Guvernul României

Hotărârea nr. 747/2016 privind aplicarea corecțiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din axa prioritară 3 "Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectorul privat și public", domeniul major de intervenție 3.2 "Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares(2015)4345932/23 decembrie 2014;

- Raportul de audit al Autorității de Audit nr. 61.431/AP/31 iulie 2015;

- Raportul de audit de follow-up al Comisiei Europene - DG REGIO nr. 2015/RO/REGIO/C2/1366/2;

- Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares(2015)5030483/12 noiembrie 2015,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 571 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Metodologia privind modul de calcul al sumelor care se decertifică definitiv și se deduc procentual definitiv, aferente cheltuielilor care se includ în declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, realizate în cadrul contractelor de achiziție publică, inclusiv actele adiționale aferente acestora, finanțate din axa prioritară 3 "Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectorul privat și public", domeniul major de intervenție 3.2 "Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în Sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, după data de 1 octombrie 2011 și care au fost incluse în Planul de măsuri prioritare, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Lista contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP după data de 1 octombrie 2011, inclusiv actele adiționale aferente acestora, incluse în Planul de măsuri prioritare, prevăzută în anexa nr. 2, pentru care se aplică metodologia prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă aplicarea procentului de 25% utilizat pentru stabilirea sumelor care se decertifică definitiv și care se deduc procentual definitiv, aferente cheltuielilor care au fost certificate până la data de 1 septembrie 2016 și, respectiv, cheltuielilor care se includ în declarațiile de cheltuieli, care se transmit Comisiei Europene pentru perioada de programare 2007-2013, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, realizate în cadrul contractelor de achiziție publică prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se autorizează Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze decertificarea definitivă, prin reducerea din cheltuielile care se includ în declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene pentru perioada de programare 2007-2013, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a sumei de 4.223.897,38 euro, calculată conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2.

Art. 4. -

Se autorizează Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze deducerea procentuală definitivă, din cheltuielile care se includ în declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene pentru perioada de programare 2007-2013, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a sumelor care sunt calculate conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2.

Art. 5. -

Aplicarea prevederilor art. 571 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, include obligația Autorității de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" de a aplica prevederile legale în vigoare privind constatarea, recuperarea creanțelor bugetare și stabilirea debitorilor.

Art. 6. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul fondurilor europene,
Cristian Ghinea
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
p. Ministrul afacerilor externe,
Alexandru Victor Micula,
secretar de stat

București, 12 octombrie 2016.

Nr. 747.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
privind modul de calcul al sumelor care se decertifică definitiv și se deduc procentual definitiv din cheltuielile care se includ în declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene pentru perioada de programare 2007-2013, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aferente contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP după data de 1 octombrie 2011, cuprinse în anexa nr. 2, finanțate din axa prioritară 3 "Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectorul privat și public", domeniul major de intervenție 3.2 "Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"

ANEXA Nr. 2

LISTA
contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP după data de 1 octombrie 2011, inclusiv actele adiționale aferente acestora, incluse în Planul de măsuri prioritare

