Guvernul României

Metodologia privind modul de calcul al sumelor care se decertifică definitiv și se deduc procentual definitiv din cheltuielile care se includ în declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene pentru perioada de programare 2007-2013, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aferente contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP după data de 1 octombrie 2011, cuprinse în anexa nr. 2, finanțate din axa prioritară 3 "Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectorul privat și public", domeniul major de intervenție 3.2 "Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" din 12.10.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Metodologia are în vedere calculul unor indicatori aferenți cheltuielilor realizate în cadrul contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP după data de 1 octombrie 2011, inclusiv actele adiționale aferente acestora, cuprinse în anexa nr. 2, finanțate din axa prioritară 3 "Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectorul privat și public", domeniul major de Intervenție 3.2 "Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice", incluse în Planul de măsuri prioritare.

I. Indicatori care sunt în evidențele Autorității de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice":

a) valoarea totală a cheltuielilor incluse de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" în declarații de cheltuieli transmise la Autoritatea de certificare și plată;

b) valoarea totală a reducerilor individuale, ca urmare a procesului de verificare a cererilor de rambursare, inclusiv a celor aplicate până la emiterea/ca urmare a emiterii unor note de constatare, aplicate în urma identificării unor abateri de la reglementările în vigoare în domeniul achizițiilor publice;

c) valoarea totală a cheltuielilor autorizate, neincluse temporar în declarațiile de cheltuieli transmise de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" la Autoritatea de certificare și plată, operate ca urmare a unor suspiciuni de neregulă în aplicarea reglementărilor în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

Nu se încadrează în această categorie cheltuielile autorizate, excluse temporar 100% din declarațiile de cheltuieli.

II. Indicatori care sunt în evidențele Autorității de certificare și plată:

a) valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanțelor bugetare constituite de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", ca urmare a identificării unor abateri de la reglementările în vigoare în domeniul achizițiilor publice, recuperate de la debitori și deduse de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", în calculul cumulativ, din declarațiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de certificare și plată, aferente unor cheltuieli certificate la Comisia Europeană;

b) valoarea totală a cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", care au fost considerate neeligibile/susceptibile a nu fi eligibile de către Autoritatea de certificare și plată, deoarece pentru acestea sunt formulate constatări cu implicații financiare ca urmare a unor abateri, altele decât cele care au rezultat din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achizițiilor publice și pentru care este activă măsura Autorității de certificare și plată a neincluderii temporare a acestora în declarații de cheltuieli;

c) valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanțelor bugetare constituite de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", ca urmare a identificării unor abateri, altele decât cele care au rezultat din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achizițiilor publice, recuperate de la debitori și deduse de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", în calculul cumulativ, din declarațiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de certificare și plată, aferente unor cheltuieli certificate la Comisia Europeană;

d) valoarea totală a cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", care au fost considerate neeligibile/susceptibile a nu fi eligibile de către Autoritatea de certificare și plată, deoarece pentru acestea sunt formulate constatări cu implicații financiare ca urmare a unor abateri, rezultate din încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul achizițiilor publice și pentru care este activă măsura Autorității de certificare și plată a neincluderii temporare a acestora în declarații de cheltuieli.

III. Modul de calcul al sumei care se decertifică/se deduce definitiv (SD):

SD = [(a + b + c) - (e + f)] * 25% - (b + c + d + g)

NOTE:

1. Calculul sumelor care se decertifică/se deduc definitiv se efectuează la nivel de axă prioritară.

2. Sunt exceptate de la aplicarea acestor corecții următoarele categorii de cheltuieli:

(i) cheltuieli care nu rezultă din achizițiile publice, precum: salarii, diurne și cheltuieli administrative curente;

(ii) cheltuieli aferente contractelor de achiziție publică pentru care s-a aplicat procedura de achiziție directă;

(iii) cheltuielile efectuate de beneficiarii privați care nu aveau obligația aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...