Hristo Botev 22.
759. Brătulescu P. C-tin, 5 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 168.
760. Bădoiu Gheorghe, 4 apartamente, București, str. Viitor 203.
761. Beresteanu Manole și Beca, 11 apartamente, București, calea Moșilor 300, 328, str. Dumitru Onciu 16.
762. Bucur Iosif, 4 apartamente, București, str. Mecet 8 a.
763. Baclacian Artin, 5 apartamente, București, str. Stupinei 28.
764. Bănică Gheorghe, 7 apartamente, București, str. V. Stroiescu 42, Calea Moșilor 135, str. Spătarului.
765. Bondescu I. C-tin, 4 apartamente, București, str. Eufrosina Poteca 16.
766. Blum Dvoira și Leiba, 7 apartamente, București, Intrarea Pictor Vermont 3.
767. Barsal Dr., 5 apartamente, București, str. Dr. Gr. Țăranu 10.
768. Beiazgian Nevart, 5 apartamente, București, str. Lirei 1.
769. Blum Isac, 3 apartamente, București, str. Horei 15.
770. Banca Chrissoveloni, 17 apartamente, Brăila, Piața Lenin 15; București, calea Plevnei 147-157, 163.
771. Boris Diacoff, 3 apartamente, București, str. Eliade Radulescu 15.
772. Bădescu Petre, 4 apartamente, București, B-dul Gh. Dimitrov 15, 51.
773. Braunstein Zary și Marieta, 8 apartamente, București, Bd. Ana Ipătescu 24, str. Aurora 52 a.
774. Blima Haia Fasst, 7 apartamente, Iași, str. Cuza Vodă 60.
775. Bazacu Teodor și Suzana, 8 apartamente, București, str. Avrig 88.
776. Borculescu Vasile, 5 apartamente, București, Calea Călărași 217, Bușteni, str. Băilor 17
777. Botez Mihail Caucaz, 7 apartamente, București, str. Lt. Col. Papazoglu 4, calea Văcărești 107, 108, 110, Bușteni, str. Băilor 4.
778. Bedrag Panait, 5 apartamente, București, str. Mihai Bravu 150.
779. Bordușelu Ion, 5 apartamente, București, str. Miraslau 17.
780. Bacal Isac, 6 apartamente, Botoșani, Calea Națională 273.
781. Barbu B. Maria, 4 apartamente, București, str. Nerva Traian 29.
782. Bertianu Aurelia, 7 v București, str. Uzina Electrică 13.
783. Brătulescu C. Anastasia, 8 apartamente, București, str. Mitrop Ghenadie Petrescu 56, str. Serg. N. Vasilescu.
784. Buricescu Constanța, 5 apartamente, București, str. Bradului 24.
785. Buneanu Alexandru, 6 apartamente, București, str. Lt. Col. Papazoglu 6.
786. Boteanu Maria, 24 apartamente, București, str. Calomfirescu 4 a, Calea Moșilor 84.
787. Buican Gh., Lucia Marinescu și Eug. Ștefanescu, 11 apartamente, București, Calea Văcărești 52-54.
788. Barad P. Iosub, 18 apartamente, București, str. Vulturi 147, str. Traian 4, Calea Victoriei 102.
789. Botez Cassian, 2 apartamente, București, Calea Moșilor 149, str. Elena Pherikide 20-22.
790. Bunescu Bucur, 24 apartamente, București, Calea Moșilor 118, 120-122, str. Barației 2.
791. Bucur Ioan, 5 apartamente, București, Calea Dudești 198 A.
792. Barasch Carol, 10 apartamente, București, str. Vintilă 3, str. Dobrogeanu Gherea 23.
793. Beldeanu Evdochia, 7 apartamente, București, Piața Sf. Ștefan 5.
794. Bunescu Elena, 7 apartamente, București, str. Slatineanu 26, Calea Dorobanți 50 A., Calea Victoriei 112.
795. Bătăturescu Pantazi, 3 apartamente, București, str. Prof. Ion Ursu 12, Prel. Matasarii Noi 5.
796. Burescu Ileana și Elena, 3 apartamente, București, str. Bitolia 10, str. Abrud 143.
797. Bratu Alexandrina, 5 apartamente, București, str. Dragoș Vodă 8, str. G-ral Salmen 2.
798. Bădescu N. Aurora, 5 apartamente, București, str. Mihail Eminescu 135.
799. Budeanu Constantin și Cecilia, 8 apartamente, București, str. Haia Lifschitz 32, str. G-ral
Magheru 27.
800. Baciu George și Elena, 2 apartamente, București, str. Timpului 1, str. Maria Rosetti 26.
801. Bilimaci Constantin, 15 apartamente, București, B-dul Tolbukin 24, str. Avram Iancu 19.
802. Beiner Paulina, 5 apartamente, Suceava, B-dul Republicii 8.
803. Batu Ana, 11 apartamente, București, Calea Moșilor 133, Brăila, str. C. Berlescu 40.
804. Balaci Alexandrina, 5 apartamente, București, str. Sb. Lt. Popa 19.
805. Bălan Matilda Elena, 4 apartamente, București str. Fluierului 32, Predeal, Sos Națională, Focșani, str. G-ral Markos 15.
806. Blarenstein Fritz, 5 apartamente, București, str. Minotaurului 78, Calea Victoriei 112.
807. Behar Virginia, 3 apartamente, București, str. Rozelor 16, str. Progresului 9 b.
808. Brătișanu A. Gh., 6 apartamente, București, str. Dr. Lister 62.
809. Bondalici Nicolae, 3 apartamente, București, str. Logofătul Nestor 12.
810. Bondalici Ion, 3 apartamente, București, str. Petre Locusteanu 14.
811. Bortos Niculae, 4 apartamente, București, str. Agricultori 43.
812. Bunescu P. Lucia, 4 apartamente, București, Șos. Iancului 33.
813. Brănișteanu Maria, 3 apartamente, București, B-dul Republicii 72.
814. Bilargiu Mircea, 3 apartamente, București, str. Ilarie Chendi 22, str. Brutus 3.
815. Baclagian Virginia, 4 apartamente, București, str. Iancu Capitanu 28.
816. Barat Avram, 7 apartamente, București, Calea Dudești 178 și 170.
817. Brătuianu Const., 4 apartamente, București, str. Sf. Gheorghe Nou 17.
818. Bapalan Paulina, 18 apartamente, București, str. Gh. Județ 32, 30, Calea Dudești 129, Șos. Măgurele.
819. Benone Alfonso și Frida, 9 apartamente, București, Calea Văcărești 132.
820. Brătescu R., 4 apartamente, București, str. Stelea 23, str. M. Eminescu 230.
821. Băltărețu Florea, 3 apartamente, București, str. Iosif Vasilescu 29.
822. Bardelli R. Ambrozie, 11 apartamente, București, str. Madrid 3, str. Braziliei 7b.
823. Brubeanu Gheorghe și Sofia, 4 apartamente, București, str. Amiral Murgescu 29.
824. Bauch Gh. Aurelia, 7 apartamente, București, str. Dr. Westfried 2.
825. Brumărescu Constanța, 4 apartamente, București, str. Dr. V. Babeș 12.
826. Bortos Radita, 7 apartamente, București, str. Radu de la Afumați 4, str. Prof. Ion Ursu 20, str. Ștefan Negulescu 55.
827. Brayer Hernsch și Hermina, 19 apartamente, București, str. Halfon 9, str. Nerva Traian 85-87.
828. Bedereanu Petruta, 6 apartamente, București Colentina, str. 30 Decembrie 2.
829. Bernstein Dorothea, 6 apartamente, București, str. Emigrantului 4.
830. Baha N. și Elena, 6 apartamente, București, B-dul Dimitrov 17, str. 13 Decembrie 54-56, Buzău, Piața Stalin 1 a.
831. Barbara Coni și Adamoiu, 8 apartamente, București, str. G. Palade 72, 72-a.
832. Butza M. Alecu și Sabina, 3 apartamente, București, str. Clucerului 60.
833. Balint Mihail, 5 apartamente, București, str. Busolei 5.
834. Bichis Vasile, 4 apartamente, București, str. Raspintiilor 29, str. Viitor 141.
835. Bercheret Alexandrina, 8 apartamente, București, str. Ghica Tei 87, str. Comorei 38.
836. Berlescu Alexandru, 4 apartamente, București Băneasa, str. I. Gh. Duca 49.
837. Bucșan Ileana, 3 apartamente, București, str. Sofia 10.
838. Brayer Renee, 3 apartamente, București, B-dul Republicii 65.
839. Brătescu I. Dumitru, 13 apartamente, București, str. M. Eminescu 200.
840. Boc. I. Vasile, 4 apartamente, București, str. Maior Sutu 2A.
841. Botez Maria, 3 apartamente, București, str. Rodiei 10, str. Cercelus 36, Predeal, str. Unirii 29.
842. Băicoianu S. Ion, 7 apartamente, București, str. Londra 12, B-dul Ana Ipătescu 24.
843. Băloiu Elena, 3 apartamente, București, str. Fabrica de Spirt 11.
844. Brătescu, 5 apartamente, București, Aleia Alexandru 11 str. M. Kogalniceanu 32. Constanța, str. Cuza Vodă 18.
845. Bălescu Oct. Ion, 5 apartamente, București, str. Londra 26, str. Armenească 19.
846. Buda Ion și Iustina, 11 apartamente, București, str. Ah. Șerban Petrescu 21 Alba Iulia, str. V. Goldiș 2, str. N. Filipescu 21, B-dul Stalin 13.
847. Bercovici Berta, 4 apartamente, București, B-dul Mărășești 80-82.
848. Braicu Otilia Ecaterina, 4 apartamente, București, Calea Călărași 39.
849. Bonvechio A. Tereza, 11 apartamente, București, Calea Moșilor 127.
850. Braunstein I. 7 apartamente, București, str. Stelea Spătaru 17, str. Sf. Mina 1-3, str. Vasile Adamachi 7, 5.
851. Bertume Ileana, 2 apartamente, București, str. M. Kogalniceanu 10.
852. Beblea Const. și Viorica, 12 apartamente, București, str. Carol Davila 42. Brașov str. Pictor Pop 6.
853. Blaj Elena și Ana, 4 apartamente, București, Calea Rahovei 373.
854. Belizarie Emil, 3 apartamente, București, str. Dr. Grecescu 9.
855. Bălănescu Teodor, 4 apartamente, București, str. Slt. Popa 2, calea Rahovei 401.
856. Bădescu Maria, 3 apartamente, București, Aleea Visinilor 1.
857. Bălai Cornelia, 4 apartamente, București, str. Bateriilor 8.
858. Barbu Vasile, 8 apartamente, București, str. Lazureanu 56-a.
859. Bratu Traian și Aurica, 12 apartamente, București, str. Craitelor 4, Șos. Vartej. Predeal, Bd. Republicii 8.
860. Bufnea Elena, 6 apartamente, București, Intr. Orizontului 7.
861. Bărbulescu Ion, 18 apartamente, București, str. Cap. Vasiescu Iosif 106, 93, calea Călărași 21, șos. Pantelimon 42.
862. Botez Ștefania Ghica, 2 apartamente, București, str. C. A. Rosetti 14, str. Speranței 26.
863. Bordescu Alexandru și Elena, 8 apartamente, București, str. Justinian 19, str. G-ral Angelescu 2, str. Gr. Alexandrescu 84, str. Povernei 36, str. Radu Vodă 9.
864. Blauer Saly, 5 apartamente, București, str. Popa Rusu 11.
865. Baranga Virginia, 4 apartamente, București, str. Icoanei 52.
866. Banu Nita, 3 apartamente, București, calea Călărașilor 226.
867. Brătulescu C. Radu, 10 apartamente, București, str. Toamnei 13, Bd. 6 Martie 43, cap. Gh.
Buruiana 19.
868. Bogorian A., 8 apartamente, București, str. Plantelor 82.
869. Bremer Haim, 6 apartamente, București, str. Arhitect Louis Blank 28.
870. Beratt Elena, 3 apartamente, București, str. Vasile Stroiescu 2.
871. Băncilă Ion și Maria, 3 apartamente, București, str. Sandu Aldea 29.
872. Bădescu Elena, 3 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 186.
873. Berceanu Vasile, 5 apartamente, București, str. Șerbănescu Tei 51, 4, Alex. cel Bun 58, 60.
874. Budescu Alexandru, 8 apartamente, București, str. Andrei Mureseanu 20, str. Sofia 15, str. Delea Veche. Sinaia, str. Sincai 10.
875. Baluna Marin, 10 apartamente, Galați, str. Portului 105, str. Grivița 1, str. Tecuci 11, str. Frumoasă.
876. Bogdan Cleopatra, 7 apartamente, București, str. Duzilor 8.
877. Bănică Gh. Ion și Alexandrina, 3 apartamente, București, Intr. Argetoaia 1.
878. Burnea Virginia, 5 apartamente, București, str. Dr. Koch 2.
879. Burdea Teodor, 4 apartamente, București, str. Lirei 15. Panciu Putna, str. Libertății 83.
880. Bălănescu Georgeta, 3 apartamente, București, str. Calusei 48.
881. Bogorian Daniel, 4 apartamente, București, șos. Pantilimon 31 A.
881. Bogorian Daniel, 4 apartamente, București, Bd. Tolbuchin 19.
882. Bănică Aurelia, 6 apartamente, București, Bd. Tolbuhin 19.
883. Bazavan Gh. Maria, 2 apartamente, București, str. Mătăsari 36.
884. Băinescu Victoria, 3 apartamente, București, str. Naum Romniceanu 26.
885. Berariu Mariana, 2 apartamente, București, str. Izvor 107.
886. Bondi Guido, 16 apartamente, București, cal. Moșilor 171.
887. Bădescu Gheorghe și Vasilica Gh. Bădescu, 3 apartamente, București, str. Popa Nan. 200.
888. Bărbulescu I. Maracine, 9 apartamente, București, șos. Mihai Bravu 62.
889. Bogdan Florica, 6 apartamente, București, str. Ilarie Chendie 45.
890. Brătucu Victor, 4 apartamente, București, str. Popa Nan 151.
891. Biciola Eleonora, 5 apartamente, București, str. Spătaru Milescu 23.
892. Radulescu Elena, 3 apartamente, București, str. Gh. Dimitrov 172.
893. Bădulescu Ioan și Florica, 7 apartamente, București, str. Pitar Moș 18. Târgoviște, str. 30 Decembrie 1.
894. Bechereanu Petruta, 4 apartamente, București, str. Vaselor 30.
895. Braunstein C. și N. și fii și N. Klipar, 20 apartamente, București, str. Stupinei 12.
896. Baron Avram și Clara, 5 apartamente, București, str. Anton Pan, 54 b, str. Olimp 62.
897. Belizan Ion, 3 apartamente, București, str. Mihail Cornea 33.
898. Bălan Ion și Maria, 6 apartamente, București-Grivița, str. Pieții 18.
899. Buzescu Gheorghe și Evdochia, 3 apartamente, București, str. Grănicerilor 1, str. Ștefan Mihaileanu 26, str. Edgar Quinet 3.
900. Budeanu Aneta, 3 apartamente, București, str. Spătarului 30.
901. Benedek Ștefan, 12 apartamente, București, str. Ion Roata 12.
902. Busuioceanu Anastasia, 5 apartamente, București, str. Biserica Popa Chitu 23 A.
903. Balgiu Dragoș, 3 apartamente, București, str. Londra 23.
904. Banescu Niculae, 7 apartamente, București, str. Mașina de Pâine 9.
905. Babor-mostenitori, 9 apartamente, București, calea Moșilor 49.
906. Bisot Paul și Mariana, 4 apartamente, București, Gh. Haralambie 17.
907. Brătianu Th. Vasile, 6 apartamente, București, calea Moșilor 168.
908. Balca Viorica, 10 apartamente, București, Bd. Republicii 79.
909. Bănățeanu Maria, 4 apartamente, București, str. Anton Pan 29 și 27 A.
910. Beceanu Maria, 5 apartamente, București, str. Iulia Hașdeu 1.
911. Brech Cristian, 3 apartamente, București, str. 13 Decembrie 4, str. Aristide Briand 1.
912. Butai Iosif Maria, 4 apartamente, Sinaia, str. Furnica 24. București, str. 13 Decembrie 42, str. Luterană 3-b.
913. Bogoiu Lucian, 3 apartamente, București, str. Lucaci 54.
914. Berlescu C. C-tin, 4 apartamente, București, str. Berzei 15.
915. Bălășanu Elena, 5 apartamente, București, Intr. Marcovici 6. Focșani, B-dul N. Titulescu 17. Bacău, str. Băncii 6.
916. Basturescu Dorina, 4 apartamente, București, str. Bozianu 9.
917. Barach Iosif, 6 apartamente, București, str. Mihai Vodă 9.
918. Binder Ion, 4 apartamente, București, str. M. H. Marcu 5, str. Scărlătescu 28, str. Carol Davila.
919. Blănaru Ion, 14 apartamente, București, str. Ritoride 37, 39 și 48.
920. Brânză Valeriu, 5 apartamente, București, str. Agricultori 31.
921. Bernstein Sofia, 7 apartamente, București, str. Apolodor 10.
922. Bumenfeld Alda, 7 apartamente, București, str. Sf. Apostoli 33.
923. Blujdea Tiberiu și Frusina, 3 apartamente, str. 11 Iunie 15, str. Frumoasă 43.
924. Bercu N. Ion, 3 apartamente, București, str. D. Cantemir 88.
925. Banca Creditul Bucureștean în lichidare, 8 apartamente, București, str. 30 Decembrie 10 și 12.
926. Barza Constantin și Wilma, 9 apartamente, București, str. Apolodor 27.
927. Barta Eugenia, 3 apartamente, București, str. Hatman Arbore 16.
928. Barzan St. Dumitra, 13 apartamente, București, str. Vistieri 19.
929. Beresteanu Mina, 7 apartamente, București, str. Banu Mihalcea 2.
930. Bardescu Col. Elena, 10 apartamente, București, str. Uranus 4. Constanța, Mamaia.
931. Baer Ludmila Maria, 4 apartamente, București, str. Oradea Mare 60.
932. Buzatu Ștefan, 5 apartamente, București, str. Uranus 20 A. Brăila, str. Mărășești 19. Eforia, str. Sportului 1.
933. Bragadiru D., 94 apartamente, București, Bd. Gh. Magheru 2, 2-4, 6-8, 2-14.
934. Birceanu Ovidiu și Constanța, 3 apartamente, București, str. Cetății 12.
935. Bunea Anica și Constantin, 3 apartamente, București, str. Logofăt Tautu 60. Constanța, str. Tomis 14.
936. Bădulescu Nic. most., 24 apartamente, București, str. Șerban Vodă 268.
937. Bals Ion, 24 apartamente, București, str. Grigore Alexandrescu 100, str. Știrbei Vodă, str. Mihai Bravu 193, str. Buzești 98.
938. Banca de Scont a Rom. Soc. în lichidare, 88 apartamente, București, str. Eugen Carada 1-3, 13 Sept. 143, 145, Stavropoleos 8, str. Moșilor 200, str. Pieptănari 9; Alexandria, str. Ilie Pintilie 3; Brăila, str. Lt. Col. Iacobescu 19; Corabia, str. C. A. Rossetti 53; Constanța, str. Lascăr Catargi 13; Focșani, str. Cuza Vodă 6; Galați, str. Dr. Russel 41, str. Egalității 4; Ploiești, Piața I. V. Stalin 3; T. Măgurele, str. Horia, Closca și Crisan 3; Giurgiu, str. V. M. Molotov 2; Tulcea, str. Carol 1; Medgidia, str. V. Lupu 18.
939. Baiandurian K., 4 apartamente, București, str. Pop de Băsești 21.
940. Blidescu Lucretia și Constantin, 17 apartamente, București, str. Mendeliev 8, str. Dr. Lister 29.
941. Brumărescu Dan, 3 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 8, str. Cazarmei 54.
942. Breger Terezia, 23 apartamente, București, str. Matei Basarab 12, str. Decebal 3.
943. Bruman Gheorghe, 22 apartamente, București, str. Av. I. Mărășeșcu 2, str. Occidentului 1.
944. Bork Maria, 20 apartamente, București, str. Cornel Botez 5, 10; Campina, str. V. Alexandri 28.
945. Budișteanu Alisa, 17 apartamente, București, str. Oțetari 6, str. Caragiale 3.
946. Banciu Ștefan, 38 apartamente, București, str. G-ral Broșteanu 9, str. Traian 4, Splaiul Unirii 13, str. 30 Decembrie 36.
947. Besa Eugen și Hilda, 13 apartamente, București, str. Maria Roseti 15. Sinaia, Calea Codrului 16.
948. Bălăcescu Constanța, 7 apartamente, București, str. Columb 6-8.
949. Băicoianu Alexandru, 32 apartamente, București, str. 30 Decembrie 62.
950. Berindei C. Elena, 11 apartamente, București, str. Silvestru 6, B-dul N. Bălcescu 24.
951. Băltăceanu Maria, 27 apartamente, București, str. Andy Endre 7, B-dul Ana Ipătescu 11. str. Alex. Lahovary 45, str. Știrbei voda 92, str. Popa Tatu 1-3.
952. Brătescu Alexandrina, 16 apartamente, București, str. Icoanei 23, str. Dionisie Lupu 38, str. Cercului 3.
953. Bata E. Steluta, 12 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 76.
954. Bălteanu Eliza, 4 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 70.
955. Baissy Petre și Elvira, 16 apartamente, București, str. M. Eminescu 40.
956. Bădulescu N-le, 4 apartamente, București, str. Cobălcescu 107.
957. Beulian Maria, Beulian Haig Mandanici, 20 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 81, str. Popa Chitu 4.
958. Barbu Gheorghe, 13 apartamente, București, str. Lt. Cernescu 19, str. Dorobanți 96, str. Covasna.
959. Botez N. Maria, 14 apartamente, București, str. Alex. Sahia 37, str. Icoanei 7.
960. Brătulescu David, 17 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 131.
961. Bahuș Rosita, 10 apartamente, București, str. A. Donici 49.
962. Buiati Petre, 14 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 94.
963. Blum Emil, 10 apartamente, Iași, str. Dobrogeanu Gherea 5, 7.
964. Bădulescu I. și Petrescu V., 6 apartamente, București, Intr. Legendei 2.
965. Bărbulescu Ion, 14 apartamente, București, str. Toamnei 102.
966. Berechet Mihail, 15 apartamente, București, str. Elena Doamna 72-a, str. Mitrop Filaret 56.
967. Bălănescu Constanța și Ion, 18 apartamente, București, str. Costache Negri 15, str. Uranus 75, 63, str. Dionisie Lupu 12, str. Frumoasă 18, str. Popa Nan 8.
968. Bărceanu Mihail, 9 apartamente, București, calea Victoriei 21, str. Vasile Conta 79. Bd. Gh. Dimitrov 113.
969. Burileanu Ioana, 8 apartamente, București, B-dul N. Bălcescu 35. Predeal, str. Col. Magheru.
970. Baier M., 15 apartamente, București, str. Dionisie 65. str. Popa Soare 20.
971. Boghici Gheorghe, 7 apartamente, București, calea Griviței 290, str. Col. Iacobini 4-6.
972. Boghici Gheorghe, 8 apartamente, București, Bd. Bucureștii Noi 216.
973. Banca Com. Italiana și Romană, 28 apartamente, Brăila, str. Misitilor 25, Galați, B-dul Ana Ipătescu 17, Constanța, str. Brâncoveanu 1, Timișoara, Piața Libertății 2, București, str. Ghenadie Petrescu 139, str. Bursei 2.
974. Băicoiescu M. Mihail, 13 apartamente, București, str. Prof. I Bogdan 17, str. Vasile Lascăr 154, Băneasa-Ilfov, Sos Buc-Ploiești 38, Bușteni Prahova, B-dul Libertății 191.
975. Bunea Ștefan, 10 apartamente, București, Șos. Ștefan cel Mare 92, str. Lânăriei 1.
976. Balian Leon, 10 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 31, Constanța, str. Karl Marx 8.
977. Băicănescu Virgil, 11 apartamente, București, str. Tunari 83, str. Vasile Lascăr 154, Banca Ilfov, Șos. București Ploiești 38.
978. Beloianu Ecaterina, 16 apartamente, București, calea Dudești 223.
979. Bănică Elisabeta, 10 apartamente, București, calea Dorobanți 95.
980. Baiadjoglu Gh. Elena, 2 apartamente, București, str. Speranței 26, Galați, b-dul Republicei 7.
981. Braescu Maria, 9 apartamente, București, calea Floreasca 33 și Alex. Sahia 7.
982. Brebenel Gheorghe, 7 apartamente, București, str. Porumbaru, 36.
983. Busoianu Gheorghe, 13 apartamente, București, str. Spătari 17, Dorobanți 10, 70, Cluj, str. Mica 24.
984. Băicoianu Petre, 8 apartamente, București, Piața 23 August 1 și str. Maria Roseti 33, 31.
985. Banca de Agricultura și export S.A.R., 16 apartamente, București, str. Arcului 20, str.
Armenească 15.
986. Buscaff Miekel, 12 apartamente, Brăila, Piața Lenin 14, str. Gradina Publică 11.
987. Brown Boveri S.A.R., 11 apartamente, București, str. Pitar Moș. 23
988. Barbu Eugen și Lucretia, 11 apartamente, București, str. Dimitrie Orbescu 11. Predeal, str. Granicerilor.
989. Butulescu Elena, 13 apartamente, București, str. Biserica Amzei 3.
990. Brălianu Radu, 13 apartamente, București, str. M. Eminescu 70, str. Nifon 16, b-dul Ana Ipătescu 43 A. Sinaia, b-dul Lenin 24. Timișoara, str. Paul Chinezu, 3.
991. Băicoianu Petre și Lucia, 10 apartamente, București, Piața Maria Rosetti 31, str. Șepcari 8.
992. Bentu Olimpia, 12 apartamente, București, b-dul 1 Mai 58.
993. Biciulescu Marin, 16 apartamente, București, str. Mendelieff 2.
994. Bemtassat Maria, 11 apartamente, București, str. Jules Michelet 3-5.
995. Bidulescu Emil, 5 apartamente, București, b-dul Păcii 7 A.
996. Beiu Nada și Stan, 8 apartamente, București, b-dul Păcii 121.
997. Baier Alexandru, 3 apartamente, București, str. Silfidelor 24, str. Amiral Bălescu 15.
998. Bratu Ion, 7 apartamente, București, str. Brezoianu 29, str. Anton Pan 2, Hârșova, str. Concordia, str. Drumul spre moara.
999. Bogza G. Silvia, 3 apartamente, București, str. Timișana 5.
1000. Borcea Ed., 4 apartamente, București, str. Timișana 14.
1001. Buzatu Traian, 6 apartamente, București, str. Bateriilor 34, str. Economu Cezarescu 37.
1002. Bianu T. Victor, 3 apartamente, București, str. Sft. Elefterie 10.
1003. Bălănescu Romulus, 8 apartamente, București, str. Izvor 68, str. Mitrop Gh. Petrescu 82. Dorohoi, str. Filimon Sarbu 14.
1004. Baleaca Wileax, 4 apartamente, București, str. Dr. Grecescu 10.
1005. Badea Constantin, 4 apartamente, București, str. Sergent Scarlat 16, str. Silvestru 40.
1006. Breza Iordan și Ștefan, 5 apartamente, București, str. izvoreanu 13.
1007. Burdea Cristea, 5 apartamente, București, B-dul Mărășești 100, str. Frumoasă.
1008. Băjan Polixenia, 5 apartamente, București, str. Despot Vodă 16 B.
1009. Boroș Paul, 5 apartamente, București, str. Sos Ștefan cel Mare 5.
1010. Băiatu Dumitru, 2 apartamente, București, str. Paris 32.
1011. Berza Ana, 3 apartamente, București, str. M. Kogalniceanu 4.
1012. Butu C. Anton, 4 apartamente, București, str. Muzeul Zambaccian 7, str. Popa Nan 146.
1013. Borcescu I. Alexandrina, 4 apartamente, București, str. Cercului 2 A., str. Bucovina 50.
1014. Bădescu Alexandra, 2 apartamente, București, B-dul Dacia 48, str. Jules Michelet 15.
1015. Broșteanu Sanda, 3 apartamente, București, calea Victoriei 128.
1016. Bimbaum Betty, 6 apartamente, București, str. M. Eminescu 168.
1017. Bazgan V. Florica, 5 apartamente, București, str. Precupeții Vechi 33, str. Ardeleni 32, str. Batiștei 17.
1018. Bilescu Ion, 5 apartamente, București, str. I. G. Duca 30.
1019. Broșteanu Ernest Radu, 5 apartamente, București, str. Dr. Lister 41, calea Victoriei 128 A. Sinaia, vila.
1020. Bentoiu Aurelian, 13 apartamente, București, Intr. Amzei 2; str. Mircea Vodă 48-50.
1021. Bernstein Emanoil, 7 apartamente, București, calea Griviței 182.
1022. Burlea I. Aurelia, 4 apartamente, București, calea Griviței 356.
1023. Brezoi Ghedeon, 5 apartamente, București, str. Brezoianu 17-19.
1024. Blumen Marcu, 6 apartamente, București, calea Griviței 35.
1025. Beneche Ludovic, 6 apartamente, București, str. Clucereasa Elena 20.
1026. Bereca M. Ioana, 2 apartamente, București, str. Munții Tatra 12.
1027. Batzaria Niculae, 5 apartamente, București, str. Dr. Radovici 10.
1028. Badea Ion, 7 apartamente, București, calea Dorobanți 73.
1029. Beghiu Niculae, 6 apartamente, București, str. Dogari 1.
1030. Bujoreanu Maria, 4 apartamente, București, str. Niculae Beldiceanu 5.
1031. Budurescu N., 7 apartamente, București, str. Diana 7, R. Vâlcea, str. Lenin 170, București, str. Buzești 9.
1032. Batea Cecilia, 2 apartamente, București, str. Th. Mazarik 1.
1033. Budis Florica, 5 apartamente, București, B-dul Dacia 27.
1034. Bazgan Ion, 5 apartamente, București, str. Constantin Nacu 3; str. Batiștei 5.
1035. Busulinga Anton, 5 apartamente, București, B-dul Ana Ipătescu 25.
1036. Barsan Dumitru, 5 apartamente, București, str. Pietati 21; Intr. Popescu Paun 8.
1037. Balaban Maria, 4 apartamente, București, str. M. Eminescu 80.
1038. Biță Mihail, 7 apartamente, București, str. Vatra Luminoasă 35; str. Lt. Ionescu Baican 58.
1039. Belingsteanu Corneliu, 6 apartamente, București, str. Știrbei Vodă; str. Italiană 1.
1040. Babouleni P. L. Ecaterina, 4 apartamente, Vaslui, str. Spiridon, București, str. Wilson 15, Batiștei 1.
1041. Ștefania Bejan, 4 apartamente, București, str. N. Filupescu 51.
1042. Braun Emilia, 5 apartamente, București, str. Aurora 27.
1043. Brătianu D. Margareta, 3 apartamente, București, B-dul Ana Ipătescu 43, Galați, str. Republicii 89. Sinaia, B-dul Lenin 30.
1044. Bordeianu Elena, 4 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 33.
1045. Beer Nathan, 2 apartamente, București, str. N. Bălcescu 9; str. Cazarmii 2.
1046. Basacazae, 8 apartamente, București, str. Palade 44.
1047. Bârloiu Ștefania, 3 apartamente, București, str. M. Andreescu 33.
1048. Bragana I., 3 apartamente, București, str. Dobrota 8.
1049. Braunstein Mina, 5 apartamente, București, str. N. Bălcescu 24-16; str. Batiștei 5.
1050. Bogdan H. Elena, 5 apartamente, București, str. Anastasie Simu 2.
1051. Banescu Teodora, 3 apartamente, București, Intr. Spătarului 8.
1052. Bordan Dumitru, 3 apartamente, București, str. Bălcescu 3; str. Dr. Pasteur 42; str. Petre Ispirescu 89. 1054.
1053. Băltăceanu George, 2 apartamente, București, str. Mendeleff 32, Bușteni.
1054. Brătianu Dan Adina Ion, 6 apartamente, București, str. Armașului 7; str. General Praporgescu 17.
1055. Bichis Maria, 6 apartamente, București, str. Raspintiilor 29 Tohani Vechi, str. Mare 207.
1056. Bamcher Lucia, 6 apartamente, București, Intr. Bogdăniței 3, 5.
1057. Blajan N. Lehtia, 3 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 128.
1058. Borteanu Ana, 7 apartamente, București, str. Caragiale 22, Cluj, str. Sincai 10.
1059. Blaniță Elena, 6 apartamente, București, str. Dorobanți 123.
1060. Băicoianu Eliza, 4 apartamente, București, B-dul Ana Ipătescu 24-26.
1061. Bunescu Ștefania, 4 apartamente, București, str. Porumbaru 64.
1062. Borvizeanu Ion și Valeria, 3 apartamente, București, str. Robert de Fleurs 20 Galați, str. Carnabel 22.
1063. Brânduș M. Sergiu, 4 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 109.
1064. Bagaloglu Elena, 4 apartamente, București, str. Radu De la Afumați 44.
1065. Berg Marcu, 3 apartamente, București, str. I. G. Duca 57, str. G-ral Berthelot 11.
1066. Barbălat Mily, 4 apartamente, București, str. Romană 34.
1067. Brătescu Paunica, 4 apartamente, București, str. Dragoș Vodă 30, str. Arhitect D. Harzea 18.
1068. Bratu Nicolae, 6 apartamente, București, str. Mașina de Pâine 78.
1069. Bataș Maria, 5 apartamente, București, str. Calafat 21.
1070. Băicoianu Nasta Lucia, 4 apartamente, București, str. Maria Rosetti 31, 33.
1071. Bandi Ecaterina și Petre, 4 apartamente, București, str. Viitorului 148.
1071. a. Biolau Stan, apartamente, București, str. Politiei 28.
1072. Blumenfeld Avram, 6 apartamente, București, Calea Șerban Vodă 66-68.
1073. Buenger Eveline, 15 apartamente, București, str. Brezoianu 18.
1074. Bărdănescu Dobre, 4 apartamente, București, str. Const David 94, calea Plevnei 86.
1075. Beniamin Nadler, 3 apartamente, București, str. Sofia 1, str. Luterană 15.
1076. Brânduși Viorica, 10 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 109.
1077. Belu Octavian, 6 apartamente, București, str. Cuza Vodă 109
1078. Brătianu I. Gheorghe, 1 apartamente, București, str. Bis. Popa Chitu 26.
1079. Brânză Efrosina, 2 apartamente, București, str. Ștefan Mihaileanu 30-a.
1080. Balșovici Paun Elena, 5 apartamente, București, B-dul Muncii 9, 11, 26.
1081. Bălescu Dimitrie, 1 apartamente, București, str. Ana Ipătescu 8.
1082. Belascu Ștefan, 3 apartamente, București, str. Răspântiilor 18.
1083. Bartea Mihai Naghi, 4 apartamente, București, Calea Călărași 148.
1084. Berceanu Ion, 3 apartamente, București, str. Aniversarii 35. str. Banu Udrea 32, 35.
1085. Bușilă Elena, 2 apartamente, București, str. Modrogan 1, Sinaia, str. Mânăstirei 13.
1086. Barbu O. Maricica, 4 apartamente, București, str. Nerva Trian 29.
1087. Bogus Ion, 2 apartamente, București, strConst. Nacu 2.
1088. Blăescu Elena, 5 apartamente, București, str. Meteori 34.
1089. Berlescu Jean, 14 apartamente, București, str. Olteni 18, str. Matei Basarab 24, str. Mircea Vodă 21.
1090. Banca Românească S.A. (în lichidare), 61 apartamente, București, B-dul Republicii 5, str. Dr. Felix 81, str. Valeriu Brăniște 56, str. C. Bozianu 10, str. Gh. Florescu 12, str. N. Danciu 3, str. Turturele 15, B-dul Republicii 5, C. Bozianu 10, Calea Griviței 119, str. Smârdan 5, Calea Șerban Vodă 298
1091. Barbu Maria, 8 apartamente, București, str. Stavropoleos 5 și 14.
1092. Brauer Wilhem, 3 apartamente, București, str. E. Teodoroiu 22.
1093. Biruiu Liea, 7 apartamente, București, str. Aurora 17, str. Hameiului 9.
1094. Boroș N. Constantin, 5 apartamente, București, str. Sălcetului 11.
C.
1095. Constantin Macel, 20 apartamente, București, str. Colței 44, str. Smârdan 29.
1096. Costache Marin, 10 apartamente, București, str. Iosif Niculescu 3.
1097. Constantinescu Eliza, 3 apartamente, București, str. Lazureanu 7.
1098. Chelaidits H., 5 apartamente, București, str. Verzisori 51.
1099. Cristescu Ion, 5 apartamente, București, calea Floreasca 73.
1100. Constantinescu Eugenia, 3 apartamente, București, str. Popa Petre 25.
1101. Constantinescu Ecaterina, 2 apartamente, București, Intrarea Armașului 6.
1102. Cojocareanu Emilia, 3 apartamente, București, str. A. Mureseanu 27.
1103. Candrata Andrei, 7 apartamente, București, str. 13 Septembrie 249, str. Sebastian 60.
1104. Constantin Ion, 7 apartamente, București, str. Epicol 8.
1105. Covalioti Anton, 6 apartamente, București, str. Ana Spătaru 3.
1106. Ccheteanu Valeria. 5apartamente București, str. Arcului 21.
1107. Craciunescu Oncel, 3 apartamente, București, str. Cornelia 38.
1108. Cristescu Petra, apartamente, București, str. Calimachi 15.
1109. Constantin Chirita, 2 apartamente, București, Intr. Viilor 10.
1110. Carnaru P. Ana, 4 apartamente, București, str. Dunea Radulescu 12.
1111. Constantinescu Maria, 3 apartamente, București, str. Dr. Draginescu 12.
1112. Cuciuchi Atanase, 4 apartamente, București, str. Lirei 15.
1113. Constantinide Dimitrie, 9 apartamente, București, str. Radu Cristian 8.
1114. Cucu Vasile, 12 apartamente, București, Calea Saguna 75.
1115. Constantinescu Alexandru, 7 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 148.
1116. Carlova Eugenia, 8 apartamente, București, str. General Manu 31.
1117. Constantinescu Vladimir, 4 apartamente, București, str. Lct. Negel 58, str. Eroului 18, str. Știrbei Vodă 17.
1118. Cohn Adolf, 13 apartamente, București, str. Ion Procopiu 14, str. Florilor 20.
1119. Cociu I. 4 apartamente, București, str. Alexandru Vlahuță 17.
1120. Constantinescu Olga, 4 apartamente, București, str. C. F. Robescu 9, Piața Ilie Pintilie 4, str. Dr. Felix.
1121. Constantinescu Elena, 4 apartamente, București, str. Elima M. Voevod 14.
1122. Constantinescu Mihaela, 5 apartamente, București, str. Spătaru Milescu 56.
1123. Cotanu Atanasiu, 5 apartamente, București, str. Colentina 195.
1124. Cojocaru Emilia, 4 apartamente, București, str. Armenească 28 a.
1125. Carniol Iancu, 5 apartamente, București, str. Logofătul Tautu 57.
1126. Conadis Vasilica, 3 apartamente, București, str. Dragoș Vodă 37.
1127. Cunadi Florica, 3 apartamente, București, str. Dragoș Vodă 37.
1128. Chitu Moise, 4 apartamente, București, str. Carol Davila 23.
1129. Cristian vasile, 4 apartamente, București, str. Leon Vodă 9.
1130. Constantinescu Sofia, 3 apartamente, București, str. Matei Voevod 36, str. Delea Veche 1.
1131. Constantin Radu, 4 apartamente, București, str. Maria Cuntan 10.
1132. Crasnaru Constantin, 4 apartamente, București, str. Enăchiță Văcărescu 50.
1133. Constructii Generale S.A.R., 7 apartamente, București, str. Arcului 22, str. Eliade între vii 26.
1134. Corlanescu Ioan, 8 apartamente, București, str. hatmanul Arbore 13.
1135. Costinescu Emil, 6 apartamente, București, Intr. Urali 6, str. Danile Berceanu 34; Sinaia, calea Codrului 5.
1136. Cotaru Ștefan, 3 apartamente, București, str. Pietatii 18.
1137. Căciulescu Ion, 3 apartamente, București, str. Av. Iliescu 22.
1138. Candrea Berta, 4 apartamente, București, Intr. V. Paun 1.
1139. Constantinescu Radu, 4 apartamente, București, str. Vasile Stroescu 46, calea Moșilor 189.
1140. Carp Ana, 3 apartamente, București, str. Viitor 12.
1141. Constantinescu Maria, 2 apartamente, București, str. Muzelor 20.
1142. Cristescu Valerica, 3 apartamente, Constanța, str. I. Brănescu 7, 9, str. Griviței 70.
1143. Cristescu Cecilia, 5 apartamente, București, str. Rasuri 19; Tg. Ocna, str. T. Vladimirescu 13.
1144. Constantinescu Marin, 11 apartamente, București, str. Șerban Vodă 160.
1145. Constantinescu Maria, 3 apartamente, București, str. Vasile Conta 3.
1146. Ciortan Alexandru, 20 apartamente, București, str. Frigului 5, 7, str. Șerban Vodă 138, str. Mit. Iosif 29.
1147. Combanis Mihail, 2 apartamente, București, str. Alexandru Sahia 17.
1148. Checiulescu Margareta, 4 apartamente, București, str. Av. Popisteanu 10.
1149. Caveschi Anton, 1 apartamente, Vasile Roaită, Vila Unirea.
1150. Cutulescu Elena, 4 apartamente, București, str. Toma Mazarik 29.
1151. Calonas Maria, 3 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 155.
1152. Cazano Economu, 5 apartamente, București, str. En. Văcărescu 32.
1153. Cabilovici Iacob, 8 apartamente, București, str. N. Bălcescu 3-5, str. Gheorghe Asan 3; Sinaia, Republicii 34.
1154. Chivulescu Traian, 10 apartamente, București, str. Ion Maiorescu 36, str. Pop de Băsești 9, calea Moșilor 305, str. Sf. Ion Moș 8.
1155. Calinescu Rozalia, 3 apartamente, București, str. Eroul T. Niculae (Colentina) 27.
1156. Cioculea Vanghele, 6 apartamente, București, str. Dogari Gh. 24.
1157. Constantinescu Scarlat, 3 apartamente, București, str. Icoanei 56.
1158. Constantinescu P. Tiganus, 7 apartamente, București, Splaiul Unirii 184, str. Ștefan cel Mare 198.
1159. Cioran Lucian, 3 apartamente, București, str. General Lupu 2, str. General Leca 22.
1160. Constantinescu Ștefan, 17. apartamente, București, fund. Bibescu Vodă 7.
1161. Caragianu Ion, 4 apartamente, București, str. Lânăriei 52.
1162. Cohen Jaques, 10 apartamente, București, Splaiul Unirii 26.
1163. Constantinescu C. Mihai, 4 apartamente, București, str. 14 Martie 29.
1164. Cohn Lupu și Tony, 5 apartamente, București, str. Mit Filaret 2.
1165. Cristescu M. Ioan, 6 apartamente, București, str. Avram Iancu 26.
1166. Carac Aneta, 6 apartamente, București, str. Austrului 29.
1167. Constantinescu Niculae, 2 apartamente, Ploiești, Bd. Independenței 15.
1168. Candes Niculae, 5 apartamente, București, str. Vatra Luminoasă 45.
1169. Cristescu Tudor, 25 apartamente, București, calea Moșilor 287, Bd N. Belu 32, str. Ion Ghica, Bd. 1848 6.
1170. Carantino Ion, 5 apartamente, București, str. Ion Maiorescu 26, str. Biserica Amzei 27.
1171. Constantin Ciudrea, 8 apartamente, București, calea Colentina 80.
1172. Cristescu Tănase, 36 apartamente, București, str. Fântânica 16, 17, 18, 19, 24, str. Despot Vodă 52.
1173. Constantinescu Maria, 4 apartamente, București, str. Plantelor 23.
1174. Cristescu Sultana, 26 apartamente, București, calea Moșilor 338, șos. Nic. Titulescu 40.
1175. Catana Iosif, 3 apartamente, București, str. Radu Vodă 3; Câmpulung, str. 16 Februarie 63, 55.
1176. Constantinescu Paulina, 5 apartamente, București, str. Luarențiu Claudian 27.
1177. Constantin Caliban, 3 apartamente, București, str. 14 Martie 27, str. 11 Iunie.
1178. Constantinescu Stanciu, 6 apartamente, București, str. Ștefan Mihăileanu 8.
1179. Chiliman Cecilia, 5 apartamente, București, str. Justiției 75.
1180. Ceausu Constantin, 6 apartamente, București, str. Cuțitul de Argint 19.
1181. Cristescu Elena, 19 apartamente, București, str. Teodor Speranța 180, str. Cap. Gh. Donescu 10. Bușteni, str. Niculae Filipescu 10.
1182. Cionga Gusa, 13 apartamente, București, str. Șerban Vodă 70, 72, str. Lipscani 42, str. Gabroveni 5.
1183. Cossian Mary, 5 apartamente, București, str. General Ipătescu 20.
1184. Constantinescu Ecaterina, 12 apartamente, București, str. Șerban Vodă 7.
1185. Constantinescu Alexandrina, 5 apartamente, București, str. Frumoasă 50, sos Vitan 87.
1186. Cristea T. Victoria, 3 apartamente, București, str. Sevastopol 22.
1187. Czarnechi Olga, 11 apartamente, București, str. 30 Decembrie 58.
1188. Cohen, prin av. Froimescu, executor testamentar, 9 apartamente, București, str. Niculae Iorga 20, str. Banu Maracine 29, șos. Piscului 106.
