Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România din 06.01.2010

Modificări (...), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 ianuarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Introducere

Actualul manual de identitate vizuală și regulile specifice stabilite de fiecare autoritate de management se aplică tuturor programelor operaționale și proiectelor finanțate din instrumente structurale1. Dacă este cazul, autoritățile de management pentru programele operaționale pot stabili reguli mai detaliate, fără a le încălca pe cele din acest manual.

1 Pentru programele/proiectele finanțate în cadrul obiectivului 3, prevalează manualele de identitate vizuală ale programelor operaționale și prevederile acestui manual.

Având în vedere specificitatea programelor din cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană", reprezentată în special prin parteneriate multilaterale, prevederile manualelor de identitate proprii acestor programe vor prevala prevederilor Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România.

Elementele de identitate vizuală ale Uniunii Europene și ale Instrumentelor structurale în România prezentate mai jos trebuie folosite de către:

1. autoritățile de management și organismele intermediare/ secretariatele tehnice comune (STC) responsabile de implementarea programelor operaționale finanțate din fondurile structurale și de coeziune;

2. beneficiarii finanțărilor nerambursabile din fonduri structurale și de coeziune, responsabili de implementarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.

Prevederile prezentului manual de identitate vizuală vor fi parte integrantă a contractelor de finanțare încheiate în cadrul programelor finanțate de Uniunea Europeană între autoritățile de management/organismele intermediare/STC și beneficiari. Autoritățile de management, organismele intermediare/STC și beneficiarii trebuie să prevadă resursele bugetare corespunzătoare pentru activitățile și produsele de informare și comunicare.

Scopul acestui manual este acela de a prezenta:

elementele care trebuie folosite în vederea promovării identității vizuale a Uniunii Europene și a instrumentelor structurale în România, inclusiv exemple grafice;
regulile de utilizare a acestor elemente;
situațiile în care sunt permise excepții de la aceste reguli.

CAPITOLUL 1 Sigle

1.1. Sigla*) Uniunii Europene

*) Sigla Uniunii Europene este reprodusă în facsimil.

Sigla Uniunii Europene (UE) este un steag albastru dreptunghiular a cărui lungime este o dată și jumătate mai mare decât înălțimea.

Cele 12 stele galbene ale steagului UE, situate la intervale egale, formează un cerc imaginar al cărui centru se află la intersecția diagonalelor dreptunghiului (stelele sunt poziționate asemenea cifrelor pe cadranul unui ceas). Raza acestui cerc este egală cu o treime din înălțimea steagului. Fiecare stea are 5 vârfuri așezate pe circumferința unui cerc imaginar a cărui rază este egală cu 1/18 din înălțimea steagului. Toate stelele sunt așezate având unul dintre vârfuri dispus vertical și îndreptat în sus și alte două vârfuri așezate pe o linie care face un unghi drept cu catargul steagului. Textul UNIUNEA EUROPEANĂ face parte din siglă și este obligatoriu.

Simbolul are următoarele culori:

- Pantone Reflex Blue pentru suprafața steagului (descompunere CMYK: 100-70-0-20);

- Pantone Process Yellow pentru stele (descompunere CMYK: 0-14-80-0)

În cazul folosirii siglei la o culoare, se va folosi Pantone Reflex Blue, negru sau alb.

Se recomandă plasarea siglei pe un fundal alb. Dacă totuși se folosește un fundal multicolor, sigla va avea un contur alb cu grosimea egală cu 1/25 din înălțimea dreptunghiului.

~SIGLĂ~
Simbolul Uniunii Europene, color

~SIGLĂ~
Detaliu de poziționare a stelelor (acestea sunt așezate având unul
dintre vârfuri dispus vertical și îndreptat în sus și alte două vârfuri
așezate pe o linie care face un unghi drept cu catargul steagului)

~SIGLĂ~
~SIGLĂ~
Sigla Uniunii Europene

Exemple de reproducere incorectă a siglei Uniunii Europene:

Emblema este răsturnată.

~SIGLĂ~

Steluțele nu sunt dispuse vertical.

~SIGLĂ~

Steluțele nu sunt corect poziționate în cerc: trebuie să fie aranjate la fel ca orele de pe cadranul ceasului.

~SIGLĂ~

1.2. Sigla*) Guvernului României

*) Sigla Guvernului României este reprodusă în facsimil.