Nr. crt. Cod proiect - atribuit de SMIS Nume beneficiar Contract ID - numărul contractului de achiziție atribuit de SMIS Procedura de achiziție Denumire contract Număr anunț de participare atribuit de SEAP Data anunțului de participare Număr anunț de atribuire din SEAP Data anunțului de atribuire
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 14160 Primăria Târgu Mureș 84996 Licitație deschisă Achiziția lucrărilor serviciilor de proiectare și instalare rețea fibră optică, echipamente și dotări 135590 17 mai 2012 128864 22 sept. 2012
2 14180 Arhivele Naționale 82364 Licitație deschisă Furnizare sistem informatic integrat lot 2 132632 1 iun. 2012 130276 11 mar. 2012
3 14183 Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) 93545 Licitație deschisă Aplicație online pentru compararea ofertelor de comunicații destinate utilizatorilor finali 132981 14 febr. 2012 128304 9 iul. 2012
4 14211 Consiliul Județean Harghita 95412 Licitație deschisă Achiziționare echipamente de tip Switch, echipamente de tip Firewall, unitate de bandă, storage, UPS, rack și accesorii 135594 17 mai 2012 134784 22 mar. 2013
5 14323 Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date Privind Evidența Persoanelor 67795 Licitație deschisă Sistem național integrat de introducere și actualizare a informațiilor legate de evidența persoanelor 133222 23 febr. 2012 129752 19 oct. 2012
6 14339 Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud 89181 Licitație deschisă Achiziție sistem informatic și instruire utilizatori și administratori de sistem 132243 21 dec. 2011 125225 6 iun. 2012
7 14385 Consiliul Județean Timiș 74588 Licitație deschisă Sistem informatic integrat 135666 19 mai 2012 131417 12 iun. 2012
8 22995 Municipiul Brașov 105125 Licitație deschisă Implementare platformă e-Learning 144871 7 nov. 2013 142065 23 nov. 2013
9 22996 Ministerul Justiției 85624 Licitație deschisă Achiziționare platformă de e-Learning cu specific IT pentru Ministerul Justiției și sistemul judiciar din România 140203 11 mar. 2012 136628 24 mai 2013
10 23001 Inspectoratul Școlar Județean Harghita 89286 Cerere ofertă Furnizare de produse hard - echipamente și dotări 336221 27 sept. 2012 164780 28 ian. 2013
11 23001 Inspectoratul Școlar Județean Harghita 89285 Licitație deschisă Achiziționarea de aplicații informatice 136263 6 febr. 2012 133289 29 ian. 2013
12 23038 Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava 86512 Licitație deschisă Dezvoltarea unei platforme informatice de instruire online 135750 22 mai 2012 135811 23 apr. 2013
13 23150 MAI - Direcția Generală de Informații și Protecție Internă 85244 Licitație deschisă Furnizare soluție tehnică e-Educație, software, echipamente și servicii instruire 134381 30 mar. 2012 129514 10 dec. 2012
14 23335 Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" 89744 Cerere ofertă Achiziție echipamente tehnică de calcul 332088 20 iul. 2012 159727 10 aug. 2012
15 23335 Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" 92059 Cerere ofertă Echipamente de tehnică de calcul 346444 5 sept. 2013 169986 21 iun. 2013
16 23335 Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" 92060 Cerere ofertă Achiziție echipamente tehnică de calcul 339912 21 nov. 2012 165444 21 febr. 2013
17 23335 Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" 92061 Licitație deschisă Platformă electronică complexă 138114 8 nov. 2012 137286 6 dec. 2013
18 23354 Municipiul Piatra-Neamț 84928 Licitație deschisă Platformă de instruire continuă pentru angajații Primăriei Municipiului Piatra-Neamț (acronym - eForm) 135973 26 mai 2012 128712 18 sept. 2012
19 23381 Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" 90558 Cerere ofertă Furnizare produse: sistem servere-1 complet 332193 23 iul. 2012 160605 25 oct. 2012
20 23381 Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" 67338 Cerere ofertă Laptopuri 327632 25 mai 2012 155735 19 iul. 2012
21 23381 Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" 84774 Cerere ofertă Realizare rețea LAN 320427 3 sept. 2012 151535 5 apr. 2012