1189. Clinciu Gheorghe, 11 apartamente, București, str. Ing. Zablovschi 10.
1190. Cifarelli M., 6 apartamente, București, str Polizu 32.
1191. Cristescu Florica, 3 apartamente, București, str. Popa Tatu 14.
1192. Constantinescu Dumitru, 8 apartamente, București, calea Plevnei 27, str. Menelas Ghermani 2.
1193. Ceortan Georgeta, 12 apartamente, București, str. Schitu Maicilor 7, str. Cazarmei 33.
1194. Cristodorescu Tereza, 3 apartamente, București, str. Popa Tatu 27.
1195. Costescu Eugenia, 2 apartamente, București, str. Niculae Titulescu 2, str. Romană 17.
1196. Constantinescu Alexandru, 1 apartamente, Teghirghiol, str. Călugareni 37.
1197. Cortobius Louise, 4 apartamente, București, calea Plevnei 24.
1198. Chirstuc N. maria, 7 apartamente, București, str. Ing. Giullini 6, str. Banat 3, str. Bihor 4.
1199. Cutcudache Elena, most. Cutcudache Damian, 3 apartamente, București, Bd. Cuza 59.
1200. Cioc Ioan, 4 apartamente, București, Splaiul Independenței 285.
1201. Ciurileanu Dumitru, 5 apartamente, București, str. Virgiliu 12.
1202. Cojocarescu Haralambie, 10 apartamente, București, șos. Cotroceni 13.
1203. Croifeleanu Ștefania, 4 apartamente, București, str. Dr. Leonte 16.
1204. Constantinescu Gh., 9 apartamente, București, str. atelierului 35.
1205. Cristea A. Nely, 8 apartamente, București, str. Sf-tii Voevozi 30-32.
1206. Comanesti Povara, 10 apartamente, București, str. Popa Tatu 4.
1207. Constantinescu Maria, 8 apartamente, București, calea Griviței 222.
1208. Carantino Jac, 3 apartamente, București, str. Dr. Marcovici 9.
1209. Chirila Olga, 4 apartamente, București, Dr. Brandza 22.
1210. Clinciu Ioan, 4 apartamente, București, calea Plevnei 54.
1211. Creiu Gl. D. Ecaterina, 5 apartamente, București, str. Alex Popov 59.
1212. Crețulescu Maria Saligny, 5 apartamente, București, str. Frumoasă 50, str. Dr. Mirinescu 11, str. 30 Decembrie 31.
1213. Condu Raina, 2 apartamente, București, str. Eroului 3.
1214. Celea Gheorghe, 5 apartamente, București, str. General Anghelescu 61-a.
1215. Cristodulo Grigore, 4 apartamente, București, str. Temisana 2-4.
1216. Constantin Dicu, 4 apartamente, București, calea Dorobanților 156, str. Luigi Cazzavilian.
1217. Cionga Dumitru, 5 apartamente, Sinaia, Bd. Republicii 5.
1218. Cotea Ionel, 2 apartamente, București, str. Av. Șerban Petrescu 20.
1219. Condu Iulian, 2 apartamente, București, str. Eroului 3, str. Arhit. St. Burcies 7.
1220. Cauli F. Silvia, 8 apartamente, București, calea Rahovei 69.
1221. Camarelli B. Vera, 10 apartamente, București, Bd. Mărășești 12, str. Schitu Maicilor 30.
1222. Calugaru Spirache și Gh., 8 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 48.
1223. Coteanu dr. Niculina, 9 apartamente, București, șos. Măgurele 56, str. Prof. Marinescu 9.
1224. Cornea de Petre Milano, 3 apartamente, București, str. Popa Tatu 8.
1225. Cerbulescu Cecilia, 6 apartamente, București, str. Buzești 48.
1226. Cristodulo C-tin, 3 apartamente, București, Dr. Juvara 31-33.
1227. Coman Vidrighin, 3 apartamente, București, str. Sf. Maria 8; Giurgiu, str. Independenței 18.
1228. Costinescu Alexandru, 4 apartamente, București, str. Eminescu 17 A., str. Dr. Felix 15.
1229. Caloianu C. T., 5 apartamente, București, str. Constantin Nacu 7, str. Mântuleasa 22.
1230. Colinteanu Laurentiu, 10 apartamente, București, calea Moșilor 99, 280; Predeal, str. Rep. Iugoslaviei 13.
1231. Covaci Ștefan, 8 apartamente, București, str. Crișan 4.
1232. Conovici Aristotel, 24 apartamente, București, calea Griviței 198, 200, 202, calea Rahovei 57; Predeal, șos. Națională 14.
1233. Cristescu Claudia, 4 apartamente, București, str. Lânăriei 75.
1234. Cerbulescu Cecilia, 6 apartamente, București, str. Buzești 48.
1235. Cerchez Camelia, 3 apartamente, București, str. Temișana 46-48.
1236. Calleu Aglae, 4 apartamente, București, str. Bozianu 18.
1237. Cristea Alexandru, 7 apartamente, București, str. Cpt. Petre Carp 11.
1238. Constantinescu Anghel, 2 apartamente, Predeal, str. V. Alexandri 20, Brăila, str. Misitii Port 189.
1239. Cristescu Ion, 7 apartamente, București, str. Nerva Traian 67.
1240. Ciobotaru Berta, 4 apartamente, București, Vulturi 141.
1241. Charas Leon, 3 apartamente, București, str. Principatele 2, str. Mamulari 13.
1242. Cuieran Leon și Victoria, 4 apartamente, București, calea Dudești 36, 38.
1243. Caragea D. Ion, 7 apartamente, București, str. 11 Iunie 73.
1244. Cerban Anelia, 3 apartamente, București, str. Ardealului 55.
1245. Combiescu dr. Nicolae, 2 apartamente, București, str. Sf. Elefterie 23.
1246. Cartianu Nicolae și Ecaterina, 6 apartamente, București, str. Poet Alex. Sihileanu 12, str. Elev Ștefanescu 29; Alexandria, str. Confederației 16, 18, str. Gh. Doja 34.
1247. Constantinescu Ilie, 8 apartamente, București, calea 13 Septemvrie 255, str. Băltărețului 4.
1248. Cantea Felicia, 6 apartamente, București, str. Dr. Herescu 16; Predeal, str. T. Vladimirescu 4.
1249. Cerchez Arta și Felicia, 13 apartamente, București, Bd. 6 Martie 69, 71.
1250. Caracas Victoria, 5 apartamente, București, str. Militari 25.
1251. Colțea Ion, 6 apartamente, București, calea 13 Septembrie 160, str. Coriolan 49.
1252. Cepleanu Angela, 7 apartamente, București, str. Carol Davila 33.
1253. Cardos Simonic, 5 apartamente, București, str. Col. Popea 27, str. Vesparilor 2; Constanța, str. Alexandru cel Bun 6.
1254. Calinescu C-tin, 13 apartamente, București, str. Coriolan 34, str. Clopotarii Vechi 12, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 122, str. Slatineanu 23, 28, str. Axente Uricaru, Constanța, Bd. V. I. Lenin 163, Temisana 35.
1255. Cionea Mioara, 4 apartamente, București, str. Isvor 2; Constanța, str. I. V. Stalin 39.
1256. Cercel Nae, 4 apartamente, București, str. Uranus 97.
1257. Covaci Luiza, 8 apartamente, București, str. Ceremusului 43, 41.
1258. Constantinescu Theodora, 7 apartamente, București, str. Apolodor 16.
1259. Ciocoiu Vasile, 6 apartamente, București, str. Concordiei 76.
1260. Cretzoiu C-tin, most. Emma și Ecaterina Cretzoiu și Bănulescu Ela, 13 apartamente, București, str. Parfumului 33, 35.
1261. Coltescu Viorica și Florica, 8 apartamente, București, Bd. Al. Cuza 98 A., str. C. Disescu 27.
1262. Colfescu Armand, 10 apartamente, București, str. Antim 19.
1263. Ciorapciu Epaminodo, 3 apartamente, București, str. N. Iorga 31.
1264. Constantinescu Ștefania, 5 apartamente, București, calea Dudești 252.
1265. Cristea N. Ion, 13 apartamente, București, str. Bis Alexe 6, str. Louis Blank 36.
1266. Constantinescu Elisabeta, 6 apartamente, București, str. Titus 11.
1267. Constantinescu M., 10 apartamente, București, str. Cuza Vodă 113, 120, sos Giurgiului 317.
1268. Ciortan St. Emil, 9 apartamente, București, str. 13 Decembrie 31, Eforia, Tomis, Sinaia, str. M. Kogalniceanu 3.
1269. Cladirea Românească, societate pentru intretinerea și administrarea imobilelor societatii, 297 apartamente, București, str. Cavafii Vechi 17, Bd. Republicii 61, calea Moșilor, Bd. 1848, 16; str. Blănari 2, 8, 12, calea Victoriei 77, str. Dr. Botez 9, 15, 16, str. M. Eminescu 84, 86, str. Bis. Amzei 16, str. Doamnei 3, str. Academiei 1, calea Victoriei 2.
1270. Constantinescu Marilena, 2 apartamente, București, str. Toma Stelian 4.
1271. Camerling Volf și Silvia, 27 apartamente, București, calea Griviței 78, str. Buzești 2, 4.
1272. Costamagria Arthur, 17 apartamente, București, str. Ilie Pintilie 11.
1273. Cristescu Isidor, 14 apartamente, București, str. Mihai Vodă 15, Intr. Urali 2.
1274. Creditul Imobliar S.A., 2 apartamente, București, calea Rahovei 240.
1275. Calinescu Gheorghe, 11 apartamente, București, calea Văcărești 185.
1276. Cristea Sterian și Maria, 9 apartamente, București, str. Sf. Maria 3, Intr. Tarcau 11, 13.
1277. Culea I. Constantin, 7 apartamente, București, str. Cuza Vodă 143.
1278. Constantinescu Eleonora, 6 apartamente, București, str. General Cantily 6, str. Plantelor 76.
1279. Cuplerberg Sami, 6 apartamente, București, str. Romulus 68.
1280. Cassassovici Elisabeta, 2 apartamente, București, str. Gutemberg 3 bis.
1281. Costea C-tin și Elena, 3 apartamente, București, Bd. Ardealului 69.
1282. Ciurulin Paula, 4 apartamente, București, calea Rahovei 424.
1283. Constantinescu Mihai, 4 apartamente, București, str. Maior Bervezin 11.
1284. Constantinescu Florica, 3 apartamente, București, calea Văcărești 253.
1285. Constantinovici Ana, 4 apartamente, București, str. Principatele Unite 71.
1286. Capitanescu Ion, 32 apartamente, București, str. Mihai Vodă 18, 27.
1287. Circea Ecaterina, 7 apartamente, București, calea Dudești 198.
1288. Capitanescu Tomaide, 13 apartamente, București, str. Sapienței 2, str. Armenească 22, str. Arionoanei 38, str. Ion Taranu 10.
1289. Cehen Simon și Ely, 6 apartamente, București, str. Prof. Iuliu Valaori 9, str. St. Mihăileanu 27, str. Gn. Dem. Teodorescu 56, str. Sf. Apostoli 40.
1290. Cristescu Teodora, 10 apartamente, București, str. Dr. Pasteur 39, str. Obedeanu 16, str. Militari 11.
1291. Cojocaru Niculae, 7 apartamente, București, str. Agricultori 140.
1292. Constantinescu Mihail, 4 apartamente, București, str. Cornelia 26.
1293. Cantacuzino Ion, 17 apartamente, București, str. Gutemberg 3.
1294. Contescu Ion, 3 apartamente, București, str. Puțul cu apă rece 73; Buzău, str. Victoriei 6.
1295. Cioraca Florian, 4 apartamente, București, calea Văcărești 182, str. Lunei 32.
1296. Cornescu Elena, 10 apartamente, București, str. Anastasie Panu 7.
1297. Cadar Ana, 4 apartamente, București, str. Vlaicu Vodă 76.
1298. Ciapa Dumitru, 12 apartamente, București, șos. Vitan 17.
1299. Catz Lupu, 9 apartamente, București, str. Col. Orero 5, str. Cantemir 72.
1300. Constantinescu Mircea și Gabriela, 41 apartamente, București, calea Moșilor 31, calea Văcărești 47, str. Porumbaru 19, Băneasa, șos. București-Ploiești 92.
1301. Cristache Arsenie, 15 apartamente, București, str. Breiner Bela 1; str. Nerva Traian 2; str. Vitan 105.
1302. Catuneanu Cornel 4 apartamente, București, str. D. Cantemir 17; str. Col. Orero 8.
1303. Crasu Vasile 11 apartamente, București, str. Emil Constantinescu 5. Int. Vasile Paun 5; str. Plevnei; str. Nic. Velescu 6.
1304. Constantinescu Victoria, 8 apartamente, București, str. Antim 46.
1305. Critrou Emilia și Pilis Ana, 5 apartamente, București, str. Alexandrina 15.
1306. Clocoteanu S., 11 apartamente, București, Calea 13 Septembrie 38.
1307. Cristescu C-tin, 4 apartamente, București, Calea Rahovei 410.
1308. Constantinescu Emanoil și Virginia, 5 apartamente, București, str. Șerban Vodă 162.
1309. Ciordas Ovid, 6 apartamente, București, str. Plantelor 74; Predeal, str. Arad 14;
1310. Culoglu Ion, 3 apartamente, București, Bd. 6 Martie 95-a, str. Pitar Moș 24.
1311. Chiriacescu Maria, 2 apartamente, București, str. Dr. Lister 33.
1312. Constantinescu Ion 4 apartamente, București, str. Agricultori 27.
1313. Castamojna Iosif, 5 apartamente, București, str. Lt. col. Papazoglu 35, str. Stelea 7.
1314. Calinescu C-tin 14 apartamente, București, Calea Rahovei 297.
1315. Casali Vasile, Stelian Marin și Marioara, 13 apartamente, București, Calea Rahovei 308.
1316. Cioflec Cornelia și Aurora Valeanu, 5 apartamente, București, str. Sf. Constantin 21.
1317. Casapian Garbis, 8 apartamente, București, Calea Griviței 178, Intr. Spinului 1;
1318. Cibuchi Elisa, 7 apartamente, București, str. Sf. Constantin 1; str. Schitu Magureanu 15; str. Doina.
1319. Costaforu C. Ioan, 3 apartamente, Ploiești, str. Ramuri 1.
1320. Caragea Vasile, 2 apartamente, București, str. St. Mihaileanu 33.
1321. Cernescu Niculae, 13 apartamente, București, str. Eduard Grand 7; str. Despot Vodă 40.
1322. Cobuz Ioan, 3 apartamente, București, str. Barbu Văcărescu 32.
1323. Cavaff Hrant, 4 apartamente, București, str. Atena 14.
1324. Constantinescu Alexandrina, 44 apartamente, București, Cal. Victoriei 124; Cal. Griviței 145; str. Smârdan 20; Predeal, șos. Națională 125, str. I. L. Caragiale 50.
1325. Constantinescu Radu și Elena, 6 apartamente, București, str. Mașina de Pâine 20.
1326. Corteanu Constanța, 4 apartamente, București, str. G-ral Praporgescu 4.
1327. Catanu Alex și Victoria, 5 apartamente, București, str. Bălăceanu 2; str. Smârdan 18-21; str. Berzei 68.
1328. Constantinescu Gh., 13 apartamente, București, str. Vigilenței 1 Târgoviște, str. N. Bălcescu 201.
1329. Caracas Eliza, 6 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 16; str. Isvor 9; str. Justiției 63.
1330. Costescu Petre, 12 apartamente, București, str. Popa Tatu 30, str. 11 Iunie 23.
1331. Cristescu Iordana, 9 apartamente, București, Mihai Bravu 172.
1332. Constantinescu Petre, 10 apartamente, București, Cal. 13 Septembrie 214.
1333. Cristescu V. Ioan, 9 apartamente, București, Bd. Muncii 84; Cal. Călărași 188.
1334. Curtz Carol, 6 apartamente, București, str. Pictor Andreescu 27.
1335. Condurachi Ion, 3 apartamente, București, str. Haia Lifsitz 30; Bd. Gh. Dimitrof 71; Bd. Muncii 4.
1336. Craciunoiu Florian, 6 apartamente, București, str. Nerva Traian 56; Pitești, str. Lucernei 10.
1337. Comsa Filip, 4 apartamente, București, str. Felicia Racoviță 10.
1338. Culina Vasile, 6 apartamente, București, str. Minotaurului 27.
1339. Cernea Jana, 3 apartamente, București, str. Popa Nan 88.
1340. Codleanu Gh., 4 apartamente, București, str. Anastasie Panu 1Bis.
1341. Cristescu Florica, 3 apartamente, București, str. Măgurele 151.
1342. Constantinescu Finan, 6 apartamente, București, str. Pârcalabu Baldovin 13; str. Tineas 4.
1343. Coman Pavel și Elisabeta, 5 apartamente, București, str. Lazureanu 54.
1344. Copper M. Sami și Copper S. Misu, 5 apartamente, București, str. Isvor 59.
1345. Colan Ecaterina, 4 apartamente, București, str. Traian 40.
1346. Capalena Ana, 6 apartamente, Turda, str. Simion Bărnuțiu 39.
1347. Chihaia Iordache, 8 apartamente, București, Bd. Dinicu Golescu 1-a.
1348. Cristescu Testulian, 5 apartamente, București, str. Mircea Zorileanu 37; str. Radu Cristescu 1.
1349. Ciolan Mihai, 6 apartamente, București, str. Aviat. Petre Crețu 60.
1350. Cihosehy Henrii, 11 apartamente, București, Bd. Dacia 50.
1351. Crainiceanu Steluta, 3 apartamente, Timișoara, str. Ion Ghica 1. București, str. Frumoasă 52.
1352. Condoci Cristea și Atanasiu Elena, 18 apartamente, București, str. Povernei 10.
1353. Cantacuzino Alexandra, 2 apartamente, București, Cal. Victoriei 128.
1354. Curlache Constantin, 6 apartamente, București, str. Roma 62.
1355. Cocea Marica, 5 apartamente, București, str. Nicolae Iorga 28.
1356. Constantinescu Ion și Eliza, 8 apartamente, București, str. Grigore Alexandrescu 92.
1357. Cernea V. Dumitru, 19 apartamente, București, Cal. Dorobanților 99; str. Mihai Vodă 13.
1358. Cabarasu Nicolae, 12 apartamente, București, str. Porumbaru 70; str. Polona 86; str. Șerban Vodă 97.
1359. Caribol M. și Zoe, 7 apartamente, București, Calea Victoriei 232; Bd. Ana Ipătescu 57.
1360. Coteli Ferdinand, Buzida și Aurelia, 44 apartamente, București, str. Batiștei 5; str. Iacob Negruzii 40; str. G-ral Cernat; str. 30 Decembrie 8; str. Filitis 5; str. Barației 51-53; str. Sf. Vineri.
1361. Calutoiu Elefterie și Penelopa, 6 apartamente, București, str. Aviator Sanatescu 14.
1362. Constantin Elena, 10 apartamente, București, str. Dragoș Vodă 59; str. Răspântiilor 22.
1363. Cojan M. Elena, 19 apartamente, București, str. Vespasian 54.
1364. Cristoforu Miltiade, 6 apartamente, București, Cal. Colentina 111.
1365. Cristofor Victor, 10 apartamente, Iași, Pasaj. Cuza Vodă 1.
1366. Constantinescu Elena, 4 apartamente, București, str. Făinari 72.
1367. Celeta N. Marin, 7 apartamente, București, str. Alex Sahia 47 Bușteni, str. Băilor 25.
1368. Crutzescu Eliza, 10 apartamente, București, str. Latina 4; str. Dionisie Lupu 38.
1369. Coseta Nina, 3 apartamente, București, str. V. Lascăr 21.
1370. Comanescu Alex, 6 apartamente, București, str. Cuparului 8.
1371. Cociu Tanase, 4 apartamente, București, șos. Ștefan cel Mare 148; str. Vasile Lascăr, str. 13 Decembrie 11.
1372. Constantin Popp, 7 apartamente, București, str. Hagiului 20 Galați, Piața 30 Decembrie 2, str. Razboieni 26.
1373. Constantinescu D. și Amelia Iobu, 8 apartamente, București, str. Icoanei 59, str. Romană 142; Alecu Russo 2.
1374. Constantinescu Virginia, 7 apartamente, București, str. Matei Basarab 37.
1375. Carbunescu N. și Stela, 4 apartamente, București, str. Cortului 14.
1376. Cohen Frida, 11 apartamente, București, str. Stelea Spătarul 17.
1377. Campeanu V. și Goldstein Anny, 9 apartamente, București, str. Florilor 13.
1378. Condoianu Nicolae și Elena, 16 apartamente, București, calea Dudești 9.
1379. Codreanu Zelea Eliza, 4 apartamente, București, str. Dumitrache Paul 20 Husi, str. 7 Noembrie 9.
1380. Cristescu Eliza, 13 apartamente, București, cal. Moșilor 47, str. Răzvan 1, str. Cavafii Vechi 7, 9, str. Academiei 35; str. Gh. Asam 3.
1381. Cioaia Malvina, 5 apartamente, București, Calea Griviței 105.
1382. Constantin Melania, 2 apartamente, București, Cal. Moșilor 115, str. Pictor Lucian 12.
1383. Costa Foru Nicolae, 3 apartamente, București, str. Patriarhiei 7, str. Edgar Quinet nr. 5.
1384. Candiani Elena, 5 apartamente, București, Șos. Colentina 29 A.
1385. Ciubuc Marcela, 4 apartamente, Constanța, str. D. A. Sturza 17 București, str. N. Filipescu 7, calea Victoriei 112, 95.
1386. Chiritescu Ion și Ana, 5 apartamente, București, str. Transilvaniei 10.
1387. Coman Irina și Ion, 3 apartamente, București, str. Spătarului 29.
1388. Crețu Elena și Gh., 4 apartamente, București, Intr. Ioanid 4.
1389. Crețu Gh. Petre, 2 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 58.
1390. Cioveanu Mihail, 5 apartamente, București, str. Radulescu Tei 53; str. Romană 181.
1391. Cossmi Maria, 4 apartamente, București, str. Mihail Eminescu 113.
1392. Caracas Maria, 5 apartamente, București, str. Argeș 18.
1393. Craciun Olimpia, 4 apartamente, București, str. Aviator Tetrat 14, str. Aurel Vlaicu 95.
1394. Cristea Petre, 5 apartamente, București, str. Sandu Aledea 39.
1395. Caracota Virgil și Elena, 5 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 35; str. Cicoarei 29. Predeal, str. Partizanilor 4.
1396. Costandache Ioan, 4 apartamente, București, str. Serg. Militaru (Aleea B) 7.
1397. Cialic I. M., 2 apartamente, București, Bd. G-ral Magheru 26.
1398. Cherescu Srefan și Maria, 4 apartamente, București, str. Grig. Mora 2.
1399. Constantinescu Aurelia, 5 apartamente, București, str. G-ral Manu 37 Vasile Roaită str. Cantacuzino.
1400. Cristescu Eliza, 4 apartamente, București, str. Paul Greceanu 18.
1401. Curutiu Alexandru, 5 apartamente, București, str. Rahmaninov 11.
1402. Capsa Grigore Soc. In Comandita, 2 apartamente, București, str. Edgar Quinet 1, str. Biserica Amzei 19.
1403. Catzop Ety Irina, 5 apartamente, București, Cal Dudești 107.
1404. Chitu V. Margareta, 3 apartamente, București, str. Ganovici D-tru 5.
1405. Celtau Gitana, 3 apartamente, București, str. Bunătatea Samaiteana 19.
1406. Caracas Irina, 4 apartamente, București, str. Porumbaru 33; str. Pitar Moș 27.
1407. Covaceanu Adela, 3 apartamente, București, B-dul I. V. Stalin 23.
1408. Craft Raula, 2 apartamente, București, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 28.
1409. Cohen Sofia, 2 apartamente, București, str. Matei Basarab 29; str. Beldiman 2.
1410. Constantinescu Dimcea, 4 apartamente, București, str. Nerva Traian 62.
1411. Cocorescu Mariana, 2 apartamente, București, str. Pitar Moș 12.
1412. Crivat C. Gheorghe, 2 apartamente, București, str. Dionsie Lupu 20-12.
1413. Constantinescu Julieta, 8 apartamente, București, str. Temisana 9, str. Sf. Ionica 4 Breaza de Sus, str. Eroilor.
1414. Caftagioglu Olga, 2 apartamente, București, str. Pitar Moș 12.
1415. Catinescu Hilda, 6 apartamente, București, Calea Griviței 141.
1416. Candopol Maria, 4 apartamente, București, str. Cobălcescu 23.
1417. Ciocaltei Alexandru, 6 apartamente, București, str. Petru Maior 41, str. Știrbei Vodă 126.
1418. Cosmescu C-tin și Nicolae, 4 apartamente, București, str. Carol Knappe 45 C.
1419. Castris Elena, 5 apartamente, București, str. Niculcea 65.
1420. Calinescu D., 12 apartamente, București, str. Occident 13.
1421. Constantinescu Maria, 3 apartamente, București, str. Parang 48.
1422. Căminul Asociației Statuei, 7 apartamente, București, str. Pușcașului 7A.
1423. Cunadi Dumitru și Wolf Janine, 8 apartamente, București, Cal. Dudești 69.
1424. Creditul Financiar Rural, 5 apartamente, București, str. Doamnei 22, Bd. 1848 10.
1425. Caracostea Dumitru, 10 apartamente, București, str. Cezar Boliac 13-15; str. Unirii 83.
1426. Cristescu Haralambie, 9 apartamente, București, str. Hagiului 3.
1427. Castano Maria, 1 apartamente, Vasile Roaită, str. Dr. Cantacuzino 65.
1428. Catapod I. și L., 9 apartamente, București, str. Lt. Col. Papazoglu 29.
1429. Culin Maria, 5 apartamente, București, str. Mircea Vodă 12.
1430. Ciortescu Steliana, 5 apartamente, București, str. Splaiul Unirei 112.
1431. Cristescu P. și M., 20 apartamente, București, str. Dr. Felix 55.
1432. Constantin Pancu, 6 apartamente, București, str. Lazureanu 34.
1433. Ciheltu Hristu și Fratii Theodor, 15 apartamente, București, str. Budai Deleanu 8; Cal. Griviței 153.
1434. Casa Rurala în Lichidare S.A., 22 apartamente, București, str. Sapienței 1 colț Miliției 2; str. N. Filipescu 40.
1435. Constantinescu Virginia, 11 apartamente, București, str. Dr. Ciru Iliescu 22; str. Matei Basarab 37.
1436. Câmpeanu Ana, 7 apartamente, București, Bd. 1907 6.
1437. Cristescu Niculae, 7 apartamente, București, str. Arionoaia 59, str. Sabinelor 5, str. El. Pherechidi 8.
1438. Cerbulescu C-tin, 5 apartamente, București, str. Dr. Toma Ionescu 9.
1439. Calota Ion și Paulina, 5 apartamente, București, Cal. Rahovei 397.
1440. Caleiu A. Grigore, 3 apartamente, București, str. Mureș 12 B.
1441. Costache Niculae, 11 apartamente, București, Cal. Griviței 441.
1442. Cutzarida Gh., 4 apartamente, București, str. Horațiu 16.
1443. Craciun Nita, 5 apartamente, București, str. Calusei 32.
1444. Capatana Mihai, 11 apartamente, București, șos. Crângași 143, 141.
1445. Constantinescu Nicolae, 9 apartamente, București, Cal. Călărași 31b.
1446. Chiru Constanța, 12 apartamente, București, Bd. 6 Martie 46; Știrbei Vodă 76; str. Romulus 59.
1447. Calinoiu Ioan, 5 apartamente, București, Cal. Griviței 305.
1448. Ciocanu Fulga, 3 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 130.
1449. Cheianu Niculae și Ana, 11 apartamente, București, str. Petru Maior 56.
1450. Cazana Vasile și zotta, 5 apartamente, București, str. Isvor 20.
1451. Copuzeanu Elisabeta, 4 apartamente, București, str. Isvor 97.
1452. Constantinescu Luca și Maria, 8 apartamente, București, str. Cazarmei 54; str. Vasile Conta 7-9; str. Puișor 37.
1453. Cabasanu Cornel, 9 apartamente, București, str. Dr. Raureanu 8; Brașov, str. Pajistia 2.
1454. Constantinescu C-tin, 3 apartamente, București, str. Videle 20.
1455. Cocaneanu Valeria, 8 apartamente, București, str. V. A. Ureche 23.
1456. Candea Maria, 9 apartamente, București, str. Lucaci 109; str. Schitu Maicilor 21; str. Brezoianu 9.
1457. Catrova V. Maria, 3 apartamente, București, C. C. Arien 4.
1458. Constantinidi Natalia, 5 apartamente, București, Bd. 1 Mai 173.
1459. Constantinescu Michia, 5 apartamente, București, str. Vasile Gheorghe 64.
1460. Chinie Alexandru, 6 apartamente, București, Banu Manta 44 Pitești, Bd. R. P. R. 128.
1461. Calin Vasile și Sultana, 4 apartamente, București, str. Cornelia 28.
1462. Constantinescu Elena, 8 apartamente, București, str. Alexandri 4.
1463. Creanga Mitrita, 6 apartamente, București, Fund Vânători 1.
1464. Chicos Smaranda, 6 apartamente, București, str. C. Caracas 11 A.
1465. Candina Carol, 5 apartamente, București, Cal. Griviței 229.
1466. Cristea D. și V., 23 apartamente, București, Vasile Lupu 52, Cal. Griviței 258; str. Ludescu Stoian, Cal. Griviței 328; str. Caraiman 2.
1467. Chitiuria Petre, 7 apartamente, București, str. Uranus 84.
1468. Coleeg Constanța, 5 apartamente, București, str. Uranus 42.
1469. Crețu Petre, 7 apartamente, București, str. Glicozei 21-38.
1470. Crețu Ion și C-ta, 5 apartamente, București, str. Petru Maior 78.
1471. Codarcea Alex., 8 apartamente, Sinaia, str. Cerbului 15 București, str. Abrud 60; str. N. Bălcescu 3-5.
1472. Cardas Stanu, 7 apartamente, București, str. Vasile Gherghel 26.
1473. Ciocoltea Sergiu, 3 apartamente, București, str. Cazarmei 70.
1474. Creci Elena, 6 apartamente, București, str. Raditei 11.
1475. Constantin D. Constantin, 4 apartamente, București, str. Sirenelor 88.
1476. Chiriazi Marcu, 10 apartamente, București, Cal. 13 Septembrie 88.
1477. Constantinescu D., 10 apartamente, București, Cal. Rahovei 98.
1478. Constantinescu Nic., 11 apartamente, București, Cobălcescu 56.
1479. Caragheorghe Virginia, 7 apartamente, București, str. Dr. V. Poloni 14.
1480. Cernateanu Ion, 2 apartamente, București, B-dul Bălcescu 24, Vasile Pârvan 14.
1481. Ciocaltin Ștefania și Alexandru, 4 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 126.
1482. Coluschi Constantin, 8 apartamente, București, str. Demostene 31, str. Foișor 17.
1483. Clein Iancu, 4 apartamente, București, Calea Rahovei 99.
1484. Cezar Ecaterina, 4 apartamente, București, str. Stupinei 17.
1485. Caraclan Olga și Chopin, 9 apartamente, București, Intr. G-ral Ipătescu 4, str. D. Onciu 16, Intr. Popa Nan 5b. Sinaia, str. St. Gheorghiu.
1486. Ciochina Florin, 5 apartamente, București, str. Uranus 24, str. Mecet 3.
1487. Costia Dumitru, 4 apartamente, București, str. Radu Dela Afumați 15a.
1488. Constantinescu Virginia, 2 apartamente, București, str. Jules Michelet 25, str. Spătaru Cantacuzino 9.
1489. Constantinescu Maria, 8 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 72, Calea Călărași 274.
1490. Cristescu Ana, 4 apartamente, București, str. V. Alexandri 7a.
1491. Constantinescu Ion și Elena, 5 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 27.
1492. Clococeanu Maria, 3 apartamente, București, str. Mămuleanu 5.
1493. Cristescu Tertulian, 4 apartamente, București, str. Mircea Zorileanu 37.
1494. Ciurtea Teodora, 7 apartamente, București, str. Făinari 45, str. Aviator Beller 1.
1495. Cimbru Constanța, 3 apartamente, București, str. Polona 21 Mamaia, jud. Constanța.
1496. Craciunescu Elena, 4 apartamente, București, C. Caraș 29.
1497. Cretulescu Aglaia Adina, 2 apartamente, București, str. Ing. Militaru Gh. 1.
1498. Cristescu P. Maria, 5 apartamente, București, str. Precupeții Vechi 9.
1499. Canadi Maria, 3 apartamente, București, str. av. Stănescu 43.
1500. Cristinel Gheorghe, 5 apartamente, București, str. Bitolia 21.
1501. Capra Constantin, 5 apartamente, București, str. Crângași 43.
1502. Culici Ioan, 2 apartamente, București, str. av. T. Tetrat 33.
1503. Constantinescu Maria, 7 apartamente, București, str. Traian 97a, Calea Călărașilor 126.
1504. Constantinescu M., 12 apartamente, București, str. Horei 20.
1505. Craciunescu Gh. și Ana, 4 apartamente, București, str. 14 Martie 43.
1506. Creditul National Agricol în Lichidare, 10 apartamente, București, str. Batiștei 25 A. Bârlad, str. Prof. N. Iorga 4.
1507. Cornea Nicolae, 6 apartamente, București, str. Barierei 8, str. Mitrop. Saguna 69.
1508. Cgheorghe Cevianu, 20 apartamente, București, str. Sfinților 5.
1509. Cohn Moscu, 8 apartamente, București, str. Virgiliu 71, str. Apolodor, str. Boteanu 3b, str. Niculae Golescu 5, str. Speranței 24, calea Griviței 254.
1510. Cornea Liviu și Maria, 8 apartamente, București, str. Eroului 23.
1511. Coctez Elena, 4 apartamente, Iași, str. Cuza Vodă 44.
1512. Cantilly Sofia, 8 apartamente, București, Calea Griviței 57.
1513. Constantinescu C-tin, 7 apartamente, București, str. Șerban Vodă 129, 127.
1514. Constantinescu Haralambie și Cornelia, 5 apartamente, București, Calea Călărașilor 64, șos. Mihai Bravu 380.
1515. Constantinescu Alexandrina, 4 apartamente, București, Bd. Mărășești 84.
1516. Colescu Sebastian și Bibiri Constanța, 12 apartamente, București, str. C. F. Robescu 11 Vasile Roaită, str. Mihai Viteazu 33.
1517. Chitia Gh. Maria, 4 apartamente, București, Intr. Cap. Gh. Preotescu 3.
1518. Constantinescu Gh. Carmen mostenitori El. Roibeanu, el. Constantinescu, 12 apartamente, București, Calea Văcărești 96.
1519. Comsa Traian, 6 apartamente, București, str. C-tin Moroiu 18, 16, str. Dr. Gh. Taranu 8.
1520. Cojan Silvia, 2 apartamente, București, str. Col. Bordea 6.
1521. Chesea Vasile și Eugenia, 7 apartamente, București, str. Petru Maior 26, 28, 67.
1522. Calotescu Margareta Grigore Dumitrescu, 6 apartamente, București, str. Maria Hagi Moscu 28-30.
1523. Canciovici Marin și Zoia M. Canciovici, 7 apartamente, București, str. Banu Manta 25, 21.
1524. Caramzulescu D-tru, 4 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 16, str. N. Bălcescu 30, str. N. Filipescu
1525. Ciomartan Ștefan, 5 apartamente, București, str. Maior Alex. Campeanu 28.
1526. Constantinescu Petre, 6 apartamente, București, str. Gh. Poetas 43.
1527. Cristescu Elena, 3 apartamente, București, str. Horia 64.
1528. Costandache C. Hortansa, 2 apartamente, București, Intr. Suter 25 și 23.
1529. Ceapasu Cristea, 6 apartamente, București, str. Plevnei 135, str. Gl. Angelescu 157.
1530. Cosma Stela, 3 apartamente, București, str. Carol Davilla 111, str. Brezoianu 7.
1531. Comanescu M. Pamfil și Ana, 8 apartamente, București, șos. Grozavesti 14.
1532. Costacopol Veronica, 3 apartamente, București, str. Dr. Varnali 24, str. N. Filipescu 7 Brașov, str. Closca 34.
1533. Canciovici Alex. și Victoria, 3 apartamente, București, str. Alex. Ioan Cuza 34, str. Maltopol 2, str. Tudose Rudeanu 22.
1534. Canciovci Victoria, 5 apartamente, București, str. Buzești 76.
1535. Chicos Mircea, 8 apartamente, București
1536. Cohn M. Dina, 4 apartamente, București, str. Cap. Oct. Cocarescu 5.
1537. Constantinescu Steliana (fost Petrescu), 5 apartamente, București, str. N. Titulescu 88, Bibescu Vodă 18.
1538. Cristea Dumitru, 8 apartamente, București, calea Griviței 420, Cisnadiei 3.
1539. Ciropol Ștefan și Amelia, 7 apartamente, București, Bl. 1 Mai 115, 104.
1540. Craciunescu Zaharia, 5 apartamente, București, Calea Dudești 141.
1541. Constantin Iancu și Alexandrina, 5 apartamente, București, Bd. 1 Mai 191.
1542. Chirlacu Stamate, 8 apartamente, București, str. Traian 75, calea Dudești 227.
1543. Culbert Mariana, 2 apartamente, București, str. Brezoianu 51.
1544. Chiriac I. Gheorghe, 10 apartamente, București, str. Uranus 112, 61.
1545. Coran D-tru și Sofia, 7 apartamente, Turnu Severin, str. Providentei 36. București, str. Parfumului 9.
1546. Chisivnesci Carolina, 3 apartamente, București, Cal. Griviței 249.
1547. Coler Gavril, 16 apartamente, București, str. C. Boliac 11, str. Mendeleef 48, str. Vultur 117.
1548. Cerkez Ionel și Valerica, 3 apartamente, București, str. Muz. Zambacian 8.
1549. Ciobotaru I. și R., 9 apartamente, București, str. Andrei Bârseanu 12, str. Mitrop. Ghenadie Petrescu 54.
1550. Constando I., 3 apartamente, București, str. Matei Basarab 38, str. Candiano Popescu 63.
1551. Cabasanu Eugenia, 5 apartamente, București, str. Ceres 13.
1552. Constantinescu Gh., 3 apartamente, București, Intr. Vișini 7, str. Trinitatii 18.
1553. Cernea Charlota, 14 apartamente, București, str. Precupeții Vechi 39.
1554. Credeanu Teodor și Elisabeta, 5 apartamente, București, str. Dr. Asachi 16. Azuga, str. Muncii 231.
1555. Chiriac Niculae, 4 apartamente, București, str. Bitolia 42.
1556. Colonel I. Natalina, 3 apartamente, București, Bd. 1 Mai 84.
1557. Constantinescu P. George, 3 apartamente, București, str. Roma 41.
1558. Conradt Ferdinand, 4 apartamente, București, str. Vasile Gherghel 82.
1559. Cristescu Lazăr, 4 apartamente, București, Știrbei Vodă 16; str. Popa Nan 167.
1560. Casian Magureanu, 2 apartamente, București, str. Bitolia 17.
1561. Constantinescu Elena, 5 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 104.
1562. Corpet Aristotel, 4 apartamente, București, str. Dr. Felix 48.
1563. Clepcea Ion și Maria, 4 apartamente, București, str. Hagi Drna 2.
1564. Calafeteanu Eugenia, 3 apartamente, București, str. Cotofeni 59.
1565. Cernat Eugenia, 3 apartamente, București, șos. Mihai Bravu 130.
1566. Comanescu G. Nic., 23 apartamente, București, șos. Pantelimon 22; Bd. Dimitrov 131; Bd. 1848 35; Șepcari 21; str. Turtucaia 98. Sinaia, Bd. Lenin 16.
1567. Chirila C-tin, 18 apartamente, București, str. 30 Decembrie Nr. 100, str. Halelor Nr. 25, str. Arnoaiei 57, str. Cazărmii 5.
1568. Cavali C-tin adm. girant pentru M. Finanțelor, 35 apartamente, București, cal. Călărași 1-3, str. 30 Decembrie 112-114, str. Lipscani 86, 88, 90.
1569. Carlo Cora prin Emilia Oppler, 4 apartamente, București, N. Titulescu 89.
1570. Constructiunea Sf. Gheorghe S.A.R., 36 apartamente, București, str. Lipscani 102;
1571. Chirita Vali și Alexandrina, 3 apartamente, București, str. Zefirului 8.
1572. Ceausu Șerban, 8 apartamente, Floresti, Ilfov. București, str. Litovoi Voievod 48.
1573. Cosma C-tin și Paraschiva, 8 apartamente, București, calea Dudești 79.
1574. Constantin N. Marin, 5 apartamente, București, str. M. Tolbuhin 143.
1575. Cornartic, 9 apartamente, București, str. Doamnei 19, str. Mitr. Dosoftei 70.
1576. Calif Elena, 8 apartamente, București, Cal. Văcărești 109, str. Ion Procopiu 12.
1577. Cocea Cornelia, 3 apartamente, București, Bd. Gh. Dimitrov 41; str. Uranus 23; Episcopiei 6.
1578. Colan Ion, 6 apartamente, București, str. Caminului 1.
1579. Constantinescu Polixenia, 5 apartamente, București, Cal. Victoriei 112; Bd. Bălcescu 30. Iași, str. Lascăr Catargiu 53; str. I. C. Brătianu 149.
1580. Cismigiu irina, 7 apartamente, București, str. Traian 150.
1581. Conaci Albert, 11 apartamente, București, str. Isvor 10 Bis.
1582. Cristescu Niculae, 7 apartamente, București, șos. Iancului 32, str. Cap. Iosif Vasiescu 49.
1583. Constantinescu Ioan, 7 apartamente, București, str. Arh. Calist 16, str. Claudiu 16, str. Orzari 45.
1584. Catuneanu Alex., 7 apartamente, București, Cal. Moșilor 2-4-6.
1585. Cociumian Lidia, 5 apartamente, București, Bd. Tolbukin 127; str. Sachelarie Visarion 13 A.
1586. Constantinescu Maria, 13 apartamente, București, str. Inginer Slaniceanu 1.
1587. Cristescu Maria, 4 apartamente, București, str. Pop de Băsești 37.
1588. Covaci Maria, 4 apartamente, București, str. G-ral Salmen 3; str. E. Costinescu 37.
1589. Constantinescu Vasile, 9 apartamente, București, sos Colentina 34.
1590. Constantinescu Florica, 4 apartamente, București, Bd. Gh. Dimitrov 98.
1591. Capra A. Florica, 4 apartamente, București, str. Mântuleasa 28.
1592. Cormateanu Nic., 3 apartamente, București, str. Sft. Ștefan 22.
1593. Ciupala Mihail, 11 apartamente, București, Ferentari 171.
1594. Catz Adela, 8 apartamente, București, str. Sf. Apostoli 56.
1595. Cerkez Alfred, 15 apartamente, București, str. Antim 40, Cal. Călărași 97.
1596. Constantinescu Virginia, 5 apartamente, București, Bd. M. Tolbukin 145 A.
1597. Cristiade Gr. Florentina, 9 apartamente, București, str. Costache Bălănescu 12.
1598. Constantinescu Anastia, 8 apartamente, București, str. G-ral Eremia Grigorescu 25; str. Dionisie Lupu 88.
1599. Crăciuneanu Elena, 3 apartamente, București, str. Popa Nan 46.
1600. Cahane Roza, 11 apartamente, București, str. Zefirului 9 A., str. Șelari 15.
1601. Comșa Ion și Aneta, 11 apartamente, București, șos. Mihai Bravu 219.
1602. Cristescu Elena, 5 apartamente, București, str. Traian 187.
1603. Carageorge Uranie, 3 apartamente, București, str. Stan Poetaș 8 A.
1604. Chiralcu Vasile, 10 apartamente, București, str. Bărbat Voevod 13 și 15, cal. Dudești 160.
1605. Cancel Petre și Vera, 5 apartamente, București, str. Sborului 3.
1606. Constantinescu Margareta, 5 apartamente, București, str. Aurora 54.
1607. Creditul Romanesc, 25 apartamente, București, cal. Griviței 20, str. Calusei 65, șos. Pantelimon 4.
1608. Colfescu Olga, 9 apartamente, București, str. Antim 19.
1609. Chivu Anton, 6 apartamente, București, str. Vistieri 12.
1610. Creanga Eugen, 6 apartamente, București, cal. Plevnei 1.
1611. Carnaru Gheorghe, 11 apartamente, București, str. Ion Maiorescu 34, șos. Ștefan cel Mare 238. Sinaia, str. 6 Martie 3.
1612. Cardas Coriolan, 3 apartamente, București, str. V. Dumitrescu II, nr. 10.
1613. Carp Dumitru, 9 apartamente, București, str. Viting 8, str. Carol Knapel 15.
1614. Castana Maria, 7 apartamente, București, str. Arh. Ion Mincu 33, str. Oituz 21.
1615. Colfescu Augusta, 4 apartamente, București, str. Antim 19.
1616. Chicos Ștefan, 5 apartamente, Pitești, Bul. Republicii 133.
1617. Conlonvrin Eugen și Elena, 10 apartamente, București, str. c-dor Eugen Botez 34, str. Niculcea 28.
1618. Coman Virgil, 4 apartamente, București, str. Jupiter 6, str. Santierului 2.
1619. Cristescu C. Vasiliu, 4 apartamente, București, str. Inocentei 2, Bul. Bălcescu 3, str. Videle (Hotin) 33.
1620. Costopol D-tru, 8 apartamente, București, str. Gr. Alexandrescu 73.
1621. Ciurea Virginia, 3 apartamente, București, str. Isvor 102.
1622. Cristodorescu Zamfir, 7 apartamente, București, str. M. Tolbukin 74, str. Caragea Vodă 4.
1623. Cristescu D-tru, 12 apartamente, București, str. Filimon Sarbu 17, str. Constandache Caracas 30.
1624. Castris Maria, 14 apartamente, București, str. Miciurin 26, str. Alex. Sahia 58.
1625. Ciocarlie Alexandrina, 5 apartamente, București, str. Ocolului 9.
1626. Callos Carmen, 2 apartamente, București, str. Londra 6. Sinaia, str. 6 Martie 18.
1627. Corneliu Durcas, 4 apartamente, București, str. Costaforu 3 și 24.
1628. Constantinescu Maria, 5 apartamente, București, Bul. Mircea Zorileanu 80.
1629. Clenciu Iulia, 3 apartamente, București, str. Sandu Aldea 47.
1630. Corata Alex și Steliana, 3 apartamente, București, str. Constantinescu 11 și 9 A.
1631. Cherciu Victoria, 3 apartamente, București, str. Alex. Donici 6.
1632. Cristescu Marin, 6 apartamente, București, str. Iorceanu 3, str. Busolei 16.
1633. Cismas Laura, 5 apartamente, București, str. V. Lascăr 135 A.
1634. Chircu Vasile și Paraschiva, 4 apartamente, București, str. Gr. Alexandrescu 2, str. av. Petre Crețu 48.
1635. Caragea Constanța, 4 apartamente, București, str. Toamnei 10.
1636. Caracostea Andrei, 6 apartamente, Bușteni, str. Moraru 4, București, Bul. Ana Ipătescu 28.
1637. Constantinescu Lucia, 5 apartamente, București, Bul. Robert (Băneasa) 9.
1638. Castris Vasile, 3 apartamente, București, str. Brezoianu 38 A, str. 30 Decembrie 52.
1639. Carata Maria, 6 apartamente, București, str. Hatmanul Arbore 3, str. Fecioarei 4 și 6.
1640. Cioc I. Petre, 6 apartamente, București, cal. Plevnei 5.
1641. Constantinescu Maria, 6 apartamente, București, Bul. Tolbukin 108.
1642. Conopan Lucia, 5 apartamente, București, str. Alex. Petoffi 29, cal. Victoriei 118 B.
1643. Culici Florica, 3 apartamente, Buzău, Piața Republicii 10, str. Tunelului 7.
1644. Coltofeanu Ana, 5 apartamente, București, cal. Floreasca 37.
1645. Chitimia Maria, 7 apartamente, București, str. Turbinei 5. Bârlad, str. Republicii 15.
1646. Carstea Lupu, 4 apartamente, București, str. Toamnei 117.
1647. Ciochina Gh. și Maria, 4 apartamente, București, str. av. Marcel Andreescu 50.
1648. Constantinescu Nae, 10 apartamente, București, str. Oborul Nou 23, str. Azuga 13, str. Sf. Ana Tei 4.
1649. Costescu N., 5 apartamente, București, str. Mogos Vornicul 3 A. București, Ilfov str. Ec. Teodoroiu, com. Pantelimon 16. București, șos. Berceni 97.
