Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Ordinul nr. 2270/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru institutele naționale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 ianuarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri emite următorul ordin:

Articol unic. -

Anexele nr. 1, 2, 4, 5 și 9 la Ordinul ministrului economiei nr. 1.420/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru institutele de cercetare-dezvoltare, de sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 9 decembrie 2009, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5*), ce fac parte din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Constantin Claudiu Stafie,
secretar de stat

București, 29 decembrie 2009.

Nr. 2.270.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.420/2009)

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2009

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 26.863
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 26.770
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 13.956
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 11.649
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5 1.165
2 VENITURI FINANCIARE 6 93
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 26.057
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 9 25.507
a) Bunuri și servicii 10 8.139
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 14.549
- cheltuieli cu salariile 12 11.088
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 112
- drepturi salariale ale directorului (general) 14 100
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 2.306
- contribuții de asigurări de șomaj 16 55
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 577
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 30
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 94
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 28
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 371
- tichete de masă 23 39
- deplasări, detașări 24 332
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 2.107
d) Cheltuieli de protocol 26 16
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 11
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 63
- tichete de creșă 30
- tichete cadou 31
h) Alte cheltuieli 32 622
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 550
- cheltuieli privind dobânzile 34 390
- alte cheltuieli financiare 35 160
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 806
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 129
V REZULTATUL NET 39 677
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 41 677
a) pentru cointeresarea personalului 42 135
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 406
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 135
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 3.476
1 Surse proprii 46 431
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 110
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51 2.935
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 3.476
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 3.528
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 01) 57 26.863
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 26.057
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 806
4 Număr mediu personal, total institut, din care: 60 297
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 155
5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană/lună) 62 3.062
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 63 3.827
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 x 100) 64 3,09
9 Rata rentabilității financiare (rd. 39 x 100/capital propriu) 65 13,97
10 Plăți restante 66 2.077
11 Creanțe de încasat 67 4.623

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.751 mii lei.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.420/2009)

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale - ISIM

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2009

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 8.392
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 8.387
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 7.800
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 427
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5 160
2 VENITURI FINANCIARE 6 5
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 8.042
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 9 7.973
a) Bunuri și servicii 10 1.300
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 4.652
- cheltuieli cu salariile, din care: 12 3.059
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 163
- drepturile salariale ale directorului general 14 122
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 575
- contribuții de asigurări de șomaj 16 26
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 162
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 22
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 25
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 7
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 61
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 715
- tichete de masă 23 134
- deplasări, detașări 24 581
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 900
d) Cheltuieli de protocol 26 17
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 61
- tichete de creșă 30
- tichete cadou 31 30
h) Alte cheltuieli 32 1.043
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 69
- cheltuieli privind dobânzile 34 69
- alte cheltuieli financiare 35
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 350
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 56
V REZULTATUL NET 39 294
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 41 294
a) pentru cointeresarea personalului 42 59
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 176
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 59
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 310
1 Surse proprii 46 150
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 160
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 310
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 310
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 01) 57 8.392
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 8.042
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 350
4 Număr mediu personal - total institut, din care: 60 92
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 62
5 Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană/lună) 62 2.540
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 63 2.814
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 x 100) 64 4,35
8 Rata rentabilității financiare (rd. 39 x 100/capital propriu) 65 14,60
9 Plăți restante 66 906
10 Creanțe de încasat 67 1.182

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3167,8 mii lei.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.420/2009)

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2009

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 8.110
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 8.110
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 7.455
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 340
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5 315
2 VENITURI FINANCIARE 6
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 8.103
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 9 8.056
a) Bunuri și servicii 10 2.234
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 5.098
- cheltuieli cu salariile 12 3.912
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 102
- drepturile salariale ale directorului general 14 145
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 814
- contribuții de asigurări de șomaj 16 20
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 203
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 11
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 33
- contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale 20 10
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 95
- tichete de masă 23 45
- deplasări, detașări 24 50
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 400
d) Cheltuieli de protocol 26 0,1
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 72
- tichete de creșă 30
- tichete cadou 31
h) Alte cheltuieli 32 251
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 47
- cheltuieli privind dobânzile 34 47
- alte cheltuieli financiare 35
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 7
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 7
V REZULTATUL NET 39 0
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 41 0
a) pentru cointeresarea personalului 42 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 0
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 495
1 Surse proprii 46
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 315
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51 180
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 495
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 495
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 01) 57 8.110
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 8.103
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 7
4 Număr mediu personal - total institut, din care: 60 90
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 60
5 Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană/lună) 62 3.432
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 63 3.677
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 x 100) 64 0,09
8 Rata rentabilității financiare (rd. 39 x 100/capital propriu) 65 0,10
9 Plăți restante 66
10 Creanțe de încasat 67