Guvernul României finanțează toate programele operaționale și majoritatea proiectelor cofinanțate de Uniunea Europeană în România. Prin urmare, stema României va fi prezentă pe produsele de comunicare ale acestor programe și proiecte, însoțită de textul GUVERNUL ROMÂNIEI. Cele două elemente menționate (stema României și textul GUVERNUL ROMÂNIEI) compun sigla care va fi folosită pe produsele de comunicare.

Stema României are următoarele culori:

- Roșu CMYK: 0-100-100-0, RGB: 236-28-36;

- Galben CMYK: 0-18-100-0, RGB: 255-206-0;

- Albastru: CMYK: 100-60-0-0, RGB: 0-102-178.

În cazul folosirii siglei la o culoare, se va folosi Pantone Reflex Blue, negru sau alb.

Se recomandă plasarea siglei pe un fundal alb. Varianta negativă se poate folosi atât în cazul fundalului colorat, cât și al fundalului negru.

~SIGLĂ~
Sigla Guvernului României

1.3. Sigla**) instrumentelor structurale în România

**) Sigla instrumentelor structurale în România este reprodusă în facsimil.

Ministerul Finanțelor Publice a elaborat și a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (anexa nr. 1) sigla instrumentelor structurale în România, simbolizând cooperarea dintre România și Uniunea Europeană.

Sigla este compusă din steagul României și opt dintre stelele steagului UE, înscrise într-un cerc, iar textul INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 are caracter opțional, putând fi înlocuit cu sloganul și/sau cu numele programului operațional respectiv. Culorile sunt cele ale steagului României. Pentru text, fonturile folosite sunt Arial, culoarea negru. Pentru text, se acceptă și folosirea culorii albastre, aceeași cu a steagului.

Sigla va fi folosită pe toate materialele de comunicare aferente programelor și proiectelor finanțate din instrumentele structurale, împreună cu sigla Uniunii Europene și cu sigla Guvernului României.

Varianta color a siglei:

~SIGLĂ~

Codurile de culoare folosite pentru tipar sunt, în descompunere CMYK:

Roșu: 2-94-94-0

Galben: 4-5-93-0

Albastru: 95-49-4-0

Pentru aplicații electronice, se vor folosi următoarele culori, în descompunere RGB:

Roșu: 220-55-30

Galben: 255-245-0

Albastru: 0-90-160

Este recomandată folosirea siglei pe fundal bleu sau fond de culoare în acord cromatic. Se va evita folosirea pe un fond de aceeași culoare cu una dintre culorile siglei.

În documente alb-negru, se va folosi varianta alb-negru a siglei sau varianta sa negativă:

~SIGLĂ~

Codificarea CMYK pentru varianta alb-negru pozitiv folosită pentru tipar:

Roșu: 0-0-0-50

Galben 0-0-0-0

Albastru 0-0-0-100

Codificarea RGB pentru varianta alb-negru pozitiv folosită pentru aplicații electronice:

Roșu: 128-128-128

Galben: 255-245-0

Albastru: 0-90-160

Ca element grafic suplimentar, necesar pentru diferențiere, apare linia neagră de contur la "galben" și la stele, cu o grosime de 0,5 puncte.

~SIGLĂ~

Codificările pentru varianta alb-negru negativ sunt aceleași cu ale variantei negative, însă "albastrul" și stelele au contur alb cu grosimea de 0,5 puncte.

Sigla mai are o variantă color pentru utilizarea pe fundalul paginii, prezentată mai jos.

Codurile de culoare folosite pentru tipar sunt, în descompunere CMYK:

Roșu: 3-8-6-0

Galben: 2-2-11-0

Albastru: 15-5-5-0

Pentru aplicații electronice, se vor folosi următoarele culori, în descompunere RGB:

Roșu: 242-228-227

Galben: 255-253-229

Albastru: 229-243-255

~SIGLĂ~

CAPITOLUL 2 Reguli generale de identitate vizuală

Proiectele și programele cofinanțate de Uniunea Europeană au obligația să facă referire la faptul că Uniunea Europeană asigură cofinanțarea pentru acestea și de a face cunoscute activitățile care beneficiază de finanțare. Regulile de identitate vizuală sunt stabilite pentru a sprijini pe cât posibil beneficiarii și autoritățile responsabile de managementul programelor să își îndeplinească această obligație. Ministerul Finanțelor Publice - Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale (ACIS) va fi în contact direct cu instituțiile de management și implementare, pentru promovarea programelor, iar acestea din urmă cu beneficiarul, pentru promovarea proiectelor.

