Art 1 | Lege 9/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. -

În temeiul dispozițiilor art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2010, să emită ordonanțe în domenii ce nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe publice și economie:

1. modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2009;

3. aprobarea scoaterii prin rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici;

4. reglementări privind asigurarea unui cadru unitar de management pentru beneficiarii proiectelor finanțate prin fonduri structurale;

5. măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010.

II. Justiție:

- modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne.

III. Sănătate:

1. reglementarea unor măsuri în domeniul descentralizării sistemului sanitar;

2. modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Transporturi:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră;

3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare;

4. reglementarea unor măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar;

5. reglementări pentru eficientizarea activității de pilotaj în domeniul aviației.

V. Mediu:

- instituirea infrastructurii pentru informații spațiale în România.

VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

VII. Administrație publică și interne:

1. adoptarea ordonanței privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 9/2010:
Art 1
Art 2
;
se încarcă...