1650. Carnaru Ion, 4 apartamente, București, str. Viitorului 111 și 113.
1651. Constantinescu Alexandrina, 3 apartamente, București, str. Porumbaru 75.
1652. Chirila Maria Serbu, 2 apartamente, București, str. Bitoliei 23.
1653. Cristescu M. Const., 3 apartamente, București, str. Gen. Manu 1.
1654. Cantor Aristia, 3 apartamente, București, str. Sandu Aldea 40.
1655. Carabus Elena, 3 apartamente, București, str. av. Traian Vasile 65.
1656. Carlan D., 4 apartamente, Bușteni, str. Libertății 127.
1657. Constantinescu George, 2 apartamente, București, str. Roma 41.
1658. Chiralcu Stere, 7 apartamente, București, str. Polovragi 4 și 6, str. Ștefan cel Mare 182.
1659. Casian Ecaterina, 2 apartamente, București, str. Ștefanache Popescu 4.
1660. Cozianu Constanța, 2 apartamente, București, str. Coloniei 6.
1661. Constantinescu Nic., 7 apartamente, București, Bul. Gh. Dimitrov 154, str. Gh. Mazarescu 26.
1662. Calavrezo Const., 2 apartamente, București, str. Puskin 3.
1663. Calcef Penciu și Ioana, 12 apartamente, București, Bul. Ghica Tei 114, str. Maica Domnului 53 A.
1664. Capra Cristea Elena, 3 apartamente, București, str. Romană 137.
1665. Constantinescu C-tin, 5 apartamente, București, str. Glucozei 33.
1666. Covaci David, 11 apartamente, București, str. Maica Domnului 56 A.
1667. Cornea Niculaie, 3 apartamente, București, str. Pictor Rosenthal 18.
1668. Constantinescu D-tru, 3 apartamente, București, str. Pop de Băsești 3.
1669. Cristescu Gh. și Eugenia, 3 apartamente, București, str. Romulus Niculescu (Bazar) 8.
1670. Calomfirescu Margareta, 4 apartamente, București, Bul. 6 Martie 63.
1671. Cristescu Mircea, 4 apartamente, București, str. Daniel Bărcianu 8.
1672. Cernescu Stavri și Aurelia, 4 apartamente, București, str. Muzeul Zambacian 11.
1673. Constantinescu Toma, 8 apartamente, București, str. 7 Noembrie (Colentina) 25.
1674. Constantinescu Const., 9 apartamente, București, str. Arionoaiei 20.
1675. Cosma Spiru, 10 apartamente, București, cal. Dudești 54.
1676. Caragea Paun, 12 apartamente, București, cal. Moșilor 336.
1677. Cristomanu Natalia, 6 apartamente, București, str. Ion Maiorescu 48.
1678. Constantinescu Radu, 2 apartamente, București, Intr. V. Paun 2, str. Gh. Lazăr 4.
1679. Cristescu Gh., Popescu Filofteia și Andreescu Ec., 17 apartamente, București, str. Colței 1 și 22.
1680. Constantinescu E. și N., 3 apartamente, București, str. Agricultori 118 A.
1681. Constantinescu Ion, 9 apartamente, București, str. Epureanu 22.
1682. Cismigiu Irina, 7 apartamente, București, str. Avram Iancu 14 A.
1683. Creanga Hortense, 3 apartamente, București, cal. Plevnei 3.
1684. Constantinescu Ermina, 25 apartamente, București, str. Pictor Romano 4, str. Teofil 25.
1685. Chirculescu G. N., 7 apartamente, București, str. Vigilentei 10.
1686. Constantinescu Elena, 8 apartamente, București, șos. Pantilimon 172 și 174.
1687. Cristescu Gh., 14 apartamente, București, str. Luterană 21, str. Wilson 15, str. Bălcescu 24, str. Unite 2.
1688. Ciocioanu Vasilica, 5 apartamente, București, cal. Moșilor 205.
1689. Constantinescu Gh., 11 apartamente, București, str. Agricultori 133.
1690. Crețu Dumitru, 8 apartamente, București, șos. Colentina 12, cal. Moșilor 15 și 23.
1691. Calambator Niculae, 17 apartamente, București, str. Romană 123. Brăila, str. Călărași 35, str. Bartionei 8. Constanța, str. Traian 24.
1692. Costachescu Georgeta, 3 apartamente, București, str. Ecat. Teodoroiu 6.
1693. Ciocioni Dumitru, 9 apartamente, București, str. Alex. Moruzi 20.
1694. Cernea Maria, 7 apartamente, București, str. Matei Voevod 55, str. Gen. Dem. Teodorescu 12.
1695. Constantinescu Eugenia, 4 apartamente, București, cal. Moșilor 306.
1696. Constantinescu Stelian, 13 apartamente, București, str. Ion Maiorescu 71, șos. Mihai Bravu 46, Bul. Gh. Dimitrov 110. C. Lung (Muscel) str. Primar Zamfirescu 15.
1697. Cionea C-tin Dobrogeanu, 6 apartamente, București, cal. Călărași 319, str. V. Lascăr 156.
1698. Costinescu Ion, 16 apartamente, București, str. Th. Masaryk 31, str. M. Eminescu 55.
1699. Condrat Ecaterina, 4 apartamente, București, str. Siminocului 14.
1700. Caracas Sergiu, 13 apartamente, București, Bul. Republicii 82, Bul. Gh. Dimitrof 10. Constanța, str. Bolintineanu 38.
1701. Caplanian Ștefan, 4 apartamente, București, str. Pictor Andreescu 6.
1702. Constantinescu Florica, 3 apartamente, București, str. Energia 8. Focșani, str. Vergiliu 11, Bul. Republicii 76.
1703. Caracostea Anastase, 17 apartamente, București, str. Doamna Ciajna 25-27, cal. Dudești 20.
1704. Constantinescu Ecaterina, 3 apartamente, București, str. Agricultori 118.
1705. Cazacu Martin și Ileana, 14 apartamente, București, str. Fluerului 13, 15 și 17, str. Iosif Niculescu 30.
1706. Caraluca Alex și Eliza, 5 apartamente, București, cal. Moșilor 217.
1707. Capos Alex și Raina, 11 apartamente, București, str. Horei 30 A., Bul. Republicii 45. Constanța, str. G-ral Cernat 3, str. Bogdan Vodă 20.
1708. Cioca Iorgu, 7 apartamente, București, str. Tepes Vodă 102-104, și 80.
1709. Cardas Alice, 2 apartamente, București, str. Dimineții 1.
1710. Carstea Const., 15 apartamente, București, str. Pantelimon 33 și 35, str. Căminului 2.
1711. Ciobanu Eugenia, 5 apartamente, București, str. Vulturilor 42-44.
1712. Chiritescu Furmuz, 8 apartamente, București, str. Țepes Vodă 91. str. Mașina de Pâine 80.
1713. Cristescu Const., 10 apartamente, București, șos. Mihai Bravu 222.
1714. Campeanu Radu, 12 apartamente, București, str. Paris 4.
1715. Craciun Ion, 5 apartamente, București, str. Negru Vodă 14, str. Ceres 19.
1716. Chiriacescu Nic., 3 apartamente, București, Bul. Dimitrof 28, str. G-ral Angelescu 68.
1717. Constantinescu Ion, 40 apartamente, București, str. Sabinelor 2.
1718. Cervina Acnal, 13 apartamente, București, str. Nic. Filipescu 50.
1719. Costin Maria, 4 apartamente, București, str. Nerva Traian 54, str. Vasile Gherghel 101. Pitești, str. Smeurei 44.
1720. Cerkez Aldea, 2 apartamente, București, str. N. Bălcescu 35.
1721. Ciulley Paul, 3 apartamente, București, B-dul Ana Ipătescu 24, str. Gr. Alexandrescu 72.
1722. Constantinescu Nic., 15 apartamente, București, str. Lt-col. Papazoglu 78.
1723. Cristache Alexandrina, 5 apartamente, București, cal. Rahovei 229.
1724. Calotescu Ion, 7 apartamente, București, str. Răspântiilor 35.
1725. Costin Maria, 4 apartamente, București, str. Nicolae Filipescu 50.
1726. Constantinescu Daniela, 5 apartamente, București, cal. Rahovei 245.
1727. Covaci Teodora, 3 apartamente, București, str. Claudiu 10.
1728. Chirilovici Avram, 13 apartamente, Iași, str. Vantu 10, str. Haia Lifschitz 13.
1729. Ciocarlie Ion, 5 apartamente, București, str. Roma 48.
1730. Copacianu Elena Valy, 2 apartamente, București, str. Ciru Iliescu 14, cal. Șerban Vodă 11.
1731. Coltofeanu Casina, 12 apartamente, București, str. Dr. Leonte 8.
1732. Chircea Stana, 7 apartamente, București, str. Economul Cezarescu 44, str. Miorița 1.
1733. Capolide Niculina, 5 apartamente, București, Intr. cap. Preotescu 13, str. Ec. Cezărescu 31.
1734. Conovaru Manoil, 6 apartamente, București, str. Mitr. Grigore 23, 25.
1735. Constantinescu Maria, 8 apartamente, București, Calea Șerban Vodă 151.
1736. Cristescu D-tru, 9 apartamente, București, str. Berzei 111.
1737. Climescu Constanța, 3 apartamente, București, Bul. Ardealului 35.
1738. Catanu Vasile, 7 apartamente, București, cal. Griviței 139.
1739. Ciomba Gheorghe, 4 apartamente, București, str. Alba 12.
1740. Costache M. Tulbure, 3 apartamente, București, str. Sft. Ecaterina 11.
1741. Corjescu Ion, 5 apartamente, București, cal. 13 Decembrie 54, str. Intr. Negru Vodă 2.
1742. Camarina Gheorghe, 19 apartamente, București, str. Dr. Burghelea 12, str. Șelari 2.
1743. Costescu Felicia, 3 apartamente, București, str. Felicia Racoviță 1.
1744. Cica Ath. Petre, 15 apartamente, București, cal. Șerban Vodă 25, str. Alex Bălășeanu 34.
1745. Cosgarea N. Ilie, 4 apartamente, București, str. Alion 38.
1746. Constantinescu Olga, 6 apartamente, București, str. Traian 106, colț Labirint 115.
1747. Chirculescu Veronica, 4 apartamente, București, șos. Crângași 42.
1748. Calin Petre și Virginia, 5 apartamente, București, str. Cuza Vodă 98.
1749. Cristea G. N. Rada, 5 apartamente, București, str. Seneslav Voevod 26.
1750. Cristescu Const., 15 apartamente, București, str. Pasculescu Tei 59, Teiul Doamnei 59, șos. Colentina 8.
1751. Cuparenco Cornelia, 3 apartamente, București, str. Icoanei 81, str. Domnița Ruxandra 14.
1752. Cudalbu Elisabeta, 2 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 38, str. Ciholschi 8.
1753. Chincuță Anton, 12 apartamente, București, str. Marin Serghescu 6-8, str. N. Bălcescu 3-5, str. Biserica Enei 2, str. N. Bălcescu 30. Brăila, str. Silivestru 3.
1754. Calmiceanu Angela, 7 apartamente, București, str. Cercului 1, str. Aureliu 33.
1755. Costa Jean, 4 apartamente, București, str. Luminei 2 A.
1756. Carp Mariana, 7 apartamente, București, str. Dr. Turnescu 11.
1757. Constantinescu Florenta și Lucia Grosu, 3 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 69.
1758. Cioflec Maria, 6 apartamente, București, str. Const Nancu 5.
1759. Covaci Alexandru, 15 apartamente, București, str. Ardeni 38.
1760. Ciornoc Mardau, 5 apartamente, București, str. Armenească 12. Galați, str. Holban 4.
1761. Costea Nicolae, 11 apartamente, București, Bul. Dacia 16.
1762. Ciornoc Simion, 4 apartamente, București, str. Armenească 12, str. Episcopiei 5, str. Puțul cu apă rece 26.
1763. Cristian Avirdon, 4 apartamente, București, str. Polona 47.
1764. Cocarescu George, 13 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 36, cal. Moșilor 334, str. Ion Maiorescu, Bul. N. Bălcescu 9.
1765. Ciuca A. Zoe, 6 apartamente, București, str. Columb 4, str. Vasile Conta 3-5.
1766. Cap. Petrescu și Ecaterina, 19 apartamente, București, str. Făinari 84, str. Viitorului 172.
1767. Cranck Carol, 9 apartamente, București, str. Latina 9, str. G-ral Praporgescu 35, cal. Văcărești 94.
1768. Codreanu Dumitru, 11 apartamente, București, str. Vasile Conta 7-9. Galați, str. Republicii 105, str. Ana Ipătescu 33, str. Alex. Cuza 40.
1769. Ciocanescu Laura, 6 apartamente, București, str. Popa Petre 6.
1770. Constantinescu Tosica, 11 apartamente, București, Bul. A. C. Cuza 49.
1771. Ciupagea Ion, 4 apartamente, București, str. Tokio 8.
1772. Cochino Andrei, 24 apartamente, București, str. Șelari 14.
1773. Cretoiu Magda, 2 apartamente, București, str. N. Bălcescu 30. Timișul de Sus, Jud Brașov.
1774. Ciupercescu Maria, 4 apartamente, București, str. Bitoliei 25.
1775. Camenita Petre, 4 apartamente, București, str. Ginka colț cu Rohmanitof. Brașov, str. Craita 25.
1776. Ciculescu Andisiv Maria, 5 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 9, str. Iuliu Rosca 7. Sinaia, str. Ilie Pintilie 4.
1777. Canciovici Zoe, 10 apartamente, Constanța, str. Tomis 22, str. Roza Luxemburg 29.
1778. Cordonel Nadejda, 5 apartamente, București, str. Făinari 16.
1779. Calavrezo Elvira și Aurelia, 4 apartamente, București, str. G-ral Cantilli 10.
1780. Conti Dumitru și Ana, 9 apartamente, București, str. Paul Greceanu 12, str. 1 Mai 391.
1781. Cosinchi Beatrice, 6 apartamente, București, str. C-dor Botez 21.
1782. Cios Toader, 4 apartamente, București, str. Pitarul Hristache 10, Linia Centura Ștefanesti-Colentina.
1783. Corbescu Radu și Alexis, 8 apartamente, București, Bul. Dacia 5.
1784. Cristu Eugenie, 9 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 48.
1785. Cocea Virgil, 2 apartamente, București, Erou Iancu Nic. 11, (Pipera Colentina), str. Frumoasă.
1786. Cernea Ioan, 9 apartamente, București, str. Răspântiilor 4, 5, str. Tunari 42, str. Sft. Petru 2, str. Cornescu 53.
1787. Caribian Avram și fratii, 10 apartamente, București, str. Av. Radu Bellu 22.
1788. Constandache Georgeta, 6 apartamente, București, str. Pitar Moș 5.
1789. Constantinescu Ana, 6 apartamente, București, str. Sf. Spiridon 4, str. C. A. Rosetti 14.
1790. Casianu Const., 4 apartamente, București, str. Ștefan Gheorghiu 10, str. Ana Ipătescu 16. Sinaia, str. Cumpatului 20.
1791. Chitu Teodosia, 4 apartamente, București, str. Generalissimul Stalin 78.
1792. Constantinescu Const., 25 apartamente, București, cal. Griviței 84.
1793. Catineanu Alexandrina, 7 apartamente, București, Bul. Dacia 35.
1794. Constantinescu Cornelia, 6 apartamente, București, str. Intr. Bis. Alba 3.
1795. Copelman Lucian și Lilian, 2 apartamente, București, str. Sofia 13.
1796. Covalciuc Ion, 18 apartamente, București, str. Pitatii 5, str. Eduard Grand 57, str. Ionescu Gion 7.
1797. Constandache Sevastia, 13 apartamente, București, str. Pitar Moș 5, str. Gramont 10, str. Cristian Tell 17-19.
1798. Comaniciu Maria, 4 apartamente, București, str. Braziliei 15.
1799. Climescu Ecaterina, 3 apartamente, București, str. V. Conta 5-7-9.
1800. Capriel Dan, 20 apartamente, București, str. M. Eminescu 17, Linia Olteniței 4 cart. 23 August Dudești-Cioplea, str. Batiștei 5, Știrbei Vodă 29 A.
1801. Cusin Carmen, 6 apartamente, București, str. Roma 30.
1802. Constantinescu D-tru, 6 apartamente, București, str. Polona 100.
1803. Cargiog D. și Traian, 5 apartamente, București, str. Povernei 35.
1804. Cardas Ioan, 3 apartamente, București, Bul. Dacia 9.
1805. Calisti Marie Jeanne, 6 apartamente, București, str. Dianei 13, str. Italiană 13.
1806. Codreanu C., 12 apartamente, București, str. Visarion 24, cal Dorobanți 106. Tg. Ocna, str. Oradei 1.
1807. Chudacek Francisc, 2 apartamente, București, Intr. Nic. Beldiceanu 4.
1808. Cristoloveanu Paraschiva, 14 apartamente, București, str. Faurari 6, 8.
1809. Constantinescu Eugenia, 2 apartamente, București, cal. Călărași 51 și 319.
1810. Calugaru Victoria, 4 apartamente, București, str. I. Gh. Duca 59.
1811. Covaci Alexandru, 4 apartamente, București, str. Cobălcescu 54.
1812. Ciuciu Maria, 3 apartamente, București, str. Ing. Pizone 17.
1813. Cristea Nicolae, 6 apartamente, București, str. Lizeanu 19.
1814. Chirita Maria, 3 apartamente, București, str. Ecoului 24.
1815. Constantinescu Toma, 4 apartamente, București, str. Popa Nan 11.
1816. Carjan Ana, 7 apartamente, București, șos. Ștefan cel Mare 42.
1817. Crutescu Alfred, 4 apartamente, București, str. Vasile Pârvan 16.
1818. Constantinescu Ștefan, 3 apartamente, București, str. Prof. dr. Georgescu 19bis.
1819. Costea Alexandra, 5 apartamente, București, str. Intr. Moravei 4.
1820. Carabela Const., 7 apartamente, București, str. Isvor 11, str. Ana Davila 2 bis.
1821. Coman Tudor, 10 apartamente, București, str. Delea Veche 45.
1822. Cohn Marcu și Liza, 3 apartamente, București, str. G-ral Cristescu 3.
1823. Ciucurescu Alexandrina, 5 apartamente, București, Bul. Dacia 37, str. Romulus 10. Sinaia, str. Cogalniceanu 43. C. Lung Muscel, str. Dragalina 4.
1824. Constantin Lucia, 6 apartamente, Iași, str. Latescu 14 și 14 bis, Aleea El. Pavel 6.
1825. Craciunescu Elena, 5 apartamente, București, str. Polona 104.
1826. Constantinescu Corneliu, 3 apartamente, București, str. Corneliu Botez 3.
1827. Curteanu Maria, 3 apartamente, București, Piața Al. Lahovary 5.
1828. Ciocardel Ștefan, 5 apartamente, București, str. Stickholm 17. Ploiești, Bul. Independenței 22, str. Jdanov 17.
1829. Capiteanu Elena, 5 apartamente, București, str. Icoanei 8.
1830. Ciorni Ana, 5 apartamente, București, Aleia Russo 7.
1831. Colibasianu Eugen, 2 apartamente, București, Bul. Gh. Duca 1.
1832. Cantacuzino Pascanu, 13 apartamente, București, str. Lebedei 23, str. Cameliei 21.
1833. Croitoru Lucia, 3 apartamente, București, str. Spătarului 41.
1834. Cociu T. G. prin Const. Cociu, 4 apartamente, București, str. Logofăt Tautu 44.
1835. Carabelian Avedis și I. Ghiulezian, 29 apartamente, București, str. Banu Manta 7, str. Buzești 10.
1836. Chivulescu Aurora, 5 apartamente, București, str. Arcului 16, str. Alexandru 36.
1837. Cernescu Constantin, 6 apartamente, București, str. Naum Romniceanu 5.
1838. Catargi Ecaterina, 33 apartamente, București, cal. Dorobanți 2, str. 30 Decembrie 60. Sinaia, Bul. Lenin 8.
1839. Constantin Chiroleu, 6 apartamente, București, șos. Colentina 99.
1840. Calin Alexandru, 14 apartamente, București, str. G-ral Magheru 42.
1841. Costescu Alexandru, 4 apartamente, București, str. Eminescu 12. Brașov, str. Eminescu 12. Sinaia, str. Cumpatului 26.
1842. Catargi Alexandra, 3 apartamente, București, str. Frumoasă 11. Constanța, str. Primăriei.
1843. Columb Haim Ștefania, 12 apartamente, București, str. Labirint 112.
1844. Critico Al. L., 7 apartamente, București, str. Popa Rusu 12, str. Sf. Ionica 7.
1845. Constantinescu Lucia, 6 apartamente, București-Băneasa, str. 23 August 5. Pitești, str. Șerban Vodă 123.
1846. Creditul, 6 apartamente, București, str. N. Bălcescu 25-27, str. Vilson 15.
1847. Cojocaru Const. și Anghelina, 13 apartamente, București, șos. Colentina 35 A., str. Mașina de Pâine 54.
1848. Constantinescu Manea, 7 apartamente, București, șos. Mihai Bravu 85.
1849. Cerchez Caterina, 11 apartamente, București, str. Iuliu Tetrat 1, str. Ion Ghica 1, str. Lipscani 100, str. Bălcescu 24.
1850. Crosu Natalia, 9 apartamente, București, str. Iulia Hasdeu 10, str. Alex. Popov 31, str. Toamnei 91.
1851. Cohn Filip, 8 apartamente, București, str. Berzei 75 și 77.
1852. Constantinescu Gavriel, 9 apartamente, București, str. Bodea Cartan 5 A, și 5.
1853. Costescu Maria, 3 apartamente, București, str. Th. Aman 24. Mamaia, str. Edilitatea.
1854. Cervino Carol, 3 apartamente, București, str. Berzei 16 A.
1855. Covaci Ferenti, 6 apartamente, București, str. Alexandriei 57, str. Prof. Locusteanu 10.
1856. Cervino Regina, 7 apartamente, București, str. Berzei 14 B, 16 A.
1857. Constantinescu Alea, 4 apartamente, București, str. Toamnei 86.
1858. Cottadi Xantipa, 20 apartamente, București, str. Ecaterina Teodoroiu 22, str. Occidentului 32, str. Dobrogeanu Ghera 3.
1859. Constantinescu Sofia, 8 apartamente, București, str. Gh. Dimitrof 141.
1860. Cohn Bernard, 7 apartamente, București, cal. Griviței 125.
1861. Chirulescu Marcel Enescu, 5 apartamente, București, str. Aviator Petre Crețu 12, 55, colț cu Av. Drosu, Dumitrache Banu 51, Palade 53 colț Suvenir 2.
1862. Constantinescu Chirita, 10 apartamente, București, cal. Moșilor 303.
1863. Carantino Marie, 4 apartamente, București, str. Dumbrava Roșie 20, str. Drobeta 5.
1864. Constantinescu Paulina, 6 apartamente, București, Cal. Griviței 204, Bd. N. Titulescu 48.
1865. Cilic Sima, 4 apartamente, Galați, str. Traian 87.
1866. Constantinescu Const., 10 apartamente, București, str. Sf. Nicolae Tei 28.
1867. Cipeanu Gheoerghe, 2 apartamente, București, Aleea Alexandru 20.
1868. Codrescu Cleopatra, 2 apartamente, Mamaia, str. Lotu 15 careul 3. Sinaia str. Cumpătul.
1869. Ciulley Elena, 7 apartamente, București, str. N. Filipescu 16; str. Ghe. Magheru 20; str. Jules Michelet Nr. 4. Sinaia, str. Sf. Gheorghe 12.
1870. Cottadi Xantipa, 20 apartamente, București, str. Ecaterina Teodoriu nr. 22, str. Occidentului 32, str. Dobrogeanu Gherea 3.
1871. Ciril Isaia, 11 apartamente, București, str. Leonida 1, Calea Griviței 520.
1872. Costache Alexandru, 7 apartamente, București, str. Turbinei 39, str. Salvator 9.
1873. Chiriac Estera Constanța, 2 apartamente, București, str Popa Soare 61.
1874. Cozarin Nadia, 8 apartamente, București, str. Lipscani 69.
1875. Camenita Polixenia, 3 apartamente, București, str. Pallade nr. 1
1876. Craioveanu Maria, 4 apartamente, București, str. Gr. Tocilescu 41, str. Măgurele 54, str. Justiției 17.
1877. Clingher Eti, 8 apartamente, Iași, str. Ilie Pintilie 24-26. Piatra-Neam - Peste Vale.
1878. Creditul Financiar, 7 apartamente, București, str. Bursei 3-5 Caracal. Brăila, str. Împăratul Traian 10. Vasile Roaită, str. Horia 24. Piatra Neamț, Peste Vale.
1879. Constantinescu M. 13 apartamente, București, Calea Rahovei 330, str. Elena Doamna 35.
1880. Constantinescu Tancred, 2 apartamente, București, Aleia Vulpache 7. Bușteni, Bd. Ureche 5.
1881. Cioroianu R. Marin, 3 apartamente, București, str. I. Salmen 13.
1882. Ciornei S., 26 apartamente, București, str. Sf. Vineri 12.
1883. Critico Jean și Elena, 14 apartamente, București, Bul. Dacia 42. Constanța, str. Cantacuzino 1.
1884. Most. def. Cantacuzino Alexandrina, 39 apartamente, București, Calea Victoriei 101. str. 30 Decembrie 52, Calea Moșilor 135, B-dul 1 Mai 185, 169; str. G-ral Budișteanu 9, str. Nerva Traian 24, Șos. Ștefan cel Mare 93. Sinaia, str. Mânăstirii 2.
1885. Cohen Jocues, 7 apartamente, București, cal. Văcărești 125.
1886. Carp P. Ion, 2 apartamente, București, Muzeul Zambaccian 19. Brașov, calea Stegeris 18.
1887. Cesianu George, 23 apartamente, București, str. Sofia 24, str. Sfintilor 5.
1888. Cantacuzino I. C. L. 3 apartamente, București, str. Polona 44, str. Dionisie Lupu 65; Brașov, str. Precup 21.
1889. Crețulescu Axela, 3 apartamente, București, str. Episcopul Ilarion, 23.
1890. Cristopol Dumitru, 5 apartamente, București, str. St. Mihaileanu 15; str. Labirint 131.
D.
1891. Dessila Virgil, 5 apartamente, București, str. Ion Frimu 15.
1892. Dima Pavel, 6 apartamente, București, str. Tunari 32, str. Col. Popa 9.
1893. Dragomirescu Elena, 5 apartamente, București, str. Cercetus 25; str. M. Eminescu 133.
1894. Damboviceanu Paul, 4 apartamente, București, str. Rodiei 47, Bd. N. Titulescu 88.
1895. Dimitrescu Mihaescu Maria, 14 apartamente, București, str. G-ral Cristian Tell, 9; Sinaia, str. Ilie Pintilie 52.
1896. Drescher Eduard, 6 apartamente, București, str. Popa Nan 127.
1897. Dobrescu Anastasia, 4 apartamente, București, str. Traian 159.
1898. Dobre Vasile zis Georgescu, 6 apartamente, București, str. Lt. Col. Papazoglu 112.
1899. Dulitki Haia, 5 apartamente, București, Intrarea Ștafetei 3.
1900. Dimitrie Gheorghe, 2 apartamente, București, str. G-ral Ipătescu 14.
1901. Dogaru Victoria, 3 apartamente, București, str. Vasile Stroescu 19.
1902. Dinca T. C-tin, 3 apartamente, București, str. Silistra 70.
1903. Danilachi Anibal, 6 apartamente, București, str. Meteori 42.
1904. Dorocan Mihail, 8 apartamente, București, str. Mihai Bravu 19.
1905. Dumitrescu Alisa, 3 apartamente, București, Intrarea Margareta 5; Bd. 1848 (fost Lipscani) 100.
1906. Draghicescu Decebal, 3 apartamente, București, str. Mareșal Tolbukin 88; 86; str. Zagarit (Parc Călărași).
1907. Dobrescu Gh. Nicolae, 5 apartamente, București, str. Popa Nan 28, 24.
1908. Dumitrescu Ilie, 7 apartamente, București, str. Mitrop Filaret 77, Elena Doamna 55, str., Lirei.
1909. Dietz Olga și Valeria, 6 apartamente, București, str. Tunari 81.
1910. Demetrescu marin, 4 apartamente, București, str. Badea cartan 50.
1911. Djuvara M. Elena, 5 apartamente, București, str. Sofia 16, cal. Victoriei 101.
1912. Dumitrescu V. Dumitru, 8 apartamente, București, Calea Rahovei 311; str. Hatmanul Arbore 15.
1913. Danciulescu D-tru, 4 apartamente, București, Cal. Călărași 263.
1914. Dimitriu Lucia, 5 apartamente, București, str. Pictor Iscovescu 6; str. Av. Th. Iliescu 58.
1915. Dragulanescu Nic., 8 apartamente, București, str. Fluierului 21, str. Vlad Județul 29, str. general Vodoianu 26.
1916. Dobrescu Vasile, 8 apartamente, București, str. Iulia Hașdeu 9; str. Viespari 14; B-dul Dacia nr. 52 a.
1917. Dobrescu I. Maria, 11 apartamente, București, str. Ing. Al. Cotescu 1; str. Mașina de Pâine 102.
1918. Dinescu Ion, 3 apartamente, București, str. Grigore Mora 7; str. Generalissimul Stalin 44; str. Nudului (Herastrau) 14; șos. Ștefănești 120.
1919. Davidovici Avram, 7 apartamente, București, str. Episcop Radu 19.
1920. Dumitrescu N. Gh. 11 apartamente, București, Calea Rahovei 34.
1921. Donciu Gheorghe, 3 apartamente, București, str. Cuza Vodă 130.
1922. Dumitru Mihai, 3 apartamente, București, Cal. Șerban Vodă 23. Călărași, str. 23 August 37.
1923. Dumitrescu Victoria, 3 apartamente, București, str. Icoanei 65; str. Av. Drosu 10.
1924. Dumitrescu N. Mihail, 2 apartamente, București, str. Precupeții Vechi 3.
1925. Delcu Ovidiu, 2 apartamente, București, Intr. Bolidului 8.
1926. Dima Georgeta, 5 apartamente, București, str. Tunari 32; str. Diligenței 28.
1927. Dispotide Marcela, 6 apartamente, București, str. Cuza Vodă 152.
1928. Dragan Ion, 5 apartamente, București, Viilor 76.
1929. Dinca Andrei, 5 apartamente, București, str. Ion Atanasiu 1.
1930. Dragomirescu Petre, 5 apartamente, București, str. Vasile Conta 3-5; Lascăr Catargiu 16, str. Olga Bancic 11; str. Câmpul Moșilor 9. Iași, str. 23 August 8.
1931. Derusi Elisabeta, 4 apartamente, București, str. G-ral Broșteanu 5; Cal. Victoriei 96. R. Vâlcea, str. Traian 171.
1932. Davidov Ervand, 4 apartamente, București, str. Domnița Ruxandra 23.
1933. Dorin Vera, 3 apartamente, București, str. M. Kokalniceanu 46; Bd. 1 Mai 66; Bd. 6 Martie 89.
1934. Dumitrescu Hortansa, 13 apartamente, București, str. Andrei Muresanu 29; str. N. Bălcescu 3-5; str. Romulus 69.
1935. Dumitrescu Spirache și Dumitra, 5 apartamente, București, str. C. Bosianu 13.
1936. Dancu Ștefan, 3 apartamente, București, Aleea Corneliu 19. Pucioasa, Bd. Gării 16.
1937. Dumitrescu Traian, 7 apartamente, București, str. Plugarilor 15 A; 15 B.
1938. Dumitrescu Cristache și Aurelia, 6 apartamente, București, str. Precupeții Vechi 50.
1939. Dutescu Victor, 7 apartamente, București, str. Cuza Vodă 62; Constanța, str. Lenin 174.
1940. Dumitrescu Tanase, 6 apartamente, București, str. Enăchiță Văcărescu 8.
1941. Dumitru Marin, 5 apartamente, București, Mitrop Filaret 29.
1942. Dicu Petre, 7 apartamente, București, str. Craciun 9, sc. Floreasca 1 A.
1943. Dumitrescu Ioan, 18 apartamente, București, str. 11Iunie 35; str. Făinari 20.
1944. Danescu Aspasia și Florica Slave, 8 apartamente, București, str. Vaselor 51.
1945. Dimitriu Maria și Ion, 5 apartamente, București, str. Gramont 26.
1946. Dragan Vasile, 5 apartamente, București, str. Vasiescu Iosif 55.
1947. Dumitrescu H. Teodor, 7 apartamente, București, str. Cireșului 16.
1948. Dragomirescu Victoria, 9 apartamente, București, str. Popa Nan 50; 54.
1949. Dumitrescu Procopie Julieta, 3 apartamente, București, str. Frumoasă 50; str. Olga Bancic 17. Sinaia, str. Avram Iancu 2.
1950. Dumitrescu C-tin și Nic., 7 apartamente, București, str. Lipscani 28; str. Stupinei 1; str. Aurel Vlaicu 166.
1951. Dinculescu Ștefan, 1 apartamente, București, Vatra de Sat Costila, lotul 239.
1951. b. Dobrescu Aurelia și Gh., 5 apartamente, București, str. N. Titulescu 116.
1952. Dumitrescu Carol Shuller, 4 apartamente, București, str. Occident 33.
1953. Dumitrescu Aurel și Ion, 17 apartamente, București, Bd. Gh. Duca 6; str. Mistretului 2.
1954. Dressler Ella, 3 apartamente, București, str. Oteteleseanu 5.
1955. Dumitrescu Ion, 8 apartamente, București, str. Brezoianu 58; str. Nic. Titulescu 11.
1956. David Nic și Petrica, 6 apartamente, București, str. Lotrului 5; str. Mesteacan 45.
1957. Dumitrescu Nicolae, 4 apartamente, București, str. Ion Creanga 15.
1958. Dona N. Iosif, 9 apartamente, București, str. G-ral Dona 12; 8; 9; fund. Cazzavilan 22; G-ral Dona. Tekirghiol, str. Ovidiu 4.
1959. D-tru Ghita, 10 apartamente, București, str. G-ral Anghelescu 119.
1960. Danilovici Ana, 4 apartamente, București, str. Dr. Felix 4.
1961. Davidescu Ștefan și Jeana, 3 apartamente, București, str. Eroului 25.
1962. Donescu Virginia, 4 apartamente, București, str. Dr. Asachi 11; Șos. Cotroceni 3.
1963. Dragan Fernanda, 7 apartamente, București, str. Iulia Hasdeu 2.
1964. Dumitrescu Mante, 5 apartamente, București, str. Brezoianu 52; str. Exarcu 3; str. Știrbei Vodă 100; C. A. Rosetti 45.
1965. Doicescu Ada, 7 apartamente, București, Intr. G-ral Manu 2.
1966. Dina Mariana, 5 apartamente, București, Cal. Plevnei 166.
1967. Dimitriu Mihail, 11 apartamente, București, str. Cpt. Octav Cocorescu 53-55.
1968. Dimitriu Ecaterina, 4 apartamente, București, str. G-ral Cernat 25.
1969. Deberth Konrad, 4 apartamente, București, str. Abrud 80.
1970. Dimitriu M. D-tru, 24 apartamente, București, str. General Manu 20; str. Dr. Felix 10A.
1971. Dimitriu Apostol, 59 apartamente, București, str. Schitu Magureanu 25; str. Viitor 180; str. Barierei 20; T. Rudeanu 31; str. Bihor 21.
1972. Dumitrescu Ioan, 16 apartamente, București, Șos. Mihai Bravu 53; str. Fluerului 4.
1973. Dobrescu Nic. Th., 6 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 146; str. Simonide 18.
1974. Dumitrescu Gh. și Aglaia, 5 apartamente, București, Bd. Gh. Dimitrov 146.
1975. Dobrescu D. Mircea, 4 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 104; Calea Plevnei 5-7.
1976. Dumitrescu Margareta, 6 apartamente, București, Cal. Rahovei 317; str. Dunavat 1.
1977. Dragomirescu Florica, 4 apartamente, București, str. Crângași 9.
1978. Dobrescu Maria Th., 10 apartamente, București, str. Halelor 7.
1979. Djerassi Maria și Simon Berta, 4 apartamente, București, str. Mircea Vodă 62.
1980. Dona Maria, 2 apartamente, București, Cal. Plevnei 16.
1981. Dincescu Dem., 8 apartamente, București, Cal. Rahovei 247.
1982. Dragan Nicolae, 9 apartamente, București, str. Elizeu 22.
1983. Donciu Violeta, 4 apartamente, București, str. Arionoaiei 21.
1984. Ducu Maria și Angela, 11 apartamente, București, str. Dr. Lister 1.
1985. Dumitrescu C-tin, 7 apartamente, București, str. Aquila 31.
1986. Dobrescu Marie Jeanne, 6 apartamente, București, Cal. Plevnei 5; str. Popa Chitu 12 bis; 14 bis; 16 bis; str. Beldiman 1; Cal. Plevnei 5.
1987. Dumitrescu I. most., 7 apartamente, București, str. Meteori 53; 49; 51.
1988. Dumitrescu I. Ion, 7 apartamente, București, str. Bibescu Vodă 18-20.
1989. Dobrescu Victoria, 4 apartamente, București, str. Cazarmii 23; str. Mitrop. Iosif 33.
1990. Dulfu Petre, 4 apartamente, București, str. Bateriilor 28.
1991. Dumitrescu Th. Mariana și Tanasescu Suzetta, 4 apartamente, București, str. 30 Decembrie 6, str. Filiti 3.
1992. Delasciava Stela, 4 apartamente, București, Intr. 13 Septembrie 12.
1993. Dumitrescu Jeana Sofia, 3 apartamente, București, Cal. Văcărești 141.
1994. Dumitrescu Marin, 4 apartamente, București, str. Brânduși 4.
1995. Dumitru Cristea, 9 apartamente, București, str. Dr. Vicol 7; Intr. Tarcau 11.
1996. Diaconu Gh. și Georgeta, 9 apartamente, București, str. 13 Septembrie 93.
1997. Drescher Lucia, 14 apartamente, București, str. Antim 9.
1998. Dumitrescu Ilie, 3 apartamente, București, str. Sabinelor 85; str. Adrian 85.
1999. Dumitrescu V., 8 apartamente, București, str. Alex Ciurcu 1.
2000. Dragomirescu Nichita, 7 apartamente, București, str. Cpt. preotescu 31.
2001. Dinescu Stelian, 4 apartamente, București, șos. Viilor 67.
2002. Dinischiotu Nicolae, 10 apartamente, București, str. Jaques Elias 4; str. Principatele Unite 64. Bușteni, str. Paltinului 5.
2003. Dinescu Gheorghe, 7 apartamente, București, str. Mitrop Filaret 41.
2004. Demetrescu Gh. Const., 3 apartamente, București, str. Mitrop. Nifon 36; str. Vasile Conta 79.
2005. Davidescu I. Marie și most. Davidescu Iulian, 10 apartamente, București, Calea Șerban Vodă 231; str. Cpt. Vasilescu Mircea 9; str. G-ral Candiano Popescu 73.
2006. Dumitrescu Emil, 10 apartamente, București, Cal Șerban Vodă 106.
2007. Diaconescu S. Ilie, 6 apartamente, București, b-dul Mărășești 107, str. Colonel Corneliu Popescu 5. Găești, Dâmbovița, Libertății 5.
2008. Dimcea Pavel, 3 apartamente, București, Spl. Unirii 134.
2009. Dimitriu I. C-tin, 9 apartamente, București, str. 1 Mai 90; str. C. Caras 59; Bd. Banu Manta 50.
2010. Darvari Natalia, 3 apartamente, București, str. Ecaterina Teodoroiu 14; 16.
2011. Drogeanu Niculae, 19 apartamente, București, str. Antim 12 și 36.
2012. Dadarut V. și Eugenia, 3 apartamente, București, str. Cuza Vodă 53.
2013. Dragomirescu Bălașa și Stelian, 3 apartamente, București, str. Șerban Vodă 63.
2014. Dobrescu Ștefan, 7 apartamente, București, Cal. Văcărești 216-218.
2015. Dumitrescu Lucretia, 4 apartamente, București, str. Princip. Unite 23.
2016. Dinculescu Emilia, 3 apartamente, București, B-dul G-ral Suvorov 12.
2017. Davidescu Solomon, 4 apartamente, București, str. Pascal 19-21.
2018. Demetrescu Mircea, 2 apartamente, București, Cal. Călărașilor 51; str. G-ral Butoianu 6.
2019. Drimer Moses, 3 apartamente, București, str. Mitrop. Ghenadie Petrescu 146.
2020. Dinculescu Ion, 4 apartamente, București, str. Arionoaiei 10.
2021. Draghici Alexandrina, 5 apartamente, București, str. Popa Nan 115.
2022. Dragosescu Alina, 3 apartamente, București, str. Dim. Racoviță 18. Campina, str. St. Gheorghiu 43. Sinaia, str. Vasile Roaită 9.
2023. Dragomir Maria, 5 apartamente, București, str. Lazureanu 9. Mizil, str. N. Bălcescu 78.
2024. Dumitru Antonescu, 8 apartamente, București, șos. Pantelimon 116.
2025. Davidner I. Hrers, 4 apartamente, Botoșani, str. Pictor Grigorescu 32; Piața Stalin 9; Magazia Garii 5.
2026. Druia Maria, 4 apartamente, București, Cal. Dudești 179.
2027. Dodan Vihelmina, 10 apartamente, București, str. Mihai Vodă 35.
2028. Diaconu Ioan, 6 apartamente, București, str. M. Ghenadie Petrescu 186.
2029. Dumitrescu Elisabeta, 3 apartamente, București, str. Valeriu Brăniște 7.
2030. Daskevici Vasile, 3 apartamente, București, B-dul Ghencea 7. C. Lung-Muscel, str. Alex. Nic. Voevod 34.
2031. Doiciu Vasile, 5 apartamente, București, str. Caloian Județul 16; str. Pitis 33.
2032. Dragu C. Constanța, 8 apartamente, București, str. Azilul de Noapte 6.
2033. Dorobantu Nicolae, 6 apartamente, București, str. Epicol 68; str. Witting 2.
2034. David Ana, 3 apartamente, București, șos. Panduri 17.
2035. Drugrilescu Ilie, 4 apartamente, București, str. 13 Septembrie 136.
2036. Drimer Zuzi, 4 apartamente, București, str. Sf. Apostoli 40. Bacău, str. Dimitrie Cantemir 1; str. Alex. cel Bun 19.
2037. Dumitrescu Alexandrina, 3 apartamente, București, str. Uranus 48.
2038. Dodis Maris, 13 apartamente, București, str. Soltuzului 53; str. Maica Domnului 23; Cal. Victoriei 101; str. Maica Domnului 8 bis, str. Smârdan 18.
2039. Deroumian Eduard, 6 apartamente, București, str. Bolintineanu 5; str. Dobrogeanu Gherea 8; str. Spătarul Preda 29 bis.
2040. Djizuredjan Takuy, 6 apartamente, București, str. Palde 37 A.
2041. Dumitrescu Ion, 9 apartamente, București, str. Samuel Vulcan 61.
2042. Dinu Marin și Rodica, 3 apartamente, București, str. Dr. Teohari 16.
2043. Dinoiu Margareta, 5 apartamente, București, Cal. Rahovei 169.
2044. Dumitru Ilie și Elena, 5 apartamente, București, B-dul A. I. Cuza 79; str. Zaharia 26.
2045. Demetrescu Ana, 3 apartamente, București, str. Popa Nan 17. Predeal, str. St. Gheorghiu 3.
2046. Dorojan Anca, 4 apartamente, București, str. Smeului 5.
2047. Dobrescu Elena, 3 apartamente, București, str. Teiul Doamnei 98.
2048. Dorobantu Iancu, 3 apartamente, București, str. Mihai Bravu 147; str. Primaverii 91.
2049. Dumitrescu Petre, 4 apartamente, București, B-dul Ghica Tei 83; str. Ștefan cel Mare 188.
2050. Deutsch Samuel, 3 apartamente, București, str. Romană 143; str. Mântuleasa 22.
2051. Deciulescu, 3 apartamente, București, str. Sf. Nic. Tei 83; str. Silistra 11.
2052. Dobriceanu Otila, 4 apartamente, București, str. Polona 17.
2053. David Iosif și Simona, 3 apartamente, București, str. Ecoului 75.
2054. Dinu Z. Ilie, 8 apartamente, București, șos. Mihai Bravu 11.
2055. Dumitrescu I. Jean, 11 apartamente, București, str. Heliade intre Vii 7; Șos. Ștefan cel Mare 54.
2056. Drimer Leon, 19 apartamente, Galați, str. Romană 27; str. Tecuci 18, 22; str. N. Bălcescu 47.
2057. Dinuliu Petre și Niculae, 5apartamente București, str. Trifoi 21.
2058. Dobrinoiu Gheorghe, 12 apartamente, București, str. Cotofeni 55.
2059. Ducan Ion și Maria, 4 apartamente, București, str. Ing. Vasile Cristescu 7.
2060. Dvarol Matilda, 10 apartamente, Timișoara, str. Grivița Rosie 4. Brașov, str. A. Popovici 1.
2061. Dumitrescu Ioan, 8 apartamente, București, str. Visarion 15.
2062. Dichter Iulius, 24 apartamente, București, Cal. Moșilor 90.
2063. Daniel Frederic și Maria C., 11 apartamente, București, str. Aurora 5.
2064. Davidescu Ion, 5 apartamente, București, str. Caragea Vodă 7; str. G-ral Broșteanu 13.
2065. Drogina Gh. și Neaga, 8 apartamente, București, str. Luncusoara 23; 25; str. Vaselor 74 B; Cal. Griviței.
2066. Djuvara Esthera, 4 apartamente, București, str. Puțul de Piatra 4; str. I. G. Duca 5.
2067. Decus Spiridon și Ecaterina, 6 apartamente, București, str. Teiul Doamnei 33.
2068. Deutsch Alexandru și Sanda, 2 apartamente, București, str. Batiștei 35; str. Mircea- Vodă 43.
2069. Djaburov Ștefan și Laura, 16 apartamente, București, str. Aristide Briand 8. Constanța, str. Productelor 43. București, str. Dionisie Lupu 12.