Reguli generale

2.1. În utilizarea regulilor de identitate vizuală, toate părțile implicate acționează în spiritul parteneriatului și al ajutorului reciproc. În consecință, excepții de la aceste reguli sunt acceptate, de la caz la caz, dacă acestea se justifică, după consultarea ACIS de către autoritățile de management/ organismele intermediare/secretariatele tehnice comune sau, după caz, după consultarea autorităților de management/ organismelor intermediare/ secretariatelor tehnice comune de către beneficiari.

2.2. Steagul Uniunii Europene va fi însoțit de textul: "UNIUNEA EUROPEANĂ".

2.3. Sigla instrumentelor structurale în România va fi folosită pe materialele de promovare împreună cu sigla Uniunii Europene și cu sigla Guvernului României. Textul care va însoți sigla poate fi "Instrumente structurale 2007-2013", numele și/sau sloganul programului operațional finanțat din instrumente structurale (de exemplu: "Investim în viitor", "POS Transport").

De exemplu:

~SIGLĂ~

2.4. Sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României și sigla instrumentelor structurale în România vor fi folosite pe toate materialele destinate publicului. Ca regulă generală, nu sunt acceptate alte sigle.

Excepții:

1. Autoritățile de management care își elaborează sigle proprii pentru programele finanțate din instrumentele structurale le pot folosi, însă doar împreună cu sigla UE, sigla Guvernului României și cea a Instrumentelor structurale în România.

2. În cazul în care proiectul/programul beneficiază și de finanțare de la companii private sau de la alte instituții pe durata derulării sale, se poate menționa această contribuție în evenimentele publice sau pe materialele distribuite, cu includerea siglei instituției respective, dar numai după consultarea ACIS sau a autorității de management.

2.5. Ordinea siglelor pe documente este următoarea:

sigla Uniunii Europene (în stânga sus);
sigla Guvernului României va fi plasată la mijloc, sus;
sigla instrumentelor structurale în România va fi plasată în colțul din dreapta sus, obligatoriu ultima din rândul de sus. În cazul în care există o siglă a programului operațional/proiectului, aceasta va fi așezată la mijloc, în partea de sus sau de jos a documentului ori conform principiilor de identitate vizuală stabilite de autoritatea de management respectivă;

siglele celorlalte instituții implicate pot fi amplasate sus, în partea de mijloc, sau în partea de jos a documentelor.

2.6. Siglele Uniunii Europene și Guvernului României vor utiliza majusculele pentru denumirea instituțiilor finanțatoare/cofinanțatoare: UNIUNEA EUROPEANĂ, respectiv GUVERNUL ROMÂNIEI și litere de titlu pentru numele fondului din care se obține finanțare: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune.

2.7. Se va folosi denumirea întreagă a instituțiilor UE (Uniunea Europeană, Comisia Europeană etc.); acronimele (de exemplu: UE, CE etc.) sunt acceptate numai dacă denumirea acelor instituții apare în text de mai multe ori și denumirea lor întreagă a fost utilizată cel puțin o dată.

2.8. Sintagma "Program operațional/Proiect cofinanțat din Fondul ..." se va folosi pe toate materialele destinate publicului, beneficiarilor sau potențialilor beneficiari (cu excepția programelor operaționale sau a proiectelor cofinanțate din mai multe fonduri), împreună cu afirmația pe care autoritatea de management care gestionează programul respectiv a ales-o pentru a sublinia contribuția Comunității (de preferat "Investim în viitorul tău"). În cazul în care programul operațional sau proiectul nu mai beneficiază în prezent de finanțare, textul care însoțește sigla se va completa cu perioada de finanțare (de exemplu: Proiect cofinanțat din Fondul Social European în perioada 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2008). Dacă există suficient spațiu, sintagma va fi plasată în apropierea steagului Uniunii Europene.

2.9. Mesajele publicitare în favoarea societăților comerciale nu sunt admise în materialele destinate publicului, produse în cadrul unui proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

2.10. Autoritățile de management vor informa în scris ACIS despre principalele activități și mijloace de informare planificate (de exemplu: campanii, comunicate de presă, clipuri audio/video, publicații).

