Prim-ministru

Decizia nr. 25/2010 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 501/2009 privind stabilirea atribuțiilor domnului Rizescu Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere cererea domnului Rizescu Gheorghe, inspector guvernamental, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/636/D.N.A./2010, precum și prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. -

Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 501/2009 privind stabilirea atribuțiilor domnului Rizescu Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 aprilie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Articol unic. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Rizescu Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul județului Argeș, atribuții ce intră în sfera de competență a Ministerului Administrației și Internelor. Fișa de descriere a atribuțiilor și responsabilităților și a modului de raportare a activității desfășurate se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental și a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condițiile legii, pe bază de pontaj și raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activității pe care o desfășoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite și/sau reprezentantul Ministerului Administrației și Internelor la nivelul județului unde își desfășoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condițiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activității desfășurate."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

București, 20 ianuarie 2010.

Nr. 25.

;
se încarcă...