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 5.031 mii lei.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare ICPMRR

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2009

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 6.696
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 6.695
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 6.263
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 280
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5 151,5
2 VENITURI FINANCIARE 6 1
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 6.626
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 9 6.546
a) Bunuri și servicii 10 1.459
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 3.591
- cheltuieli cu salariile 12 2.566
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 117
- drepturile salariale ale directorului general 14 117
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 732
- contribuții de asigurări de șomaj 16 13
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 133
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 8
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 22
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 7
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 110
- tichete de masă 23
- deplasări, detașări 24 110
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 384
d) Cheltuieli de protocol 26 1
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 1
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 1
- tichete de creșă 30
- tichete cadou 31
h) Alte cheltuieli 32 1.108
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 80
- cheltuieli privind dobânzile 34 75
- alte cheltuieli financiare 35 5
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 70
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 11
V REZULTATUL NET 39 59
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 41 59
a) pentru cointeresarea personalului 42 12
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 35
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 12
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 151,5
1 Surse proprii 46
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 151,5
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 151,5
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 151,5
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 01) 57 6.696
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 6.626
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 70
4 Număr mediu personal - total institut, din care: 60 83
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 60
5 Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană/lună) 62 2.370
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 63 2.153
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 x 100) 64 1.000
8 Rata rentabilității financiare (rd. 39 x 100/capital propriu) 65 6,00
9 Plăți restante 66
10 Creanțe de încasat 67

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4.912,36 mii lei.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 1.420/2009)

MINISTERUL ECONOMIEI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2009

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Program 2009
A 0 1
I VENITURI TOTALE, din care: 1 20.900
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 20.450
a) Venituri din activitatea de bază*) 3 18.343
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 2.000
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5 107,5
2 VENITURI FINANCIARE 6 450
3 VENITURI EXTRAORDINARE 7
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 19.977
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 9 19.769
a) Bunuri și servicii 10 1.550
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 10.650
- cheltuieli cu salariile 12 8.349
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 104
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 191
- contribuții pentru asigurări sociale de stat 15 1.589
- contribuții pentru asigurările de șomaj 16 52
- contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 17 405
- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 18 21
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 66
- contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale 20 18
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 150
- tichete de masă 23
- deplasări, detașări 24 150
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 2.125
d) Cheltuieli de protocol 26 8
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 1
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 70
- tichete de creșe 30
- tichete cadou 31
h) Alte cheltuieli 32 5.365
2 Cheltuieli financiare, din care: 33 208
- cheltuieli privind dobânzile 34
- alte cheltuieli financiare 35 208
3 Cheltuieli extraordinare 36
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 37 923
IV IMPOZIT PE PROFIT 38 148
V REZULTATUL NET 39 775
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI, din care: 41 775
a) pentru cointeresarea personalului 42 155
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 465
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 155
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 950
1 Surse proprii 46 843
2 Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 107,5
3 Credite bancare pentru investiții 48
- interne 49
- externe 50
4 Alte surse 51
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 950
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 950
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54
- interne 55
- externe 56
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 1) 57 20.900
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 58 19.977
3 Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 923
4 Număr mediu personal - total institut, din care: 60 206
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 61 145
5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană) 62 3.274
6 Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 63 3.560
7 Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 x 100) 64 4,6
8 Rata rentabilității financiare (rd. 39 x 100/capital propriu) 65 0
9 Plăți restante 66
10 Creanțe de încasat 67 2.000

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 14.200 mii lei.

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...