22 23381 Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" 84776 Licitație deschisă Servicii e-Learning - aplicație, configurare și dezvoltare software și conținut digital, inclusiv instruire personal 140978 12 iul. 2012 138280 7 dec. 2013
23 23401 Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 86280 Licitație deschisă Sistem de e-Educație pentru evaluarea calității în învățământul superior din România 133158 18 febr. 2012 126254 7 iul. 2012
24 23558 Secretariatul General al Guvernului 93574 Licitație deschisă Achiziție Sistem integrat pentru "Centrul virtual de instruire a personalului" 139984 26 oct. 2012 137213 6 aug. 2013
25 30893 Casa Națională de Asigurări de Sănătate 82358 Licitație deschisă Servicii pentru implementarea sistemului informatic integrat "Sistemul național DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE" 131521 11 nov. 2011 137923 7 mar. 2013
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 31445 Ministerul pentru Societatea Informațională 92575 Licitație deschisă Dezvoltare BRIDGE PKI 139825 22 oct. 2012 140824 15 oct. 2013
27 31446 Ministerul pentru Societatea Informațională 85206 Licitație deschisă Servicii dezvoltarea interoperabilității bazelor de date destinate IMM-urilor 139823 20 oct. 2012 134386 3 iun. 2013
28 31493 Ministerul Afacerilor Interne (fost Ministerul Administrației și Internelor) 126071 Licitație deschisă Echipamente IT, soluții soft IT și instruire personal 149343 15 febr. 2014 147329 6 nov. 2014
29 31499 UM 0572 București/Serviciul de Telecomunicații Speciale 87155 Licitație deschisă Contract de furnizare echipamente IT și de comunicații pentru implementarea proiectului 143945 28 mai 2013 140161 20 sept. 2013
30 31500 Consiliul Concurenței 107388 Licitație deschisă Servicii dezvoltare și implementare soluție informatică 147256 15 oct. 2013 147256 15 oct. 2013
31 31502 CNMSI 88476 și 83143 Licitație deschisă Servicii de extindere S.E.A.P. 139428 10 mai 2012 134359 3 iun. 2013
32 31503 CNMSI 83357 Licitație deschisă Servicii de extindere a Sistemului de atribuire electronică în transporturi (S.A.E.T.) 139712 16 oct. 2012 134343 3 mai 2013
33 37824 Spitalul de Boli Cronice "Sfântul Luca" 95197 Licitație deschisă Furnizare și prestare servicii în vederea implementării unui portal informațional medical 142491 13 mar. 2013 139978 13 sept. 2013
34 37827 Spitalul Municipal "Sfinții Doctori Cosma și Damian" Rădăuți 95267 Licitație deschisă Sistem Informatic Integrat e-Sănătate 144768 7 sept. 2013 142632 12 dec. 2013
35 37832 Spitalul Județean de Urgență Bacău 100558 Licitație deschisă Achiziție sistem informatic integrat 144177 6 iul. 2013 143924 30 ian. 2014
36 37837 Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați 120255 Licitație deschisă Sistem informatic integrat 146816 26 sept. 2013 147411 14 iun. 2014
37 37970 Spitalul Clinic de Copii Brașov 111340 Licitație deschisă Sistem informatic integrat și instruire utilizatori aplicație și personal care asigură mentenanța aplicației 144765 7 mai 2013 146380 5 oct. 2014
38 37981 Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 148090 Licitație deschisă Echipamente TIC, software și servicii de implementare sistem informatic integrat (inclusiv instruire) 149669 3 aug. 2014 155488 27 febr. 2015
39 37985 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfântul Ioan" Galați 117917 Licitație deschisă Implementarea unei aplicații informatice tip e-Sănătate în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați 146521 14 sept. 2013 147729 26 iun. 2014
40 38000 Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc 117954 Licitație deschisă Achiziție produse pentru realizarea și implementarea unui sistem informatic integrat 145640 8 aug. 2013 148842 8 aug. 2014
41 38008 Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci 123088 Licitație deschisă Dezvoltare sistem informatic integrat 146123 28 aug. 2013 148610 30 iul. 2014
42 38021 Spitalul Județean de Urgență Târgoviște 132799 Licitație deschisă Furnizarea și implementarea sistemului informatic integrat de sănătate 149527 6 nov. 2014 153958 15 ian. 2015
43 38030 Spitalul Clinic de Recuperare Iași 91552 Licitație deschisă Achiziție echipamente și servicii de dezvoltare și implementare a Sistemului Informatic Medical Integrat 143896 24 mai 2013 30 dec. 1899