2.11. Beneficiarii proiectelor finanțate din instrumente structurale au obligația ca la finalizarea proiectului să informeze toate părțile implicate cu privire la finanțarea obținută și la rezultatele proiectului, cu menționarea programului operațional și a fondului din care s-a acordat cofinanțarea. Obligativitatea asigurării de către beneficiari a publicității proiectelor este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională și se aplică oricărui tip de proiect (lucrări, achiziții, asistență tehnică etc.). În cazul proiectelor în care contribuția publică depășește 500.000 euro și în cazul în care cheltuielile cu informarea și publicitatea sunt eligibile, beneficiarul are obligația de a asigura acțiuni de comunicare mai mult decât cerințele minime obligatorii. Mijloacele de informare rămân la alegerea beneficiarului, cu condiția să se păstreze o dovadă a îndeplinirii acestei obligații.

CAPITOLUL 3 Reguli specifice de identitate vizuală

Mai jos sunt prezentate cerințele care trebuie îndeplinite pentru principalele categorii de materiale de informare folosite în cadrul proiectelor cu finanțare din instrumentele structurale. Orice exceptare de la regulile stabilite mai jos se face numai în cazuri bine fundamentate și numai cu acordul prealabil al organismului intermediar (STC)/autorității de management/ ACIS2.

Ca regulă generală, următoarele produse necesită consultarea prealabilă a organismului intermediar/secretariatului tehnic comun/autorității de management/Autorității pentru coordonarea instrumentelor structurale3:

1. sigla specială;

2. conceptul pentru campaniile publice;

3. site-uri internet;

4. materiale video/audio.

3.1. Siglă specială

Instituțiile/Organizațiile nou-înființate cu finanțare din partea Uniunii Europene sau care gestionează instrumente structurale își pot crea propriul simbol ca parte integrantă a imaginii lor. Utilizarea acestui simbol special nu va înlocui utilizarea siglei Uniunii Europene, nici utilizarea siglei instrumentelor structurale în România.

3.2. Conceptul pentru campaniile publice

În cazul campaniilor de conștientizare, educare sau informare realizate cu finanțare din partea Uniunii Europene și care au ca grup-țintă publicul larg ori anumite categorii ale acestuia, autoritatea de management (AM) va consulta în prealabil ACIS pentru conceptul campaniei4. În cazul în care campania va fi contractată extern, această consultare va avea loc între AM și ACIS înainte de elaborarea documentațiilor necesare contractării.

3.3. Site-uri internet

Conținut obligatoriu pentru pagina de deschidere:

sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României și sigla instrumentelor structurale în România;
un link către site-ul web al instrumentelor structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoțit de textul: "Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro" [textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro].

Website-urile realizate în cadrul proiectelor cu finanțare din instrumentele structurale vor afișa citatul: "Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României" într-un loc vizibil, pe pagina principală. Autoritățile de management și organismele intermediare care sunt autorități publice sunt exceptate de la aplicarea acestui citat.

3.4. Comunicate de presă (anunțuri de presă), anunțuri publicitare

La începutul și la finalizarea unui program/proiect finanțat din instrumente structurale vor fi publicate anunțuri publicitare sau comunicate de presă (anunțuri de presă). Beneficiarii finanțărilor vor face dovada apariției comunicatelor (știrilor rezultate) sau anunțurilor în mass-media relevante pentru program/proiect.

Comunicatele de presă (anunțurile de presă) pot fi emise la lansarea și încheierea unui program operațional/proiect, precum și la finalizarea anumitor etape ale programului operațional/proiectului, evidențiind valoarea de știre a informației respective: proiectul prezintă un interes clar pentru public și/sau impact la nivelul cetățeanului (de exemplu: crearea de locuri de muncă, protecția consumatorilor, creșterea calității serviciilor publice etc.).

Comunicatul de presă (anunțul de presă) va fi transmis Autorității pentru coordonarea instrumentelor structurale sau autorității de management odată cu transmiterea sa către presă5. Informațiile și elementele grafice obligatorii pentru un comunicat de presă (anunț de presă) sunt următoarele:

sigla Uniunii Europene (în stânga sus);
sigla României va fi plasată la mijloc sus;
sigla instrumentelor structurale în România va fi plasată în colțul din dreapta sus. În cazul în care există o siglă a programului operațional/proiectului, aceasta va fi așezată la mijloc, în partea de sus sau de jos a documentului ori conform principiilor de identitate vizuală stabilite de autoritatea de management respectivă;
data și titlul comunicatului de presă (în partea de sus), persoana de contact (numele, funcția, instituția, detalii de contact) vor fi menționate în partea de jos a documentului.

