Parlamentul României

Legea nr. 1/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 17 din 11 ianuarie 2010.

În vigoare de la 14 ianuarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.1 și VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 în 31 august 2009, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Senatele universităților stabilesc valoarea taxelor de școlarizare, în valută, cel puțin la nivelul cheltuielilor de școlarizare, precum și modalitatea de plată, integral sau în rate.

(3) Din sumele încasate din taxele de școlarizare prevăzute la alin. (1), universitățile alocă cel puțin 20% pentru burse acordate studenților români și/sau străini."

2. La anexă, litera A se modifică și va avea următorul cuprins:

"

A. Învățământ cu frecvență

1. Învățământul liceal secundar superior: 180 euro/lună

2. Învățământul universitar și postuniversitar

Domeniul de învățământ Învățământ universitar de licență, de masterat, rezidențiat (euro/lună) Învățământ postuniversitar, doctorat (euro/lună)
Tehnic, agronomic, științe, matematici și matematici aplicate, sport 270 290
Arhitectură 350 370
Sociouman, psihologie, economic 220 240
Medicină 320 340
Muzică și arte 420 440
Interpretare muzicală, teatru 750 770
Film 950 970

Taxele se percep pentru întreaga durată a anului de învățământ, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de învățământ.

La taxele de mai sus se adaugă costul cazării și, respectiv, al mesei, în cazul în care se beneficiază de aceste servicii din partea instituției de învățământ."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
DANIELA POPA MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 6 ianuarie 2010.

Nr. 1.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...