44 38056 Spitalul Județean de Urgență Ploiești 107875 Licitație deschisă Achiziție sistem informatic medical 144125 6 mai 2013 143724 22 ian. 2014
45 38061 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 121450 Licitație deschisă Achiziție Sistem informatic integrat pentru managementul spitalului 145477 8 ian. 2013 147558 19 iun. 2014
46 38078 Spitalul Penitenciar București Rahova 129100 Licitație deschisă Sistem informatic integrat pentru managementul asistentei medicale penitenciare 148339 12 mai 2013 148258 7 iun. 2014
47 38082 Spitalul Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava 100050 Licitație deschisă Sistem informatic integrat 143813 22 mai 2013 142423 12 mai 2013
48 38083 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" 110772 Licitație deschisă Achiziție servicii implementare sistem informatic 148547 19 dec. 2013 147353 12 iun. 2014
49 38095 Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București 117027 Licitație deschisă Infrastructură hardware și software de bază, servicii de dezvoltare și implementare a sistemului informatic integrat medical 147273 16 oct. 2013 30 dec. 1899
50 38125 Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" 117809 Licitație deschisă Sistem informatic medical integrat și instruire utilizatori aplicație și personal care asigură mentenanța aplicației 149157 2 mai 2014 150233 27 sept. 2014
51 38139 Spitalul de Boli Cronice Smeeni 154051 Licitație deschisă Infrastructură hardware și software de bază, servicii de dezvoltare și implementare a sistemului informatic medical 143783 22 mai 2013 152036 20 nov. 2014
52 38142 Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova 129456 Licitație deschisă IT, hard, soft, licențe, instruire 148137 23 nov. 2013 149195 22 aug. 2014
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
53 38144 Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov 145867 Licitație deschisă Infrastructură hardware și software de bază, servicii de dezvoltare și implementare a sistemului informatic integrat de e-Sănătate 151458 6 dec. 2014 155033 13 febr. 2015
54 38183 Spitalul Clinic CF nr. 2 București 119545 Licitație deschisă Achiziție sistem informatic medical integrat și instruire utilizatori 148050 20 nov. 2013 149447 9 febr. 2014
55 48451 Consiliul Județean Suceava 119746 Licitație deschisă Furnizarea, vânzarea și livrarea produselor hardware și software, prestarea de servicii de instalare și întreținere a sistemului informatic integrat 150938 17 mai 2014 150429 10 mar. 2014
56 48453 Consiliul Județean Galați 126889 Licitație deschisă Achiziția de echipamente și servicii de implementare a sistemului informatic integrat (inclusiv servicii de instruire) 150021 26 mar. 2014 151914 18 nov. 2014
57 48591 Inspecția Muncii 117991 Licitație deschisă Infrastructură hard și soft de bază, servicii de dezvoltare și implementare a sistemului informatic SIAMC 151609 16 iun. 2014 150390 10 febr. 2014
58 48594 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București 125417 Licitație deschisă Achiziția infrastructurii hardware și software, managementul proiectului, serviciilor de dezvoltare și implementare a platformei de Cloud Computing, instruire 150123 4 ian. 2014 154481 29 ian. 2015
59 48619 Ministerul Afacerilor Externe 141087 Licitație deschisă Achiziție a infrastructurii hardware și software de bază, a serviciilor de dezvoltare și implementare a Sistemului Informatic pentru managementul integrat al serviciilor pentru cetățeni (SIMISC) 151168 30 mai 2014 155502 27 febr. 2015
60 48625 Agenția pentru Agenda Digitală a României 120692 Licitație deschisă Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice - SICAP 150056 26 mar. 2014 150402 10 febr. 2014
61 48726 Secretariatul General al Guvernului 117263 Licitație deschisă Achiziție infrastructură software și hardware 150128 4 ian. 2014 153300 23 dec. 2014
62 48836 Agenția Națională de Integritate 104518 Licitație deschisă PREVENT - Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice 148808 1 oct. 2014 147874 7 febr. 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...