2 Beneficiarii obțin acordul organismului intermediar/secretariatului tehnic comun/autorității de management; organismul intermediar/secretariatul tehniccomun obține acordul autorității de management, iar autoritatea de management obține acordul Autorității pentru coordonarea instrumentelor structurale.

3 Beneficiarii informează organismul intermediar/secretariatul tehnic comun/autoritatea de management; organismul intermediar/secretariatul tehnic comun informează autoritatea de management, iar autoritatea de management informează Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale.

4 În cazul campaniilor organismelor intermediare/secretariatelor tehnice comune, acestea vor consulta autoritatea de management; dacă beneficiarii vor derula campanii de informare, aceștia vor consulta organismul intermediar/secretariatul tehnic comun/autoritatea de management.

5 Organismul intermediar/Secretariatul tehnic comun va transmite comunicatul de presă/anunțul de presă către autoritatea de management; autoritatea de management va transmite comunicatul de presă/anunțul de presă către Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale; regula nu se aplică beneficiarilor.

Anunțurile publicitare (în presa scrisă, în media audio/video și on-line) sunt anunțuri plătite, care apar în media.

Anunțurile publicitare vor respecta următoarele reguli:

a) conțin sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României și sigla instrumentelor structurale, eventual și pe cea a programului operațional;

b) fac referire la sursa de unde se pot obține mai multe informații despre program/proiect (de exemplu: site-ul internet propriu, o persoană de contact etc.).

3.5. Clipuri video/audio

În cazul unor clipuri video pregătite pentru difuzare publică prin televiziuni/pe caseta video, se vor insera sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României și sigla instrumentelor structurale în România pentru un timp suficient pentru ca acestea să poată fi vizualizate.

Textul "Program/Proiect cofinanțat din Fondul ..." va fi citit/auzit și în cazul clipurilor video, și în cazul celor audio.

3.6. Publicații

Acest capitol se referă la publicații cum ar fi: pliante, broșuri de informare/povești de succes, buletine informative, afișe etc.

Pe coperta publicației (coperta 1) vor apărea sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, cea a instrumentelor structurale în România și, unde este cazul, sigla proprie a programului operațional respectiv.

Pe ultima copertă se plasează o casetă tehnică, ce va conține următoarele:

titlul programului/proiectului;
editorul materialului;
data publicării;
citatul: "Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României". (Autoritățile de management și organismele intermediare care sunt autorități publice sunt exceptate de la aplicarea acestui citat.)

În cazul afișelor, nu este obligatorie plasarea casetei tehnice.

Afișul va sublinia mesajul care trebuie transmis și va conține, ca elemente de identitate, sigla Uniunii Europene alături de sigla Guvernului României, sigla instrumentelor structurale în România și, eventual, sigla proprie a programului operațional respectiv.

Cel puțin 10% din tirajul publicației realizat de autoritatea de management/organismul intermediar/secretariatul tehnic comun (dar nu mai mult de 500 de exemplare) va fi pus de către autoritatea de management/organismul intermediar la dispoziția Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale în România.

3.7. Bannere

Bannerul va conține, pe lângă titlul programului operațional/proiectului, sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, a instrumentelor structurale în România și, eventual, sigla programului operațional respectiv.

Se recomandă următoarele dimensiuni ale bannerului:

2,5 m x 0,8 m, pentru o sală care poate găzdui până la 100 de persoane;
4 m x 1,2 m, pentru o sală mai mare sau în exterior.

3.8. Panouri pentru afișare temporară și plăci pentru amplasare permanentă

3.8.1. Panouri pentru afișare temporară

Pe durata implementării proiectelor cofinanțate din instrumente structurale, beneficiarul trebuie să plaseze temporar un panou la locul fiecărui proiect, cu următoarele caracteristici:

a) contribuția publică la proiect depășește 500.000 euro; și

b) proiectul constă în finanțarea infrastructurii sau a unor construcții.

Panourile care anunță coparticiparea Uniunii Europene la finanțarea unui proiect vor fi instalate într-un loc vizibil, în apropiere de locația proiectului, când este posibil. Se va identifica cel mai potrivit amplasament în ceea ce privește vizibilitatea și în conformitate cu reglementările din România. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punctul de vedere al vizibilității și trebuie să fie suficient de vizibile, astfel încât cei care sunt în trecere să le poată citi și să înțeleagă natura proiectului. În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locații, se va amplasa cel puțin un panou. Panoul va fi expus pe toată perioada implementării proiectului și încă cel mult 6 luni după încheierea acestuia.