2070. Dorobantu Em., 4 apartamente, București, Cal. Văcărești 131.
2071. Darascu Maria, 21 apartamente, București, B-dul Ana Ipătescu 64; str. Ilie Pintilie 10.
2072. Dumitrescu Ion, 5 apartamente, București, str. Arh. Mandrea 20.
2073. Dimitriu I. Dumitru, 6 apartamente, București, B-dul Robert 36; Șos. Colentina, str. Erou Iancu N. 32; Băneasa 36.
2074. Dobriceanu Mihail, 5 apartamente, București, str. Silvestru 67.
2075. Dumitrescu R. Vera, 4 apartamente, București, str. Popa Savu 10.
2076. Diogene Zissu și Aurelia, 6 apartamente, București, str. N. Filipescu 11; Com. Noua-Brașov, str. Salcamului 2.
2077. Dobrescu Ecaterina, 9 apartamente, București, str. Lizeanu 1; 3; Șos. Ștefan cel Mare 125.
2078. Dudeanu Haralambie și Ana, 5 apartamente, București, str. Maior Racoteanu 7.
2079. Dorian Simona Maria, 10 apartamente, București, str. Stanislav Cihosky 1.
2080. Dumitrescu Maria, 7 apartamente, București, str. Mihai Bravu 340.
2081. Danie Constantin, 3 apartamente, București, str. Toma Masarik 1.
2082. Dan V. Adriana, 9 apartamente, Brașov, str. prof. N. Teclu 23.
2083. Dobrescu Gh., 6 apartamente, București, str. Vlaicu Vodă 49.
2084. Davila C. Maria, 5 apartamente, București, str. N. Bălcescu 34; str. Ana Ipătescu 24.
2085. Drac Petre, 15 apartamente, București, str. Alex. I. Cuza 52.
2086. Diamandescu Maria, 5 apartamente, București, str. G-l Broșteanu 25; str. Popa Soare 63.
2087. Deleteiseanu D. Petre, 13 apartamente, București, str. Sepcari 22.
2088. Dinescu N. Gh., 6 apartamente, București, Cal. Dorobanți 84.
2089. Dimitriu M. Jana, 8 apartamente, București, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 213.
2090. Daba Constantin, 8 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 35.
2091. Dincu Gh. Aurelia, 4 apartamente, București, str. Finlanda 10.
2092. Dumitrescu Alexandra, 11 apartamente, București, str. Ilie Pintilie 42 B; str. Brezoianu 9; str. Obedeanu 17.
2093. Dumitrescu Emilia, 8 apartamente, București, Bd. Dacia 56.
2094. Duca Al. Eugenia, 3 apartamente, București, str. Sta. Mina 10.
2095. Dumitrescu Acoli, 4 apartamente, București, str. Mamulari 9.
2096. Dinescu Teodor, 4 apartamente, București, str. Cosminului 18; str. Smeului 3; str. Ecat. Teodoroiu 63.
2097. Didicescu Paul, 3 apartamente, București, cal. Rahovei 232.
2098. Dragoescu Pantelimon, 5 apartamente, București, Cal. Călărași 208.
2099. Dragnea T., 10 apartamente, București, str. Radulescu Tei 41; str. Radu dela Afumați 17.
2100. Darlau Ion și Maria, 4 apartamente, București, Cal. Șerban Vodă 196.
2101. Danciu I. Ilie, 4 apartamente, București, str. Sf. Niculae 60.
2102. Drumea Maria, 2 apartamente, București, str. Ciprian Porumbescu 2; str. Cantaretul Macarie 1.
2103. Dinescu Constantin, 10 apartamente, București, str. Dristor 92; str. Sirenelor 57.
2104. Dimitriu Dichter Artur, 3 apartamente, București, str. Maior Avram Zenovie 10.
2105. Diamandi Olga, 2 apartamente, București, Piața Dorobanți 6.
2106. Dinulescu I. Maria, 5 apartamente, București, str. Occident 43.
2107. Dorobantu Ștefan și Maria, 2 apartamente, București, str. Dr. Grigore Mora 16.
2108. Dumitriu Vasile, 15 apartamente, București, str. Meteorilor 7; Cal. Văcărești 61; str. Buzești 22; Intr. Buzești 2.
2109. Denielescu Vasile, 3 apartamente, București, str. Carol Davila 21.
2110. Drogeanu maria, 7 apartamente, Galați, str. Caras 41; str. Caldari 21.
2111. Donsacut Alexandrina (Eugenia), 7 apartamente, București, str. Isvor 103.
2112. Damian Ion și Zoie, 4 apartamente, R. Sarat, C. Brâncoveanu 42. București, str. Cazarmii 87, 89. Predeal, str. Vasile Roaită 25.
2113. Dobrescu Ștefan, 19 apartamente, București, str. Pallas 4; Piața Sf. Ștefan 12.
2114. David Ihil, 7 apartamente, Iași, str. Costache Negri 32.
2115. Dumitrescu Elena și N., 7 apartamente, București, Cal. Rahovei 311; str. Telita 47; str. Acvila 47; Cal. Rahovei 300.
2116. Dumitrescu Nestor, 6 apartamente, București, B-dul Coșbuc 84.
2117. Danila Grigore, 9 apartamente, București, str. Barlova 1; str. Ferentari 4.
2118. Dumitrescu Eugenia, 3 apartamente, București, str. Cantemir 57; 59; str. Morilor 58.
2119. Ducu C. Maria, 7 apartamente, București, str. Diaconul Coresi 9.
2120. Doris N. Florica și Horanis Aurelia, 18 apartamente, București, str. Măgurele 72; str. Tutunari 3.
2121. Demetrescu Vergu Caliopi, 2 apartamente, București, str. Episcopiei 2.
2122. Dumitru Ilie și Ileana, 18 apartamente, Com. Colentina, str. Iancu Niculae 35. București, str Sevastopol 3 A.; str. Popa Tatu 37;
2123. Dinescu M., 7 apartamente, București, str. Comana 43.
2124. Dinu Maria, 10 apartamente, București, B-dul Gh. Duca 2-4, Calea Griviței 142.
2125. Demetriad Constanța, 3 apartamente, București, str. Arionoaiei 54.
2126. Docuzianu Lohuojar, 9 apartamente, București, B-dul 1848 nr. 14; Cal. Griviței 104; 171.
2127. Dobre M. Ilie, 7 apartamente, București, Cal. 13 Septembri 80.
2128. Dafinescu Andrei, 4 apartamente, București, str. C-tin Caracas 36.
2129. Dumitrescu Traian Gh., 17 apartamente, București, str. Intr. Cometa 5; str. Carausilor 20; str. Valeriu Brăniște 9; Șos. Colentina 104.
2130. Demetrescu C-tin, 3 apartamente, București, str. Dr. Manolescu 2; Aleia Frigul 10.
2131. Doliner Mihail și Bianca, 19 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 29.
2132. Dietrich Constanța, 7 apartamente, București, str. Dr. Sion 9.
2133. Danilescu Constanța, 8 apartamente, București, str. Mitrop Filaret 41 B.
2134. Donescu C-tin și Elena, 4 apartamente, București, str. A. Simu 4; str. C. Marinescu 3.
2135. Dragoi Vladimir, 7 apartamente, București, str. Barbu Paltineanu 15; str. Frații Brătulescu 32 A.
2136. Doicescu Ilie, 8 apartamente, București, Cal. Griviței 238; str. A. Simu 4.
2137. Demetrian Sultana, 4 apartamente, București, str. Maltopol 11; str. C. A. Rosetti 14. Poiana Tapului, str. Zamora.
2138. Dimiu Radu, 19 apartamente, București, Intr. Moraviei 8; str. Paris 4; str. Orient 9; str. Plantelor 11. Sinaia, str. Furnica 9.
2139. Damacshin Gh., 8 apartamente, București, str. Clucerului 23.
2140. Draie Zeno, 7 apartamente, Orastie, str. Nic. Bălcescu 3.
2141. Diaconescu Aristița, 4 apartamente, București, str. Prof. Ion Ursu 30.
2142. Dumitrescu C-tin și Virginia, 20 apartamente, București, Cal. Dudești 85; 87; 89.
2143. Dumitrescu Tache, 7 apartamente, București, Cal. Dudești 235; Intr. Parului 37; Cal. Dudești 253.
2144. Dobrita Ilonca, 7 apartamente, București, str. A. I. Cuza 84.
2145. Dumitrescu Ștefan, 3 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 166; str. V. Lascăr 23.
2146. Dan Denise, 3 apartamente, București, str. Claudiu 4. Brăila, str. N. Brăila 9.
2147. Draganescu Traian, 20 apartamente, București, Cal. Griviței 272; 274; Cal. Moșilor 314.
2148. David Ion, 8 apartamente, București, str. Carol Knape 53.
2149. Docuzian Artin, 10 apartamente, București, str. Mașina de Pâine 26; Cal. Călărași 124.
2150. Dumitrescu Vasilica, 8 apartamente, București, Cal. Griviței 201.
2151. Dumitrescu Maria și Gh., 5 apartamente, București, B-dul Gh. Dimitrov 152.
2152. Dinu Sonia, 6 apartamente, București, str. Barbu Văcărescu 75; str. Toamnei 23; str. Grigore Alexandrescu 8.
2153. Dumitrescu Anghel, 8 apartamente, București, str. Serg. Militaru Gh. 3; str. Boteanu 3; str. Negru Vodă 18.
2154. Dumitrescu C-tin, 13 apartamente, București, str. Mendeleev 22, 24,; str. Wilson 13. Sinaia,
str. Furnica 10; str. 30 Decembrie 11.
2155. Damaceanu Georgeta, 14 apartamente, București, str. Naum Ramniceanu 27; 35; str. Vasile Lascăr 146.
2156. Diamandi Natalia, 6 apartamente, București, Maior Ene 6.
2157. Dumitrescu Alex, 11 apartamente, Vasile Roaită, str. Mihai Viteazul 119. București, str. Arionoaiei 15; str. Ion Ghoca 3.
2158. Diculescu Elisabeta, 10 apartamente, București, Șos. Panduri 115.
2159. Dragan Gh. și Maria, 9 apartamente, București, Cal. 13 Sept. 129.
2160. Dobrescu Elena, 3 apartamente, București, str. A. Popov 69 B; 69 A; 69.
2161. Dumitrescu Dobrita și Ion, 3 apartamente, București, str. Niculescu 42.
2162. Dragulanescu Ana, 5 apartamente, București, str. Crișana 6.
2163. Dan D-tru și Gh., 11 apartamente, București, Șos. Pantelimon 242.
2164. Dobrescu C-tin, 8 apartamente, București, str. M. Eminescu 132. Mamaia, str. Plaja.
2165. Danneberg Amalia, 9 apartamente, București, str. Artei 9A; str. Armoniei 3.
2166. David Andrei și Sara, 8 apartamente, București, str. Badea Cartan 41.
2167. Dumitrescu I. Gh., 3 apartamente, București, str. Avrig 58; str. Domnul Tudor 2.
2168. Dimitriu B. Ion, 5 apartamente, București, str. Aviator Tuica Vasile 46.
2169. Dramandescu Ion, 5 apartamente, București, str. Muzeul Zambaccian 31; str. Isvor 25; str. Popa Soare 63; str. Cuibisev 21.
2170. Dragut Stan, 8 apartamente, București, Cal. Rahovei 238.
2171. Dobrescu Ion și Ana, 6 apartamente, București, str. Stan Poetas 6.
2172. Docos A. și Zoie, 8 apartamente, București, str. Halelor 5.
2173. Dorojan Traian (Steliceanu), 6 apartamente, București, str. Mecet 48; str. Pop de Băsești 52.
2174. Dumitrescu Ștefan și Elena, 10 apartamente, București, str. Lânăriei 3a.
2175. Dragomirescu Mihail, 6 apartamente, București, str. Pantelimon 102 a.
2176. Dimitrov Holeria, 4 apartamente, București, str. Zece Mese 7. Buzău, str. Armoniei 10.
2177. David Isac, 8 apartamente, București, Șos. Vitan 10.
2178. Dimitriu St. Dumitru, 13 apartamente, București, str. Matei Basarab 29. Constanța, B-dul republicei 7, str. Stalin. 58-65, B-dul Lenin 77; Șos. Cerealelor Obor 77.
2179. Damian Niculae, 8 apartamente, București, str. Romulus 36 R. Sarat, str. Unirii 3.
2180. Dumitrescu Victoria, 8 apartamente, București, str. Bradului 47.
2181. Dumitrescu Anastasia, 4 apartamente, București, Cal. Călărași 241.
2182. David Samoila și Polixenia, 11 apartamente, București, str. M. Ghenadie Petrescu 17.
2183. Duica Mihail, 5 apartamente, București, Șos. Viilor 63.
2184. Dorst Gh. Elena, 3 apartamente, București, str. Turbinei 17.
2185. Dobrescu Ion, 13 apartamente, București, str. Pictor Obedeanu 35; 37.
2186. Dumitru Costea, 7 apartamente, București, str. Manu Cavafu 53; B-dul Ghencea 3; str. C. A. Roseti, Intr. Biserica Alba 7; str. Episcopiei 3B.
2187. Dumitrescu Spiru și Solo H., 11 apartamente, București, Calea Moșilor 231.
2188. Demetrescu Ion, 3 apartamente, București, str. Samsarilor 13. Basarabi
2189. Dinulescu Victoria, 3 apartamente, București, str. B. delavrancea 4.
2190. Dumitrescu C. Ion, 3 apartamente, București, str. Stef. Popescu 9.
2191. Dumitrescu Aneta, 10 apartamente, București, str. Foisorului 108.
2192. Dobrescu Georgeta, 10 apartamente, București, str. Plevnei 1.
2193. Dumitrescu Ion, 12 apartamente, București, Șos. Colentina 39.
2194. Demetrescu Anghel, 8 apartamente, București, Int. Serg. Ion Panturu 1; str. Nifon Bălășescu 5. Moreni (Prahova), str. Tache Ionescu 10.
2195. Donescu Eugenia, 5 apartamente, București, str. Diminetii 1; str. Olari 14; str. Al. Lahovari 9.
2196. Dumitrescu Ion și Elena, 9 apartamente, București, str. Popa Soare 52.
2197. Dia Stelian, 7 apartamente, București, str. Trei Scaune 27.
2198. Dumitrescu Elena, 11 apartamente, București, Calea Moșilor 215.
2199. Dumitrescu C-tin, 9 apartamente, București, str. Elena 26; str. Silvia 20.
2200. David Aizic, 4 apartamente, București, str. Capit. I. Vasilescu 5.
2201. Dumitrescu Maria (Mateescu), 6 apartamente, București, str. Agricultori 4; str. Mihai Bravu 9.
2202. Dumitru Traian, 4 apartamente, București, str. Fluierului 40.
2203. Dinescu Gh. și Maria, 6 apartamente, București, str. Uranus 132.
2204. Dinu Todor, 14 apartamente, Sinaia, B-dul 23 Aug. 15. București, Șos. Mihai Bravu 15.
2205. Dragomirescu Ana, 3 apartamente, București, Aviator Th. Iliescu 20.
2206. Dabija Minerva, 3 apartamente, București, Sandu Aldea 103.
2207. Dumitrescu Vasile, 15 apartamente, București, Șos. Ștefan cel Mare 210, 129.
2208. Dumitrescu Florica, 3 apartamente, București, str. Popa Soare 19.
2209. Donescu Alexandru și Virginia, 2 apartamente, București, Șos. Ștefan Mihaileanu 20.
2210. Dumitrescu Vasile, Gh. și Eufrosina, 14 apartamente, București, Șos. Nic. Titulescu 106.
2211. Dumitrescu Vasile, 6 apartamente, București, str. Dristorului 87.
2212. Dinu Oprea și Zoie, 19 apartamente, București, str. Viitorului 117.
2213. Dzodze Maria, 11 apartamente, București, str. Stan Poetas 49. Constanța, str. Jak Lahovari 15.
2214. Dumitrescu Elena, 8 apartamente, București, str. Cornescu 83.
2215. Dobrescu V. și I., 13 apartamente, București, str. Tepes Vodă 56; 25.
2216. Diculescu Andrei, 5 apartamente, București, Calea Moșilor 278.
2217. Dimitrescu Lucian, 2 apartamente, București, str. Dimitrie Onciul 14; str. Eugenia Statescu 7.
2218. Daniil Dumitru, 8 apartamente, București, str. Logofătul Taut 13.
2219. Dona Ion, 7 apartamente, București, str. Alba Iulia 19, str. Bella Brainer 90.
2220. Dinuliu Petre, 3 apartamente, București, str. Trifoi 21.
2221. Dobrovici Beatrice, 2 apartamente, București, Calea Călărași 5.
2222. Dumitrescu Ionel, 13 apartamente, București, str. Cantemir 62.
2223. Dumitriu P., 7 apartamente, București, str. Mătăsari 16; str. Costache Bălăcescu 7.
2224. Dumitrescu Petra, 7 apartamente, București, Șos. Pantelimon 199 a.
2225. Dragomirescu I., 8 apartamente, București, Șos. Mihai Bravu 108.
2226. Dobrescu I. Toma, 4 apartamente, București, M. Ghenadie Petrescu 61.
2227. Dolidachis Sotir, 14 apartamente, București, str. Campului 11.
2228. Dumitrescu Iordan și Teodora, 6 apartamente, București, Șos. Colentinei 156; str. Teodor Speranța 111; str. Costache Conache 22; str. 13 Dec. 4.
2229. Dumitrescu Ștefan, 10 apartamente, București, str. Lânăriei 3a.
2230. Dinca Ion și Isopenco N., 8 apartamente, București, Cal. Văcărești 186.
2231. Dimitriu N-lae, 6 apartamente, București, str. Tepes Vodă 89; str. Rozmarin 22.
2232. Dumitrescu Gh. Ilie, 6 apartamente, București, str. 30 Dec. 64.
2233. Dumitrescu Ion și C-tin, 7 apartamente, București, str. Leon Vodă 12.
2234. Dumitrescu Maria, 6 apartamente, București, str. Agriculturii 13.
2235. Drojan Ana, 9 apartamente, București, str. Ion Maiorescu 52; Șos. Mihai Bravu 16.
2236. Dumitrescu (Zorofescu) Maria, 3 apartamente, București, str. Serg. Sevarda Ion 12.
2237. Damian Virgil și Margareta, 2 apartamente, București, str. Muzeul Zambaccian 14.
2238. Davidescu Maria, 8 apartamente, București, str. D. Onciu 21.
2239. Dakesian Minas, 7 apartamente, București, str. G. D. Palade 67.
2240. Dumitrescu Sofia, 4 apartamente, București, str. Iancu Capiteanu 27; str. Poteras 9.
2241. Dumitru Varvara, 7 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 77.
2242. Davidovici Ghindu, 5 apartamente, București, str. Ștefan Mihaileanu 5; B-dul Republicii 67.
2243. Dumitrescu Gh. Gh., 3 apartamente, București, str. Nanu Ramniceanu 22; str. Apolodor 2.
2244. Dumitriu LUIZA; 5 apartamente, București, str. Carol Davila 74.
2245. Dumitrescu Jilea, 4 apartamente, București, Șos. Mihai Bravu 264. Târgoviște, str. I. C. Frimu 16.
2246. Dumitrescu N-lae, apartamente, București, str. Chiristigii 24; str. Amzei 20. Sinaia, str. Ilie Pintilie 19; 37.
2247. Drimer Leivi și Iulia, 3 apartamente, Bacău, str. Alexandru cel Bun 15.
2248. Doiciu N-laie, 3 apartamente, București, Calea Călărașilor 289.
2249. Davidsohn Berta, 4 apartamente, București, Calea Moșilor 54-56.
2250. Dichter Cornelia, 4 apartamente, București, B-dul Mareșal Tolbuhin 36.
2251. Dermer Ella, 4 apartamente, București, str. Alex. Sahia 26.
2252. Dramba Ion, 5 apartamente, București, str. Serg. Arghel Gheorghe 5; str. Barbu Lautaru 12.
2253. Dobrescu Virgil și Elena, 3 apartamente, București, str. Austrului 54.
2254. Dragomirescu Gh., 16 apartamente, București, str. Viitorului 189; str. Toamnei 115; str. Mașina de Pâine 4. Șos. Colentina 3; str. Radu dela Afumați 74.
2255. Dumitru Ilie, 4 apartamente, București, str. Popoescu Gh. 30; str. Schitul Maici 18.
2256. Dobriceanu Maritta, 28 apartamente, București, Calea Victoriei 83, 85, 42.
2257. Dumitrescu Lucia, 6 apartamente, București, Calea Dudești 18.
2258. Dumitrescu Elena, 5 apartamente, București, str. Staniloiu 2.
2259. Demetrian Lucia Fecioara, 13 apartamente, București, str. Dr. Marcovici 9; str. G-ral
Angelescu 103; 105; 107.
2260. Dona Cella, 6 apartamente, București, str. G-ral Dona 22.
2261. Dragan Ion și Sofia, 11 apartamente, București, Cal. Victoriei 147; str. 1 Mai 98.
2262. Dumitrescu Luiza, 6 apartamente, București, str. Vulturilor 47.
2263. Dumitrescu I. Dumitru, 3 apartamente, București, str. Spătarul N-lae Milescu 37.
2264. Drosseler Ella, 10 apartamente, București, str. Maior Alex. Campeanu 23.
2265. Dragomirescu C-tin, 7 apartamente, București, Calea Giulești 48.
2266. Dimitrie Stan, 3 apartamente, București, Alea Mântuleasa 3; str. Dobrogeanu Gherea 6. Sinaia, Piatra Arsă 2.
2267. Daniel Avram, 5 apartamente, București, str. Vasile Carlova 9. R. Vâlcea, str. Radu dela Afumați 25.
2268. Dumitrescu Tanase, 8 apartamente, București, str. Traian 145.
2269. Drugeanu C. D-tru, 7 apartamente, București, str. Cap. M. Constantinescu 8.
2270. Dumitrescu Elena, 8 apartamente, București, str. Eroului 13; str. G-ral Magheru 43; str. Gr. Alexandrescu 14.
2271. Dragomirescu C-tin și Elena, 8 apartamente, București, str. Hagi Ghita 102; 100; 103; str România Muncitoare 23.
2272. Damianoff Marin, 4 apartamente, București, Calea Moșilor 38.
2273. Dorobantu Gh., 4 apartamente, București, Cal. Călărașilor 149.
2274. Docteur Simon, 4 apartamente, București, str. Daniil Bercianu 6; str. Smârdan 43.
2275. Dumitrescu Alexandrina, 5 apartamente, București, Calea Moșilor 166.
2276. Dragomirescu Ilie, 5 apartamente, București, str. Mihail Bravu 167.
2277. Dragoș Nicolae, 5 apartamente, București, str. Matei Voevod 130, 130a.
2278. Dincevici Toma, 5 apartamente, București, str. Barației 40.
2279. Dorojan Gh. I., 5 apartamente, București, str. Chiristigii 14; 16; str. Avrig 10.
2280. Diaconescu Ion, 5 apartamente, București, Cal. Călărași 90.
2281. Dragulescu Ion și Elena, 4 apartamente, București, str. Delea Veche 15A.
2282. Dragotescu Traian, 5 apartamente, București, str. Turda 209.
2283. Donescu Alexandrina, 5 apartamente, București, Intr. Precupeții Vechi 1.
2284. Damian Nicolae, 4 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 33. Bacău, str. Botezatu 3; str. Gutemberg 4.
2285. Dumitriu Alex, 4 apartamente, București, str. Episcopul Radu 29.
2286. Dragomir Nicolae, 5 apartamente, București, str. Sirenelor 67.
2287. Diaconu Olimpia, 4 apartamente, București, Cal. Griviței 238; str. Anastasie Simu 4.
2288. Doglioi Iuditta, 5, str. apartamente, București, str. Mircea Vodă 33; 35.
2289. Dumitrescu Ecaterina, 6 apartamente, București, Intr. Aleea Marin 4; str. Știrbei Vodă 23; str. G-ral Angelescu 2.
2290. Diamandi Alexandrina, 6 apartamente, București, str. Th. Speranța 44.
2291. Dezideratu Georgeta, 8 apartamente, București, str. Turda 66; str. Petru Maior 76. Buc. Grivița, str. Crizantemelor 6.
2292. Drancea Lazăr și Paula, 10 apartamente, București, str. Munții Tatra 10; 18. V. Dornei, str. 6 Martie 3.
2293. Debruyrker Jan Alfred, 11 apartamente, București, str. Banu Manta 30; 28.
2294. Dumitrescu Petruta, 5 apartamente, București, str. Mareșal Tolbuhin 129.
2295. Dumitrescu Radu, 4 apartamente, București, str. Zece Mese 21.
2296. Dobrescu Vasile, 4 apartamente, București, B-dul Mareșal Tolbuchin 155; str. Logofătul Tautu 4.
2297. Dimitriu Virgil Souie, 3 apartamente, București, str. Fluierului 40; B-dul Dacia 5; str. Pitar Moș 21.
2298. Dumitrescu Alexandrina, 4 apartamente, București, str. Porumbacu 34; B-dul Stalin 87.
2299. D-tru Nic. și Elena, 7 apartamente, București, str. Episcopul Ilarion 18; str. Th. Speranța 129a, str. 14 Martie 51.
2300. Dumitriu N., 4 apartamente, București, str. G-ral Magheru 26; Cal. Victoriei 95; str. Timpului 12.
2301. Druia Iuliu, 5 apartamente, București, str. Alex. Moruzi Voevod 15-a; 17.
2302. Dreyfus Louis, 3 apartamente, București, str. Teatrului 4.
2303. Dobre Ion, 5 apartamente, București, str. Trei Scaune 15; str. Doamna Ghica 125.
2304. Diaconescu Mihai, 3 apartamente, București; str. Agricultori 42.
2305. Dacopol Panait, 4 apartamente, București, B-dul Gh. Dimitrov 146A, B-dul M-sal Tolbuhin 90. Buc. Băneasa, str. Traian 14.
2306. Dranket Julieta, 3 apartamente, București, str. Dumbrava Rosie 1; str. N. Bălcescu 3; str. 13 Decembrie 4.
2307. Djidjeff Eugenia, 4 apartamente, București, str. Dumbrava Rosie 2.
2308. Dran C., 4 apartamente, București, str. Dorobanți 198.
2309. Dobreanu Eliza, 4 apartamente, București, str. Toamnei 61.
2310. Davidescu Th., 4 apartamente, București, Șos. Măgurele 192; str. V. A. Ureche 1.
2311. Dimitriu Eufrosina, 3 apartamente, București, str. Dr. Draghicescu 17. Galați, Șos. Mihai Bravu 36.
2312. Demetrescu Aurelia, 4 apartamente, București, Cal. Griviței 183.
2313. Dimitriu Paul, 4 apartamente, București, str. Prof. Dr. Babeș 7.
2314. Dincescu Vasile, 3 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 164.
2315. Deniki Ioan, 3 apartamente, București; str. Ing. Zablovschi 7.
2316. Dascalu George, 5 apartamente, București, str. Al. St. Popov 33.
2317. Djamo Grigore, 5 apartamente, Constanța, str. I. G. Duca 15.
2318. Davidescu Neagu, 4 apartamente, București, str. Cluj 51.
2319. Dobrin Elena, 3 apartamente, București, str. Turda 192.
2320. Dragotescu C-tin, 3 apartamente, București, str. Vasile Tarpo 3; Aleia Suter 22.
2321. Doiciu Grigorescu, 4 apartamente, București, str. Barbu Lautaru 39A.
2322. Dumitriu Ion și Maria, 3 apartamente, București, Pasculescu Tei 48.
2323. Dragomir C-tin, 1 apartamente, Predeal, str. Ferdinand 8 sau 88.
2324. Dumitrescu Vasile și Eufrosina, 12 apartamente, București, Calea Moșilor 121.
2325. Dragomir Crasna și Gh. Bom, 6 apartamente, București, Traian 220; str. Povernei 38.
2326. Dinulescu Aurelia și Ion, 8 apartamente, București, Spl. Independenței 84. Cernavoda, str. Lenin 39.
2327. Drobekirian, 9 apartamente, București, str. 30 Decembrie 11.
2328. Duhalma Iordache, 8 apartamente, București, str. Transilvaniei 3; str. Brezoianu 3. Com. Voluntari, Șos. Ștefanesti.
2329. Durian Alice, 8 apartamente, București, str. Antim 37; str. Vrancea 5.
2330. Diamandi Cristea, 4 apartamente, București, str. Sirenelor 35.
2331. Diaconu Niculae, 9 apartamente, București, str. Nehoiasi 24; Șos. Giurgiului 33.
2332. Dunea N. Ion, 8 apartamente, București, str. Nerva Traian 49; 51; str. Col. Papazoglu 37.
2333. Dumitru Grigore, 3 apartamente, București, str. Elena Cuza 105.
2334. Diaconescu Alex. și Maria, 13 apartamente, București, Instit. Med. Militar 9.
2335. Dumitrescu Paulina, 6 apartamente, București, str. Ec. Cezarescu 51.
2336. Dumitrescu D. Ion, 9 apartamente, București, Calea Griviței 325.
2337. Dantz St. Constanța, 5 apartamente, București, Maior Campeanu 16.
2338. Dragan Jianu și Niculina, 5 apartamente, București, str. Ion Taranu 7.
2339. Dumitru Alexandru, 17 apartamente, București, Aleia Forturilor 3. București, str. Paris 33.
2340. Dragomirescu A. Nic. Const., 3 apartamente, București, str. Șerban Vodă 15.
2341. Draganescu Paulina, 10 apartamente, București, Calea Griviței 276.
2342. Dhicescu Ana, 4 apartamente, București, str. Claudiu 3.
2343. Dumitrescu C. Alex., 5 apartamente, București, str. Mărășeșcu 23; str. Zidurilor 23.
2344. Dineman N. A., 19 apartamente, București, Calea Moșilor 290.
2345. Dima Liliana, 5 apartamente, București, str. Grig. Alexandrescu 90.
2346. Dolinchi Mihail și Angela, 5 apartamente, București, str. Suvenir 6.
2347. Demer Oscar, 5 apartamente, București, str. Sti Apostoli 38.
2348. Dociu S. Maria, 4 apartamente, București, Aleia Proc. D-trescu 6.
2349. Draganescu Petra, 8 apartamente, București, Aleia Poet. Macedonschi 10; str. Eugen Statescu 7.
2350. Dimitriu George, 5 apartamente, București, str. Haia Lifschitz 3.
2351. Draganescu Felicia Elena, 3 apartamente, București, B-dul Mărășești 43.
2352. Derisee Vatos, 3 apartamente, București, str. Cpt. Demetrie 12.
2353. Dumitrescu Ștefan, 4 apartamente, București, str. Popa Savu 6.
2354. Daniel Jean, 2 apartamente, București, str. Andrei Muresanu 22.
2355. Dumitrescu Victor, 7 apartamente, București, str. Delavrancea 5. Bușteni, str. Traian 2.
2356. Dumitrescu Jean, 5 apartamente, București, str. Modrogeanu 8.
2357. Dobrogeanu Elvira Garvescu, 22 apartamente, București, str. Sevastopol 18; str. Apolodor 12; 14.
2358. Dutulescu Stroe Ioan, 10 apartamente, București, P-ța Dorobanți 6. Mizil, str. Alex. Bălcescu 57.
2359. Dragus George, 9 apartamente, București, str. Viitorului 14; str. Coloniei 4; str. Viitorului 114.
2360. Dumitrescu Alexandrina, 19 apartamente, București, str. Lucaci 43; B-dul Pache 156; 154.
2361. Dumitrescu D., 16 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 96; str. Lueger 24; str. Vânători 26; str. Poenaru Bordea 18.
2362. Dobrogeanu I. Gherea, 4 apartamente, București, str. Spătarului 28; str. Caragiale 3; str. C. A. Rosetti 14; str. Edgar Quinet.
2363. Dumitrescu Ion Militari, 28 apartamente, București, str. 30 Decembrie 43-45-47. Militari, str. Bisericii 47. Constanța, Marcu Aureliu 20. București, str. Dobrogeanu Gherea 25.
2364. Dumitrescu C-tin, 5 apartamente, București, str. Elizeu 12.
2365. Draganescu Viorica, 5 apartamente, București, B-dul Banu Manta 60.
2366. Dumitrescu E. Ecat., 15 apartamente, București, B-dul Banu Manta 3-1. Bușteni, str. I. Th. Florescu 1.
2367. Donta Pop Ana, 3 apartamente, București, str. Aristide Briand 12.
2368. Djabira Elena, 2 apartamente, București, Calea Griviței 230A.
2369. Dimiu Ana, 8 apartamente, București, Cal. Dorobanți 116.
2370. Dumitrescu A., 6 apartamente, București, str. I. G. Duca 88-90.
2371. Draganescu Florica, 5 apartamente, Galați, B-dul Republicii 92; Alex. Ion Cuza 49.
2372. Dumitrescu Gh. Aurelia, 19 apartamente, București, str. M. Eminescu 129; Episc Radu 43.
2373. Dragus Gh., 4 apartamente, București, Cal. Dorobanți 154.
2374. Dumitrescu Traian, 13 apartamente, București, Șos. Stef. cel Mare 226, 212.
2375. Demetrescu Ion și Maria, 4 apartamente, București, str. Temisana 42.
2376. Dumitrescu Stere, 6 apartamente, București, str. Lizeanu 18.
2377. Dragoș Niculae, 5 apartamente, București, str. Uranus 18. Sinaia, str. Sincai 2.
2378. Demetrescu Dian C-tin, 6 apartamente, București, str. Sft. C-tin 26A; B-dul G-ral Magheru 43; str. Brezoianu 38A; B-dul Republicei 45. Brăila, fosta Regala 12B.
2379. Demetriade Alice, 3 apartamente, București, str. Maior Ganescu 6. Sinaia, str. Furnica 22.
2380. Dincu Angela și Maria, 5 apartamente, București, Șos. Ștefan Stoica 49.
2381. Draganescu Petre și Florica, 7 apartamente, București, str. 1 Mai 163.
2382. Duta Dr. Antoneta, 4 apartamente, București, str. Pușcașului 58.
2383. Diamand Gogu și Maria, 4 apartamente, București, Cal. Griviței 362; str. Aristide Briand 12.
2384. Dura Dumitru, 17 apartamente, București, str. Bacani 6; str. Luterană 13; str. Știrbei Vodă 15; Cal. Griviței 91; str. Iulia Hasdeu 14.
2385. Diaconu Vladimir Vasilica, 3 apartamente, București, str. Mogos Vornicul 4.
2386. Dumitrescu Adrian, 4 apartamente, București, str. Finlanda 9; str. Clopotarii Vechi 31; Colentina, Șos. Afumați 1.
2387. Dutescu Mihail, 7 apartamente, București, str. Serg. Pamfil Nastase 11. Slobozia Ialomita, str. Basarab 128.
2388. Dumitrescu Dumitru, 6 apartamente, București, str. Teiul Doamnei 46.
2389. Dudescu Gh., 3 apartamente, București, str. Leonida 14.
2390. Dudescu Angela Lucia, 11 apartamente, București, str. Polona 21; cal. Călărași 58; 60.
2391. Danielescu Gh. Maria, 3 apartamente, București, str. Armenească 45; str. Alex. Sahia 40.
2392. Drosescu Ioan, 5 apartamente, București, str. Belgrad 2; 4. Sinaia, str. Furnica 5.
2393. Dobrescu Mihail, 10 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 102.
2394. Dobrescu D. Luiza, 3 apartamente, București, str. Wilson 15; str. Sf. Apostoli 11. Sinaia, str. Furnica 7.
2395. Dobrescu Ștefan, 6 apartamente, București, str. Italiana 13; str. Gen. Stalin.
2396. Deverel Cornelia, 3 apartamente, București, str. Th. Masaryk 32. Constanța, Gara Murfatlar.
2397. Dumitru Nicolae, 15 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 12; str. Mihai Bravu 12.
2398. Davidescu Olga, 2 apartamente, București, str. Batiste 11; str. Dobrogeanu Gherea 6.
2399. Dumitrescu Jeana, 3 apartamente, București, str. Palade 1.
2400. Dobrescu Dem. Valeria, 4 apartamente, București, str. Wilson 15. Snagov, Dobresti.
2401. Dumitrescu Venia, 4 apartamente, București, str. Maria Roseti 55; str. Vasile Lascăr 78.
2402. Draghici Ion, 8 apartamente, București, str. Aristide Briand 12; Tulcea, G-ral Manu 1. București, str. Ionescu Gion, 5; Șos. Ștefan cel Mare 218; Aristide Briand 12; Calea Moșilor 86.
2403. Dumitrescu Barbu, 5 apartamente, București, Piața Alex. Lahovari 5A. Sinaia, Ștefan Gheorghiu 12.
2404. Draculis Andrei, 6 apartamente, București, str. Episcopiei 3.
2405. Dobrescu Alexandrina, 3 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 20.
2406. Dracea Ion prin Miladina, 3 apartamente, București, str. Viespari 45.
2407. Dumitrescu S. C-tin, 3 apartamente, București, str. A. I. Popov 79.
2408. Dumitru Eliza, 12 apartamente, București, str. Paul Greceanu 25, 27, Bd. Jianu 74.
2409. Draganescu Alexandra, 4 apartamente, București, str. Gh. Sincai 2.
2410. Dutescu Romulus, 4 apartamente, București, str. Popa Tatu, 27; Harsova, str. Filimon Sarbu. Cernavoda, str. A. Radulescu.
2411. Dragoniu Elena, 11 apartamente, București, str. I. G. Duca 12.
2412. Dinischiotu Anastase, 2 apartamente, București, str. Titu Maiorescu 3.
2413. Dumitrescu Nicoleta, 2 apartamente, București, str. 13 Decembrie 29; str. Brezoianu 29.
2414. Decuseara Eugen, 3 apartamente, București, str. Sandu Aldea 99.
2415. Dima Margareta, 2 apartamente, București, Bd. Bălcescu 32-34; Aleea Pictor Vermont 1.
2416. Dumitrescu Gh., 4 apartamente, București, str. Serg. Stan Florea 2.
2417. Davidovici David, 3 apartamente, București, str. Lipscani 100; str. Logofăt Udriste 15;
2418. Dudulescu Ecaterina, 3 apartamente, București, str. Romană 61. Snagov, str. Romană.
2419. Dobrescu Maria și Paul, 2 apartamente, București, str. Jules Michelet 25. Vasile Roaită, vila H.a. 91.
2420. Dimitriu Maria, 2 apartamente, București, str. Sf. Constantin 27 A.
2421. Dimitriu Maria, 4 apartamente, București, str. Robert de Fleur 3.
2422. Dadureanu Ecat., 3 apartamente, București, str. M. Eminescu 39.
2423. Dinerman Cecilia, 8 apartamente, București, str. Dumbrava Rosie 5; cal. Plevnei 26.
2424. Davila Georgeta, 5 apartamente, București, str. Cristian Tell 16; Frumoasă 52;
2425. Dobre Josefina, 4 apartamente, București, str. Braziliei 11A.
2426. Dumitrescu Ana, 4 apartamente, București, Cal. Dorobanți 93.
2427. Dima Ion, 13 apartamente, București, str. Polona 67.
2428. Dobrescu D. Corneliu, 6 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 65; 74; B-dul Dacia 1A; str. Știrbei Vodă 106; 104.
2429. Draghicescu, 13 apartamente, București, str. Jules Michelet 1.
2430. Dragnea Nicolae, 6 apartamente, București, str. Cameliei 36.
2431. Danilescu Șerban, 11 apartamente, București, str. Mihail Eminescu 75.
2432. Dragomirescu Maria, 4 apartamente, București, Cal. Șerban Vodă 15. Sinaia, str. Lascăr Catargiu 26.
2433. Dabahian Karug, 4 apartamente, București, Cal. Griviței 506; Șos. Colentina 145.
2434. Dan Carmen, 14 apartamente, București, str. Toamnei 67; Bd. Gl. Mărășeșcu 39.
2435. Diamandescu I., 2 apartamente, Campina, str. Ștefan Gheorghiu 8.
2436. Dumitrescu Alex, (Baldovin), 2 apartamente, București, Piața Al. Lahovari 5A; str. Popa Savu 68.
2437. Doneaud Ernest, 11 apartamente, București, str. Episcopiei 6.
2438. Dufala Elza Ersilia, 6 apartamente, București, str. Sandu Aldea 98.
2439. Diamandopol Ioana, 3 apartamente, București, str. Toamnei 50.
2440. Dumitrescu Gheorghe, 6 apartamente, București, str. Niculcea 4. Breaza, str. Lt. Oprescu 19.
2441. Drugescu Virginia, 2 apartamente, București, str. Brezoianu 27.
2442. Dracea D. Marin și Maria, 6 apartamente, București, str. Cpt. Vasile Iosif 56.
2443. David Aizic, 4 apartamente, București, str. Cap. I. Vasilescu 5.
2444. Dumitrescu Nistor, 2 apartamente, București, str. Popa Soare 35.
2445. Dinulescu Florea, 8 apartamente, București, str. Capit. Vasilescu 88; str. Turtucaia 1.
2446. Dragomirescu S. Aneta, 3 apartamente, București, str. Popa Lazăr 19.
2447. Dumitru Mihaila, 4 apartamente, Cluj, str. Gyulai Pal 8.
2448. Dinel Floru, 2 apartamente, București, str. Batiștei 36; str. Bolintineanu 5.
2449. Dumitriu Vasile, 45 apartamente, București, str. Bibescu Vodă 12; 16; 14; str. Radu Vodă 6; Aleia Mitropoliei 1; str. Cuza Vodă 5; Aleia Mitropoliei 1; str. Cuza Vodă 5; Bd. Gh. Coșbuc 18.
2450. Deleanu Th., 3 apartamente, București, str. Aleea Zoe 3.
2451. Dumitrescu D., 5 apartamente, București, str. Salcamilor 14-16; str. Barației 34-36.
2452. Dinescu Teodora, 5 apartamente, București, str. Cosminului 18; str. Sucului 3; str. Ecat. Teodoroiu 63.
2453. Danielopol Daniel, 6 apartamente, București, str. Alex. Sahia (Piața) 3.
2454. Desliu Gheorghe, 5 apartamente, București, str. Boteanu 3; Vasile Roaită, str. Dr. Cantacuzino 21; Constanța, str. I. C. Brătianu 18.
2455. Dumitrescu Romeo și Ecaterina, 4 apartamente, București, str. Gl. Magheru 43; Bd. A. I. Cuza 30.
2456. Dumitrescu Gh. Ion, 2 apartamente, București, str. Meteor 40.
2457. Dobrescu Alex., 2 apartamente, București, str. Maior Gurascu 8.
E.
2458. Enciu Alexandra, 3 apartamente, București, Calea Victoriei 208.
2459. Eftimie Gheorghe, 4 apartamente, București, str. Gh. D. Palade 60; str. Silivestru 50.
2460. Enescu Manda, 3 apartamente, București, str. D-na Chiajna 9, str. Calugareni 1.
2461. Enescu Constanța, 4 apartamente, București, str. Teodor Aman 11.
2462. Elefterescu Mircea, 2 apartamente, București, str. Dorobanților 10, str. Mihail Eminescu 17.
2463. Elian Margareta, 2 apartamente, București, str. Zefirului 11.
2464. Economu Ana, 11 apartamente, București, str. Popa Nan 3, str. Matei Voevod 3.
2465. Endes Ana, 12 apartamente, București, str. 11 Iunie 3, str. 14 Martie 14.
2466. Economu Jean, 11 apartamente, București, șos. Ștefan cel Mare 27.
2467. Etmekdjian Dieran, 5 apartamente, București, str. sf. Ștefan 4.
2468. Eliad Robert George, 2 apartamente, București, str. Libertății 14 bis.
2469. Eisner A., 6 apartamente, București, Calea Moșilor 138, str. Beldiman 2, str. Smârdan 18.
2470. Erdinger Leonard, 4 apartamente, București, str. Logofătul Tautu 65.
2471. Enescu I. Ioan, 7 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 2.
2472. Eremie Constanța, 2 apartamente, București, str. Teodor Aman 21.
2473. Eftimie Teodor, 11 apartamente, București, str. Luminei 8, str. Vasile Lascăr 123.
2474. Enciulescu Elena, 6 apartamente, București, str. Buzești 49.
2475. Eschenazi Isac, 2 apartamente, București, str. Dr. Koch 6.
2476. Enescu Mircea, 12 apartamente, București, str. Franklin 9, Bd. Suvorov 2.
2477. Enescu Aura, 6 apartamente, București, str. Sabinelor 57.
2478. Enescu Eufrosina, 9 apartamente, București, Calea Griviței 33.
2479. Enescu Cristache most Enescu Alexandra, 12 apartamente, București, str. Olteni 22.
2480. Emanoil Ecaterina, 5 apartamente, București, str. Vitan 4A.
2481. Eschenasi A., 7 apartamente, București, str. Valeriu Brăniște 11.
2482. Esanu M. Betty, 3 apartamente, București, str. Moise Nicoara 18.
2483. Eramian Ohanes și Ara, 6 apartamente, București, str. M. Eminescu 157.
2484. Enescu Gh. și Maria, 11 apartamente, București, Intr. Moruzi Voevod 10, 26, Aleea Mântuleasa 13.
2485. Eustatiu M. Elena, 16 apartamente, București, str. Alex. Orascu 1, str. Cazarmii 54A.
2486. Eisen Hendler Dora, 3 apartamente, București, str. Vigilentei 8.
2487. Eftimescu Sabin, 3 apartamente, București, Aleea Titus 5, str. Vasile Lascăr 56.
2488. Eckhardt L., 5 apartamente, București, str. 14 Martie 25.
2489. Eldestein Alfred, 3 apartamente, București, str. Sf. Vineri 12.
2490. Eleritheriade L. most. Vertheimer Georgeta și Michaela Georgescu, 15 apartamente, București, str. Domnita Anastasia 7.
2491. Erena P., 5 apartamente, București, Calea 13 Septembrie 105.
2492. Estreiff H., 7 apartamente, București, str. Antim 8.
2493. Enache Vasile, 6 apartamente, București, Șos. Pantelimon 151.
2494. Enache Constantin, 4 apartamente, București, str. Frunte Lată 27, Aleea Vitejiei 12, Com. Colentina.
2495. Esig Isac, 4 apartamente, București, Calea Moșilor 124.
2496. Emilian Maria, 12 apartamente, București, str. Gabroveni 10, Pictor Romano 12-14.
2497. Elmarian Araxi, 17 apartamente, București, str. Gh. Manea 2, str. Gh. Coșbuc 59.
2498. Enachescu Dumitru, 10 apartamente, București, str. Trifoi 14, str. Valeriu Brăniște 44.
2499. Emanoil T., 19 apartamente, București, str. Dr. Felix 113, B-dul Banu Manta 82.
2500. Einisberg Osias Jac, 12 apartamente, București, Cal. Dudești 90, str. Niculae Florea 23.
2501. Eftimiu Achil, 6 apartamente, București, str. Povernei 39, Piața Sf. Ștefan 2.
2502. Eftimiu G. Spirea, 14 apartamente, București, str. Momuleanu 16.
2503. Elefterie Mircea, 4 apartamente, București, str. Roma 18, Ploiești, str. Karl Marx 21.
2504. Eliescu Sidonie, 5 apartamente, București, str. Dumitru Orbescu 6, str. C. A. Rosetti 27.
2505. Escher eduard, 24 apartamente, București, str. C. A. Roseti 14, str. N. Filipescu 44, Snagov Ilfov, Timișoara, str. Berthelot 14, str. Romulus 3.
