Guvernul României

Hotărârea nr. 748/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 31 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera d2) se introduce o nouă literă, litera d3), cu următorul cuprins:

"

d3) până cel târziu 15 octombrie 2016: a doua declarație de cheltuieli suplimentară pentru ultima aplicație de plată intermediară suplimentară

- transmiterea la ACP a celei de-a doua declarații de cheltuieli suplimentară pentru ultima aplicație de plată intermediară suplimentară aferentă POSCCE;".

2. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

"

f1) până cel târziu 31 octombrie 2016: declarația finală de cheltuieli revizuită pentru aplicația de plată a soldului final

- transmiterea la ACP a declarației finale de cheltuieli revizuită pentru aplicația de plată a soldului final POSCCE;".

3. La articolul 3, după litera a2) se introduce o nouă literă, litera a3), cu următorul cuprins:

"

a3) 15 noiembrie 2016: ultima aplicație de plată intermediară suplimentară

- transmiterea la Comisie și la Autoritatea de audit a ultimei aplicații de plată intermediară suplimentară aferentă celei de-a doua declarații de cheltuieli suplimentară pentru POSCCE;".

4. La articolul 3, partea introductivă a literei b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) 1 septembrie - 31 octombrie 2016, cu excepția POSDRU și POR pentru care perioada este 19 septembrie - 14 noiembrie 2016 și POSCCE pentru care perioada este 1 septembrie - 29 noiembrie 2016: verificări pentru întocmirea declarației finale de cheltuieli și a aplicației de plată a soldului final".

5. La articolul 3, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) 1 noiembrie 2016, cu excepția POSDRU și POR pentru care termenul este 15 noiembrie 2016 și POSCCE pentru care termenul este 29 noiembrie 2016: declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final

- transmiterea la Autoritatea de audit a declarației finale de cheltuieli și a aplicației de plată a soldului final;".

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul fondurilor europene,
Cristian Ghinea
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
p. Ministrul afacerilor externe,
Alexandru Victor Micula,
secretar de stat

București, 12 octombrie 2016.

Nr. 748.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...