În cazul proiectelor care se referă la infrastructura de transport, dacă sunt utilizate pentru marcarea unor sectoare de drum/cale ferată, panourile vor fi amplasate pe ambele părți ale infrastructurii respective. Numărul acestor panouri este de minimum 46, iar amplasarea lor se va face cel puțin la capetele sectorului de drum/cale ferată, câte unul pe fiecare sens. De asemenea, dacă pe lungimea sectorului de drum/cale ferată există poduri, se va instala câte un panou publicitar la capăt de pod. În cazul în care pe traseul proiectului sunt mai multe poduri, se vor instala aceste panouri la minimum 3 poduri. Panoul va fi expus în maximum 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

6 Excepțiile se vor stabili punctual, prin dispoziții ale autorităților de management.

Următoarele elemente de informare trebuie să fie prezente în mod obligatoriu pe panou:

a) sigla Uniunii Europene;

b) sigla Guvernului României;

c) sigla instrumentelor structurale în România;

d) numele fondului din care se acordă cofinanțarea (de exemplu: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune);

e) o afirmație aleasă de autoritatea de management care să sublinieze contribuția intervenției realizate din instrumente structurale (slogan);

f) titlul proiectului/investiției;

g) valoarea proiectului și termenul de finalizare conform contractului;

h) valoarea contribuției comunitare și valoarea contribuției Guvernului României.

Dintre acestea, suma suprafețelor ocupate de informațiile precizate la lit. a), d) și e) trebuie să fie cel puțin 25% din suprafața panoului.

Dimensiunile panourilor pentru afișare temporară recomandate sunt: înălțime 3 m și lățime 2 m. În toate situațiile se va urmări ca dimensiunea panourilor să fie suficient de mare, astfel încât informațiile afișate să fie vizibile de la distanțe mari și textul să fie suficient de lizibil.

În acest sens, pentru proiectele de infrastructură de transport, distribuția informațiilor pe suprafața panoului publicitar pentru afișare temporară va fi de 50% pentru secțiunea dedicată Uniunii Europene, inclusiv titlul proiectului/logoul instrumentelor structurale, și 50% pentru informațiile cu privire la contribuția națională.

Un model orientativ de panou pentru afișare temporară este prezentat în anexa nr. 2.

3.8.2. Plăci pentru amplasare permanentă

După finalizarea proiectelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 3.8.1 lit. a) și b), panourile pentru afișare temporară vor fi înlocuite cu plăci pentru amplasare permanentă la cel mult 6 luni după finalizarea proiectului. Momentul finalizării proiectului este asimilat, pentru proiectele de lucrări, cu emiterea certificatului de recepție la terminarea lucrărilor.

De asemenea, vor fi instalate plăci pentru amplasare permanentă și în cazul proiectelor în care contribuția publică la proiect depășește 500.000 euro și proiectul constă în finanțarea achiziției de obiecte fizice.

Plăcile vor fi instalate într-un loc vizibil, în apropiere de locația proiectului, când este posibil. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce privește vizibilitatea și în conformitate cu reglementările din România. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punctul de vedere al vizibilității și trebuie să fie suficient de vizibile, astfel încât cei care sunt în trecere să le poată citi și să înțeleagă natura proiectului. În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locații, se va amplasa cel puțin o placă.

În toate situațiile se va urmări ca dimensiunea lor să fie suficient de mare, astfel încât informațiile afișate să fie vizibile și textul să fie suficient de lizibil.

Următoarele elemente sunt obligatorii pe placa pentru amplasare permanentă:

a) sigla Uniunii Europene;

b) sigla Guvernului României;

c) sigla instrumentelor structurale în România;

d) numele fondului din care se acordă cofinanțarea (de exemplu: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune);

e) o afirmație aleasă de autoritatea de management, care să sublinieze contribuția intervenției realizate din instrumente structurale;

f) titlul proiectului/investiției.

Dintre acestea, suma suprafețelor ocupate de informațiile precizate la lit. a), d), e) și f) trebuie să fie cel puțin 25% din suprafața plăcii.