2506. Engler Denta, 3 apartamente, București, str. Muzeul Zambaccian 11B.
2507. Elias Cecilia, 4 apartamente, București, str. Trinitatii 55.
2508. Eremia Cortel, 4 apartamente, București, B-dul Banu Manta 73.
2509. Einstein Isvod și Henri, 6 apartamente, București, str. V. Adamache 16, str. Udricani 17, str. Șelari 18.
2510. Eiser Jacues, 5 apartamente, București, str. Paleologu 24.
2511. Evgos Narcis Niculae, 6 apartamente, București, str. Șelari 12.
2512. Eisen Jean, 3 apartamente, București, spl. Independenței 60, str. C. F. Robescu 15, str. Lunei 6.
2513. Economu C. Dumitru, 16 apartamente, București, str. Log. Udriste 10, b-dul Republicei 25.
2514. Enachescu Gh., 4 apartamente, București, str. Nerva Traian 63, str. Filiti 6, str. Blănari 14.
2515. Eliade Florica, 5 apartamente, București, Aleea Alexandru 19.
2516. Eschenasi Frieda, 4 apartamente, București, str. Oitelor 22.
2517. Eftimiu Spirea și P. Hristu, 7 apartamente, București, Calea Dudești 99.
2518. Enescu Gheorghe, 3 apartamente, București, str. Leonida 4, str. Progresului 2, Sinaia, str. Ilie Pintilie 17.
2519. Elefterescu Christ și V. Sofica, 4 apartamente, București, str. Londra 3, str. Lipscani 59.
2520. Emanoil E. Atena, 10 apartamente, București, str. Fecioarei 11.
2521. Elias lazare I., 3 apartamente, București, Calea Victoriei 101.
2522. Enaceanu Constantin, 3 apartamente, București, str. Aviator Sanatescu 47, Predeal, str. Cloplia 70.
2523. Elenescu V., 7 apartamente, București, str. Al. St. Popov 106.
2524. Eliade Nicolae, 3 apartamente, București, str. Apolodor 26, Pitești, str. Craiovei 101, Teghirghiol-Sat, str. Mahmudea 15.
2525. Edeleanu Ion și Maria, 3 apartamente, București, str. N. Bălcescu 25.
2526. Erlich Ana, 7 apartamente, București, str. Abrud 139, Calea Griviței 176A.
2527. Expresul Societate C. E. R de ajutor, Deces-Boala, 14 apartamente, București, Bd. Nic. Titulescu 165, Calea Griviței 245.
2528. Elefterescu Gheorghe, 5 apartamente, București, str. Sft. Constantin 3, str. Știrbei Vodă 17, str. Boteanu 3, str. Smârdan 18.
2529. Eghiaian Zarech și Arusich, 6 apartamente, București, str. Petru Maior 59.
2530. Enache Ion, 5 apartamente, București, Calea Rahovei 259.
2531. Etmekdjian Mignetian, 20 apartamente, București, str. Sft. Ștefan 4, str. Mihail Pherechide 6.
2532. Elisicovici Elena, 6 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 48, 50, str. Mitrop. Dosoftei 56.
2533. Ernestina Zenther, 6 apartamente, București, str. Maria Rosetti 36, str. Donici 9, str. Gh. Asan 3. Bacău, str. Dumbrava 1.
2534. Emflian Iosif și Pusu, apartamente, București, str. Beldiman 2, str. Dimitrie Onciu 16.
2535. Efraim Magdalena, 3 apartamente, București, str. Zefirului 3 A.
2536. Enaceanu Costin, 3 apartamente, București, str. Aviator Sanatescu 47, Predeal, str. Cioplea 70.
2537. Eckstein Lazăr, 15 apartamente, București, Calea Moșilor 251, 257.
2538. Eustatiu Magdalena, 10 apartamente, Galați, str. N. Bălcescu 22, str. Alex. Sahia 2, str. Ed. Beneș 2C.
2539. Erbiceanu Constantin, 3 apartamente, București, str. Olga Bancic 3, str. Dr. Ottoi 2.
2540. Epureanu Ion, 6 apartamente, București, str. Justiției 74, str. schit. Maicilor 11, șos. Vergului 5.
2541. Elena Teodor, 2 apartamente, București, str. Postelnicului 3.
2542. Enachescu mihail, 7 apartamente, București, str. Eufrosina Poteca 48.
2543. Ermeliu Petre, 5 apartamente, București, str. Al. Constantinescu 22, Brașov, str. Vidin 17, R. Sarat, str. Victoriei 99.
2544. Enescu Carol, 5 apartamente, București, str. Vicol 5, str. Intr. Vergului 46.
2545. Evolcianu Nicolae, 3 apartamente, București, str. Popa Soare 16 A.
2546. Endorle Carlo, 9 apartamente, București, str. Sf. Vineri 6.
2547. Elefterescu Ecaterina, 11 apartamente, București, str. Cap. Demetriade 13, str. Otetari 5.
2548. Elianu Adolf, 4 apartamente, București, Calea Șerban Vodă 30-32, str. Sf. Ion Nou 28.
2549. Enescu Metaxa Aglaie, 5 apartamente, București, str. Antim 54.
2550. Elias Adrian și Aneta, 4 apartamente, București, Intr. Argeana 4.
2551. Emilian Marin, 4 apartamente, București, Bd. Tolbukin 118.
2552. Enachescu Paula, 2 apartamente, București, str. Modrogan 23.
2553. Eghiazaian Leon, 8 apartamente, București, str. Pop de Băsești 32, str. Echinoxului 31, str. Energiei.
2554. Enescu Elvira, 6 apartamente, București, str. Viitor 74, str. I. G. Duca 60.
2555. Enescu Gheorghe, 4 apartamente, București, str. Sabinelor 50, str. Acvila 47.
2556. Emanoil Mihail, 5 apartamente, București, str. Agricultori 74, 80.
2557. Enescu Gh. Velicu, 2 apartamente, București, str. I. Gh. Duca 60, str. Bd. Republicii 86.
2558. Enescu Virgil, 2 apartamente, București, calea Victoriei 128 A.
2559. Elias Mina, 5 apartamente, București, str. Iuliu Valaori 24.
2560. Evdos Rebeca, 4 apartamente, București, calea Moșilor 80.
2561. Enachescu Caliopi, 7 apartamente, București, str. Scarlatescu 24.
2562. Eftimiu Macri, 13 apartamente, București, str. Dr. Marcovici 9, Calea Griviței 10, 121, Piața Ilie Pintilie 18.
2563. Elenbogen Israel, 7 apartamente, București, str. C. Bosianu 25, str. Gh. Coșbuc 3.
2564. Enescu Paula, 5 apartamente, București, str. Isvor 47.
2565. Emanoil Olga, 4 apartamente, București, str. Occidentului 6.
2566. Enescu Braun Viorica, 4 apartamente, București, str. Alexandrina 28.
2567. Etharica C. Filofteia, 6 apartamente, Constanța, str. Dr. Caragiali 12, București, str. C. A. Rosetti 45.
2568. Elian Ion, 2 apartamente, București, str. Roma 2, Campina, str. Plevnei 23A.
2569. Eremia Ion, 4 apartamente, Brăila, str. Polona 22. com. Baciu-Brașov, Casa nr. 434, București, str. Luterană 21. Sinaia, str. V. I. Lenin 12.
2570. Erlic Maria, 9 apartamente, București, str. V. Lascăr 137.
2571. Enescu și Viorela, 7 apartamente, București, str. Turbinei 11, Bd. Republicei 45, str. Finlanda 17.
2572. Enache Ștefanita, 8 apartamente, București, str. Palade 1.
2573. Emanoil N. V. D., 10 apartamente, București, Bd. Ilie Pintilie 3.
2574. "Escor" - S.A.R., 17 apartamente, București, Calea Victoriei 103.
2575. Eustatiu Ion, 2 apartamente, București, str. Icoanei 63, Tomas Mazarik 1.
2576. Efraim Efraim, 5 apartamente, București, str. Zefirului 3.
2577. Eisenberg Coralita, 2 apartamente, București, str. Alex. Sahia 1.
2578. Esozmaranian Vram, 3 apartamente, București, str. titu Maiorescu 1, str. Vaselor 55.
2579. Ecuaian Dicron, 5 apartamente, București, str. Ardeleni 12.
2580. Eftimu jean, 2 apartamente, București, str. A. Muresan 6, Craiova, str. Sf. Apostoli 33.
F.
2581. Filip Nicolae, 4 apartamente, București, str. Av. T. Iliescu 71.
2582. Friedman Willi, 4 apartamente, București, str. Udricani 6.
2583. Fraticiu Ioan, 8 apartamente, București, str. Izvor 22.
2584. Fagaraseanu Victor, 4 apartamente, București, str. Dr. Lister 50.
2585. Florescu Simion, 11 apartamente, București, str. Pitari Moși 29, str. Dionisie Lupu 53, Nic. Titulescu 2, C. Victoriei 112.
2586. Florescu Mircea, 4 apartamente, București, str. Vitejescu 16.
2587. Frangopol C-tin, 3 apartamente, București, str. Băicoian 15.
2588. Francu Ninela, 11 apartamente, București, Dudești 201.
2589. Florescu scarlat, 5 apartamente, București, str. Mircea Vodă 4, str. 30 Decembrie 6.
2590. Fundatianu C-tin, 2 apartamente, București, str. Victoriei 101, Pictor Cernat 4.
2591. Florescu B. Radu, 2 apartamente, București, str. Cotiturei 1.
2592. Farauda Louis, 17 apartamente, București, str. Șerban Vodă 237, str. Costache Marinescu, Cal. Griviței 180. Mangalia, B-dul Marii.
2593. Fonci Olga și Ion, 2 apartamente, București, str. Andrei Muresanu 4.
2594. Finchelstein Isac, 6 apartamente, București, str. Tolbuchin 42.
2595. Focsaneanu Vasile, 4 apartamente, București, str. Leonida 22.
2596. Florian Iosif și Rica, 2 apartamente, București, str. Polona 103.
2597. Foch Elisabeta, 4 apartamente, București, str. Greaca 11.
2598. Florescu D. Iosif, 4 apartamente, București, str. Bravilor 15.
2599. Feldman Jean, 6 apartamente, București, str. Aurora 48.
2600. Feldman Neuman, 8 apartamente, București, str. Matei Voevod 35, str. Constantin Mille.
2601. Finchelman Iancu, 8 apartamente, București, str. Bravilor 5.
2602. Fachirov Mihail, 11 apartamente, București, str. Putu cu Roata 3, Moșilor 37, Sinaia, str. Ilie Pintilie 30.
2603. Finchelstein H., 5 apartamente, București, str. Ion Procopiu 3, 7.
2604. Focsaner Luiza, 3 apartamente, București, str. Nifon 31.
2605. Fotescu Eugenia, 7 apartamente, București, str. 30 Decembrie 5.
2606. Flavian Henrich, 2 apartamente, București, str. Sepcari 9, Cal. Călărașilor 165.
2607. Farchi Israel, 3 apartamente, București, str. Beldiman 2, str. Andrei Saguna 13.
2608. Franz Samuel, 28 apartamente, București, str. Oitelor 12.
2609. Frunza Constantin și Maria, 8 apartamente, București, str. Puțul cu apă rece 52.
2610. Fuica Atanasie, 3 apartamente, București, str. Mitropolitul Dosoftei 18, str. Oitelor 32.
2611. Frangulescu Saftica, 6 apartamente, București, str. Ilarie Kendi 5.
2612. Most. T. frangulescu, 9 apartamente, București, str. Pictor Obedeanu 1, str. Vaselor 72.
2613. Filimon Florina și Petre, 5 apartamente, București, str. Orfeu 7, Galați, str. Romulus 2, Predeal, str. Ion Frimu.
2614. Fleucher Petre și Ioana, 14 apartamente, București, str. Polona 66.
2615. Florescu Alex și Sevasta, 6 apartamente, București, str. Maltopol 91.
2616. Flachs Davila, 14 apartamente, București, str. Zaverei 1, str. Gh. Coșbuc 6.
2617. Frunzarescu Angela, 6 apartamente, București, Alea Rumeoara 29, str. 30 Decembrie 20.
2618. Facea Elena, 6 apartamente, București, str. Sevastopol 12.
2619. Filip i. și Maria, 3 apartamente, București, str. Maltopol 7, str. Lazureanu 35.
2620. Ferendina Gherasim, 3 apartamente, București, str. Ing. Harjeu 4.
2621. Fischer Victoria, 3 apartamente, București, str. Sf. Voevozi 17, str. Av. Iliescu 47.
2622. Fracea Gh. Constantin, 5 apartamente, București, str. Lânăriei 80, str. Constantin Brâncoveanu 3.
2623. Finderman Melania, 7 apartamente, București, str. Sf. Ion Nou 30, Calea Văcărești 59, str. Smârdan 31.
2624. Fuchs Bernhard, 5 apartamente, București, Calea Șerban Vodă 101.
2625. Franco Rebeca, 7 apartamente, București, str. Cuza Vodă 80.
2626. Flicher Ana, 4 apartamente, București, str. Valeriu Brăniște 58.
2627. Florescu Elena, 5 apartamente, București, Calea Șerban Vodă 9.
2628. Frolich August și zoe, 9 apartamente, București, str. Minotaurului 8, Sghisoara, str. A. Mureșan 21, Sibiu, str. Postavarilor 10.
2629. Fraiman Dora, 11 apartamente, București, str. Mihai Ferechide 10.
2630. Filip Iulia, 4 apartamente, București, str.
2631. Frunza Romulus, mostenitori minori Ana Mihai, Nicolae, 6 apartamente, București, str. Medelnicerului 8.
2632. Falcoianu Alexandrina, 12 apartamente, București, str. Apollodor 6.
2633. Florescu Mari, 5 apartamente, București, str. Sabinelor 19, Predeal, str. Luminei 5.
2634. Filip Constantin, 3 apartamente, București, str. Sf. Elefterie 31.
2635. Francu Ion, 20 apartamente, București, str. Sirenelor 63, str. Odoarei 6.
2636. Feder Tobias, 3 apartamente, București, Intrarea Brates fost Alea Ioanid 13.
2637. Feraru Martin, 9 apartamente, București, str. Pasteur 60, Arad, str. Alexandri 7.
2638. Fuchs Leon, 7 apartamente, București, str. Morilor 16, str. N. Traian 6.
2639. Feldman Moscu, 6 apartamente, București, str. Trinitatii 16.
2640. Fasala Leontina, 3 apartamente, București, str. Traian 166.
2641. Faust Iosif, 5 apartamente, București, Bul. Lenin 38.
2642. Filip F. L. Profira, 4 apartamente, București, str. Schitu Magureanu 3.
2643. Florescu T. Dumitru, 3 apartamente, București, str. Viitor 194.
2644. Florescu Stelian, 7 apartamente, București, str. Viitor 194.
2645. Frata Giovani, 4 apartamente, București, str. Transilvaniei 47.
2646. Filip Steliana, 4 apartamente, București, str. Apollodor 18.
2647. Fagarasanu Ion, 4 apartamente, București, str. Sipotul Fantanelor 3.
2648. Ferani Dinu, 5 apartamente, București, str. Izvor 36.
2649. Faser Cesar și Elena, 5 apartamente, București, str. Barbu Văcărescu 30.
2650. Filipescu Gh., 5 apartamente, București, str. Titu Maiorescu 10.
2651. Floroiu Grigore, 20 apartamente, București, str. Isvor 36.
2652. Feldman Bercu, 7 apartamente, București, b-d Mărășești 104, Campina, str. Ada Marinescu 23.
2653. Fogel Carolina, 6 apartamente, București, b-d Mărășești 147.
2654. Florescu F. I., 6 apartamente, București, str. Anastasie Pana 19, Husi, b-d Republicei 13.
2655. Focsa Elena și Emilia Popescu, 13 apartamente, București, str. 30 Decembrie 85, 124.
2656. Frohlich Selina, 6 apartamente, București, calea Văcărești 130.
2657. Feigl Alfred, 7 apartamente, București, str. Roma 50.
2658. Fichman Moscu și Clara, 6 apartamente, București, str. Bălcescu 24, str. V. Brăniște 60, b-d 1848, 5.
2659. Facaianu Gh., 6 apartamente, București, b-d 1 mai 193.
2660. Fischler Marcel, 5 apartamente, București, str. Ceausu Radu 2, str. Soborului 5-a.
2661. Feletig Robert, 5 apartamente, București, str. Rotasului 4, str. Pușcașului 18.
2662. Fianu maria, 9 apartamente, București, str. Teodor Aman 9.
2663. Fridman N., 20 apartamente, București, str. Lipscani 96, c-lea Moșilor 53, str. Anton Pan 42.
2664. Feldea Aneta, 5 apartamente, București, str. Bradului 22.
2665. Focsaneanu Emil, 5 apartamente, București, str. F. C. Robescu 15, str. Lucaci 15, str. Lunei 6.
2666. Frasineanu Ozias, 9 apartamente, București, str. Udricani 11, str. Matei Milo 16.
2667. Finca Mihai, 5 apartamente, București, str. Precupeții Vechi 4.
2668. Faust Ecaterina, 8 apartamente, București, str. Sf. Apostoli 37b.
2669. Feinstein Malca, 5 apartamente, București, str. Columbelor 2.
2670. Filipescu N. Maria, 2 apartamente, București, str. Muzeul Zambaccian 15, str. Bloremberg.
2671. Fierea M. Irina, 12 apartamente, București, str. Armenească 17, str. Bibliotecii 4, Brăila, str. Portului 5, str. Magaziilor 16, Tulcea, str. Garii, str. Sf. Nicolae 16, 18, str. Portului 19, 28.
2672. Filip Constantin, 7 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 148.
2673. Feler Amalia, 10 apartamente, București, str. Udricani 24.
2674. Fried Ignat, 7 apartamente, Sighisoara, str. Gen. Stalin 42, 53, București, str. Uranus.
2675. Florescu Petre, 3 apartamente, București, str. St. Negulescu 40.
2676. Feraru N., 7 apartamente, București, B-dul Dinicu Golescu 6.
2677. Francisc I. Petre, 6 apartamente, București, str. Dristor 245.
2678. Frangnelli Nicolae, 6 apartamente, București, str. Sf. Apostoli 29.
2679. Frunzetti Opreana și V. Frunzetti, 9 apartamente, București, Calea Griviței 112.
2680. Frocco Mielu, 3 apartamente, București, Calea Victoriei 101, str. Virgiliu 53, str. Popa Tatu.
2681. Fleminger Ana, 4 apartamente, București, str. Ionescu Gion 2.
2682. Fagarasanu Maria, 4 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 60.
2683. Feldstein Rasela, 3 apartamente, București, str. Foișor 7.
2684. Florescu Eugenia, 4 apartamente, București, str. Sblt. Zaharia 34.
2685. Fabini Carol, 3 apartamente, București, B-dul 1 Mai 52.
2686. Frodusch Ștefan, 4 apartamente, București, str. Hagi Ghita 33, str. 30 Decembrie 52, str. G. Assan 3.
2687. Farcas Andrei, 4 apartamente, Cluj, str. Molotov 39.
2688. Feronatt Rene, 3 apartamente, București, str. Principatele Unite 19.
2689. Flaches Arnold, 25 apartamente, București, B-dul Gh. Coșbuc 8, str. Zaverei 4, 6, str. Sft. Ion Moși 3.
2690. Frenchier M. și Aron, 8 apartamente, Constanța, str. Mircea 11, str. Tomis 12, str. Statin 17.
2691. Frederic Antomer, 3 apartamente, București, str. Brezoianu 29B, 53, Kostake Negri 11.
2692. Fotino Ștefan, 2 apartamente, București, str. Stupinei 6, B-dul Schitu Magureanu 25.
2693. Fotino Marica, 2 apartamente, Turnu Severin, B-dul Carol 13, Campina, str. Griviței 87.
2694. Fenster Menelas, 7 apartamente, București, str. Colonel Orero 16.
2695. Most. Freund prin Gherghina Luiza, 12 apartamente, București, str. C. F. Robescu 1.
2696. Fratia Românească S. I. N. C., 3 apartamente, București, Fund. Morilor 130, str. Remus 6.
2697. Florian Eufrosina, 8 apartamente, București, str. Buzești 30.
2698. Filoteanu Mihail și Florica, 9 apartamente, București, str. Bogdan Vodă 25.
2699. Fichman Raschele și Rene Mihail, 20 apartamente, București, str. Alecu Ruso 24, B-dul 6 Martie 20, str. Lipscani 77, 79.
2700. Franca A. Iosif, 9 apartamente, București, str. Sf. Ion Nou 27.
2701. Filipescu M. Valeria, 4 apartamente, București, str. N. Titulescu 29b.
2702. Fenk I., 6 apartamente, București, str. Sold. Raducanu 19, Băneasa, str. I. Gh. Duca 22.
2703. Flieger Sofia, 9 apartamente, București, str. Crisului 4.
2704. Foghel Ion, 9 apartamente, București, str. Cuza Vodă 72, str. Herescu Nasturel 11, str. St. Aurel Botea 27, str. Grig. Alexandrescu 82.
2705. "Furtuna" Intr. de stat, 4 apartamente, București, Spl. Unirii 60.
2706. Filip Vasile, 7 apartamente, Constanța, str. V. I. Lenin 69, str. Ilie Pintilie 2b, str. Mihailescu 13, București, Bd. Ana Ipătescu 16.
2707. Ferzianu Elmon, 8 apartamente, București, str. M. Eminescu 159, str. Smârdan 19.
2708. Furtuna Niculae, 36 apartamente, București, str. Județului 22, Precupeții Vechi 75.
2709. Florescu maria, 3 apartamente, București, str. C. Aristia 27, P. Rosetti 3.
2710. Fintea Ella, 8 apartamente, București, Cal. Dudești 28.
2711. Florescu Alexandrina, 8 apartamente, București, str. I. C. Frimu 22, str. 30 Decembrie 13.
2712. Florescu Alfred, 4 apartamente, București, Piața Bucur 8.
2713. Farasopol Ipocrate, 5 apartamente, București, str. Col. Grigore Ion 15.
2714. Fruman Ion, 8 apartamente, București, str. Lunei 2, str. V. Kuibasev 8a.
2715. Florescu petre și Ana, 4 apartamente, București, Colentina 43.
2716. Fried Iosif, 3 apartamente, Sighisoara, str. I. V. Stalin 42, București, str. Uranus 92.
2717. Faust Luiza, 10 apartamente, București, str. I. V. Stalin 68.
2718. Fringhian Enza, Paul Eduard și Valman, 13 apartamente, București, cal. Griviței 88, 90.
2719. Filipescu Maria, 6 apartamente, București, str. Aureliu 13.
2720. Florian Ion, 4 apartamente, București, bd. 1 Mai 262.
2721. Frank Andrei, 5 apartamente, București, cal. Victoriei 214, str. Gabriel Peri 8, 10.
2722. Fenster Eugen, 2 apartamente, București, str. Dianei 4.
2723. Forek mora, 8 apartamente, București, str. Mecet 9, 11, str. Alex. Constantin 59. Snagov, str. Dobroesti.
2724. Fhiegelman M. A., 12 apartamente, București, str. Popa Petre 45, Iași, str. Closca 8.
2725. Fabius Masala, 7 apartamente, București, str. Pasului 2.
2726. Flamanda I. Elena, 5 apartamente, București, str. Batiștei 28a.
2727. Filip Eliza, 5 apartamente, București, str. Alex Sahia 74.
2728. Florian Ion, 2 apartamente, București, str. Popa Rusu 17, Predeal, str. V. Alexandri.
2729. Finkels Mihail, 10 apartamente, București, str. Cedrilor 6, str. Mamulari 23, str. Batiștei, str. Dionise 28, 30.
2730. Florea Gheorghe, 3 apartamente, Piatra Neamț, str. Calistrat Hogas 8, str. Proletari 1, Galați, str. Holban 8.
2731. Frank Ernest, 4 apartamente, București, str. Polona 102.
2732. Franco I. Fani, 2 apartamente, București, str. Armenească 19.
2733. Furnituri Militare S.A.R., 56 apartamente, București, șos. Viilor 44, 36, 40, 42, 50, str. Spătaru Preda 1, 3, 30, 36, 40, 42.
2734. Fochianu Alexandru, 4 apartamente, București, str. Sf. Ștefan 17.
2735. Fringhian Garabet, 11 apartamente, București, str. Gabroveni 18, str. Oituz 11.
2736. Focsa Rodica, 4 apartamente, București, str. Valjan 1.
2737. F. I. A. T., 5 apartamente, București, str. Venerei 12.
2738. Fischer Rozalia, 5 apartamente, Tg. Mureș, str. Tokoly 2, str. Lenin 30.
2739. Flasch Iosif, 7 apartamente, București, Spl. Unirii 187.
2740. Florescu Dumitru, 5 apartamente, Brașov, str. Splaiul Militar 3.
2741. Fradis Solomon, 2 apartamente, București, str. Italiana 7, str. Brezoianu 29a.
2742. Fibia Grigore și Tomaida Mihail, 10 apartamente, București, str. Blănari 9.
2743. Florescu Th. Ion, 8 apartamente, București, str. Batiștei 27a, str. Știrbei Vodă 16.
2744. Fotino marcela, 2 apartamente, București, str. Stupinei 6.
2745. Filip Paulina, 11 apartamente, București, str. Sf. Ilie 5, str. Morilor 42.
2746. Fuhu Didina, 4 apartamente, București, str. Sf. Ion Nou 20.
2747. Farcas Vasile, 5 apartamente, București, D-tru Zossima 48.
2748. Faranda Arnold, 21 apartamente, București, Șos. Giurgiului 158, Cal. Șerban Vodă 237, str. Florilor 6.
2749. Faniman Ionas și Sofia, 12 apartamente, București, str. Barației 47-49.
2750. Fantini Pietro, 5 apartamente, București, str. Dinicu Golescu 57.
2751. Frenkel Francu Lazăr și Rebeca, 3 apartamente, București, str. Labirint 125, str. Lucaci 110, str. Bradului.
2752. Florian Eugen, 9 apartamente, București, Cal. Griviței 194.
2753. Fagarasanu I. C-tin, 8 apartamente, București, str. Cogalnic 22, Ploiești, str. Romană 21.
2754. Fichman Lazăr, 3 apartamente, București, str. Florea Teodorescu 6, str. Bruxelles 14, Brașov, str. Timișul de Sus.
2755. Frasineanu Dobrita, 5 apartamente, București, Cal. Griviței 227.
2756. Florea St. Ion și Ioana, 8 apartamente, București, str. Baldovin Parcalabu 4.
2757. Frasie Thoma, 5 apartamente, București, str. Ion Movila 4, str. Paleologu 5a, Craiova, str. Gen. Argentoianu 3.
2758. Florescu Sofia, 2 apartamente, București, str. Gen. Stalin 18, Călărași, str. București.
2759. Florescu P. Teodora, 8 apartamente, București, str. Campeanu 22.
2760. Fergiou Vartanus, 4 apartamente, București, str. Dr. Racoviță 11a, Bd. Gh. Dimitrov 42.
2761. Florescu I. Ana, 4 apartamente, București, Bd. Gen. Stalin 24.
2762. Friedman David și Marieta, 4 apartamente, București, str. Procopiu 7.
2763. Frunzete Elena, 17 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 132, str. Dinicu Golescu 7.
2764. Fratila N. Ion, 3 apartamente, București, str. Oteteleseanu 5, Parcu Jianu 4, str. Aristide Romanescu 2.
2765. Florescu S. Ion, 11 apartamente, București, str. Epicol 72, str. Dr. Teohari 12.
2766. Fischmann Covalia, 6 apartamente, București, str. Bravilor 12, str. Rovine 11.
2767. Farcas Tiberiu, 3 apartamente, București, str. Bolintineanu 3, str. Vasile Lascăr 21, str. Arcului 4.
2768. Filip D-tru și Victoria, 11 apartamente, București, str. Sirenelor, 49.
2769. Florea Alexandru, 5 apartamente, București, str. M. Hagi Moscu 33.
2770. Flichtenmacher Mihail, 3 apartamente, București, str. Olari 26, str. Eug. Statescu 7, str. Vasile Lascăr 18.
2771. Fodor Ecaterina, 14 apartamente, București, str. Drubeta 1, Piatra-Neamț, str. Maiacovscki 8, Piața K. Marx 23.
2772. Fissel Sofia, 4 apartamente, București, str. Mihai Vodă 24.
2773. Faur Nicoleta, 2 apartamente, București, str. Libertății 8.
2774. Filimon Gheorghe și Maria, 6 apartamente, București, str. Smârdan 18, Galați, str. Ion Cuza 19, str. Ganela 6, str. Traian 231.
2775. Falk Alexandrina, 8 apartamente, București, Cal. Rahovei 91.
2776. Frisch jacues, 4 apartamente, București, Cal. Călărașilor 53a.
2777. Filoti Edmeca, 2 apartamente, București, str. Visarion 26.
2778. Florescu Paraschiva, 7 apartamente, București, str. Ion Creanga 18.
2779. Fatu Gh. Ioan, 4 apartamente, București, str. Sirenelor 90.
2780. Furlugeanu Elena, 4 apartamente, București, Bd. 1 Mai nr. 68.
2781. Florescu lucretia, 4 apartamente, București, Intr. Fabulistului 8.
2782. Feldstein Leon, 13 apartamente, București, str. Mircea Vodă 27, 29.
2783. Fotescu C. Lucia, 7 apartamente, București, str. Paris 61.
2784. Filipescu Mihail și Valeria, 8 apartamente, București, str. Ion Frimu 33.
2785. Frunzanescu Eliza, 6 apartamente, București, str. Olari 9, str. N. Filipescu 7.
2786. Fundatiuni și Constr. S.A., 3 apartamente, București, str. Ștefan Gheorghiu 22.
2787. Fulger Ion, 3 apartamente, București, str. Luceafarului 2.
2788. Falcoianu R. Elena, 7 apartamente, București, str. Floreasca 112.
2789. Fischer Ferdinand, 12 apartamente, București, str. Clucerului 4, str. Sf. Voevozi 17.
2790. Flachs David, 3 apartamente, București, str. Izvor 34.
2791. Fabr. de Teracota "Ceramica", 5 apartamente, București, str. Gen. Stalin 41.
2792. Foisoreanu Florin, 5 apartamente, București, str. Dr. Koch 3, Ploiești, str. Lapusani 23, Odobesti, str. 23 August 131.
2793. Frunzeanu Georgeta, 2 apartamente, București, str. Paris 59.
2794. Florea Marin, 3 apartamente, București, str. Buzești 91.
2795. Faber Berl, 3 apartamente, București, str. Av. Tetrat 28.
2796. Filip Gheorghe, 8 apartamente, București, str. Viitorului 37.
2797. Feru Henriette, 5 apartamente, București, str. Caragea Vodă 26, B-dul Dacia 17.
2798. Flamaropol Margareta, 5 apartamente, București, str. Gh. Florescu 11.
2799. Finckels Jaques, 2 apartamente, Sinaia, str. Furnica 17.
2800. Fratiseanu G., 4 apartamente, București, str. Sofia 2, B-dul N. Bălcescu 9.
G.
2801. Ghebercof Costica, 6 apartamente, București, Fd. Negru Vodă 12; Galați, str. General Berthelot 31, str. Mihail Kogalniceanu 2.
2802. Ghita Aurel, 2 apartamente, București, str. Pictor Romano 26. 2802 bis. Gluckman Mauriciu, 4 apartamente, București, str. Bradului 19.
2803. Grigorescu Salima, 6 apartamente, București, str. Siminoc 3.
2804. Georgescu Iancu Ion, 4 apartamente, București, str. Lucai 21.
2805. Gross Ozias, 5 apartamente, București, str. Caragiale 1.
2806. Georgescu Aurelia, 6 apartamente, București, str. Ghenadie Petrescu 182, str. Arhierul Calist 25.
2807. Georgescu D. Elena, 6 apartamente, București, str. Dobrici 10.
2808. Georgescu Sultana, 11 apartamente, București, str. Arhierul Calist 23, str. Călărași 238.
2809. Georgescu M. Ioan, 3 apartamente, București, str. Salvator 32a.
2810. Grigorov Alexandrina, 2 apartamente, București, str. Dimitrie Ariciul 16, str. Xenopol 3.
2811. Georgescu Manea, 3 apartamente, București, str. Avrig 58.
2812. Gross Iosif, 12 apartamente, București, str. Lucaci 88, tsr. Sf. Vineri 13.
2813. Gearinu Maria, 3 apartamente, București, str. Olimpului 37.
2814. Gerota Ion, 3 apartamente, București, str. Zidurilor 42.
2815. Georgescu Stela, 13 apartamente, București, calea Călărași 240, str. Delea Noua 34 bis.
2816. Grigoriu Constantin, 3 apartamente, București, str. M. Kogalniceanu 6.
2817. Grozea Emil Alex, 3 apartamente, București, str. Radu dela Afumați 55.
2818. Georgescu Ion, 7 apartamente, București, str. Batiste 35, str. Icoanei 60, str. N. Filipescu 7, str. Cehov (fost parcul Jianu) str. I. 13.
2819. Ghiragosian Vartinica, 5 apartamente, București, str. Maica Domnului 49b.
2820. Gheorghiu N. Dumitru, 6 apartamente, București, str. Prof. Dr. Babeș 22, str. C. C. Arion 17.
2821. Georgescu Gh., 4 apartamente, București, str. Justiției 45.
2822. Ghendovici Ion, 8 apartamente, București, str. Serg. Nastase Panfil 24.
2823. Garuso Nicolae, 2 apartamente, București, str. Ștefan cel Mare 56.
2824. Ghelberg Nicu, 5 apartamente, București, Piața Amzei 2, calea Văcărești 198.
2825. Georgescu Florin, 2 apartamente, București, str. Popa Nan 4, str. Vasile Conta 3-5.
2826. Grafiade Vasile, 12 apartamente, București, str. Visinilor 27.
2827. Goldstein Jacques, 6 apartamente, București, str. Florilor 34.
2828. Georgescu Gheorghe, 10 apartamente, București, str. Nerva Traian 92, str. Alex Moruzi 14.
2829. Garcioava Anghel, 3 apartamente, București, str. Lantului 4.
2830. Georgescu I. Gheorghe, 8 apartamente, București, calea Șerban Vodă 244 bis, str. Cuțitul de Argint 21.
2831. Grumberg Isac, 2 apartamente, București, str. Bozianu 3.
2832. Gross Clara, 9 apartamente, București, str. Maria Rosetti 45.
2833. Georgescu Maria Suce, 10 apartamente, București, str. Bucur 4.
2834. Grabbf Ana (Irescu), 9 apartamente, București, str. Gh. Paun 8; Ploiești, Bd. Republicii.
2835. Gulimanescu Elena, 6 apartamente, București, str. Vladescu 5a, 5.
2836. Georgescu Ion, 4 apartamente, București, str. Ghita Adamescu 5, str. Icoanei 109, 96, str. Margaritar 12.
2837. Grigorescu Andrei, 15 apartamente, București, str. Poterasi 26a, str. C. Vodă colț Lânăriei 142, 70; str. Temișană 8.
2838. Grigorescu D. Nicolae, 5 apartamente, București, Aleea Alexandru 44.
2839. Grigorescu Ion, 12 apartamente, București, Bd. Gh. Coșbuc 88, str. Acaru Ion 4, cal. 13 Septembrie.
2840. Georgescu Victor, 5 apartamente, București, str. Lânăriei 35.
2841. Gheorghiu Grigore, 3 apartamente, București, str. Gh. Dimitrov 17; Bacău, str. Ada Marinescu 21.
2842. Georgescu Elena, 16 apartamente, București, str. Andrei Muresanu 28.
2843. Georgescu Alexandrina, 2 apartamente, București, str. Ciprian Porumbescu 3.
2844. Ghiulea Ioan dr., 10 apartamente, București, str. Răspântiilor 9.
2845. Georgescu I. Mihail, 9 apartamente, București, șos. Pantelmon 265.
2846. Gumes Em. most., 4 apartamente, București, str. Tunari 45.
2847. Grintescu Ernest, 2 apartamente, București, str. Lisabona 10; Predeal, str. Oituz 10.
2848. Gucker Iuliu, 3 apartamente, București, str. Silvestru 69.
2849. Grueff Boian, 5 apartamente, București, str. Andrei Muresanu 15, calea Victoriei 208, str. Academiei 35, Bd. Ioan Șulea 92, 94.
2850. Gurtler Bertha, 5 apartamente, București, str. Lipscani 87.
2851. Garusa V. Voica, 14 apartamente, București, str. Tunari 25, șos. Ștefan cel Mare 56.
2852. Gheorghiu M. Zoe, 5 apartamente, București, str. Nic. Golescu 6.
2853. Golnstein Ionescu, 5 apartamente, București, str. Isvor 34.
2854. Gorovitz Surica, 7 apartamente, București, Bd. Republicii 45, str. Argeș 6, calea Moșilor 328.
2855. Gheorghiu Victor, 3 apartamente, București, str. D. Zamfirescu 9.
2856. Guiros Ștefan, 3 apartamente, București, str. Domnita Anastasia M.
2857. Ghips Henriette, 2 apartamente, București, str. Stupinei 13.
2858. Gabrielescu Eugenia, 9 apartamente, București, str. Remus 13.
2859. Gorescu Anie, 6 apartamente, București, str. Popa Soare 14, Intr. Pietroaselor 14.
2860. Goldenberg Aron și Aneta Alniceanu, 4 apartamente, București, str. Olimpului 52.
2861. Georgescu Smaranda, 9 apartamente, București, calea Șerban Vodă 119.
2862. Ghetu Gheorghe, 12 apartamente, București, Mitr. Filaret 45.
2863. Goloman H. și Sofia, 22 apartamente, București, str. Olteni 35.
2864. Gherman Teodor, 7 apartamente, București, str. Col. Oresov 17.
2865. Georgescu Dobrita și Iancu, 7 apartamente, București, calea Moșilor 307, 309.
2866. Gusti Zoe Margareta, 4 apartamente, București, str. Epureanu 15, str. Negustori 14; Bușteni, str. Alex. Mihailescu 20.
2867. Glodeanu C-tin și Georgeta, 6 apartamente, București, str. Matei Voevod 132.
2868. Grigoriu Constanța, 6 apartamente, București, str. Mihai Vodă 11.
2869. Georgescu Vasile, 7 apartamente, București, cal. Piscului 15, str. Edgar Quinet 3.
2870. Ghetaru Ștefan, 6 apartamente, București, str. General Lecca 10, calea Rahovei 328 bis.
2871. Ghenoiu C-tin, 6 apartamente, București, str. Popa Tatu, 24, str. Leonte 6 b; Colentina, soseaua Ștefanesti.
2872. Georgescu Gh. R., 8 apartamente, București, str. Vrancei 2 a, str. Panait Mosoiu 3, calea Griviței 425; Orașul Grivița, Bd. Bucureștii-Noi 76.
2873. Grozea Mihail, 9 apartamente, București, str. Traian 50, str. Daniil Berceanu 11, str. Radu Vodă 20.
2874. Goga Nicolae, 4 apartamente, București, str. Dumitru Florescu 13.
2875. Gherman Victor și Valeria, 7 apartamente, București, str. Cobălcescu 8, str. Hameiului 4.
2876. Gatorno Ana, 5 apartamente, București, str. A. Popov 7; Brăila, str. Bolintineanu 7.
2877. Giordani Albina, 4 apartamente, București, str. Turda 193.
2878. Grorgescu Ioan, 3 apartamente, București, str. Traian 228.
2879. Gavanescu Ion și Elena, 4 apartamente, București, str. Badea Cartan 14.
2880. Grigoriu Celus, 4 apartamente, București, str. Berzei 4.
2881. Georgescu Vasile și C-ta, 9 apartamente, București, Intr. General Manu 1.
2882. Ganciu C-tin și Elena, 10 apartamente, București, str. Brezoianu 32, calea Victoriei 114, str. Cantacuzino 5.
2883. Grigoriu H. C-tin, 13 apartamente, București, str. Luterană 7, str. Bucur 1, 2.
2884. Glijinki Elena, 6 apartamente, București, Bd. 1 Mai 71.
2885. Grunberg Alfred și Rosy, 20 apartamente, București, Bd. 6 Martie 8, str. Barației 29.
2886. Grigorescu Alexandrina, 17 apartamente, București, str. Vasile Gherghel 77.
2887. Giurgea Gabriel, 3, str apartamente, București, str. Știrbei Vodă 17.
2888. Ganea Eliza, 5 apartamente, București, str. Progresului 17 d; Predeal, șos. Națională; Eforie-Constanța, str. Cluj.
2889. Georgescu Leonida și Anastasia, most., 6 apartamente, București, str. Cluj 113.
2890. Gorbanescu Zola, 4 apartamente, București, str. Miron Costin 34.
2891. Grecescu Virginia, 4 apartamente, București, str. Ștefan Stoica 9.
2892. Ghitescu I. Smaranda, 3 apartamente, București, str. Agricultori 110.
2893. Gretu Esofina, 3 apartamente, București, str. Maria Hagi Moscu 6.
2894. Georgescu Dumitru, 6 apartamente, București, calea Griviței 352.
2895. Georgescu Costica, 8 apartamente, București, calea Griviței 490, 488.
2896. Georgescu Aneta, 6 apartamente, București, str. Zinca Golescu 33.
2897. Georgescu Vasile, most., 4 apartamente, București, calea Victoriei 71.
2898. Gheciu Gh., Damiandi și Demetre, 5 apartamente, București, str. Schitu Magureanu 7.
2899. Galca Georgeta, 4 apartamente, București, str. Al. Popov 36.
2900. Gutulescu Tanase și Mucenica, 9 apartamente, București, Bd. 1 Mai 100, str. Sacele 3.
2901. Georgescu Gh. și Olga, 11 apartamente, București, calea Plevnei 214.
2902. Georgescu Enăchiță S., succ. Maria dr. Sava Ion I. Georgescu, 10 apartamente, București, str. Dr. Felix 51, str. Popa Savu 39.
2903. Griuwpan Rachelle, 6 apartamente, București, str. Atanasie Paun 3.
2904. Grigoriu Marcela, 3 apartamente, București, str. Gen. Angelescu 119; Gen. Magheru 43; V. Conta 7-9.
2905. Giovanidi Aristotel, 16 apartamente, București, șos. Basarab 4.
2906. Ghegos Lazăr, 4 apartamente, București, str. Sf. Voevozi 3.
2907. Gheciu Alex., most. Evangheliu Gheciu, 10 apartamente, București, Bd. 6 Martie 30.
2908. Gavrilescu A., most., 6 apartamente, București, str. Dr. Leonte 10.
2909. Ghitescu D-tru și Margareta, 4 apartamente, București, str. Dr. Leonte 24.
2910. Goldemberg Bibo, 6 apartamente, București, calea Griviței 87, 89.
2911. Giurgiuveanu M. I., 5 apartamente, București, str. Cuza Vodă 124.
2912. Gutica Anghelina, 6 apartamente, București, str. Sevastopol 14.
2913. Goldemberg Vemzeana, 5 apartamente, București, str. 30 Decembrie 71.
2914. Gina Caliopi și Pandele, 9 apartamente, București, str. Th. Speranța 3.
2915. Ghitescu Vasilica, 9 apartamente, București, calea 13 Septembrie 33.
2916. Gherase Ileana Maria, 16 apartamente, București, str. Eroului 12.
2917. Grosman Constanța, 4 apartamente, București, str. Colței 9, str. Aurora 22.
2918. Constantin și Waldemor Gheorghiu, most., 10 apartamente, București, str. Putu cu Roata 5.
2919. Gedina și Hristu Gheorghe, 7 apartamente, București, Aleea Zanelor 9a.
2920. Grigoras Maria, 2 apartamente, București, str. Ghenadie Petrescu 123.
2921. Gold Solomon, 8 apartamente, București, str. Enăchiță Văcărescu 11.
2922. Ghiteanu Octavian Gh. și Eufimia, 7 apartamente, București, str. Alexandru Bălășanu 36.
2923. Grosman Ana, 2 apartamente, București, str. Austrului 14.
2924. Glatz Radu, 2 apartamente, București, str. Moise Nicoara 37.
2925. Gealep Ioan, 6 apartamente, București, Bd. Mărășești 47.
2926. Ghircoios Reghina, 5 apartamente, București, str. Al. Orascu 25.
2927. Gavrilescu Neagu, 8 apartamente, București, str. Dr. Babeș 17, str. I. G. Duca 25, str. Petre Grigorescu 7.
2928. Georgescu Vintilă și Elena, 1 apartamente, Predeal, str. Unirii 8.
2929. Ghizdarescu Aurel, 3 apartamente, București, str. Pasteur 43.
2930. Grigorescu Romeo, 7 apartamente, București, str. Principatele Unite 14.
2931. Giacomini Ghita Ileana, 3 apartamente, București, str. Simoide 9.
2932. Grosch Walter, 8 apartamente, București, str. Antim 50, Intrarea Antim 1.
2933. Georgescu V. Niculina, 8 apartamente, București, str. Sf. Elefterie 1, str. Proserpina 12.
2934. Glod Gheorghe, 6 apartamente, București, str. Dr. Lister 66; Tecuci, str. 13 Decembrie 18, 20.
2935. Gabrea I. Iosif, 3 apartamente, București, str Dr. Obedeanu 6a; Câmpulung-Muscel, Ana Doamna 9.
2936. Grosu Paulina, 3 apartamente, București, str. Costache Negri 10.
2937. Georgescu Pandele, 13 apartamente, București, str. Academiei 2-6, Bd. Republicei 8-10.
2938. Gutulescu Petre, 5 apartamente, București, str. Minotaurului 3.
2939. Georgescu Ștefan, 10 apartamente, București, str. Sirenelor 20.
2940. Ghisdarescu Aurel, 3 apartamente, București, str. Pasteur 43.
2941. Gross Ana, 3 apartamente, București, str. Mitr. Dosoftei 54.
2942. Graur Iacob, 4 apartamente, București, str. Manu Cavafu 51a, str. Sincai 4, str. C. F. Robescu 6.
2943. Gluckman Adolf succ. Tony Gluckman, 7 apartamente, București, str. Cuza Vodă 28, str. Rădăuți 24, str. Leon Vodă 15.
2944. Gropper Iancu, 6 apartamente, București, șos. Basarab 23, calea Plevnei 216.
2945. Ghitulescu D. Sava, 8 apartamente, București, str. Șerban Vodă 69.
2946. Grigoriu Vasilica, 14 apartamente, București, str. 30 Decembrie 15, str. Drumea Radulescu 44, str. Șerban Vodă 147.
2947. Giusca Dan, 4 apartamente, București, Bd. Gh. Coșbuc 61, Predeal, str. Soarelui 5.
2948. Gavrilescu Ștefan și Fanica, 13 apartamente, București, calea Văcărești 272, str. Plugari 4.
2949. Gaitanovici Adela, 8 apartamente, București, calea Griviței 24.
2950. Greceanu Ioan, 10 apartamente, București, str. Barierei 40.
2951. Gruicacovici Elena Dusan, 11 apartamente, București, str. Bucovina 30, str. Alex. Orascu 37, str. Elena Cuza 48, str. Economu Cezarescu 46, str. Miorita 5.
2952. Goldberg B. și Luiza, 7 apartamente, București, str. Justiției 79.
2953. Grunsfau Roza, 8 apartamente, Iași, str. A. Panu 8.
2954. Golescu G. Cecilia, 2 apartamente, București, str. M. Eminescu 27, calea Dorobanților 18.
2955. Ghiorghiade C-tin și Maria, 7 apartamente, București, str. Retoride 44.
2956. Grigore D. Gheorghe, 8 apartamente, București, calea Rhovei 291.
2957. Gramatovici Victoria, 5 apartamente, București, str. Radauti 12.
2958. Goldemberg Anuri, 55 apartamente, București, str. Academiei 2, str. Gh. Lazăr 10.
2959. Gorescu Rachela, 4 apartamente, București, str. Iuliu Rosca 6.
2960. Georgescu Nenu, 10 apartamente, București, șos. Măgurele 107.
2961. Gluck Silvia, 3 apartamente, București, str. Radauti 5.
2962. Granescu I. și Gili, 5 apartamente, București, str. Bucur 21, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 12.
