Guvernul României

Hotărârea nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping1)

Modificări (4), Referințe (3)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 19 ianuarie 2010.

În vigoare de la 09 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Art. 1. -

(1) Se aprobă structura organizatorică a Agenției Naționale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi al Agenției Naționale Anti-Doping este de 69 de posturi. Modificări (4)

Art. 2. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 în 28 septembrie 2005.

ANEXA Nr. 12) Modificări (4)

2) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenției Naționale Anti-Doping

                                                  Numărul maxim de posturi = 69
                                              ┌───────────────────────────────────┐
      ┌──────────────────┐          ┌──────────────────┐          │CONSILIUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE│
      │CONSILIUL DIRECTOR├────────────────────┤  PREȘEDINTE  ├────────────────────┤ A TRAFICULUI ILICIT DE SUBSTANȚE │
      └──────────────────┘          └─────────┬────────┘          │  CUPRINSE ÎN LISTA INTERZISĂ  │
                               │               └───────────────────────────────────┘
                               │ ┌──────────────────┐
                               ├──┤CABINET PREȘEDINTE│
                               │ └──────────────────┘
                               │
        COMISIA DE APEL ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ COMISIA DE ACORDARE A SCUTIRILOR
                               │                    PENTRU UZ TERAPEUTIC
  COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR ȘI A           │
 PERSONALULUI ASISTENT AL SPORTIVILOR CARE ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┤
  AU ÎNCĂLCAT REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING           │
                               │ ┌─────────────────────────────┐
                               ├──┤COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN*)│
                               │ └─────────────────────────────┘
                               │
               ┌────────────────────────────────┴────────────────────────────────┐
               │                                 │
               v                                 v
           ┌────────────────┐                         ┌──────────────┐
           │SECRETAR GENERAL│                         │VICEPREȘEDINTE│
           └───────┬────────┘                         └──────┬───────┘
               │                                 │
     ┌───────────────────┼──────────┬───────────┐           ┌────────────────────┼──────────────────────┐
     │          │     │      │           │          │           │
     v          v     │      v           v          v           v
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ┌──────────────────┐  ┌────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────┐
│DIRECȚIA JURIDICĂ│ │DIRECȚIA RELAȚII │ │ │DIRECȚIA ECONOMICĂ│  │DIRECȚIA TESTARE│ │DIRECȚIA DE COMBATERE │ │DIRECȚIA CERCETARE│
│ȘI RESURSE UMANE │ │INTERNAȚIONALE ȘI│ │ │ ȘI ADMINISTRATIV │  │ ȘI PROGRAME  │ │ A TRAFICULUI ILICIT │ │  ȘI LABORATOR  │
│         │ │ RELAȚII PUBLICE │ │ │         │  │SOCIAL-EDUCATIVE│ │DE SUBSTANȚE INTERZISE│ │ CONTROL DOPING │
└─────────────────┘ └─────────────────┘ │ └──────────────────┘  └────────────────┘ └──────────┬───────────┘ └──────────────────┘
                    │                           │
                    v                           v
                 ┌────────────┐                  ┌────────────────────────┐
                 │SERVICIUL IT│                  │ OFICII ZONALE PENTRU │
                 └────────────┘                  │PREVENIREA ȘI COMBATEREA│
                                          │ TRAFICULUI ILICIT DE │
                                          │ SUBSTANȚE CUPRINSE ÎN │
                                          │  LISTA INTERZISĂ   │
                                          └────────────────────────┘
*) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping
Modificări (5)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...