Opțional, se poate înscrie pe placă valoarea contractului la finalizare.

În acest sens, pentru proiectele de infrastructură de transport, distribuția informațiilor pe suprafața panoului publicitar pentru afișare temporară va fi de 50% pentru secțiunea dedicată Uniunii Europene, inclusiv titlul proiectului/logoul instrumentelor structurale, și 50% pentru informațiile cu privire la contribuția națională.

Dimensiunile plăcilor pentru amplasare permanentă recomandate sunt: înălțime 3 m și lățime 2 m. În cazul proiectelor care presupun doar achiziția de obiecte fizice, se recomandă o înălțime de 0,5 m și o lățime de 0,8 m.

Un model orientativ de placă pentru amplasare permanentă este prezentat în anexa nr. 3.

3.9. Autocolante și plăcuțe pentru bunuri (obiecte fizice)

În funcție de natura obiectelor pe care se aplică, pentru a identifica obiectele fizice/bunurile (mașini, mobilă, utilaje, echipamente etc.) obținute în cadrul unui proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, vor fi folosite autocolante sau plăcuțele. Materialul se va alege în așa fel încât să se asigure durabilitatea în timp. Ele vor fi, de asemenea, utilizate lângă intrarea sau pe ușile clădirilor unde se desfășoară asemenea proiecte.

Acestea vor fi plasate pe partea cea mai vizibilă pentru public a obiectelor. Dimensiunea recomandată este 90 mm x 50 mm și vor include sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României și sigla instrumentelor structurale. În plus, dacă dimensiunea lor o permite, acestea vor include și numele fondului din care se acordă cofinanțarea și o afirmație aleasă de autoritatea de management, care să sublinieze contribuția intervenției realizate din instrumente structurale. În cazul produselor cu o suprafață foarte mică de expunere, în care informațiile nu ar fi suficient de vizibile și inteligibile, se utilizează cel puțin steagul Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opționale.

3.10. Evenimente

Toate materialele folosite la evenimente vor respecta prevederile prezentului manual.

3.11. Alte produse

Pentru produse de informare, altele decât cele cuprinse în manual (de exemplu: CD-ROM etc.), se vor utiliza siglele Uniunii Europene, Guvernului României și instrumentelor structurale în România, precum și o casetă tehnică ce va conține informațiile prezente în caseta tehnică propusă la cap. 3.6 "Publicații". În cazul produselor cu o suprafață foarte mică de expunere, în care informațiile nu ar fi suficient de vizibile și inteligibile (de exemplu, pixuri), se utilizează cel puțin steagul Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opționale.

4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul manual de identitate vizuală.

ANEXA Nr. 1*) la manualul de identitate vizuală

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Înregistrarea siglei instrumentelor structurale în România la
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
~SIGLĂ~

(verso)
TITULAR:
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, România
Mențiuni:
ANEXĂ
Clasele de produse/servicii pentru care s-a înregistrat marca
9 Suporturi magnetice și optice
14 Medalii, insigne, trofee jubiliare din metale prețioase
16 Publicații; produse imprimate pe hârtie
26 Insigne, trofee jubiliare nu din metale prețioase
36 Activități financiare
38 Servicii de comunicații prin intermediul unui site web
41 Activități de instruire, educare, popularizare, informare
42 Elaborare programe pe calculator; creare și menținere site web; asistență juridică.

ANEXA Nr. 2 la manualul de identitate vizuală

Model orientativ de panou pentru afișare temporară

Sigla IS Titlul proiectului
Locația25 % Sigla Uniunii Europene Proiect cofinanțat prin FC/FEDR/FSE
Afirmația aleasă de autoritatea de management, care să sublinieze contribuția intervenției realizate din instrumente structurale
Contribuția UE (în moneda națională7)
Sigla Guvernului României Contribuția Guvernului României
Numele autorității de management
Numele beneficiarului
Valoarea proiectului și termenul de finalizare conform contractului

7 Pentru programele operaționale cuprinse în cadrul obiectivului "Cooperare teritorială internațională", moneda este euro.

ANEXA Nr. 3 la manualul de identitate vizuală

Model orientativ de placă pentru amplasare permanentă

UNIUNEA EUROPEANĂ
Sigla UE Sigla
ROMÂNIA
Guvernului României% Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FC/FEDR/FSE
Investim în viitor!
Sigla instrumentelor structurale
Titlul proiectului, programul operațional
Locația

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...