2963. Grunberg Edgar și Melania, 5 apartamente, București, calea Călărași 87.
2964. Gheciu Vasile și Olga, 3 apartamente, București, str. Brutus 2.
2965. Georgescu F., 3 apartamente, București, str. Uranus 138.
2966. Ganea Natalia, 9 apartamente, București, str. Fluerului 42.
2967. Grigorescu Gh. Maria, 3 apartamente, București, str. Vulturilor 94.
2968. Giorocianu Theodora, 7 apartamente, București, str. Calusei 58, 60; str. Brașov 5, șos. Mihai Bravul 72.
2969. Grunnbaum Roza, 6 apartamente, București, str. Pitagora 33.
2970. Georgescu Gheorghe, 3 apartamente, București, calea Griviței 216, str. Anton Pan 52.
2971. Grigorian Nicolae, 32 apartamente, București, str. St. Gheorghe 15, str. Olteni 35, str. Biblioteci 6, str. Patrascu Vodă, calea Plevnei 60, str. Colței 52.
2972. Gorup August, 5 apartamente, București, str. Bela Brainer 65, str. Lucaci 90, str. Domnita Ruxandra 34, str. Berzei 66.
2973. Georgescu paraschiv, 3 apartamente, București, str. Agricultori 2a.
2974. Gulea Aristide, 13 apartamente, București, str. Vulturi 56, str. Buzești 53, str. Brezoianu 7.
2975. Grossman Adela, 7 apartamente, București, str. Mircea Vodă 71.
2976. Ghimpen I., 31 apartamente, București, str. Sabinelor 75, str. Epicol 44, str. Staian și Barbu 1a, 11, 13, 7, 9.
2977. Ghersan I. M. succ. prin Gersan Clara, 2 apartamente, R-Sarat, str. T. Vladimirescu.
2978. Georgescu Ion, 3 apartamente, București, Intr. Iuliu Valaori 2, str. Arcului 4.
2979. Georgescu Vasile, 5 apartamente, București, Intr. Iuliu Valaori 2, str. Bateriilor 52, str. Bis. Amzei 27, Bd. Dacia 3.
2980. Georgescu George, 14 apartamente, București, șos. Mihai Bravu 288, 288 bis, str. Silivestru 27, 29.
2981. Golstein Marcu, 10 apartamente, București, str. Trinitatii 14, Galați, N. Bălcescu 17.
2982. Goldstein Cecilia, 9 apartamente, București, str. Trinitatii 12.
2983. Groffer I., 15 apartamente, București, str. Mircea Vodă 19, str. Trinitatii 48.
2984. Grigoriu Angela, 5 apartamente, București, str. Olteni 21.
2985. Georgescu Ioan, 10 apartamente, București, str. Brânduși 2, Ploiești, str. Laptari 3.
2986. Gross M. și Abelstein Flora, 11 apartamente, București, Bd. 6 Martie 57.
2987. Gheorghe C. Gheorghe zis Georgescu, 12 apartamente, București, str. Sanzienelor 32, Bd. Ghica-Tei 86.
2988. Georgescu George, 4 apartamente, București, str. Toamnei 108.
2989. Grintescu Gheorghe, 4 apartamente, București, str. Prof. Marinescu 49, str. Demostene 8.
2990. Gherghina Ion, 25 apartamente, București, Bd. 1 Mai 96.
2991. Grinsberg Filip, 7 apartamente, București, calea Griviței 105, Bd. General Magheru 43, str. Capitan Demetriade 16; Sinaia, str. Cuza Vodă 7.
2992. Gheorghevici Toma, 9 apartamente, București, str. Cuza Vodă 63.
2993. Grajdanescu Maria, 71 apartamente, București, str. Ramana 2, str. General Magheru 46, calea Dudești 29, 31, 40, 41, 42a, 42b, str. Nerva Traian 120, calea Rahovei 33; Bd. G. Coșbuc 38, 40, str. Traian 1, 3.
2994. Gaidoc Paulina, 9 apartamente, București, str. Cobălcescu 51, str. Luterană 21, calea Victoriei 112. Mamaia.
2995. Galnieanu Apostol, 13 apartamente, București, str. Sf. Niculae-Tei 10.
2996. Gheorghiu Maria, 7 apartamente, București, calea Călărași 137.
2997. Grigorescu și Domnita, 12 apartamente, Câmpulung-Muscel, str. Negru Vodă 86, str. C. Brâncoveanu 16, București, str. Sabinelor 43.
2998. Graf Jean, 5 apartamente, București, str. Răspântiilor 25.
2999. Gheorghitoiu Andreea, 3 apartamente, București, str. Blănari 6.
3000. Ganovici Teodor, 12 apartamente, București, calea Călărași 198, șos. Colentina 6.
3001. Georgescu G., 8 apartamente, București, Bd. 1 Mai 72.
3002. Gorguzi Alex, 16 apartamente, București, C. A. Rosetti 20, str. Agricultori 14.
3003. Galaseanu Ioana, 3 apartamente, București, str. Sabinelor 78.
3004. Gherandache C. L., 11 apartamente, București, calea Griviței 205.
3005. Ghetu Vasile, 8 apartamente, București, str. Paris 58, str. M. Eminescu 8, Iași, str. Ada Marinescu 5-6, Buzău, fost Marghiloman 47.
3006. Georgescu Sofia, 11 apartamente, București, str. Banului 1a, str. Col. Angelescu 28.
3007. Gherovici Maria, 7 apartamente, București, cal. Griviței 238, str. Octav Cocarescu 23, str. A. Simu.
3008. Ghetu St. Nicolae, 24 apartamente, București, str. Videle 35, 42, str. Oituz 12, str. Lucaci 102, str. Trinitatii 34, Buc., Grivița, str. Cicio Pop 75, Poiana Tapului, Bd. Independenței 23.
3009. Georgescu Filofteia, 7 apartamente, București, 1 Mai 181.
3010. Goldenstein Eliza, 7 apartamente, București, str. Șelari 13.
3011. Georgescu Ioan, 17 apartamente, București, str. Dr. Felix 7.
3012. Gteif Eliza, 3 apartamente, București, str. Udricani 18a.
3013. Georoceanu C-tin, 16 apartamente, București, str. Petre Poni 6, str. Nic. Bălcescu 3.
3014. Grumescu Elena, 3 apartamente, București, str. Badea Cartan 61.
3015. Grigoriu M., 19 apartamente, București, str. Witing 17, 19, Bd. D. Golescu 37.
3016. Grunstein Ianca, 15 apartamente, București, str. V. Lacar 35; Arad, str. Dianei 1-13, Bd. Dragalina 26.
3017. Gataliantu Constanța, 6 apartamente, București, str. Belizarie 17.
3018. Glasberg Libertina, 14 apartamente, București, Bd. Republicei 11.
3019. Gavrilovici Tzvoltan, 7 apartamente, București, Bd. Muncii 13.
3020. Gudi D-tru, 6 apartamente, București, calea Călărași 25, str. Astrului 38.
3021. Gherman Alex, 6 apartamente, București, str. Banu Manta 9.
3022. Gross Osias și Otilia, 7 apartamente, București, str. Caragiale 1; Bacău, str. Ștefan cel Mare 49.
3023. Gheran Gh., 12 apartamente, București, str. Făinari 7.
3024. Gh. C. Dragu, 7 apartamente, București, Bd. Mareșal Tolbuchin 67.
3025. Ganea Alex., 9 apartamente, București, str. Ciobanasului 2.
3026. Gherghel Florica, 10 apartamente, București, str. Mavrogheni 7, str. Colței 10.
3027. Giersch Albert, 16 apartamente, București, str. N. Filimon 1.
3028. Georgescu Nicolaie, 3 apartamente, București, str. Turda 94.
3029. Ghelter Friederich, 11 apartamente, București, calea Văcărești 123.
3030. Gherasi Niculae, 6 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 59, str. Atena 1, str. Mitr. Dosoftei 30; str. Brezoianu 9.
3031. Grunberg Davila, 3 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 12, str. Lipscani 50.
3032. Gherghiu Alexandru, 6 apartamente, București, str. Dianei 10. Constanța, cal. Plevnei 4.
3033. Georgescu Elena, 15 apartamente, București, calea Dorobanți 144, str. Elena Cuza 92D; str. Traian 100, cal. Dorobanți 146.
3034. Georgescu Ecaterina, 12 apartamente, București, str. Mendelieff 39.
3035. Gadei Stelian și Elena, 5 apartamente, București, str. Macedonia 24.
3036. Georgescu Mihail și Florica, 3 apartamente, București, str. Pictor Iscovescu 11.
3037. Gorbanescu Dumutru, 5 apartamente, București, cal. Floreasca 72, str. Turda 33A. Bădulești, Dâmbovița.
3038. Gheorghiu anastase, 4 apartamente, București, șos. Kiselef 53, str. Polona 21, str. Dr. Sergiu 32.
3039. Gherman Costica, 3 apartamente, București, 11 Iunie 20.
3040. Georgescu Maria, 3 apartamente, București, Intrarea Moraviei 10.
3041. Gheorghiu Nicolae, 5 apartamente, București, str. Episcop Ilarion 17. Galați, str. Republicii 154.
3042. Glatz Alex., 2 apartamente, București, str. Moise Nicoara 7. Predeal, Gen. Dobrescu.
3043. Georgescu Paraschiv, 4 apartamente, București, str. Zaharia 10.
3044. Gheorghiceanu Ștefan, 4 apartamente, București, str. Altarului 2 bis.
3045. Garoiu Niculina, 3 apartamente, București, str. Vasile Conta 3-5, str. Brezoianu 53.
3046. Goldenberg Michel, 5 apartamente, București, cal. Văcărești 83.
3047. Georgescu Gh. și Maria, 4 apartamente, București, cal. Dudești 171.
3048. Gutman A., 4 apartamente, București, str. Cantemir 28.
3049. Glautfstein Emanoil, 5 apartamente, București, cal. 13 Decembrie 29, str. Maltropol 15 și 15 bis.
3050. Golstein Iulia, 3 apartamente, București, str. Labirint 30.
3051. Georgescu Mihai, 3 apartamente, București, str. H. Radulescu 20.
3052. Gheorghita Silvia, 2 apartamente, București, str. M. Eminescu 36 și 55.
3053. Grigoriu Gh. și Natalia, 2 apartamente, București, str. Lt. col. Paul Sorescu 11.
3054. Gheorghiu Victoria, 2 apartamente, București, Bul. Dacia 47.
3055. Georgescu Ioana, 6 apartamente, București, șos. Ștefan cel Mare 180.
3056. Geniale Fabeber, 4 apartamente, București, str. Nerva Traian 64, com. Băneasa, Bd. Robert 26.
3057. Gabriel Ana, 3 apartamente, București, 14 Martie 16.
3058. Ghircoias Sivia, 3 apartamente, București, str. Kepler 71.
3059. Ghirogasian Karnic, 4 apartamente, București, str. Maica Domnului 18.
3060. Georgescu Dinicu, 3 apartamente, București, str. Logofăt Udriste 17.
3061. Goldner Pepi, 3 apartamente, București, str. Bradului 31.
3062. Georgescu Const., 3 apartamente, București, str. Nic. Filipescu 32-34, str. Popa Petre 34.
3063. Gohu Martin, 3 apartamente, București, str. N. Filipescu 51.
3064. Grajdanescu Maria, 4 apartamente, București, str. Polona 68.
3065. Goldemberg Avram, 2 apartamente, București, str. Brezoianu 53.
3066. Grigorescu Nicu și Elena, 4 apartamente, București, str. Romulus 44 A.
3067. Gologan Radu și Elena, 6 apartamente, București, str. Lipscani 94.
3068. Grozescu Dimitrie, 4 apartamente, București, str. Dinicu Golescu 47, str. Frumoasă 52.
3069. Gheorghiu Venera și Ion Florian, 24 apartamente, București, cal. Griviței 217.
3070. Grimberg Herman Sache, 12 apartamente, București, calea Văcărești 71.
3071. Gheorghiu Gh., 3 apartamente, București, str. Dobroteasca 11.
3072. Georgianu I. Nicolae, 17 apartamente, București, str. Tudor Speranța 1, str. Vasile Lascăr 24.
3073. Gheorghe Cleante, 3 apartamente, București, Bul. Ardealului 51.
3074. Gheorghiu Ștefan, 9 apartamente, București, str. Plevnei 246.
3075. Gocieff Filanida, 10 apartamente, București, str. Teodor Speranța 39, str. Brânduși 13.
3076. Georgescu G. Cerbu, 36 apartamente, București, str. Romulus 75, str. Tache Anastasiu 1.
3077. Gaspari Haralambie și Maria, 4 apartamente, București, str. Ing. Iorceanu 19.
3078. Georgescu Ilie, 6 apartamente, București, cal. Dudești 218, str. Diligentei 21.
3079. Georgescu Dumitra, 15 apartamente, București, com. T. Vladimirescu, cal. Alexandriei 2.
3080. Gibescu Eugen, 3 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 65. Constanța, str. Virtutii 11. Vasile Roaită, str. Ion Vodă cel Cumplit 3.
3081. Ganea Constantin și J., 17 apartamente, București, str. Pieptănari 37, str. Penele Gheorghe 27.
3082. Gange Paraschiva, 4 apartamente, București, str. Videle 41.
3083. Goldemberg Sami, 9 apartamente, București, str. Independenței 23.
3084. Goldstein Netty, 5 apartamente, București, str. Mihai Vodă 12, str. Izvor 7.
3085. Grigoriu Aspasia, 2 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 8, Piața Roseti 3.
3086. Gmost. N. D. Ghica Comanesti adm. Petre Gh. Palter, 27 apartamente, București, str. Lipscani 6, cal. Victoriei 15, str. Mihai Vodă 3, str. Domnita Anastasia 2.
3087. Grimberg I. și Pascu Alfred, 4 apartamente, București, cal. Moșilor 98 B.
3088. Gheorghe Stanei, 8 apartamente, București, str. Alex. Vlahuță 8.
3089. Grimbaum Moise, 17 apartamente, București, str. Dimitrie Cantemir 26, str. Lucaci 18.
3090. Garotescu I. Elena, 3 apartamente, București, str. C. C. Arion 4A.
3091. Ghiavei Gheorghe și Mina, 9 apartamente, București, str. Chindia 4.
3092. Gany Rozalia, 3 apartamente, București, Bul. 1 Mai 52.
3093. Georgescu Marin, 8 apartamente, București, str. Blănari 11, str. Negustori 19 A, str. Matei Basarab, str. Maria Roseti 17.
3094. Garfunkel Nic., 56 apartamente, București, str. Plantelor 20, cal. Moșilor 25, Intr. V. Paun 2, cal. Griviței 78, str. Buzești 2 și 4.
3095. Goescu Zamfir, 4 apartamente, București, str. dr. Eugen Iosif 10.
3096. Georgescu Petre și Sofia, 13 apartamente, București, str. M. Eminescu 64, Bul. Gh. Dimitroff 14, str. P. Savu 68 și 71.
3097. Georgescu Olimpia, 4 apartamente, București, Bul. Tolbukin 115, str. Pop de Băsești 43-45.
3098. Grimberg M. Matilda, 3 apartamente, București, str. Gh. Manea 12.
3099. Gogu Paraschiva, 5 apartamente, București, șos. Colentina 176.
3100. Gheorghe P. Vasile, 5 apartamente, București, str. Popa Nan 156.
3101. Ing. Goldemberg, 7 apartamente, București, str. Stelea Spătaru 17.
3102. Georgescu Vasilica, 3 apartamente, București, str. Mihail Cornea 92.
3103. Grigorescu Valeria, 2 apartamente, București, str. Sft. Constantin 10.
3104. Gagionea Vasile, 3 apartamente, București, str. Pometului 5, B-dul Dacia 39.
3105. Giuglea I. Alex., 5 apartamente, București, str. Justiției 72, str. 14 Martie 7.
3106. Gross Matilda Olga, 4 apartamente, București, str. Gheorghe Panu 9, str. I. C. Frimu 10.
3107. Gheorghiu Ana, 4 apartamente, București, str. Izvor 123.
3108. Goldeanu adolf, 6 apartamente, București, B-dul 1 Mai 17.
3109. Gama Ecaterina, 6 apartamente, București, Calea Griviței 232.
3110. Guran Viorica, 5 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 25.
3111. Gosta F. Frederic, 3 apartamente, Constanța, str. Karl Marx 28.
3112. Gheorghiu H. Victoria, 3 apartamente, București, str. Orzari 37.
3113. Greculescu Elena, 5 apartamente, București, Calea Călărașilor 158, str. Hartanoaiei 3. Mangalia, Cartierul de Nord.
3114. Ghidu Nicolae, 7 apartamente, București, str. Stoica Ludescu 47.
3115. Giuseppe Ceseratto, 6 apartamente, București, str. Petru Rareș 30.
3116. Grossman Jana, 8 apartamente, București, str. Sft. Gheorghe 19, str. Patrascu Vodă 19, str. Arcului 26, str. Vasile Lascăr 21.
3117. Grigorescu Ion și Domnita, 9 apartamente, București, str. Sabinelor 43.
3118. Gabroveanu Elena și Iancu, 3 apartamente, București, str. Av. M. Andreescu 20, str. Doamna Oltea 37.
3119. Ghitescu Nicolae, 8 apartamente, București, str. Epicol 32.
3120. Gheorghini M. Nicolae, 8 apartamente, București, str. Puțul cu Apă Rece 25.
3121. Georgescu Olimpia, 4 apartamente, București, B-dul Mărășești 66 și 64.
3122. Georgescu D. Filofteia, 6 apartamente, București, Splaiul Independenței 58 a, str. Costache Negri 22, str. General Anghelescu 2.
3123. Georgescu Nicolae, 3 apartamente, București, str. Argentina 40, str. Cantemir 65, 67.
3124. Grimberg Iosif și C., 4 apartamente, București, str. Dr. Felix 6.
3125. Georgescu Ioan, 3 apartamente, București, str. Ing. Pisani 3.
3126. Grigoriu Marieta, 4 apartamente, București, str. Marinescu 8.
3127. Grigoriu Elena și R., 4 apartamente, București, str. Rasuri 24.
3128. Golden Aron și Mendele, 15 apartamente, București, str. Dobrogeanu Gherea 30.
3129. Georgescu Petre, 4 apartamente, București, str. Morilor 23.
3130. Gheorghiu Vasile, 6 apartamente, București, str. I. G. Duca 64.
3131. Georgescu Paula, 7 apartamente, București, str. P. Poni 2, șos. Nic. Titulescu 177.
3132. Gherculescu Eugenia, 3 apartamente, București, Bd. 1 Mai 201.
3133. Goresnic Benty, 24 apartamente, Iași, str. Ștefan cel Mare 2, str. Gandu 4.
3134. Grigorescu Constantin, 10 apartamente, București, str. Eroului 15, str. Ghenadie Petrescu 104, Dobresti-Snagov-Ilfov; Vasile Roaită, str. Dr. Cantacuzino 14.
3135. Gheorghiu M. Sultana, 7 apartamente, București, str. Dr. Sergiu 6.
3136. Georgescu Constantin, 11 apartamente, București, str. Gheorghe Ștefan 10, str. Cobălcescu 10, Ramuri-Tei. București-Colentina, Intrarea Tiglelor 24.
3137. Ghitescu Petre, 6 apartamente, București, str. A. Popov 21 A, str. Luigi Cazaviian 5; Predeal, str. Ilie Pintilie 6.
3138. Ghia Ovidiu, 2 apartamente, București, str. Popa-Soare 47.
3139. Grigoriu Victoria, 4 apartamente, București, str. Cobălcescu 15, 18, str. Carol Davila 11.
3140. Georgescu Maria, 8 apartamente, București, str. Mitr. Filaret 19.
3141. Georgescu Vlad, 6 apartamente, București, Vasile Pârvan 14.
3142. Grigorescu Manole, 5 apartamente, București, calea Rahovei 230.
3143. Georgescu I. Nicolae, 9 apartamente, București, str. Gh. D. Palade 35.
3144. D. Gheorghiu, 3 apartamente, București, str. Luigi Cazavilan 29.
3145. Grecu Avram, 5 apartamente, București, calea Dudești 105 A.
3146. Georgescu Constantin, 4 apartamente, București, calea Moșilor 177.
3147. Giurescu Constantin, 3 apartamente, București, str. Berzei 47, Mangalia, Cartierul de Nord, Predeal.
3148. Galca Nicolae, 4 apartamente, București, str. G-ral Dona 2.
3149. Ghenciu Iosif, 11 apartamente, București, str Dristorului 179, 190, str. Avrig 64.
3150. Gheorghiu Eugen, 1 apartament. București, Bd. Dacia 30.
3151. Ganescu Gheorghe, 3 apartamente, București, calea Călărași 197.
3152. Grunberg Moise, 3 apartamente, București, str. Ștefan cel Mare 52.
3153. Grigoriadis Dumitru, 11 apartamente, București, str. Bărbat Voevod 7, calea Moșilor 35.
3154. Georgescu Aurica, 8 apartamente, București, str. Teodor Speranța 182, str. Dr. Buicliu 1.
3155. Georgescu Dumitru, 7 apartamente, București, calea Călărași 300, str. T. Speranța 166 bis, 168 bis, șos. Mihai Bravu 271. Odobesti, str. N. Iorga 3.
3156. Gaspar Ion, 7 apartamente, Colentina, str. 30 Decembrie 6, str. Maior Bacilă 2, str. Fr. M. Cazan 5.
3157. Gorcea Stela, 4 apartamente, București, str. Stelea Spătarul 14, str. Banu Maracine 19.
3158. Georgescu Nelice, 8 apartamente, București, str. Agricultori 52.
3159. Georgescu Viorica, 9 apartamente, București, Dr. Burghelea 19.
3160. Garbea Titus și Silaveica, 3 apartamente, București, str. Iancului 9, Bd. 6 Martie 78.
3161. Goldner Silenfeld Elisabeta, 7 apartamente, București, str. Stelea Spătarul 25.
3162. Grigorescu N. Ștefan, 9 apartamente, București, Bd. Dimitrov 97.
3163. Galica Moise, 4 apartamente, București, str. Olga Bancic 7.
3164. Grigorescu C., 18 apartamente, București, șos. Colentina 36.
3165. Grumberg Avram, 14 apartamente, București, calea Moșilor 342.
3166. Grigoran Florica, 5 apartamente, București, str. Iuliu Borasiu 4, str. N. Filipescu 7.
3167. Ghiulamica Radu, 7 apartamente, București, str. Ilfov 1.
3168. Ghiltcic Avram, 12 apartamente, București, str. Mircea Vodă 66, 68, str. Romulus 73, Bacani 4, Alex. Bălășanu nr. 38.
3169. Gibelsaca Valentina, 11 apartamente, București, str. Luca P. Niculescu 6.
3170. Guranitz Rozaliea și Feighel Maria, 7 apartamente, București, str. Iuliu Boroș 127.
3171. Georgescu Maria, 7 apartamente, București, șos. Mihai Bravu 34.
3172. Grumberg Ihuna, 7 apartamente, Focșani, str. Concordia; București, calea Moșilor 243.
3173. Gras Sofia, 6 apartamente, București, str. Luca Arbore 3.
3174. Grumberg Matilda, 18 apartamente, București, calea Moșilor 356.
3175. Georgescu Maria și Georgescu Alexandru, 11 apartamente, București, aleia Lahovari 1; str. Viitorului 44; str. Alex. Lahovari 1; B-dul N. Bălcescu 3-5. Slanic Prahova, str. Justiției 8.
3176. Gulier Elisabeta, 5 apartamente, București, str. Cihoski 7.
3177. Georgescu Antoneta, 2 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 8. Ploiești, str. Vlad Tepes 35.
3178. Gold Sali, 24 apartamente, București, str. Armenească 17 a; str. Fabrica de chibrituri 48-50, str. Hristo Botev 32.
3179. Ganea Iulian, 4 apartamente, București, str. Slatineanu 6.
3180. Grecescu Iosefina, 11 apartamente, București, str. Clucerului 27; str. Viitor 68.
3181. Georgescu Pandele, 6 apartamente, București, str. Floreasca 39.
3182. Garabietean Garabet, 7 apartamente, București, B-dul Mărășești 27, str. I. G. Duca 5, str. Dionisie, str. Sfintilor 10. Băneasa, str. Sarbei 43.
3183. Gobl F. Fii, 4 apartamente, București, str. Aristide Briand 19.
3184. Gheorghe M. Grigore, 3 apartamente, București, B-dul Bălcescu 24 Predeal, str. I. G. Duca 13.
3185. Gobl Aurelia, 9 apartamente, București, str. Aristide Briand 19.
3186. Georgescu Ion, 13 apartamente, București, Rahovei 23, 25. Constanța, B-dul Enghels 4.
3187. Girgiulescu Nicolae și Florica, 4 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 10.
3188. Gavrilescu Mircea, 3 apartamente, București, str. Av. Șerban Petrescu 25.
3189. Garabetianu Simoin, 7 apartamente, București, str. Episcop Radu 13.
3190. Gheorghe Maria, 4 apartamente, București, str. Cortului 5.
3191. Gheorghe N. Tudor, 5 apartamente, București, str. Măgurele 125.
3192. Gheorghiu Emilian, 3 apartamente, București, str. Lunei 7.
3193. Grumberg Elisa și Suzana Meis, 6 apartamente, București, str. Sf. Apostoli 43.
3194. Grecu I. Maria, 5 apartamente, București, str. Sabinelor 72.
3195. Gavrilescu Florea, 5 apartamente, București, str. Satucu II 27; șos. Pantelimon 114.
3196. Georgescu C-tin și Ana, 3 apartamente, București, str. Am. Mincu 6.
3197. Garfunkel Alex, 35 apartamente, București, str. Plantelor 20, calea Moșilor 25.
3198. Ghitulescu Atanasia, 4 apartamente, București, str. Bârlea 2.
3199. Grigorescu Maria și Constanța Judecat., 6 apartamente, București, str. C. A. Rosetti 42.
3200. Georgescu P. Florica, 9 apartamente, București, str. Mamuleanu 33; șos. Ștefan cel Mare 58.
3201. Ghilanescu Gherghina, 4 apartamente, București, str. Porumbaru 3.
3202. Georgescu Nicolae, 10 apartamente, București, str. Th. Aman 38, 40, str. Iuliu Rosca 8.
3203. Gheorghiu Ioan și Viorica, 7 apartamente, București, Piața Lahovari 3; B-dul Dacia 46. Bușteni, B-dul Libertății 165.
3204. Georgescu M., 3 apartamente, București, str. Fabrica de Spirt 1.
3205. Grozdea Vitan D., 9 apartamente, București, str. Agricultori 44.
3206. Grozdea Anastasia, 9 apartamente, București, str. Bibliotecii 6. Galați, str. Pavel Tcacenco 13; str. Azilul de copii 4.
3207. Georgescu I. și Ecaterina, 19 apartamente, București, str. Ion Maiorescu 51-53 A; str. Constanța 15.
3208. Grozdea Dumitru, 6 apartamente, București, B-dul Tolbuchin 38; șos. Mihai Bravu 143; str. Italiană 25.
3209. Georgescu George, 4 apartamente, București, str. Ion Vasilescu 7.
3210. Gherman Maria, 8 apartamente, București, str. Matei Voevod 20 A.
3211. Ganescu Mihai și Margareta, 9 apartamente, București, șos. Iancului 60.
3212. Georgescu Gheorghe, 6 apartamente, București, Intr. Pasteur 10 a, str. Știrbei Vodă 17.
3213. Grunanici Micasica, 3 apartamente, București, șos. Pantelimon 254.
3214. Ganciu N. Maria, 8 apartamente, București, șos. 13 Septembrie 205.
3215. Georgescu Nicolae, 7 apartamente, București, str. Aquila 39.
3216. Gerota C-tin, 5 apartamente, București, str. Ana Davila 13.
3217. Gheorghiu Valerica, 15 apartamente, București, str. Cazarmii 95, str. Uranus 33, 35, 68.
3218. Georgescu Gh., 4 apartamente, București, str. Iancu Capitanul 19; str. Ghiulamila.
3219. Georgescu Ion, 6 apartamente, București, B-dul Suvarov 22, șos. Giulești 130, str. Carol Davila 58, str. Caramidari 3.
3220. Grigorescu Paula, 6 apartamente, București, str. Odoarei 22.
3221. Georgescu Nicolae, 4 apartamente, București, str. Pictor Mirea 10; str. Occidentului 42; calea Victoriei 143. Sinaia, str. Kogalniceanu 12.
3222. Galin Wihlemina, 3 apartamente, București, str. Muzeul Zambaccian 30.
3223. Gherechide Mihail, 6 apartamente, București, str. Orlando 6 A.
3224. Georgescu N. Jeana, 4 apartamente, București, calea Rahovei 51-53.
3225. Georgescu Sofia, 8 apartamente, București, B-dul Miciurin 50; str. Hagi Ghita 40.
3226. Grigorescu V. Elvira, 4 apartamente, București, str. Paris 7 A; str. Enăchiță Văcărescu 5.
3227. Glavace Sergiu, 5 apartamente, București, str. Madelnicerului 4.
3228. Griorovici Ion, 8 apartamente, București, B-dul Constantinescu 6.
3229. Garofild Al., 3 apartamente, București, str. Porumbaru 32.
3230. Georgescu Alex., 7 apartamente, București, str. Floreasca 145.
3231. Gurea Paul și Rozalia, 6 apartamente, București, Aleea I. O. R. 8.
3232. Gheorghiu Alex., 5 apartamente, București, str. Ștefan Burcus Nr. 10, str. Nic. Filipescu 7.
3233. Ghinescu Aurel, 2 apartamente, București, str. Dr. Vicol 3.
3234. Grumberg Debora, 4 apartamente, București, str. Tepes Vodă 28, str. Lizeanu 9.
3235. Goldemberg Lupu, 6 apartamente, București, str. Sf. Spiridon 5, str. Mamuleanu 6, str. P. Bordea nr. 18.
3236. Gaina Viorica, 5 apartamente, București, str. Viitorului 86.
3237. Ghica Elena, 4 apartamente, București, Aleea Alex. 16. Călimănești, str. Biserica Veche.
3238. Goreti A. Sorica, 7 apartamente, București, str. Av. Beler 10.
3239. Golgoteanu Gabriela, 11 apartamente, București, str. Logofăt Tautu 43, str. Oslo 10.
3240. Georgescu Alexandrina, 18 apartamente, București, str. Lucaci 61 și 63, str. Anton Pann 41, str. Vitan 14.
3241. Georgescu Romulus, 36 apartamente, București, calea Moșilor 320, Făinari 15, str. Dragoș Vodă, str. Izvor 12.
3242. Gheorghe Andrei, 3 apartamente, București, str. Silivestru 17, calea Victoriei 214, str. Bălcescu.
3243. Vlad Georgescu, Grecescu Marg. Ileana, 3 apartamente, București, str. Semilunei 8, str. Cameliei 13.
3244. Grecescu Nicolae și Maria, 14 apartamente, București, str. Povernei 29, 27, str. Teodoroiu Rudeanu 11.
3245. Georgescu Constantin, 3 apartamente, București, str. Radu dela Afumați 9.
3246. Grozea Aurel, 12 apartamente, București, str. Traian 52, str. Trinitatii 73.
3247. Goldstein Mali, 6 apartamente, București, Nerva Traian 57.
3248. Grigore Petre și M., 7 apartamente, București, calea Văcărești 43.
3249. Gavrilescu Ștefania, 7 apartamente, București, str. Valeriu Brănișșște 36, calea Moșilor 323.
3250. Gaia Asposica, 5 apartamente, București, str. Ghenadie Petrescu 150.
3251. Georgescu Silvia, 7 apartamente, București, str. Vespasian 2.
3252. Guran Victoria, 2 apartamente, București, calea Călărași 81.
3253. Georgescu C-tin, 2 apartamente, București, str. Drumea Radulescu 7.
3254. Gheorghe Anton, 3 apartamente, București, str. Demostene 29.
3255. Giorsan Elisabeta, 3 apartamente, București, str. Ardealului 47.
3256. Ghilerder Margareta, 3 apartamente, București, str. Mogos Vornicul 1.
3257. Gioranu Melania, 3 apartamente, București, str. Popa Savu 26.
3258. Georgescu Radu, 3 apartamente, București, str. Dr. Burghelea 19.
3259. Ghivagosianu Fornic, 4 apartamente, București, str. Vaselor 42.
3260. Goldinic A. Toni, 2 apartamente, București, str. Lucaci 38.
3261. Gorcea Isac Iacob, 4 apartamente, București, str. Bibliotecii 6, Intr. Aleea Suter 9.
3262. Georgescu T. Ion, 4 apartamente, București, str. Popa Nan 38.
3263. Garofeanu Ecat., 3 apartamente, București, str. Arh. Harjan 35; 37.
3264. Grumberg, 5 apartamente, București, calea Văcărești 6.
3265. Georgescu Proscha, 5 apartamente, București, str. Vaselor 58 și 60, str. Aprodu Purice 12 și 14.
3266. Gutuiescu Gheorghe, 4 apartamente, București, str. Caimatei 6.
3267. Grigorescu Alexandrina, 3 apartamente, București, Bul. Dimitrof 53 și 55, str. Horei 21 bis.
3268. Georgescu Marica, 3 apartamente, București, str. Zece Mese 7.
3269. Gross Hermann, 2 apartamente, București, Vânători 1 A.
3270. Gostenfeld Niculae, 6 apartamente, București, str. Orfeu 2.
3271. Grecul D. Grigore, 6 apartamente, București, str. Banu Manta 45.
3272. Gogu Elisabeta, 3 apartamente, București, str. Olga Bancic 4, str. Brezoianu 29, str. Alex. Lahovari 7.
3273. Grigorescu Ecaterina, 5 apartamente, București, șos. Colentina 18.
3274. Gamba Sorin Canteli, 7 apartamente, București, str. Budai Deleanu 5.
3275. Ghilescu Dumitru, 6 apartamente, București, str. Sabinelor 48, str. Uranus 65.
3276. Grigoriu Constantin, 2 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 10.
3277. Girnz Sonia, 25 apartamente, București, calea Griviței 150.
3278. Gherondache Filip, 15 apartamente, București, str. Banu Maracine 35, str. Scarlat Varnav 33.
3279. Grumatescu Dumitru, 10 apartamente, București, str. Episcopul Chesarie 32, Bul. Ardealului 39, str. Mitr. Nifon 37, str. Cuza Vodă 9.
3280. Guchar Ferdinand, 5 apartamente, București, str. Elena Cuza 91.
3281. Georgescu Vasile, 5 apartamente, București, str. Costache Negri 2.
3282. Ghitescu Nicolae, 6 apartamente, București, str. Elena Doamna 32.
3283. Ghezirgian Arsaguli, 5 apartamente, București, șos. Oltenita 102.
3284. Grosch Olfred, 6 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 144, str. Andrei Muresanu 5, str. Generalissimul Stalin 70.
3285. Grigorescu Elena, 3 apartamente, București, str. Roma 40, str. Mitrop Nifon 13.
3286. Ghiorghiu Didina, 9 apartamente, București, str. Speranței 20, str. Armenească 23.
3287. Gangopol M. Elena, 7 apartamente, București, str. Icoanei 40.
3288. Giorgescu Paul, 4 apartamente, București, str. Școala Floreasca 25.
3289. Georgescu Maria și Elena, 12 apartamente, București, str. Palade 54, Calea Moșilor 234.
3290. Georgescu Iuliana, 8 apartamente, București, str. Eremia Grigorescu 15, 13.
3291. Glasser Iosif, 5 apartamente, București, str. Al. Bălășeanu 9.
3292. Grigoriu Aurel, 15 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 10, str. Episcopiei 7.
3293. Grimberg D. H., 10 apartamente, București, Intrarea Italiana 4.
3294. Gabrilescu Ecaterina, 8 apartamente, București, Piața Amzei 24, str. G-ral Angelescu 181.
3295. Goldring Rene, 3 apartamente, București, str. Elena Pavel 20.
3296. Grusiei Dumitra, 11 apartamente, București, str. Badea Cartan 13.
3297. Gomolea Lascu, 6 apartamente, București, str. Spătar 25.
3298. Gheorghe Alexandria, 3 apartamente, București, str. C. A. Rosetti 14, str. Hagiului 29, str. Cernic.
3299. Ghervescu Vasile, 15 apartamente, București, str. Corneliu Botez 8, str. Pucheni 60, str. Gh. Durescu 18, str. Militiei 6 a. Sinaia, str. G-ral Broșteanu 3. Brașov, str. Hatmanul Ghica Olbry 14.
3300. George I. Renee, 6 apartamente, București, str. Maria Rosetti 8 A.
3301. Giunoiu Iosub și Ana, 12 apartamente, București, Col. Iorbant 109, str. Sevastopol 7.
3302. Gratestenul Mihai, 2 apartamente, București, str. Anastasie Sima 2.
3303. Gheorghe Eremia, 3 apartamente, București, str. Borzești 4.
3304. Ghitescu Silvia, 3 apartamente, București, str. Dumbrava Rosie 1, B-dul N. Bălcescu 3, str. 13 Decembrie 4.
3305. Grecu Virginia, 8 apartamente, București, str. Pietatii 27, str. Militiei 27.
3306. Grigoriu Alexandru, 7 apartamente, București, B-dul Ilie Pintilie 10 A.
3307. Grinberg Moritz și Faeing, 5 apartamente, București, str. Boteanu 3, Calea Dudești 78.
3308. Georgescu Lt. Col. și vaduva Elena, 12 apartamente, București, str. Republicei 8, str. Rubinelor 3 și 5.
3309. Garbacescu Florica, 4 apartamente, București, B-dul Ilie Pintilie 54, str. Constantin Aricescu 4. Herăstrău, str. Școalei 75.
3310. Georgescu Felicia și Constanța Vasile, 5 apartamente, București, str. Ghiocei 18.
3311. Gorascu Teodora, 7 apartamente, București, str. Colentina 5.
3312. Gaitan Elisabeta, 7 apartamente, București, str. Cantaretul Macarie 4, str. Iliescu 48.
3313. Georgescu Sanda, 6 apartamente, București, Intrarea Armașului 8.
3314. Georgescu Petre, 2 apartamente, București, str. Jules Michelet 25, str. Episcopiei 5.
3315. Gohl Andrei și Gohl Ludmila, 6 apartamente, București, str. Serg. Nastase Pamfil 31 A.
3316. Gherghiceanul Niculae și Elena, 5 apartamente, București, str. Procopie Dumitrescu 6, str. Altarului 6, 26.
3317. Granescu Vasile, 4 apartamente, București, str. Andrei Muresanul 27, str. 11 Iunie 7, str. Atena 8.
3318. Ganea Tania și Sterie, 4 apartamente, București, str. Viitor 99.
3319. Grigorescu Mostenitori, 14 apartamente, București, str. G-ral Doda 10, str. Ocolului 2.
3320. Gheorghiu S. Maria, 5 apartamente, București, str. Zinca Golescu 13 B, Calea Lupescu 49 B.
3321. Grisa Panait, 8 apartamente, București, str. Polona 101.
3322. Guttman Netty, 8 apartamente, București, str. Alex Donici 20.
3323. Garoescu Ruxandra, 5 apartamente, București, str. Brezoianu 7, 6.
3324. Gavrila Suzana, 5 apartamente, București, str. Tunari 73.
3325. Gueran I. M. și Ana, 5 apartamente, București, str. Rasuri 1, B-dul 1848 37-39, Calea Victoriei 25.
3326. Golie Costa și C-tina, 5 apartamente, București, str. Sabinelor 84, str. Ecoului 29.
3327. Ghenzel Bernard, 6 apartamente, București, str. Manu Cavafu 14.
3328. Govora Calimănești Soc. Anonimă, 10 apartamente, București, str. Popa Tatu 4.
3329. Ganea Niculina, 5 apartamente, București, str. Sapunari 16.
3330. Georgescu Alexandru, 5 apartamente, București, str. Argentina 29, Piața Obor 9.
3331. Galatescu Ion, 6 apartamente, București, str. Argentina 14 a, str. Atena 8, B-dul Stalin 47.
3332. Georgescu Grigore, 13 apartamente, București, str. Atena 5, str. Nic. Golescu 5, str. Domnita Anastasia. Ploiești, B-dul Mareșal Malinovschi 11, str. M. Kogalniceanu 1, str. Republicii 15.
3333. Grigoras Elisabeta, 10 apartamente, București, str. Radu Popescu 26.
3334. Gheorghiu Gheorghe, 10 apartamente, București, B-dul 1 Mai 88.
3335. Grancea Gheorghe, 27 apartamente, București, str. Radu dela Afumați 65.
3336. Grancea Margareta, 9 apartamente, București, str. Radu dela Afumați 67.
3337. Gatti Ruxandra, 4 apartamente, București, str. Abrud 69.
3338. Gall Virginia, 9 apartamente, București, str. Niculae Bălcescu 24, str. C. A. Rosetti 14, str. Columna.
3339. Georgescu Maria, 6 apartamente, București, str. M. Eminescu 183, 185.
3340. Gheorghiu Maria, 5 apartamente, București, str. Constantin Nacu 5.
3341. Gulimanescu Irina, 29 apartamente, București, str. Ilie Pintilie 21, 23.
3342. Goroiu C. I., 9 apartamente, București, str. Visarion 26, B-dul 6 Martie 75.
3343. Georgescu Aurelia, 2 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 87, str. C-tin Moroiu 3.
3344. Georgescu Al., 18 apartamente, București, str. Palade 28, str. Vasile Lascăr 142, str. Smârdan 1, str. Iancu Cavaler de Flandra 7, str. Olimpului 27.
3345. Ghidanoc Petre, 5 apartamente, București, str. Radulescu Assan 13.
3346. Guerier Ana, 6 apartamente, București, str. Profesor Bogdan 9.
3347. Golden D. Dora, 6 apartamente, Iași, str. Dobrogeanu Gherea 11.
3348. Gherandache Alexandra, 3 apartamente, București, str. Alexe 9.
3349. Gheorghe Vasile, 14 apartamente, București, str. Elev Ștefanescu Ștefan 47, str. Capitan Vasile Iosif 71
3350. Gane Titu, 6 apartamente, București, str. Londra 28.
3351. Ghita Ion, 10 apartamente, București, str. Fecioarei 24.
3352. Georgescu Maria, 6 apartamente, București, Calea Colentina 11.
3353. Galca Elisa, 5 apartamente, București, str. Luigi Cazavilan 8, str. G-ral Angelescu 2, str. Wilson 15.
3354. Guechoff I. E. (mostenitori), 20 apartamente, București, str. 30 Decembrie 48-50, calea Moșilor 82. Brăila, str. Republicii 1. Galați, str. Republicii 90.
3355. Giani Grigore, 2 apartamente, București, str. Salcacilor 10, str. Batiștei 24 A.
3356. Giotta Francisca și Natalia, 2 apartamente, București, str. Alex. Sahia 17.
3357. Georgescu Costica, 13 apartamente, București, str. Icoanei 32; str. Icoanei 4; Constandinache Coracas 4.
3358. Gomoiu Victor, 5 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 88, 86.
3359. Grumberg Nascu (Natan), 2 apartamente, București, str. Alecu Russo 24-26. Bacău, str. Grivița Rosie 21.
3360. Germani Eufrosina, 20 apartamente, București, str. Paris, 45; str. Episcopiei 6, str. G-ral Magheru 23. Brăila, str. Bolintineanu 6. R. Vâlcea, str. Dissescu. Mamaia, Bloc Edilitar Mamaia.
3361. Germeanu Nicolae, 14 apartamente, București, str. Aristide Briand 9.
3362. Gheorghiu Alexandru, 3 apartamente, București, str. Sold. Borus Cornel 15, str. Nerva Traian 116, str. Herastrau 40.
3363. Georgescu Marius, 2 apartamente, București, str. Vasile Conta 3-5. Sinaia, str. Kogalniceanu 47.
3364. Germeanu Nicolae, 1 apartamente, București, str. Aristide Briand 9.
3365. Gheorghiu Mihai, 8 apartamente, București, str. Robert de Flers 27; str. G-ral Anghelescu 74.
3366. Garoescu Gh. Elisa, 8 apartamente, București, str. Semilunei 6; str. G-ral Praporgescu 11.
3367. Ghimpeanu Henrieta, 4 apartamente, București, str. Ghiocei 31 a.
3368. Garbunea Alfred și Maria, 3 apartamente, București, B-dul 1 Mai 111; str. Roma 2.
3369. Gropper Hilarian, 7 apartamente, București, str. Ipsilanti 34, șos. Basarab 23; calea Plevnei 216.
3370. Gherasim Marius și Letitia, 5 apartamente, București, str. G-ral Anghelescu 92.
3371. Giuglea Corneliu, 5 apartamente, București, str. Cotiturei 5; 14 Martie 5.
3372. Gavrilescu Vasile, 4 apartamente, București, str. Dianei 1; str. Batiștei 1 c.
3373. Gavrilescu Tudor, 4 apartamente, București, aleea Zanelor 3.
3374. Georgescu Elena, 4 apartamente, București, str. Cazarmii 22 a; str. Nerva Traian 88.
3375. Gregorian Ana, 4 apartamente, București, str. Dr. Severeanu 25.
3376. Gherghiceanu Matei, 4 apartamente, București, str. Altarului 6.
3377. Garoflid Elena, 2 apartamente, București, str. Alex Sahia 35.
3378. Georgescu Mihail, 3 apartamente, București, str. Aviat. N. Drossu 29; str. Aviat. P. Crețu 43; str. C. A. Rosetti 14.
3379. Gheorghelas pavel, 4 apartamente, București, str. Av. Oculeanu 11.
3380. Georgescu V. (mostenitori) prin M. Antoniu, 4 apartamente, București, calea Victoriei 71.
3381. Grecescu Alexandru, 5 apartamente, București, B-dul Republicei 45; str. Sft. Constantin 26; B-dul G-ral Magheru 26-43. Brăila, str. Golesti 8.
3383. Grunepen Rachele, 6 apartamente, Iași, str. Anton Pan 3.
3384. Georgescu Gr. Grigore, 6 apartamente, Ploiești, str. Mareșal Malinovski 11; str. M. Kogălniceanu 1.
3385. Golescu Dimitrie, 9 apartamente, București, str. Dr. Ciru Iliescu 26. Vasile Roaită, Vila Neptun. Constanța, str. Ștefan cel Mare 2.
3386. Gherghiceanu N. Gh. Ion, 3 apartamente, București, str. Altarului 2; calea Moșilor 189; str. Vaselor 31.
3387. Gembech Aurora, 3 apartamente, București, str. Lucaci 11.
3388. Gerota Maria, 2 apartamente, București, str. Alex Sahia 7-9.
H.
3389. Haralamb Doroteea, 5 apartamente, București, str. Delea Veche 33.
3390. Hilt George, 2 apartamente, București, str. Arionoaiei 52.
3391. Holban Bucura, 3 apartamente, București, Intr. Usioagei 6.
3392. Hristea Ana, 2 apartamente, Sinaia, str. Armata Rosie 14.
3393. Hustia Ioan, 6 apartamente, București, str. ocolului 28, 11, 13, imobil complect.
3394. Hutulencu Pavel, 5 apartamente, București, c-lea Moșilor 183, str. Vineri 15.
3395. Hangian Parisse, 10 apartamente, București, str. Logofăt Tautu 75.
3396. Hirsch Ioil, 5 apartamente, București, str. c-lea Dudești 131.
3397. Hrissu Ștefan, 3 apartamente, București, c-lea Șerban Vodă 264, str. C. A. Rosetti 45.
3398. Hanciu Constanța, 4 apartamente, București, spl. Independenței 63.
3399. Hertz Mauriciu, 2 apartamente, București, str. Berna 5.
3400. Harjescu Cezar, 3 apartamente, București, str. Gr. Alexandrescu 60.
3401. Hilberger Elisa, 2 apartamente, Vasile Roaită, str. Plantatiei.
3402. Haritonovici Dida, 2 apartamente, București, str. M. Eminescu 4.
3403. Hiotu Elisabeta, 3 apartamente, București, str. Cortului 1-a, str. Pitar Moș 29, bul. Magheru 26.
3404. Huber Carolina, 5 apartamente, București, Calea Șerban Vodă 104.
3405. Hasan Rebeica, 2 apartamente, București, str. Olga Bancic 18.
3406. Herda I. Gheorghe, 6 apartamente, București, str. spat. Nic. Milescu 8, str. Eufrosina Poteca 5, str. Traian 248.
3407. Hascal Iosub, 3 apartamente, Roman, str. Ștefan cel Mare 28, 49.
3408. Hociung Taranu Elena, 4 apartamente, București, str. Prof. Dr. Sion 3.
3409. Hagiescu Aurelia și Dumitrescu Elisabeta, Alex. Emanoil, 18 apartamente, București, c-lea Moșilor 147, str. Col. Poenaru Bordea 4, str. Sepcari 16.
3410. Hagienal Nicolae, 11 apartamente, București, str. Armindeni 12, str. sf. Ionica 7.
3411. Handria Tudor, 9 apartamente, București, șos. Crângași 19, 21, 23.
3412. Hangan Mihail, 6 apartamente, București, str. Gen. Stalin 56, str. Logofăt Nistor 4.
3413. Hariton Nicolae, 9 apartamente, București, str. Occident 55, str. Brâncovean 73.
3414. Heller Solomon, 4 apartamente, București, b-d Hristo Botey 8.
3415. Hirschfeld Becuța, 8 apartamente, București, str. Colței 9.
3416. Haram Olimpia, 10 apartamente, București, str. Zebrului 4.
3417. Harac Francisc, 8 apartamente, București, str. Dr. Ciru Iliescu 17, b-d G-ral Angelescu 59, 46.
3418. Horovitz Debora și Iacob, 3 apartamente, București, b-dul G-ral Angelescu 46.
3419. Holban Bertina, 5 apartamente, București, str. Popa Tatu 85.
3420. Haberman Fabis, 8 apartamente, București, cal. Moșilor 23.
3421. Herovici B., 6 apartamente, București, str. Colței 5, str. Teilor 8.
3422. Herscu Iosif și Aneta, 5 apartamente, București, str. Dimitrie Racoviță 11.
3423. Haisescu Nicolae, 8 apartamente, București, str. Speranței 3, str. Orient 3, Popesti Leordeni, șos. Olteniței 22.
3424. Hidaghezi Stoian, 6 apartamente, București, str. Elena Doamna 66, str. G-ral Mosoiu 75, str. Gh. Misail 75.
3425. Hatimanu Lucia, 2 apartamente, București, Intr. Negru Vodă 8.
3426. Haubtman Alexandrina, 3 apartamente, București, str. Cezar Boliac 1.
3427. Hortopan Grigore, 7 apartamente, București, bul. Ardeal 65, bul. 6 Martie 91 a, str. Edgar Quinet 5.
3428. Horovitz Iulius, 5 apartamente, București, str. Bravilor 14.
3429. Horovitz Louis, 3 apartamente, București, str. Lt. Col. Papazoglu 1.
3430. Hazarian Aisalius și Tetrat, 4 apartamente, București, str. Salcami 15.
3431. Horovitz Iulius, 2 apartamente, București, str. Salcami 1, Brașov, str. Biserica Romană 17.
3432. Herman Aurel și Stela, 20 apartamente, București, str. Mihai Vodă 59.
3433. Hoscheh Emil, 8 apartamente, Sibiu, str. M. de 42.
3434. Hirsch Adolf, 6 apartamente, București, Calea Griviței 143.
3435. Hazerian Haren, 7 apartamente, București, str. Gh. Misail 97, str. Știrbei Vodă 55.
3436. Hermenina C., 10 apartamente, București, str. Deparateanu 37, str. Sf. Constantin 31.
3437. Hristea Horatiu, 3 apartamente, București, str. Sf. Constantin 1, 23.
3438. Harsia Ileana, 18 apartamente, București, str. Vulturi 50.
3439. Horovitz Felix, 9 apartamente, București, Calea Victoriei 146.
3440. Hestodorescu Filotia, 6 apartamente, București, str. Italiana 8.
3441. Harpim Rachela, 5 apartamente, București, str. Cercului 8, 10.
3442. Harad Herman și Ghizela, 8 apartamente, București, calea Călărași 48.
3443. Hagipanaru Petre, 12 apartamente, București, str. Maior Giurescu 7.
3444. Hirschonsohn Sofronie, 20 apartamente, Iași, str. Gandu 4, Iași, str. Ștefan cel Mare 2.
3445. Helerici Ecaterina, 9 apartamente, București, str. G. D. Palade 7.
3446. Herman Bercu și Mina, 7 apartamente, București, str. Batiștei 20, str. Mareșal Tolbuhin 94, 96.
3447. Hera Mircea, 4 apartamente, București, Aleia Moruzi 50 A, Pitești, str. Florilor 1.
3448. Haraman Iancu, 9 apartamente, București, str. Spătaru Milescu 6.
3449. Hailpern Antonietta, 8 apartamente, București, b-dul Alex. Cuza 82.
3450. Herbemant Marcella, 3 apartamente, București, str. Sofia 8.
3451. Hascalovici Mayer și soția, 29 apartamente, București, str. M. Eminescu 191, str. G. D. Paloda 33, calea Moșilor 252.
3452. Hesch Hulman, 11 apartamente, Gura Humorului, str. Avram Iancu 3, str. Stalin 11, 54, București, str. C-tin Mosoiu 25.
3453. Hagiescu Elena, 10 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 21, str. Sevastopol 21.
3454. Haralambie Maria, 7 apartamente, București, str. Popa Nan 160.
3455. Hozoc I. Silvia, 3 apartamente, București, str. Popa Rusu 18, Tecuci, str. Teodor Pamfil 8.
3456. Halpern Leon, 5 apartamente, Mamaia-Plaja, Galați, str. Sft. Dumitru 33.
3457. Haraga Eleonora, 5 apartamente, București, str. Traian 7.
3458. Herescu Margareta, 4 apartamente, București, b-dul Ana Ipătescu 56, Sinaia, str. Varful cu dor 4. Iași, str. Lascăr Catargiu 39.
3459. Hogic Alice, 8 apartamente, București, calea Dorobanți 51.
3460. Hetzner Elia, 3 apartamente, București, str. Vultur 9 A.
3461. Hancu Maria, 6 apartamente, București, calea Griviței 425, str. Soveja 66.
3462. Herman Henri, 5 apartamente, București, intrarea Faurari 9.
3463. Hariton Gh. Adina, 4 apartamente, București, str. Atena 5, Ploiești, str. M. Kogalniceanu 11.
3464. Hodrea Eufrosina, 3 apartamente, București, str. Pitatii 25.
3465. Harbatschi Maria, 8 apartamente, București, str. Argentina 25.
3466. Hodroschi Victoria, 11 apartamente, București, str. Palade 57, str. Viitor 109.
3467. Hlebnikian Nicolae, 8 apartamente, București, Aleea Alexandru 5.
3468. Hamza Viorica, 6 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 12.
3469. Hichil Roza, 3 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 20, b-dul g-ral Magheru 26.
3470. Helman Tivrazisa, 3 apartamente, București, str. Palade 78.
3471. Herscovici Mihai și Aurelia, 2 apartamente, București, str. Batiștei 35, Piatra Neamț, I. V. Stalin 62.
3472. Horovitz Ana, 2 apartamente, București, str. Xenopol 3, str. Lunei 6.
3473. Hilel Emanuel M. și Erlangher S. Filip, 27 apartamente, București, str. Sevastopol 11, intr. Sergent Dascălu 2, 4, 6, șos. Vitan 136, str. Jaques Elias 5.
3474. Haralambie Cristina, 7 apartamente, București, prel. b-dul Mărășești 4.
3475. Hermes V. Petre, 2 apartamente, București, str. Paris 54.
3476. Herescu Nicu și Cornelia, 3 apartamente, București, str. Brezoianu 51, str. Maria Roseti 11.
3477. Hillard Aurelia, 5 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 16 A.
3478. Haberman M. Ana, 5 apartamente, București, str. Dobroteasa 14.
3479. Hrissagheles Vasile și M. Chiritescu, 7 apartamente, București, str. Mendeleef 43.
3480. Holpern Taube, 3 apartamente, București, str. Batiștei 11, Brăila, str. Republicei 34.
3481. Holberg Carotina, 4 apartamente, București, Calea Moșilor 80.
3482. Herariu Mihailoiu și Teodora, 4 apartamente, București, Intr. Vergului 15.
3483. Heinrich Reina, 2 apartamente, București, Aleia Constantinescu 57.
3484. Haiblum Adolf, 6 apartamente, București, str. Matache Dobrescu 7, str. Buzoianu 38, str. Cazarmii 3.
3485. Hiller Anton și Matilda, 4 apartamente, București, Calea Moșilor 69.
3486. Hirschenbain Osias, 3 apartamente, Bacău, str. N. Bălcescu 80, 83. str. M. Viteazu 1.
3487. Holdas Gheorghe, 4 apartamente, București, str. Crangului 24, str. Lantului 18.
3488. Haimbert Elena, 5 apartamente, București, str. Porumbaru 81, 11, str. Wilson 15.
3489. Hlara Francisc, 5 apartamente, București, str. Cotofeni 2.
3490. Hanciu N. Petre, 15 apartamente, București, str. Sf. Elefterie 18, str. Rahovei 96.
3491. Hilsenrad Artin, 5 apartamente, București, str. Ceres 22 bis.
3492. Haimovici L. Ilie, 12 apartamente, București, str. Negustori 18, str. Văcărești 206, șos. Giurgiului 103.
3493. Henghel Anton și Elena, 7 apartamente, București, str. Scitul Maicilor 36 A, str. Libertății 2.
3494. Hazac D. Maria, 3 apartamente, București, str. V. A. Ureche 9, Galați, str. 6 Martie 8.
3495. Herman Ștefania, 5 apartamente, București, Intrarea Bateriilor 14.
3496. Haikle Emil, 5 apartamente, București, str. Vicentiu Babeș 3, str. Lazureanu 23, str. Ocolului 12.
3497. Hodarca Maria, 3 apartamente, București, str. Ceres 14.
3498. Haisenmayer Rudolf, 3 apartamente, București, str. Eroului 19, 10, str. Mogosoia 10.
3499. Hanbedian Ovachian și Nichita, 5 apartamente, București, str. G-ral Anghelescu 35, str. Ghenadie Petrescu 92.
3500. Haschi Alexe și Maria, 10 apartamente, București, str. Costache Marinescu 35, 37.
3501. Hasemayer Jame, 5 apartamente, București, str. Eroului 10, str. Popa Nan 101, Mogosoaia 10.
3502. Huber Ion Panu, 3 apartamente, București, str. Paul Ionescu 4, str. M. Averescu 24.
3503. Hagiapol Maria Veturia, 3 apartamente, București, str. Lt. Paul Ionescu 6 A.
3504. Halia Ioan, 3 apartamente, București, str. Dr. Col. Stoenescu 1.
3505. Han D. Dumitru, 7 apartamente, București, Calea Griviței 368.
3506. Herscovici L. Leon, 3 apartamente, București, Cal. Plevnei, Aleea B 1.
3507. Hutman Carol și Lucian Maria, 6 apartamente, București, str. Cazarmii 20.
3508. Herman Hers și Rasela, 10 apartamente, București, Calea Dudești 5, 82.
3509. Herfurt Teaclista, 4 apartamente, București, str. Batiștei 5, Galați, str. Brăilei 112, 114, București, str. Batiștei 1.
3510. Hechter Bruno, 8 apartamente, București, Bul. Alex I. Cuza 89.
3511. Hersolm Marcu, 5 apartamente, București, Calea Văcărești 174.
3512. Hazarian Surpuli, 2 apartamente, București, str. Austrului 30.
3513. Havan Elena, 5 apartamente, București, Calea Moșilor 282.
3514. Haberman Isidor, 7 apartamente, București, str. Traian 217.
3515. Hristescu Elena, 11 apartamente, București, Șos. Pantelimon 122.
3516. Horesanu A., 3 apartamente, București, str. Ștefan Mihailescu 48, str. Spătari 44.
3517. Havnamian Kricar, 18 apartamente, București, Calea Moșilor 269.
3518. Haler David, 3 apartamente, București, Banul Maracine 47.
3519. Herlich Airic Hilie, 4 apartamente, București, str. Mihail Desliu 11.
3520. Haberman Isidor, 6 apartamente, București, str. Traian 217, Calea Moșilor 270.
3521. Herescu Maria, 4 apartamente, București, str. Mătăsari 36 B.
3522. Hagi Ilie Lucia, 3 apartamente, București, Bul. 1848, 24.
3523. Hasnas M. N., 2 apartamente, București, str. Finlanda 19.
3524. Hill Alexandra, 4 apartamente, București, str. Polona 21, str. Lipscani 42, Sinaia, str. Kogalniceanu 9.
3525. Hames Eugenia, 2 apartamente, București, str. Roma 58, str. Porumbaru 33.
3526. Huzanu Teodora și fiul, 6 apartamente, București, str. Elena Pherechide 79.
3527. Haler Silvia, 7 apartamente, Suceava, str. Republicii 23.
3528. Holban Elena, 7 apartamente, București, str. Nicolae Filipescu 28, Buzău, str. Fil. Sarbu.
3529. Hailpern Jacues, 4 apartamente, Brăila, str. N. Bălcescu 4, Vasile Roaită 2, București, str. Dianei 12.
3530. Haler Carol, 2 apartamente, București, str. Banu Maracine 47.
3531. Hescovici Adela, 4 apartamente, București, str. Tepes Vodă 92.
3532. Herscu Iosif și Aneta, 3 apartamente, București, str. Dimitrie Racoviță 11.
3533. Haret Spiru și Virginia, 15 apartamente, București, Bul. Ana Ipătescu 14, str. Romană 206, 208.
3534. Helveif Alus și Elena, 6 apartamente, București, Calea Dorobanților 85.
3535. Horovitz Rasela, 31 apartamente, București, Calea Văcărești 35-37, str. Labirint 3, Calea Moșilor 105-37.
3536. Herscu Mentel, 8 apartamente, București, Calea Moșilor 226.
3537. Hondrosan Cornelia, 5 apartamente, București, str. Tepes Vodă 16.
3538. Hrumbein Avram, 6 apartamente, București, Calea Dudești 80.
3539. Holtuchi Adolf, 7 apartamente, București, Intr. Viilor 11, str. Foișor 60, Intr. Demetrescu 13, 11.
3540. Herdlica Henric, 3 apartamente, București, Șos. Iancului 23 B.
3541. Hofer Iohan, 5 apartamente, București, Bul. Dinicu Golescu 15.
3542. Heister Mitica, 8 apartamente, București, str. Brezoianu 51, str. Gh. Coșbuc 46.
3543. Hilnic H. Agimie, 7 apartamente, București, Șos. Pieptănari 21.
3544. Horestein Rosela, 14 apartamente, București, str. 11 Iunie 67-69.
3545. Hodel Frant, 6 apartamente, București, str. I. Negruzzi 17.
3546. Horovitz Solij și Zambilovici Eliza, 9 apartamente, București, Calea Călărașilor 47, str. Bateriilor 39.
3547. Hristio Const. și Truia, 4 apartamente, București, str. Barbu Urleanu 12.
3548. Hanciulescu Toma, 6 apartamente, București, str. Craitelor 2.
3549. Hadroschy Adolf, 43 apartamente, București, str. G-ral Budișteanu 18, str. D. A. Sturdza 11, str. M. Eminescu 14-16, str. Alex Lahovari 5, str. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 117, 111, Calea Moșilor 289, str. Precupeții Vechi 51, Sinaia, str. Tudor Vladimirescu 14. Iași, str. Labirint 4.
3550. Heinricsohn Tobita și Avram Heinrich, 4 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 170.
3551. Hradliha Emma, 6 apartamente, București, str. Dumbrava Rosie 28, 4.
3552. Heldembuschi M., 7 apartamente, București, Sf. Ilie 3.
3553. Hohn Eduard Most., 16 apartamente, București, str. Lirei 2-4.
3554. Hardot Gheorghe, 3 apartamente, București, Șos. N. Titulescu 37.
3555. Halianis Gheorghe, 36 apartamente, București, str. Bucur 9, Cal. Dudești 74-76.
3556. Hocuganu State, 4 apartamente, București, str. Principatele Unite 11.
3557. Harisiade Grigore și Most. Harisiade, 5 apartamente, București, Calea Rahovei 216.
3558. Huch Victor, 2 apartamente, București, Intrarea Știrbei Vodă 4, str. Barbu Delavrancea 47.
3559. Hristul Constantin, 2 apartamente, București, str. Sft. Nicolae Tei 37; Ocnele Mari.
3560. Herscovici Gabriela, 3 apartamente, București, str. Aurora 56.
3561. Herscovici Isac, 7 apartamente, București, str. Vlad Județul 45.
3562. Herscovici K. M. sofia, 3 apartamente, București, str. Dobroteasa 20.
3563. Han Florea, 4 apartamente, București, str. Robanesti 18.
3564. Herdlich Felix, 4 apartamente, București, Șos. Iancului 23.
3565. Haisescu Constantin, 4 apartamente, București, B-dul Generalissimul Stalin 9, Constanța, str. Mamaia.
3566. Hagapian H. Beliant, 3 apartamente, București, str. Th. Mazaric 24, str. Doina 30.
3567. Haliadun Dumez Ramian, 2 apartamente, București, str. Gh. Dimitrof 41, Constanța, str. Jupiter 12.
3568. Haralambie Haznia, 4 apartamente, București, str. Romană 55, Vasile Roaită, str. Mihai Viteazul 54.
3569. Hodadia I. N., 11 apartamente, București, str. Arad 5, str. Dristorului 89.
3570. Dr. Hagiescu Dumitrescu, Ing. Solacolu, M. Constantinescu și Cristina Manoiu, 80 apartamente, București, str. Oituz 6, 8.
3571. Horovitz Zindel, 6 apartamente, București, str. Poradim 11.
3572. Hurmurescu Dragomir, 6 apartamente, București, str. 13 Decembrie 48.
3573. Hillebrand Francisc, 10 apartamente, București, str. G. D. Palade 48, str. Valeriu Brăniște 12, 14, str. Romană 59.
I.
3574. Ioanitiu Nicolae, 6 apartamente, București, str. Paris 57; str. Șelari 22.
3575. Ianev Slava Nicolae, 7 apartamente, București, str. Nerva Traian 54.
3576. Ionescu Margareta, 3 apartamente, București, str. Popa Soare 65.
3577. Ioanid Iva Paraschiva, 4 apartamente, București, str. Zece Mese 9; str. Cercului 18.
3578. Isaia Isidor, 10 apartamente, București, str. Culmea Veche 5.
3579. Ionescu C-tin, 6 apartamente, București, str. Popa Nan 69; str. Delea Veche 38.
3580. Iasigian Vergiu, 8 apartamente, București, str. Pictor Andreescu 4.
3581. Ivan Nicolae, 4 apartamente, București, str. Silvia 32.
3582. Ionescu Gherghina, 4 apartamente, București, str. Matei Voevod 80.
3583. Iacobson Carolina, 3 apartamente, București, str. Diditei 14.
3584. Iovescu C-tin, 6 apartamente, București, str. Mitrop Iosif 2A, str. Elena Cuza 47.
3585. Ionescu Maria, 3 apartamente, București, Cal. Văcărești 42.
3586. Ionescu Gh-Sinaia, 8 apartamente, București, str. Porumbaru 8; Sinaia, str. Furnica 33. Galați, str. Vlad Tepes 9.
3587. Ionescu H. Petre, 3 apartamente, București, str. Jean Texier 5.
3588. Ionescu C. Florica, 6 apartamente, București, Calea Văcărești 40.
3589. Ionescu Nic. Galbeni, 3 apartamente, București, str. Pompierilor 1.
3590. Iacobsohn Filip și Dorothea, 8 apartamente, București, str. Prof. Gion Ionescu 4.
3591. Ionescu Anton, 6 apartamente, București, str. Cavarna 21; str. Aurora 3.
3592. Iacobsohn Isac, 3 apartamente, București, str. Visinilor 13.
3593. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, București, str. Al. Constantinescu 12. Predeal, str. Cioplan. Mamaia.
3594. Iarchi Tony, 5 apartamente, București, str. Lt. Col. Papazoglu 23.
3595. Ionescu Breaza C-tin, 9 apartamente, București, str. 14 Martie 38; Sinaia, Cal. 13 Septembrie 9.
3596. Ionescu A. Ion, 7 apartamente, București, str. Justiției 29; str. Senatului 14.
3597. Iorgulescu A. Ecaterina, 3 apartamente, București, str. Verei 5; str. Orient 4.
3598. Ionescu M. Olga, 7 apartamente, București, str. Radu Vodă 28 bis.
3599. Ioachimescu Ilie și soția Ratila, 5 apartamente, București, str. Cornescu 3.
3600. Ionescu Lucretia, 6 apartamente, București, str. Poterasi 3.
3601. Iacobecu Maria, 2 apartamente, București, str. Bitolia 58.
3602. Iuca Maria Margareta, 3 apartamente, București, str. Robert de Flers 18.
3603. Ionescu Mircea, 2 apartamente, Poiana Tapului, str. Zamora Vânători 2.
3604. Ionescu Maria, 6 apartamente, București, str. Gh. Coșbuc 35.
3605. Ionescu Niculae, 6 apartamente, București, str. Despot Vodă 4.
3606. Ionescu Virgiliu, 4 apartamente, București, str. Sold. Neagu Florea 3.
3607. Ionescu Nicolae, 8 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 166; Bd. Mareșal Tolbukin 92.
3608. Iticovici Veuman și Renee, 7 apartamente, București, Șos. Mihai Bravu 70.
3609. Iliescu Alexandrina, 4 apartamente, București, Bd. Mărășești 3.
3610. Ionescu T., 12 apartamente, București, Cal. Moșilor 287; Bd. 1848 6; str. Ion Ghica 3.
3611. Ionescu Gh. și Angela, 7 apartamente, București, str. Gl. Candiano Popescu 101; str. Cazarmii 42.
3612. Iliescu Florea și Elisabeta, 6 apartamente, București, Intr. Preotescu 6; str. Inclinata 61.
3613. Ionescu Nicu, 8 apartamente, București, str. Spătaru Preda 10; str. Inclinata 63.
3614. Ionescu Cornelia, 6 apartamente, București, str. 11 Iunie 35.
3615. Ionescu Elena, 10 apartamente, București, Bd. Mărășești 101; Cal. Victoriei 25; str. Enăchiță Văcărescu 23.
3616. Iliescu Maria, 9 apartamente, București, str. Cuza Vodă 44.
3617. Ionescu Niculae, 10 apartamente, București, str. Cuza Vodă 122.
3618. Ionescu Traian, 7 apartamente, București, str. Leon Vodă 22; str. Concordiei 1.
3619. Ionescu Dumitru, 2 apartamente, București, str. Austrului 7, 7a.
3620. Istodor Eugenia, 4 apartamente, București, str. Cuțitul de Argint 74; Bd. Pache 99.
3621. Ionescu A. Elena most. Ionescu Alex, 7 apartamente, București, str. Mitrop Grigore 63.
3622. Ionescu M. și Anca, 7 apartamente, București, str. Austrului 48.
3623. Iliescu M. Valeria, 2 apartamente, București, str. Brezoianu 29.
3624. Ionescu Nissa, 3 apartamente, București, str. Anghelescu 31; 29.
3625. Ionescu Stelian, 3 apartamente, București, str. Pictor Satmary 3.
3626. Ionescu Luiza, 2 apartamente, București, str. N. Bălcescu 51.
3627. Iacobescu Victoria, 4 apartamente, București, str. Bihor 16.
3628. Iordan Dinu, 4 apartamente, București, str. Dej 63.
3629. Iordachescu Maria, 2 apartamente, București, str. Transilvaniei 44.
3630. Ioncescu Mihail, 7 apartamente, București, str. Cobălcescu 60.
3631. Ivan P. Elena, 4 apartamente, București, str. Belizarie 28.
3632. Isbasescu Filofteia, 3 apartamente, București, str. Alex Popov 92.
3633. Iliescu Maria, 4 apartamente, București, str. Pictor Vermont 7.
3634. Ionescu Gh. și Jalea Vasile, 105 apartamente, București, str. 30 Decembrie 9; str. Mihail Pherekyde 3; str. Cavafii Vechi 13; 15-17; str. Doamnei 21; B-dul 1848 6; str. Apolodor 15; Piața Lahovary 8.
3635. Ionica Constantin, 12 apartamente, București, calea Dudești 131.
3636. Ionescu Cornelia și Stoicescu Sabina, 51 apartamente, București, Aleea Campineanu 4; str. Brezoianu 29, Cal. Rahovei 162; 158; 166; str. Inocentiu 3; str. Sfintii Apostoli 20; str. Bateriilor 2.
3637. Ionescu I. C. și Maria, 4 apartamente, București, str. Dr. Sergiu 7.
3638. Ionita Anghelina, 5 apartamente, București, str. Vitejescu 31.
3639. Ionita Anghelina, 17 apartamente, București, str. Stanislas Cihoschi 8; B-dul 6 Martie 38. Sinaia, str. Furnica 2.
3640. Ieremia Ana, 3 apartamente, București, str. Olimpului 66.
3641. Ionescu Pavel, 13 apartamente, București, str. Teodor Speranța 145; Aleea Vergului 36.
3642. Ionescu N. Niculae, 6 apartamente, București, str. Crișana 35; str. Popa Tatu 49.
3643. Istodorescu Mihai, 14 apartamente, București, str. Paisului 1; 12.
3644. Ionescu Aurelia, 25 apartamente, București, str. Orfeu 9.
3645. Iordanescu Dumitru, 5 apartamente, București, str. Veniamin Costache 14.
3646. Ispasoiu Smaranda, 4 apartamente, București, str. Veniamin Costache 14.
3647. Ionescu Ioana, 6 apartamente, București, str. Radu Vodă 10.
3648. Ionescu Badea, 3 apartamente, București, str. Vulturi 96.
3649. Iancovici Adela, 3 apartamente, București, str. Chiparosului 35.
3650. Ionescu G. Nicolae, 13 apartamente, București, str. Lânăriei 17.
3651. Iosif Reveica, 8 apartamente, București, Calea Floreasca 53.
3652. Ioan N. Maria, 5 apartamente, București, str. Sabinelor 117.
3653. Ionescu Bonea, 3 apartamente, București, Cal. 13 Septembrie 200, 202.
3654. Ionescu Bonis, 3 apartamente, București, str. Dr. Pasteur 27.
3655. Iliescu Dumitru, 9 apartamente, București, Cal. Crângași 62.
3656. Ionescu M. și A., 11 apartamente, București, str. Principatele Unite 9; str. Gh. D. Palade 44; str. Angelescu 6; str. Cuza Vodă 1.
3657. Ionescu Svetana, 8 apartamente, București, str. Marin Niculescu 4; Cal. Rahovei 115; 83.
3658. Iordanovici Janeta, 10 apartamente, București, Cal. Rahovei 86.
3659. Ionescu Ecaterina, 8 apartamente, București, Intr. Libertății 3; Cal. Rahovei 55; str. Justiției 53;
3660. Ionescu Ana Dinu, 3 apartamente, București, str. Filiti 6; str. Pascal 24; Cal. Dudești 164.
3661. Ionescu Boteni Maria, 3 apartamente, București, str. Justiției 57; str. Clopotarii Vechi 15; 13.
3662. Ionescu Maria Monic, 5 apartamente, București, str. Justiției 47-49. Sinaia, str. Furnica 12.
3663. Iliescu Elias Ilie și Henrieta, 3 apartamente, București, str. Rozelor 14.
3664. Ispas Vasile și Maria, 5 apartamente, București, str. Antim 53.
3665. Ionescu Jeana, 6 apartamente, București, str. Adrian 32.
3666. Ivaneanu Maria, 2 apartamente, București, cal. Rahovei 15.
3667. Iliescu Avram, 7 apartamente, București, str. Sf. Apostoli 26.
3668. Ionescu I. D., 6 apartamente, București, str. Elena Pherekide 20.
3669. Ionescu Bogdan, 11 apartamente, București, cal. Victoriei 101, 128, 128 b, Piața Sfintii Voevozi 2; str. Sfintilor 7; B-dul Brâncoveanu 23.
3670. Ionescu Crainic, 5 apartamente, București, str. Slavesti 5; str. C. Exarcu 3.
3671. Ionescu Savu, 4 apartamente, București, Cal. Dorobanți 141.
3672. Ionescu D-tru și Dinu, 18 apartamente, București, str. Mihail Eminescu 77. Predeal, str. Eroilor 61.
3673. Ionascu Ovidiu, 6 apartamente, București, str. Stockholm 12; str. Av. Beller 23.
3674. Ionescu Constanța, 10 apartamente, București, str. Speranței 25.
3675. Ioan D. Claudia, 4 apartamente, București, str. Gh. D. Palade 11.
3676. Ioan A. Grigore, 13 apartamente, București, str. Spătarului 9; str. Ion Taranu 8; Cal. Plevnei 84; str. Bis. Udrican 9. Breaza, str. Eroilor 300.
3677. Iliescu Brănceni Nic., 4 apartamente, București, str. I. G. Duca 17. Mamaia-Constanța.
3678. Ioan G. C-tin, 3 apartamente, București, str. Putu de Piatra 3 A, C-tin Nacu 7.
3679. Ioan A. Grigore, 22 apartamente, București, str. Domnita Anastasia 10-14.
3680. Ignat Mircea, 5 apartamente, Bușteni, str. Griviței 11; 13. București, Bd. Republicii 6.
3681. Ianculescu Petre și Sonica, 2 apartamente, București, str. Caraimanu 46.
3682. Iordanoff Maria, 3 apartamente, București, str. Andrei Bârseanu 2; str. Anul 1821 9.
3683. Ivanovici Jean, 6 apartamente, București, str. Speranței 26; str. Calusei 14; str. Dragoș Vodă 38.
3684. Ignatescu Radu, 1 apartamente, Sinaia, Kogalniceanu 22.
3685. Iliescu Ghita succ. Ecaterina Constantinescu, 7 apartamente, București, str. Silivestru 49.
3686. Ionescu Mihail, 3 apartamente, București, str. Praga 11. Constanța, Mamaia băi, Coasta de Argint.
3687. Ionescu Veronica, Mihail și Alexandru, 10 apartamente, București, str. Slatineanu 7.
3688. Ionas Ioan și Sara, 11 apartamente, București, str. Viesparilor 26.
3689. Ionescu Maria Luiza, 3 apartamente, București, Intr. Dacilor 2; Aleea Bibescu Vodă 3.
3690. Ianulescu D. Al., 2 apartamente, Poiana Tapului, Drumul Zancorei 16. București, str. Sebastian 103.
3691. Ioana Nicolae, 3 apartamente, București, str. Sebastian 103.
3692. Iliescu Alexandru, 2 apartamente, București, str. Craciun 25.
3693. Ioan Elena, 5 apartamente, București, str. Dr. Staicovici 28.
3694. Ivanescu Ruxandra, 2 apartamente, București, calea Victoriei 208.
3695. Ionita Nicolae, 6 apartamente, București, str. Jdanov 32.
3696. Ioanitescu Maria, 6 apartamente, București, str. Muzelor 24.
3697. Ispasoiu N. Ioan, 9 apartamente, București, str. Cp. Preotescu Gh. 22.
3698. Ionescu Angela, 3 apartamente, București, str. Dr. Draghicescu 11.
3699. Ionescu Toma, 4 apartamente, București, str. Olimpului 48.
3700. Ionescu Colette, 3 apartamente, București, Intr. Isvoreanu 6.
3701. Ionescu Fetiva, 18 apartamente, București, str. Progresului 3; str. Olimpului 6.
3702. Ionescu Dumitru, 13 apartamente, București, Cal. 13 Septembrie 89; str. Costache Negri 14.
3703. Ionescu Vasile, 5 apartamente, București, str. Icoanei 104. Pipera, str. Tunari.
3704. Ionescu C-tin Pandele, 3 apartamente, București, str. Cuza Vodă 36.
3705. Iordanescu P. Emilia, 12 apartamente, București, str. Cuțitul de Argint 62A; 62; str. Spiru Gheorghiu, str. Comana 52.
3706. Iorga V. Constanța, 5 apartamente, București, Cal. Ferentari 61.
3707. Iuca Simion, 3 apartamente, București, str. Popa Rusu 14; str. Armenească 28.
3708. Iordache Șerban, 9 apartamente, București, Șos. Ștefan cel Mare 6.
3709. Iliescu Paul și Georgeta, 5 apartamente, București, str. Ep. Chesari 15.
3710. Ioachimescu Nicolae, 4 apartamente, București, str. 14 Martie 9A.
3711. Ioanovici Emilia și Leles, 4 apartamente, București, str. R. Boiangiu 30. Tg. Jiu, str. 14 Octombrie.
3712. Ivanov Paulina, 7 apartamente, București, str. Isvor 42.
3713. Ionita Nic. Voica, 7 apartamente, București, str. Sirenelor 28.
3714. Ionescu D-tru și Constanța, 7 apartamente, București, str. Romană 49.
3715. Ionescu Cornelia, 11 apartamente, București, str. Slatineanu 34; Col. Dorobanți 67.
3716. Iiescu Ecaterina, 3 apartamente, București, str. Dr. Mirinescu 19; str. Carol Davila 30; str. Ion Ghica.
3717. Iriminoiu Gh., 4 apartamente, București, str. Iuliu Teodori 16.
3718. Iancovescu Silvi, 4 apartamente, București, str. Militiei 9.
3719. Ileus Petre, 7 apartamente, București, str. Dr. Lister 16; str. Londra 46.
3720. Isac Eli și Hana, 5 apartamente, București, str. Stupinei 33.
3721. Ionescu Maria, 5 apartamente, București, str. Cazarmii 74. Bran-Predeal.
3722. Ionescu Vasilichia, 5 apartamente, Carpinis-Dâmbovița. București, str. Cazarmii 7A.
3723. Iliescu N. Ion și Anghel F. Iancu, 5 apartamente, București, str. 30 Decembrie 42; Spl. Unirii 19.
3724. Iammer Otilia, 3 apartamente, București, str. Bateriilor 39 bis.
3725. Iusler Ana, 3 apartamente, Galați, str. Dobrogeanu Gherea 14.
3726. Iordanescu Gh. T., 4 apartamente, București, Bd. Gh. Coșbuc 91.
3727. Iliescu N. Ioan, 6 apartamente, București, str. Maria Cuntan 16. Surub. Tudor Vladimirescu, str. Isvoarelor.
3728. Ionescu C. Mariana, 4 apartamente, București, str. Carol Davila 11, str. Dr. Lister 67.
3729. Ionescu Haralambie, 5 apartamente, București, str. Antim 77; str. Silvestru 26; Cluj, Șos. Cluj Someseni Sat.
3730. Iscovici Toni, 7 apartamente, București, str. Nerva Traian 102.
3731. Ionescu Virginia, 2 apartamente, București, str. Brezoianu 53; str. N. Bălcescu 30.
3732. Ilie Anastase, 6 apartamente, București, Cal. Dudești 91.
3733. Ionescu Aneta, 15 apartamente, București, str. Uranus 34.
3734. Iosub Fany, 5 apartamente, București, str. Anton Pan 12.
3735. Iosif I. Eugenia, 20 apartamente, București, Spl. Unirei 9, str. Labirint 67.
3736. Iliescu Petre, 5 apartamente, București, str. G-ral Mărășeșcu 20; str. Av. Beler 14.
3737. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, București, str. Nastase Panfil 22.
3738. Ionescu Constanța, 3 apartamente, București, str. Soldat Magati 4.
3739. Ilie Tudor, 5 apartamente, București, cal. Dudești 88.
3740. Ionescu Petre, 1 apartamente, Pitești, str. Tudor Vladimirescu 103.
3741. Ioan Petre, 7 apartamente, București, str. Sf. Apostoli 16; str. Luceafarului 11.
3742. Ionescu Florica, 5 apartamente, București, str. Fetitelor 5.
3743. Inst. de Credit Roman, 4 apartamente, București, str. Batiștei 31.
3744. Ionescu Ioana, 5 apartamente, București, Șos. Colentina 91; 89.
3745. Ionescu Cojocaru, 6 apartamente, București, Șos. Colentina 33.
3746. Iliescu Ana, 11 apartamente, București, Sp. Unirii 58.
3747. Ioachimescu Jeana, 3 apartamente, București, B-dul Ghica 90.
3748. Ionescu Constanța, 4 apartamente, București, str. Cezar Boliac 50; str. Popa Nan 163; str. Lazureanu.
3749. Iliescu Ioan, 8 apartamente, București, str. Popa Ștefan 18.
3750. Ionescu Ioana, 7 apartamente, București, str. 9 Mai 3.
3751. Imobiliara Muntenia, 23 apartamente, București, str. Veseliei 3-5.
3752. Iorgulescu Nicolae, 9 apartamente, București, str. Prof. Ion Ursu 28.
3753. Ionescu Ștefan, 8 apartamente, București, str. Sf. Niceta 30.
3754. Iosipovici Iulius, 7 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 82.
3755. Ionescu Elisabeta, 13 apartamente, București, Șos. Ștefan cel Mare 151.
3756. Ionescu Alexandrina, 12 apartamente, București, Șos. Colentina 23.
3757. Ioan Elena Toma, 3 apartamente, București, str. Muzelor 18.
3758. Iliescu Ilie, 5 apartamente, București, Cal. Griviței 442; Șos. Crângași 11.
3759. Iosipovici Roza, 3 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 82.
3760. Ionescu Alex. și Margareta, 10 apartamente, București, str. Gl. Poetas 41.
3761. Ionescu C., 5 apartamente, București, str. V. Brăniște 2.
3762. Iotzu Constantin și Maria, 8 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 6. Ploiești, str. Mihail Kogalniceanu 13. Sinaia, str. Spătarul Cantacuzino 13.
3763. Ionescu Chiriac, 6 apartamente, București, str. Cluj 121; Bd. 1 Mai 141.
3764. Ionescu Eugenia, 5 apartamente, București, str. Berzei 48.
3765. Ionescu Niculae, 21 apartamente, București, str. Buzești 75; str. Berzei 32.
3766. Ionescu C. Elena, 13 apartamente, București, str. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 157; 153; Șos. Bravu 125.
3767. Ionescu Maria, 4 apartamente, București, str. Miletiu 4; str. I. L. Caragiale 2; str. I. Pavlov 1.
3768. Ionescu Petre, 3 apartamente, București, calea Griviței 180 C; str. Viitor 178.
3769. Ionescu Ioan, 5 apartamente, București, str. Morilor 32; Spl. Unirii 201; 111.
3770. Ivan Petre, 5 apartamente, București, str. Traian 96; str. Mitrop. Ghenadie Petrescu 123.
3771. Ivanovici Niculae, 4 apartamente, Timișoara, str. Diaconovici Loga 45.
3772. Ionescu Margareta, 6 apartamente, București, str. Toamnei 4; 6.
3773. Ionescu Eugen, 8 apartamente, București, str. Maior Sontu 7; str. Dumitru Zosima 93;
3774. Iacobescu C. Ștefan, 13 apartamente, București, str. Av. Beller 35; str. Lizeanu 20; str. Depoului 9.
3775. Ioanid Niculae, 30 apartamente, București, str. Lipscani 21; str. Olimpului 11, str. Ana Ipătescu 44.
3776. Ionan I. Maria, 8 apartamente, București, str. Prof. Cantacuzino 7.
3777. Iatzi C. Alexandru, 3 apartamente, București, str. Atena 5.
3778. Ionescu Elisabeta, 14 apartamente, București, str. Vaporul Assan 9.
3779. Ionescu C. Ion, 5 apartamente, București, str. Atena 5.
3780. Ivanovici Gheorghe, 5 apartamente, București, str. Av. Popisteanu 14.
3781. Iamandi Gr. Vasile, 7 apartamente, București, str. Inocentiu 5; str. Toamnei 25. Iași, Calea 23 August 44.
3782. Ionescu Marin și Mandina, 4 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 101.
3783. Ionescu Stelian, 4 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 36 A. Sinaia, str. Primaverii 2.
3784. Iordan Maria, 4 apartamente, București, str. Mendelejef 10.
3785. Iliescu Constantin, 6 apartamente, București, str. Nicolae Iorga 43; str. Polona 23; str. Col. Papazoglu 60.
3786. Ionescu Esmeialda, 4 apartamente, București, str. Traian 95, 97.
3787. Iacob Lazăr, 3 apartamente, București, str. Povernei 41; 7; str. Pictor Rosculet 3.
3788. Ionescu M. Elena, 3 apartamente, București, str. Gh. Costaforu 6.
3789. Ioan A. Demetra, 4 apartamente, București, str. Gh. A. Palade 43; str. Pop de Băsești 18.
3790. Ivanovici Georgeta, 3 apartamente, București, Intrarea Serg. Leverda Ion 2.
3791. Ionescu Anastasia (Partunjel), 5 apartamente, București, str. Stoian și Barbu 23.
3792. Ionescu Ioan și Irina G., 3 apartamente, București, str. Putu de Piatra 3 A; str. Constantin Nacu 7.
3793. Ionescu Gh. și Maria, 4 apartamente, București, str. Generalissimul Stalin 51-53.
3794. Iacobsohn Moritz, 3 apartamente, București, str. Ion Filibiliu 6.
3795. Iorgulescu Constantin, 4 apartamente, București, str. Mitrop. Ghenadie Petrescu 9.
3796. Iosif Samoila, succesori, 1. Amelia Siegler, 2. Olga Betrinik, 3. Cela Iosif, 12 apartamente, Târgoviște, Cal. Ploestilor 1. București, str. Academiei 25; Cal. Victoriei 54.
3797. Ionescu S. Smaranda, 14 apartamente, București, str. Romană 131; str. Delea Veche 13; str. Mihail Pherechide 4; str. 30 Decembrie 28.
3798. Iordachescu, 6 apartamente, București, str. Inginerilor 2; str. Tanasescu 8.
3799. Ionescu N. Mihail, 25 apartamente, București, str. Berzei 46.
3800. Ioan Viorica, 12 apartamente, București, str. Aureliu 12; str. Cuza Vodă 7.
3801. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, București, str. Av. T. Iliescu 30; str. Tudor Ștefan 25.
3802. Isvoreanu Silica, 17 apartamente, București, str. Popa Tatu 13; str. Știrbei Vodă 63.
3803. Ianovici Virgil, 3 apartamente, Iași, Aleea Grigore Ghica, 25; str. Karl Marx 60.
3804. Ionescu Maria, 11 apartamente, București, str. Robert de Fler 21; str. Negru Vodă 11.
3805. Iacobi V. Iuna, 9 apartamente, București, str. Viitorului 30.
3806. Ionescu Iosefina, 11 apartamente, București, Șos. Cotroceni 21.
3807. Ion Gheorghe, 9 apartamente, București, B-dul Ilie Pintilie 26.
3808. Ionescu Alexandrina, 7 apartamente, București, str. Laptari 21.
3809. Ioanitescu Petre, 4 apartamente, București, str. Oitelor 28.
3810. Ionescu Roman, 8 apartamente, București, str. Icoanei 58.
3811. Iliescu Tanase, 44 apartamente, București, Cal. Dudești 44; Alex. Moruzi 61; 63; 90; Călărași 131 bis.
3812. Ioanin Virginia, 14 apartamente, București, str. Berzei 50 bis. Sinaia, str. Furnica 25.
3813. Iliescu Theodor, 3 apartamente, București, str. Abrud 5; Șos. Crângași 67; str. România Muncitoare.
3814. Iasz Elena, 3 apartamente, Poiana Tapului, Șos. Națională.
3815. Ionescu Octavia, 3 apartamente, București, str. Salvator 24-26.
3816. Iliescu Nicolae, 8 apartamente, București, str. Băncii 29.
3817. Iancovici Mendel și Margareta Iancu, 3 apartamente, Piatra Neamț, str. I. V. Stalin 30.
3818. Irenici Ioan, 4 apartamente, București, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 33 bis, str. Wilson 15.
3819. Iacobson Natan, 5 apartamente, București, str. Masarik 15; Sinaia, str. Eremia Grigorescu 14.
3820. Ionescu Titus, 7 apartamente, București, cal. Șerban Vodă 20; B-dul Magheru 41; cal. Dorobanți 41.
3821. Ionescu C. Maria, 4 apartamente, București, str. Valerian Prescunea 13.
3822. Ignatescu Traian, 26 apartamente, București, str. D. Felix 53.
3823. Iliescu Anastasiu, 6 apartamente, București, str. Deparateanu 1. Tecuci, str. I. G. Duca 2.
3824. Ionescu M. Sari, 5 apartamente, București, str. Buzești 85.
3825. Ieremia V. Maria, 3 apartamente, București, str. Lt. Col. Paul Ionescu 15.
3826. Ionescu C-tin și Ana, 12 apartamente, București, str. G-ral Suvorov 11; str. Trinitatii 90; str. Viitor 42.
3827. Iliescu Anthula, 5 apartamente, București, str. Deparateanu 7; Galați, str. Nic. Bălcescu 74; str. Vasinski 38 A.
3828. Ionescu Alexandrina, 3 apartamente, București, str. Dr. Sergiu 8.
3829. Iarca N. Niculae, 5 apartamente, București, Spl. Independenței 80.
3830. Ionescu Sultana Maria, 11 apartamente, București, str. Sabinelor 59.
3831. Iliescu Eliza, 4 apartamente, București, str. Sapunari 15; 13.
3832. Ionescu P. Ion, 12 apartamente, București, str. Luigi Cazavilan 9 A.
3833. Ignatiu Irina, 8 apartamente, București, str. Pasteur 11.
3834. Ionescu C-tin, 14 apartamente, București, str. Puișor 28 A; 113.
3835. Ionescu Florica, 3 apartamente, București, Spl. Independenței 58. Brăila, str. Împăratul Traian 20.
3836. Ionescu Teodor, 3 apartamente, București, Bd. 6 Martie 87; Iași, str. G-ral Cerchez 7. Constanța, str. Dragoș Vodă 9.
3837. Ioanitescu T. D. R., 5 apartamente, București, str. Mântuleasa 33; str. G. G. Assan 3;
3838. Ion Gh. Dumitru, 6 apartamente, București, Bd. Ion Șulea 36; str. Maior Porumbaru 29; str. Matei Ambrose 38;
3839. Iacovaki Alexandru, 7 apartamente, București, str. Dumitru Sturza 6.
3840. Ionescu Maria, 2 apartamente, București, str. Generalissimul Stalin 58.
3841. Iliescu Maria, 3 apartamente, București, str. Popa Tatu 72.
3842. Ionescu M. Nicolae, 4 apartamente, București, str. Viitorului 192.
3843. Ionescu Maria, 4 apartamente, București, str. Haga 12; str. Buzdugan 14.
3844. Iordanescu Gheorghe, 8 apartamente, București, str. Călimănești 14; Cal. Griviței 299.
3845. Ionescu Grigore, 8 apartamente, București, Șos. Ștefan cel Mare 178; str. B. Cartan 38.
3846. Iorgulescu C-tin, 11 apartamente, București, str. Laborator 124; str. Vasile Lascăr 73-75; Cal. Griviței 126-128.
3847. Ionescu Rada, 9 apartamente, București, Șos. Crângași 64.
3848. Ionescu Radu, 8 apartamente, București, Bulev. Gh. Coșbuc 16.
3849. Iancu Igor Elisabeta, 3 apartamente, București, str. A. Muresanu 23 A.
3850. Ionescu Visan, 14 apartamente, București, str. Ilie Pintilie 13.
3851. Iticsohn Haim, 6 apartamente, București, str. Clucereasa Maria 6.
3852. Ionescu Alexandru, 10 apartamente, București, Cal. Rahovei 129; str. Traian 122.
3853. Ionescu Raducanu, 10 apartamente, București, str. Alex. Odobescu 5; str. Delea Noua 9.
3854. Ionescu Hagi, 9 apartamente, București, str. Artei 7.
3855. Iancovici Iancu și Roza, 8 apartamente, București, str. Negustori 19 A.
3856. Irimescu Ștefan, 3 apartamente, București, str. Aviat. Nic. Drosu 7.
3857. Ionescu Ion, 7 apartamente, București, Cal. Moșilor 60.
3858. Ioan Alecu, 7 apartamente, București, str. Banu Manta 6.
3859. Ionescu N. Tucu, 5 apartamente, București, str. Sirenelor 46.
3860. Iscu Petru, 7 apartamente, București, str. Doctor Racoviță 41.
3861. Ionescu Maria, 4 apartamente, București, str. Capit. Octav Cocarescu 81.
3862. Ionescu Ana și Zoe, 4 apartamente, București, Cal. Plevnei 52; str. Sfintilor 10.
3863. Ionescu Stoica, 6 apartamente, București, str. Al. Savulescu 19; str. Polizu 30. Vasile Roaită, str. Negru Vodă 110.
3864. Iorgulescu Adina, 5 apartamente, Ploiești, str. Mareșal Malinovschi 2.
3865. Ionescu Leonida, 7 apartamente, București, str. Agricultori 76.
3866. Ionescu Victoria, 1 apartamente, Snagov, Com. Rurala.
3867. Iosefsohn Etti, 3 apartamente, București, str. Siminoc 6.
3868. Ionescu Gh. și Eliza, 3 apartamente, București, str. Aviator Sanatescu 30.
3869. Ionescu Maria, 3 apartamente, București, Intrarea Aniversarii 6.
3870. Ionescu Maria, 3 apartamente, București, str. Zoe Grand 19.
3871. Ionescu Iancu, 5 apartamente, București, str. Nerva Traian 118.
3872. Ispasanu Maria, 4 apartamente, București, Cal. Griviței 131. Predeal, Vila Igirosanu.
3873. Ionescu Ilie, 5 apartamente, București, str. M. Gh. Petrescu 111.
3874. Ionescu Maria, 3 apartamente, București, str. Panait Mosoiu 23; Călărași, str. Filimon Sarbu 14.
3875. Isbasoiu Elena, 3 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 204.
3876. Ionescu Vasilica, 3 apartamente, București, str. Toamnei 121.
3877. Ionescu O. Bivolaru, 3 apartamente, Iași, str. Ada Marineanu 93; str. Octav Botez 8.
3878. Istigan Gh. C-tin, 3 apartamente, București, str. Clucerului 7.
3879. Ionescu Mihai, 8 apartamente, București, str. Badea Cartan 26; str. Stii Arhangheli 4.
3880. Ispas Vasile, 6 apartamente, București, Aleea Grand 36.
3881. Iliescu Ovidiu și Maria, 3 apartamente, București, str. Sandu Aldea 75 A.
3882. Iorgu Maria, 3 apartamente, București, str. Octavian 10.
3883. Ioanovici Simion, 4 apartamente, București, str. Barbu Delavrancea 59.
3884. Ionescu Dumitru, 6 apartamente, Sinaia, str. Ilie Pintilie 42. București, str. Mih. Kogalniceanu 26. Ploiești, Bulev. Republicii 18-85; str. Elena Doamna 17.
3885. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, București, str. Toamnei 128.
3886. Ionescu Florica, 3 apartamente, București, str. Carol Davila 57.
3887. Ioanitiu Sofia, 3 apartamente, București, str. Dr. Eug. Iosif 14.
3888. Ionescu Gheorghe, 5 apartamente, București, str. Costache Negri 10.
3889. Ionescu Maria și Gh., 5 apartamente, București, str. Viesparilor 35; str. Polizu 18.
3890. Ionescu C., 4 apartamente, București, str. Buestrului 15; Cal. Șerban Vodă 209.
3891. Ioan Tudorina, 3 apartamente, București, str. Ion Ghika 1; 3; str. Lipscani 100.
3892. Ioachim Vasile, 4 apartamente, București, str. N. Jurascu 7.
3893. Ionescu Gh. și M. Radulescu, 5 apartamente, București, Bul. Gh. Coșbuc 44.
3894. Iancovici Aneta, 4 apartamente, București, Spl. Independenței 63.
3895. Ionescu Melania, 5 apartamente, București, str. Turda 173.
3896. Ionescu Ioan, 5 apartamente, București, str. Pictor Luchian 8 A; str. Olari 18.
3897. Ionescu B. Ștefania, 5 apartamente, București, str. Pasteur 38; str. Nastase Pamfil 22.
3898. Ignat Paul, 5 apartamente, București, str. Maior Sontu 7 A.
3899. Iordanovici Mileva, 5 apartamente, București, Cal. Moșilor 292.
3900. Ionescu Stela, 5 apartamente, București, Bulev. Tolbukin 57.
3901. Most. Iosifescu prin Cucu Ana și Alexandrina Dumitriu, 43 apartamente, București, str. Agricultori 66, Cal. Rahovei 63; str. Traian 39;
3902. Succ. Iancovici I. R. și Fany Lupu, 37 apartamente, București, cal. Văcărești 4.
3903. Soc. Imobiliara Națională, 24 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 2.
3904. Isvoranu Gh., 4 apartamente, București, str. Cezar Boliac 57; Calea Moșilor 238; str. Biserica Amzei 2.
3905. Most. Ionescu Alex. prin Ionescu A. Gh., 7 apartamente, București, str. Aurora 30.
3906. Ivan C. Matei, 5 apartamente, București, str. Grigore Gabrielescu 8; Prelung. Măgurele 27. Vâlcea, Băile Olanesti. Craiova, str. V. Alexandri 144.
3907. Iorgulescu Ilie, 46 apartamente, București, str. Cantemir 80.
3908. Imobiliara Amzei, Soc. Anonimă, 49 apartamente, București, Piața Amzei 15; str. Mendeleev 17.
3909. Ionescu Ion, 5 apartamente, București, str. Delea Veche 43; str. Lt. Paulescu 5 A.
3910. Iancu Ofelia, 38 apartamente, București, str. T. Masaryk 6; str. 13 Decembrie 14; str. Olteni 3; str. Udricani 12; str. Hristo Botev 32.
3911. Ionita Gh., 17 apartamente, București Cioplea, B-dul Ion Șulea 35; str. Dristor 108; str. Euf. Popescu 33; Cal. Dudești 151, 156.
3912. Irimescu Gh., 3 apartamente, București, Intr. Melitei 3.
3913. Most. Ionescu Radu, 11 apartamente, București, B-dul Pache 132.
3914. Ianculescu Alex., 7 apartamente, București, Com. Colentina, 7 Noembrie 7; str. Eroul Tudor Niculae 32.
3915. Ionescu C. Gheorghe, 13 apartamente, București, str. Gh. Dimitrov 77; str. Drumul Stejarului 24; str. Pop de Băsești 50; str. Mihail Kogalniceanu 7, 9; str. Transilvaniei 58.
3916. Most. Ionescu Maria, 5 apartamente, București, str. Plantelor 15.
3916. a. Ionescu G. Maria, 10 apartamente, București, str. V. Alexandri 7; str. Lt. Col. Papazoglu 8.
3917. Iliescu Aurel, 7 apartamente, București, Cal. Moșilor 161.
3918. Ionascu David, 3 apartamente, București, str. Ceaus Radu 2.
3919. Ioliesm D-tru, 11 apartamente, București, str. V. Lascăr 119.
3920. Iliescu P. Laurentia, 4 apartamente, București, str. Romulus 35.
3921. Ionescu Maria, 4 apartamente, București, str. Poteras 13; str. Senatului 3, 3 A.
3922. Iordachescu Florea și Alexandrina, 21 apartamente, București, str. Scheiului de jos 2; str. Ingineri 47; str. Maica Domnului, str. Teiul Doamnei 6; Toboc (Colentina) 42.
3923. Most. Iordache D-tru, 13 apartamente, București, str. Piptanari 54.
3924. Isacescu G. Frida, 3 apartamente, București, str. Eufrosin Poteca 21.
3925. Ingher Adolf, 3 apartamente, București, str. Nerva Traian 78; 56; str. Traian 17.
3926. Ilie D. Ilie, 5 apartamente, București, str. Vlad Județul 64-48.
3927. Israil Gavril, 10 apartamente, București, str. Epureanu 14.
3928. Ionescu N. C. și Dumitru, 11 apartamente, București, str. Pitagora 31-26-20; Spl. Unirii 73; str. Ștefan Mihaileanu 39-41.
3929. Iliescu Aurelia, Ghenoiu Laurentia, 8 apartamente, București, str. Atena 16. Sinaia, str. Casarici 5.
3930. Iancovici I. R. și Fani Lupu, 5 apartamente, București, Cal. Văcărești 55.
3931. Ispirescu Ecaterina, 12 apartamente, București, P-ța Concordiei 7; str. Gh. Sincai 6.
3932. Ionescu Alexandru, 7 apartamente, București, str. Agricultori 134; str. Episcop Ilarion 26; str. Elena Cuza 104, 106.
3933. Ionescu Gh. și Niculae, 19 apartamente, București, Calea Mihai Bravu 32; str. Glucozei 71-73-75.
3934. Intreprind. Lucrari și Investi. Edilitare, 36 apartamente, București, str. Anastase Simu 6.
3935. Ionescu G. Steliana, 3 apartamente, București, str. Plantelor 54.
3936. Iarca Florica, 7 apartamente, București, str. Traian 205-201.
3937. Ionescu Paula, 3 apartamente, București, Cal. Călărașilor 243.
3938. Iliescu Moritz, 3 apartamente, București, str. Crisului 2.
3939. Ilinea Marin, 3 apartamente, București, str. Robert de Fleurs 23 B, str. Alex. Donici 1 A.
3940. Ionescu Vladimir, 4 apartamente, București, str. Romană 78.
3941. Ionescu Alex Poteras, 31 apartamente, București, str. Poteras 20-22.
3942. Iancovici Magdalena și Adrian, 8 apartamente, Corbeanca Ilfov, satul Petrut. București, str. Romană 17; str. D. Racoviță 41.
3943. Ionescu I. Ioan, 8 apartamente, București, str. Iancu Cavaler de Flondor 4.
3944. Ionescu Eglantina, 2 apartamente, București, str. Modrogan 6. Sinaia, str. 6 Martie 11.
3945. Ioanovici Aurel, 3 apartamente, București, str. Paris 28. Sinaia, str. Cumpatul 1. Băneasa, Șos. Buc-Ploiești 11.
3946. Ionescu Alexandru, 2 apartamente, București, str. Al. Constantinescu 21.
3947. Ionescu Ana, 4 apartamente, București, str. Zambilelor 7.
3948. Isaila Tanase, 5 apartamente, București, str. Teiul Doamnei 28.
3949. Iconomescu P. Ioan, 3 apartamente, București, str. Pictor Rozenthal 30.
3950. Iosif St. Elena, 5 apartamente, București, str. Romniceanu 6. Timișul de Sus, Jud. Brașov 39.
3951. Iacob Elena, 5 apartamente, București, str. Putu lui Zamfir 27-29; str. Cernescu 56.
3952. Ionescu Decebal, 3 apartamente, București, str. General medic Demostene 23.
3953. Ionescu T. Maria, 5 apartamente, București, Bd. Mărășești 11.
3954. Iordachescu I. C-tin, 10 apartamente, București, str. Samoil Vulcan 45.
3955. Ianculescu Elena, 7 apartamente, București, șos. Panduri 27.
3956. Iorgulescu Alex., 12 apartamente, București, str. N. Velescu 3, calea Dorobanți 212.
3957. Ionescu Elena, 4 apartamente, București, str. Roma 23, 27.
3958. Ivanescu Adam, 3 apartamente, București, Intr. Spătarului 6, str. Nona Dumitrescu 2.
3959. Ionescu Gr. C-tin, 3 apartamente, București, str. Al. Constantinescu 52.
3960. Ionescu Cristea, 6 apartamente, București, str. Al. Constantinescu 2.
3961. Iorgulescu Maria, 9 apartamente, București, str. Londra 34.
3962. Iosifescu Vily, 4 apartamente, Iași, str. Filimon Sarbu 25.
3963. Ionescu Alex, 8 apartamente, București, str. Maior Sontu 13.
3964. Ionescu Ecaterina, 3 apartamente, Bacău, str. I. C. Frimu 31.
3965. Ionescu Emil, 2 apartamente, București, Intr. Bis. Alba 1, calea Victoriei 101.
3966. Ionescu Ștefan, 3 apartamente, București, str. Licurg 2 A.
3967. Iacobovici I., 8 apartamente, București, Intr. Matei Corbescu 4, 7; Tg. Ocna-Bacău, str. Salina.
3968. Iliescu Nic și Sita, 3 apartamente, București, str. Duzilor 34.
3969. Ionescu Ivan, 5 apartamente, București, str. Buzianu 12.
3970. Iliescu Gh. Marin, 3 apartamente, București, str. Agricultori 86.
3971. Iticovici Moise, 6 apartamente, București, șos. Mihai Bravu 44.
3972. Ionescu Tasia, 5 apartamente, București, str. Medic Gral. Demostene 7.
3973. Ionescu Alex și Petruta Radutie, 8 apartamente, București, șos. Colentina 168, str. Salcami 20.
3974. Issaia Issaia, 4 apartamente, București, str. Dimitrie Orbescu 5.
3975. Ionescu Alexandru, 8 apartamente, București, str. Tunari 38.
3976. Ionescu Maria, 6 apartamente, București, str. Popa Soare 6.
3977. Iordanide Alexandra, 10 apartamente, Galați, str. Pavel Tcacenko 3.
3978. Ionescu Alexandru, 7 apartamente, București, str. Stan Poetas 72.
3979. Iacob Maria, 3 apartamente, București, str. Duliu Zamfirescu 3.
3980. Ionescu M. și Grigore, 7 apartamente, București, str. Chiristigii 38-40.
3981. Iarca D. Ada, 2 apartamente, București, str. Putu cu Plopi 4.
3982. Iliescu Dumitru, 8 apartamente, București, șos. Mihai Bravu 91.
3983. Ionescu Elena, 3 apartamente, București, str. Ștefan Mihaileanu 6.
3984. Iliescu Ana, 5 apartamente, București, Aleea Rumeoara 25.
3985. Ionescu Lucia, 5 apartamente, București, str. Fantanica 15.
3986. Ionescu Elisabeta, 6 apartamente, București, str. Calusei 11, str. Popasului 32.
3987. Iosif Cezar, 2 apartamente, București, str. Stupinei 17.
3988. Ionescu Eugenia, 4 apartamente, București, str. Maior Claudian 10.
3989. Ionescu Victor și Gherghina, 8 apartamente, București, str. Lt. Medic Zlatescu 35.
3990. Ionitescu George, 3 apartamente, București, calea Moșilor 250.
3991. Ionescu C-tin, 4 apartamente, București, calea Călărași 147.
3992. Ionescu C-tin, 6 apartamente, București, str. Traian 344.
3993. Iacomi Vasilica, 5 apartamente, București, str. Lt. Negel 55, șos. Ștefan cel Mare 216, Constanța, str. D. Bolintineanu 44.
3994. Ionita Gh. și Florica, 4 apartamente, București, str. Maica Domnului 1 a.
3995. Ion Niculae, 2 apartamente, București, str. Ștefan Mihaileanu 27, str. Episcopiei 5.
3996. Istrati Elena, 2 apartamente, București, calea Dorobanți 10; Predeal, str. R. P. Bulgaria 5.
3997. Iorgia Georgeta Niculae, 9 apartamente, București, str. Traian 27.
3998. Iordache Vasilica, 3 apartamente, București, str. Randunelelor 6.
3999. Iacobsohn Ita și S., 5 apartamente, București, str. Bradului 31.
4000. Iuster Martha, 3 apartamente, Iași, str. Ștefan cel Mare 57.
4001. Ionescu Laetitia, 10 apartamente, București, str. Olteni 47.
4002. Ionescu Maria, 6 apartamente, București, str. Stelea Spătarul 1.
4003. Isipovicvi Michaela Ioanid, 1 apartament. București, str. Berzei 24.
4004. Ionescu Lorena, 3 apartamente, București, str. Poteras 20-22.
4005. Ionescu Adrian, 11 apartamente, București, Bd. 6 Martie 95, str. Sabinelor 22.
4006. Iron Nicolae și Elefteria, 5 apartamente, București, str. Trinitatii 36, str. Traian 44.
4007. Izraelian Raffi, 6 apartamente, București, str. Pictor Mirea 12, str. Sepcari 9, șos. Giurgiului 117.
4008. Iliescu Elena, 8 apartamente, București, str. calea Rahovei 310
4009. Irimescu P. Florida, 6 apartamente, București, str. Icoanei 48.
4010. Most. Ionescu Cruce prin Poenaru Maria 20 apartamente, București, str. Banu Manta 32. cal. Griviței 50.
4011. Iarca Const. și Elena 10 apartamente, București, str. Virgil Plesoianu 110
4012. Ionescu Lache 4 apartamente, București, str. Rotasului 1
4013. Ionescu Tache 4 apartamente, București, str. Turda 194
4014. Iliescu Maria 18 apartamente, București, str. str. Popa Tatu 72, str. Manu Cavafu 37
4015. Iancu F. Anghel 10 apartamente, București, str. Sebastian 100
4016. Ioan P. Ion 4 apartamente, București cal. Dudești 214
4017. Ionescu Virgil 4 apartamente, București, str. șos. Pantelimon 163
4018. Ionescu Petre 5 apartamente, București, str. Mitr. Filaret 35, 37,
4019. Ionescu Soare Vintilă 3 apartamente, București, str. G-ral Anghelescu 8.
4020. Ionescu Niculae și Irina 6 apartamente, București, str. Radauti 10, 12
4021. Ibisevici Dilaveri 4 apartamente, București, str. Izvor 66.
4022. Ionescu D. Elena 5 apartamente, București, str. Aleea G-ral Anghelescu 12.
4022. Ionescu Filip Alexandrina 3 apartamente, București, str. Dr. Lueger 16
4023. Ionescu Petre 24 apartamente, București, str. Mitr. Nifon 42, cal. Rahovei 214, str. Dr. Istrate
4025. Ionescu Iosif Muscel 6 apartamente, București, str. cal. Griviței 311
4026. Iliescu Lazăr 8 apartamente, București, str. A. S. Popov 99 Rasnov.
4027. Iordache Ilie 16 apartamente, București, str. Cuza Vodă 158, str. Lânăriei 91, 64, str. Miraslau
4028. Ionescu T. Maria 4 apartamente, București, str. Vespasian 19.
4029. Ionescu Maria 11 apartamente, București, str. cal. Griviței 308, 326.
4030. Iordanescu Cons. și Angela 13 apartamente, București, str. G-ral Angelescu 65 A. Bacău, str. Grivița Rosie 23, str. Ștefan Gheorghiu.
4031. Iosifescu Const. și C. 9 apartamente, București, str. Dr. Staicovici 29
4032. Istecescu Alexandru 7 apartamente, București, str. Puișor 2 A, str. Colței 21.
4033. Ionescu G. Constanța 11 apartamente, București, str. Dr. I. Cantacuzino 22. București, str. Edgar Quinet 9, str. Italiana 28, Spl. Independenței 75 str. Enăchiță Văcărescu 38.
4034. Ionescu Ioana 5 apartamente, București, str. Radu Boiangiu 1.
4035. Ionescu Constantin 4 v apartamente, București, str. Buestrului 15, cal. Șerban Vodă 209 A.
4036. Ilie Alexandru 16 apartamente, București, str. Văcărești 297.
4037. Ionescu Filofteia 3 apartamente, București, str. Armenească 39, 39 B, str. Popa Rusu 38.
4038. Ionescu Stan și Atena 8 apartamente, București, str. șos. Ștefan cel Mare 200.
4039. Ionescu Eufrosina 8 apartamente, București, str. cal. Șerban Vodă 240.
4040. Iersin Jeanne 3 apartamente, București, str. Boteanu 3
4041. Ionescu Mariana 6 apartamente, București, str. Maria Rosetti 17.
4042. Ionescu Alexandru 6 apartamente, București, str. Bul. Gh. Coșbuc 15.
4043. Ionescu N. Ion 6 apartamente, București, str. Academiei 9
4044. Iordanescu Steluta 2 apartamente, București, str. șos. Ștefan cel Mare 238.
4045. Ionescu Maria 6 apartamente, București, str. Prof. Ion Ursu 37.
4046. Ionescu Stean 5 apartamente, București, str. Emil Zolla 3.
4047. Ionescu Elena 3 apartamente, București, str. Costandache Caracas 26
4048. Ionescu Dima Ion 3 apartamente, București, str. Dr. Sergiu 20.
4049. Iosef Reschi și Fisi 6 apartamente, București cal. Victoriei 38
4050. Iliescu Alexandru 7 apartamente, București, str. Gen. Stalin 3, str. Mântuleasa 22. Com. Merișori, jud. Argeș
4051. Ionescu Alexandru 7 apartamente, București, str. Bis. Enei 12
4052. Ionescu Elena 4 apartamente, București str. Tunarai 19
4053. Ivan Gh. 4 apartamente, București, str. Intr. Mecet 3, str. Elena Domana 37.
4054. Ionescu C. Const., 4 apartamente, București, str. Bitolia 26, Ploiești, str. Fat Frumos
4055. Ianchilovici Golda 3 apartamente, Galați, Aleea 23 August 1.
4056. Iliescu Anastasia 3 apartamente, București, str. Occidentului 28
4057. Ivanovici Elena 6 apartamente, București, str. Berzei 74, str. Gen. Angelescu 85, str. Berzei 74
4058. Iliescu Teodor 4 apartamente, București, str. Th. Aman 15.
4059. Iliescu Niculae 4 apartamente, București, str. Th. Aman 15
4060. Ionescu Gh. Ilie 4 apartamente, București, str. G-ral Dona 15, str. G-ral Angelescu 44, str. P. Rareș.
4061. Ionita Niculae 6 apartamente, București, str. Turda 213.
4062. Ionescu C. Gh. 3 apartamente, București, str. Mironiuc 15.
4063. Ionescu Mircea 7 apartamente, București, str. Niculcea 39, str. Dr. Mora 9. Com. Herastrau str. Nordului 24-26, str. Navodului 21, Snagov.
4064. Ion Marica și Elisabeta 4 apartamente, București, str. Badea Cartan 40, str. Icoanei 67.
4065. Iorgulescu C. Victor 5 apartamente, București, str. Caragea Vodă 20.
4066. Ignatescu Alexandru 4 apartamente, București, str. Dr. Felix 12.
4067. Inciean Gabriela 3 apartamente, București, str. Haia Lifschitz 13. Sinaia str. Vasile Roaită 6, Tg. Jiu, Bul. Republicii 1
4068. Ignat V. Niculae 1 apart. Sinaia, str. 23 August 45.
4069. Ionescu Gh. și Nic. 10 apartamente, București, str. șos. Mihai Bravu 32, str. Glucozei.
4070. Ionescu Gh. 8 apartamente, București, str. Porumbaru 8 Sinaia str. Furnica 33 Galați str. Vlad Țepeș 5.
4071. Ionescu Plesesti Niculina 7 apartamente, București, str. bul. 1 Mai 84, str. Radu Boiangiu 12, șos. Crângași, str. Brezoianu 38 A.
4072. Ivănescu D-tru 3 apartamente, București str. G. Filip 13
4073. Iabrasu Mihalache, 9 apartamente, București str. Mitr. Grigore 49
4074. Ionescu Barsan Const. 3 apartamente, București str. I. Niculescu 24, str. Vasile Dumitrescu 98.
J.
4075. Jianu A. D. Carolina, 6 apartamente, București, str. Badea Cartan 60.
4076. Juster Norbert, 6 apartamente, București, str. Episcopul Chesarte 7, str. 30 Decembrie 68
4077. Jornea Radu și Norica, 5 apartamente, București, str. Viilor 81.
4078. Iurascu Dimitrie, 3 apartamente, București, str. Draghiceanu 7
4079. Jeerca Petre, 6 apartamente, București, str. Toamnei 100
4080. Jecu A. Corneliu, 8 apartamente, București, str. Cuza Vodă 87, Buzău, str. Vasile Roaită 15, str. N. Bălcescu 3
4081. Janiol Nicolae, 6 apartamente, București, str. Fecioarei 14, str. Dr. Burghelea 10 a.
4082. Jamgocian Karekin, 12 apartamente, București, str. Dr. Capsa 4, Brăila, str. Karl Marx 186, str. Dr. Capsa 4, str. Carol Davilla 39
4083. Jesek Vincene, 7 apartamente, București, str. Epicol 30.
4084. Jipescu I. Ion, 4 apartamente, București, str. Polona 23 C, str. Frumoasă 51.
4085. Jocile Iancu, 4 apartamente, București, str. Sf. Apostoli 72
8086. Jifcovici Gheorghe, 12 apartamente, București, str. Trifoi 1o, str. Delea Noua 5.
4087. Jurca Romulus, 5 apartamente, București, str. șos. Colentina 205
4088. Jifcovici Elisei și Marica, 3 apartamente, București, str. Candiano Popescu 123
4089. Juganaru Eugenia, 7 apartamente, București, str. I. Golescu 43, str. Abrud 54
4090. Jicman Gabriela, 5 apartamente, București, str. Frumoasă 11 A, str. Berzei 33
4091. Jarnea I. Elena, 5 apartamente, București, str. Pictor Hentia Iov 17, str. Olimp 61, Bușteni, str. Cap. Muatru
4092. Jecu D., 5 apartamente, București, str. Calea Moșilor 224, Bul. Pache 70
4093. Jippa Constantin. București.
4094. Jalea Voicu, 11 apartamente, București, str. Matei Voievod 13, str. Academiei 29, Băneasa, str. Banului 5
4095. Jagar Sercus, 8 apartamente, București, str. Margelelor 2
4096. Jipa Sultana 6 apartamente, București, str. Dem. Teodorescu 1, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 166.
4097. Jamgocian Tatiana, 6 apartamente, București, str. Piața Sf. Ștefan 1.
4098. Jeciu Ioan 4 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 11, Buzău str. Unirei 92, 94.
4099. Jucu Cornel și Dina, 4 apartamente, București, str. A. Uricanu 23
4100. Juster Ad. procurator Juster M. 22 apartamente, București, str. Splaiului 8, str. Popa Nan 124, șos. Ștefan cel Mare 252
4101. Jean Paraschiva, 7 apartamente, București, str. G-ral Cernat 22, str. Soveja 43, str. Viorele 17
K.
4102. Koffler Sendel Jenny 3 apartamente, București, Calea Dudești 4
4103. Kohn Roza 6 apartamente, București, str. Calea Calea 276
4104. Haufman P. 5 apartamente, București, str. GH. Manea 17.
4105. Kaufman P. 5 apartamente, București, str. Gh. Manea 17.
4106. Kuhne Metta 3 apartamente, București, str. Cpt. Preotescu 26.
4107. Kendia Iosif 7 apartamente, București, str. Șos. Viilor 41.
4108. Kirfazi Petre și Olimpia 7 apartamente, București, str. Orzari 48
4109. Kauffman Jeanet mostenitor 6 apartamente, București, str. Calea Moșilor 274
4110. Kramer Leontina 16 apartamente, București, str. Bd. Pache 12; str. Ionescu Gion 16.
4111. Kisch Ortansa 4 apartamente, București, str. G. D. Palade 13.
4112. Kamerling Leon succesor 11 apartamente, București, str. C. F. Robescu 2
4113. Karmitz Margareta Diana 3 apartamente, București, str. Iancu Capitanul 20
4114. Katz Aron și Debora 3 apartamente, București, str. Dr. Burghele 6
4115. Kanarian Mariam 4 apartamente, București, str. Vulturului 108
4116. Keller Atena 12 apartamente, București, str. Calea Griviței 397; str. Sovata 32; str. Soveja 32
4117. Kant Eugen 1 apartamente, București, str. Sinaia. Bd. 23 August 51
4118. Kantrerian Zaruki 6 apartamente, București, str. Calea Griviței 37; str. Uranus 85
4119. Kelerian Hamaiag 11 apartamente, București, str. Șerban Vodă 180
4120. Kozozian Maria și Jana Panacu 9 apartamente, București, str. Antim 45
4121. Klein Freida 5 apartamente, București, str. Elena Cuza 29
4122. Kiriacopol Diogene 8 apartamente, București, str. Soldat Porojan 13, 15; șos. Măgurele 21.
4123. Kasargian Ardoses 6 apartamente, București str. Popa Rusu 1; str. Gabroveni 33; str. Câmpul Moșilor 7 str. Lipscani 70
4124. Kevarchian Zare 5 apartamente, București, str. Palade 74
4125. Katz Sergiu tutore legala Paula Almalek 2 apartamente, București, str. Bd. Republicii 48
4126. Kormatzuca Olga 4 apartamente, București, str. Elena Pherehide 18.
4127. Klugher Jeana 3 apartamente, București, str. Dionisie Lupu 18
4128. Kortocki Alexandru 3 apartamente, București, str. Venerei 13
4129. Kiss Niculae 2 apartamente, București, str. Occidentului 45; str. 30 Decembrie 52
4130. Kraimik Navita 25 apartamente, București, str. Calea Victoriei; str. Cuza Vodă 2
4131. Kopridian Hoirobet 3 apartamente, București, str. Viitorului 161
4132. Kestemband Mihail și Lili 7 apartamente, București, Calea Rahovei 69; str. Libertății 7; str. Gabroveni 2.
4133. Kauffman Felix 4 apartamente, București, str. Hristo Botev 29, 31; Fund. Bis. Floreasca 7; Brașov șos. Zizin 7.
4134. Keskerian A. și H. 4 apartamente, București, str. Șos. Giurgiului 35, 35 bis.
4135. Krumbeim avram 4 apartamente, București, str. G-ral Lecca 7.
4136. Kohn M. Paulina 6 apartamente, București, str. Muzelor 5
4137. Kraft Amalia 5 apartamente, București, str. Calea Dudești 137.
4138. Kohnn Iosif 3 apartamente, București, str. Militiei 9.
4139. Karogian Kasnic 6 apartamente, București, str. Traian 114.
4140. Kirschum Paula 7 apartamente, București, str. Lucaci 101
4141. Kreiner Teresa 4 apartamente, București, str. Julles Michelet 16.
4142. Kesaschi Const și Ioana 5 apartamente, București, str. Octavian 36, str. Austrului 28.
4143. Karacas Maria 6 apartamente, București, str. Raruri 22
4144. Kertzhely Gabriela 7 apartamente, București, str. Bibescu Vodă 2.
4145. Kooler Mnsici 24 apartamente, București, str. Epureanu 18
4146. Karokasian Hampartum 3 apartamente, București, str. Finlanda 6, str. Gabroveni 61, str. V. A. Ureche 18
4147. Koppelman Jana 6 apartamente, București, str. Spl. Independenti 56
4148. Kim I. Niculae 12 apartamente, București, str. Isvor 87
4149. Kamaberg Paul 36 apartamente, București, str. Colței 7, str. Mântuleasa 42
4150. Kirsch H. F. și Florica 27 apartamente, București, str. Calea Rhovei 50
4051. Kțnig Marcel 7 apartamente, București, str. Vasile Lascăr 46, str. Drubeta 7, str. Alex. Sahia 58, str. Foișor 7
4152. Kenisberg Henrieta Haimovici 6 apartamente, București, str. Marin Serghiescu 13, str. Col. Grigore Ion 5, 6 A
4153. Koval Aurelia 16 apartamente, București, str. Clucerului 21
4154. Kroid Iulius most. Ștefan Nadia 4 apartamente, București, str. Sf. Ion Nou 17
4155. Kolustran Exan 7 apartamente, București, str. B-dul 1 Mai 52, str. Știrbei Vodă 55.
4156. Kahane Aurel 5 apartamente, București, str. Olimpului 10, 43
4157. Kamerling Paul și Cosmina 5 apartamente, București, str. Calea Victoriei 144
4158. Kamerling Tomas Robert 3 apartamente, București, str. Calea Călărași 39, str. Apolodor 26 str. Brezoianu 6
4159. Kahana Ruhla 3 apartamente, București, str. Aurora 42
4160. Klinger Jacuis 2 apartamente, București, str. Dorobanți 8
4161. Kaufman Roze Carole procurator Kaufman I. 19 apartamente, București, str. CALEA mosilor 131
4162. Kamerling Sara 17 apartamente, București, str. Negru Vodă 4, str. Cantemir 29, str. Lazăr 8
4163. Kamerling Sara și Raimonda, Melania Hovodnicon, Daizy Luniche 16 apartamente, București, str. Negru Vodă 4, str. Lazăr 8
4164. Kivovici Mihail 4 apartamente, București, str. Mântuleasa 22, str. Banu Maracine 28
4165. Katmachis N., Procurator Gheorghiescu E. 20 apartamente, București, str. Calea Dudești 19, 119, str. Aurel Botea 33
4166. Kretulescu Niculae 55 apartamente, București, str. Doamnei 7, str. Ion Frimu 18, 20, str. Cristian Tell 27 str. Stavropoles 3, str. Fundaliei 4
4167. Kosca Maria 4 apartamente, București, str. Videle 38, 40
4168. Kirchen Estera Anastasiade 10 apartamente, București, str. Theodor Aman 8
4169. Katz Isac 10 apartamente, București, str. I.G. Duca 5, Galați, str. Lapusneanu 10, str. Brăilei 1.
4170. Kopi Gh. Victoria 12 apartamente, București, str. M. Kogalniceanu 18, str. N. Filipescu 57, str. Vasile Conta 18
4171. Klein M. Osias 7 apartamente, București, str. Popa Soare 1
4172. Kislinger Maier, Lotti, Liza Radu 12 apartamente, București, str. Sf. Ion Nou 11
4173. Kraid Valentin, Heinrich și Eva 15 apartamente, București, str. Dobrogeanu Gherea 25, str. Olteni 61, str. Lămâiței
4174. Kestembaum F. 9 apartamente, București, str. Sapienței 8
4175. Karaboff Ivan și Ecaterina 4 apartamente, București, str. Transilvaniei 52
4176. Kufman Kaly și Iosif 3 apartamente, București, str. Spiru Haret 4
4177. Kfar Eugen SI Melania 3 apartamente, București, str. Berzei 50 n., Galați, str. M. Eminescu 17
4178. Kesler Devora și Avram 5 apartamente, București, calea Griviței 293
4179. Kafissen David 6 apartamente, București, str. șos. Mangalia 23, str. Tomis 20, Piatra Neamț, str. Cuza Vodă 1.
4180. Kundocian Garabet și Avedis 3 apartamente, București, str. Viitorului 124
4181. Klein Albert și Olga 3 apartamente, București, str. Intr. Romei1, str. Roma 15
4182. Konrad Carol și elena 4 apartamente, București, str. Vasile Gheorghiad 68
4183. Kermett Carol 3 apartamente, București, str. Intr. Bologa 2
4184. Kirmaier Sofia 2 apartamente, București, str. Dr. Eugeniu Iosif 9
4185. Kahaian S. Zarek 5 apartamente, București, str. Mecet 33
4186. Kisder L. Iosif, 7 apartamente, București, str. Mircea Vodă 56, 58
4187. Keassu Carol, 5 apartamente, București, str. Viesparilor 29, str. Vasile Lascăr 118
4188. Kateschimelles Marta, 4 apartamente, București, str. Ștefanache Popescu 8
4189. Kanndatjan Madelein, 4 apartamente, București, str. Aristide Briand 8
4190. Klatke Carol 3 apartamente, București, str. Ștefan cel Mare 94, str. Anestinului 11
4191. Kirovici Iosif, 7 apartamente, București, str. Cristian Tell 14, str. Gabroveni 2
4192. Katz Avram și Roza, 4 apartamente, București, str. Fluerului 3
4193. Kvicanian Popsacaltan Ahavni, 2 apartamente, București, str. Engels 17
4194. Krendler Iosefina, 4 apartamente, București, str. Vasile Toneanu 17
4195. Kiniesvuz Iulie, 5 apartamente, București, str. Vasile Toneanu 17
4196. Kumsche Sofia, 5 apartamente, București, str. Intr. Brates 3
4197. Knell Emil 8 apartamente, București, str. Gen. Stalin 15, str. Vladescu 41
4198. Knell Matilda și Emil, 4 apartamente, București, str. Ștefan Greceanu 7
4199. Kadolinsechy Alexandra și Nicolae, 3 apartamente, București, str. Bdul Ardealului 25
4200. Kasman George, 3 apartamente, București, str. Cal. Plevnei 29, Sinaia, str. Avram Iancu 12
4201. Kodrlig Alex. și Kodrikave Bozenive, 3 apartamente, București, str. Emil Pangoti 14, Bușteni, str. Codrului 16
4202. Kamseling Leon, 27 apartamente, București, str. Nerva Traian 36
4203. Karmitz Leonti, 2 apartamente, București, str. aleia Zoie 20, Sinaia, str. Brătianu 49
4204. Karmitz Ioseph, 2 apartamente, București, str. Dumbrava Rosie 7
4205. Karmitz Isidore, 37 apartamente, București, str. cal. Dudești 21, str. Colței 38, bd. Mareșal Tolbuhin 30, Șos. Kiseleff 45, Sinaia, str. Dr. Cantacuzino 55
L.
4206. Lazarescu Georgina, 5 apartamente, București, str. Bdul Nic. Bălcescu 32-34, str. Pictor Băncilă 28.
4207. Lebel Lucia, 6 apartamente, București, str. Pitagora 2
4208. Leleusart Hertzel, 4 apartamente, București, str. Col. Papazoglu 60-47, str. Brezoianu 7, str. Sf. Apostoli 70
4209. Lazarescu Mihail, 4 apartamente, București, str. Bradului 11, str. Povestei 1
4210. Lilienfeld Simon, 3 apartamente, București, str. Lucaci 40
4211. Landau Avram, 3 apartamente, București, str. Fetitelor 20
4212. Luca Ioan, 5 apartamente, București, str. Spl. Independenti 58a, str. Brezoianu 44
4213. Liga Națională a Femeilor, 4 apartamente, București, str. Episcopiei 2, Bul. Ion Ghica 5
4214. Livanescu Ion, 3 apartamente, București, str. Elena Doamna 23
4215. Lonker Luiza, 9 apartamente, București, str. Gramont 17, str. Oitelor 1
4216. Lazarescu Nicu 4 apartamente, București, str. Calea Șerban Vodă 204
4217. Lupanescu Gheorghe, 5 apartamente, București, str. Momuleanu 40
4218. Lazarescu Grigore, 2 apartamente, București, str. Piața Maria Rosetti 39
4219. Lazarescu Olimpiada, 2 apartamente, București, str. Ștefanache Popescu 12
4220. Lupu Maria, 4 apartamente, București, str. Panduri 57-55
4221. Lucescu D. Ruse 3 apartamente, București, str. Calea 13 Septembrie 110
4222. Lazarescu Maria, 9 apartamente, București, str. M. Bravu 86
4223. Lothringer Bernhard, 16 apartamente, București, str. Pitagora 40 colț Splaiul Unirei 87
4224. Landau Leon, 5 apartamente, București, str. Ștefan Mihaileanu 27, Șos. Olteni 40
4225. Leonida Alexiu, 13 apartamente, București, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 40
4226. Lefter Dumitru, Gheorghe Natalia 6 apartamente, București, str. Dr. Herescu 19
4227. Levinschi Gustav, 15 apartamente, București, str. Calea Călărași 36
4228. Lupul Herta, 4 apartamente, Suceava, str. Republicei 20
4229. Lambru Costea, 15 apartamente, București, str. Calea Rhovei 65
4230. Leroy Georges, 5 apartamente, București, str. Rozelor 22
4231. Lazarescu Ion 5 apartamente, București, str. Calea Vacaresi 248
4232. Lovin Stoica, 5 apartamente, București, str. Cuțitul de argint 72a, Suburbana T. Vladi- mirescu, Șos. Măgurele 66
4233. Lazăr Gh. și Elena, 8 apartamente, București, str. Arcului 18, Sinaia 30 Decembrie 11
4234. Lupascu Ion, 4 apartamente, București, str. Radu Boiangiu 21
4235. Leibovici Iulius și Moritz, 7 apartamente, București, str. Calea Dudești 6
4236. Luca T. Tina, 10 apartamente, București, str. Silvestru 9
4237. Lobel Aneta și Bianca, 4 apartamente, București, str. Dr. C Istrate 30
4238. Lang Maria, 3 apartamente, București, Inst. Medico-Militar 20
4239. Leu Gheorghe, 9 apartamente, București, str. Gl. Manolescu 20
4240. Leibovici Leon, 5 apartamente, București, Bul. Mărășești 112
4241. Lobel Avram 11 apartamente, București, str. Știrbei Vodă 22
4242. Luca aurelia, 7 apartamente, București, str. Gl- Angelescu 110
4243. Leibovici Iosif, 3 apartamente, București, str. Cuza Vodă 110
4244. Laufer Rasela, 4 apartamente, București, str. Anton Pann 39 bis
4245. Lupu Elena, 5 apartamente, București, str. Cuțitul de Argint 28
4246. Lazarescu Gheorghe, 7 apartamente, București, str. Dristor 94
4247. Lsukovschi Aurel, 10 apartamente, București, str. Bateriilor 18
4248. Leibovici Vincu, 9 apartamente, București, str. Cal. Victoriei 128a, str. Beldiman 1, Aleea Spătari 5, str. Dionisie Lupu 12-14
4249. Leonida Zoe, 69 apartamente, București, str. Câmpul Moșilor 1-3, str. Ziduri Moși 7, str. Patriei 6, șos. Colentina 2, Șos. Mihai Bravu 1
4250. Leonida Dumitru și Buzi 7 apartamente, București, str. Badea Cartan 4
4251. Lungu Ion și elena, 4 apartamente, București, str. Duzilor 22
4252. Lupascu Nicolae, 6 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 88, 90
4253. Lipovici Jeni, apartamente, București, str. Armenească 45
4254. Lipatti Valentin, 3 apartamente, București, str. B-dul Ana Ipătescu 12, str. Visarion 11
4255. Leibovici Eliza, 3 apartamente, București, str. Vicentiu Babeș 5
4256. Lazarescu Maria, 2 apartamente, București, str. Armenească 19
4257. Landman Irimia, 2 apartamente, București, str. Franklin 9
4258. Leonida Ihidra, 8 apartamente, București, str. Salcamilor, 14, 16
4259. Lascu Gheorghe, 9 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu 64, str. Despot Vodă 50
4260. Lungu Nicolae, 3 apartamente, București, str. Int. Alexandru nr. 7
4261. Lascara I. Mihai, 6 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu, 33
4262. Lecca M. Ana, 2 apartamente, București, str. Aurel Vlaicu, 9
4263. Lzarin Aurelia 3 apartamente, București, str. Pitar Moși, 21
4264. Lucescu Teodor 3 apartamente, București, str. Italiana, 23
4265. Lolel Rozalia 2 apartamente, București, str. Dionisie Lupu, 11, str. Victoriei, 25
4266. Lungulescu Violeta 3 apartamente, Ploiești, str. Luceafarul 2
4267. Lefer Maria 3 apartamente, București, str. Dionisie Lupu, 76
4268. Lazăr Constantin 5 apartamente, București, str. Măgurele 101
4269. Loboteanu M. 6 apartamente, București, str. Gramond 15
4270. Lascu Valentina 4 apartamente, București, str. Alba 4, str. Bdul Coșbuc 57
4271. Lascu M. Ana 2 apartamente, București, str. Nifon 27
4272. Libovici Leonard Haim și Beti 5 apartamente, București, str. Minotaurului 76
4273. Lazareanu Ion și Ștefan 7 apartamente, București, str. Mitropolitul Nifon 2, 2a, str. Eleșteului 16
4274. Luca Eufrosina 4 apartamente, București, str. Schitul Darvari 14a
4275. Levil G. Soni și M. 3 apartamente, București, str. Ion Mortun 4,
4276. Loebl Roza 12 apartamente, București, str. Sfintilor 9
4277. Lazăr Rasu 4 apartamente, București, str. Florilor 26
4278. Lazăr Merucel Iolanda 3 apartamente, București, str. Eroului 4, str. Segmentului 4
4279. Lerner Maurici 14 apartamente, București, str. Labirint 110, str. Trinitatii 63-65
4280. Lupescu Adriana 5 apartamente, București, str. Popa Petre 37
4281. Leon Sami și Matilda 3 apartamente, București, str. Pop de Băsești 29
4282. Lupescu Radu 9 apartamente, București, str. Popa Petre, 37, str. Alex. Sahia 48, str. Spătarului 47.
4283. Ludeseanu Niculae 8 apartamente, București, str. Niculcea 33, 31
4284. Lazăr Berta 11 apartamente, București, str. Griviței 43
4285. Lahovari N. Jeanine 7 apartamente, București, str. Popa Chitu 7, str. Frosa Sarandi 5, Sinaia B-dul Stalin 51
4286. Landau Rasela 17 apartamente, Galați, str. Niculae Bălcescu 35, str. Frumoasă, str. Louis Bartou 22.
4287. Lungescu Ioan 2 apartamente, București, str. Andrei Mureseanu 12
4288. Lupescu Constantin, 8 apartamente, București, str. Griviței 213
4289. Luculescu Elena 11 apartamente, București, str. Stanislau Kihosski 12
4290. Laudatu N. Gh. 6 apartamente, București, str. Polona 90
4291. Leon Sculi Logoteli 11 apartamente, București, str. Popovici 12, Predeal str. Niculae Bălcescu 54.
4292. Leibovici Moise și Dina 11 apartamente, București, str. Episcopul Radu 39
4293. Ludvig Alex. și Margareta 7 apartamente, București, str. Silvestru 15, Ploiești, str. Kogalniceanu 2
4294. Leonte Constantin 30 apartamente, București, str. Dobrogeanu Gherea 5, str. Banului 3
4295. Lorenti Mihai și Luiza 9 apartamente, București, str. Dorobanți 54, str. Slatineanu 21
4296. Lzarescu Elena 7 apartamente, București, str. Alex. Orascu 30, cal. Plevn