Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 99/2009 privind stabilirea stocului minim de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația să îl dețină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activității de injecție din anul 2010

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 ianuarie 2010 până la 27 ianuarie 2010, fiind abrogat prin Ordin 2/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) și x) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) și (3) din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare și a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului național de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2009,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă stocul minim de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația să îl dețină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activității de injecție din anul 2010, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor și titularii licențelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu

București, 23 decembrie 2009.

Nr. 99.

ANEXĂ

STOCUL MINIM
de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare
a gazelor naturale au obligația să îl dețină în depozitele
de înmagazinare subterană la încheierea activității
de injecție din anul 2010

Nr. crt. Denumirea furnizorului Stoc minim obligatoriu 2010
Piața concurențială Piața reglementată Total
1. S.C. Alpha Metal S.A. - București 35.324,570 0,000 35.324,570
2. S.C. Amarad S.A. - Arad 0,000 8.400,256 8.400,256
3. S.C. Amgaz Furnizare - S.R.L. București 26.354,665 0,000 26.354,665
4. S.C. Armax Gaz - S.A. Mediaș 12.253,738 0,000 12.253,738
5. S.C. Apopi & Blumen - S.R.L. Iași 69,097 3.176,267 3.245,364
6. S.C. Arelco Distribuție - S.R.L. 80.480,593 0,000 80.480,593
7. S.C. Auraplast - S.R.L. 0,000 123,919 123,919
8. S.C. Ben & Ben - S.A. 0,000 5.016,062 5.016,062
9. S.C. BERG System Gaz - S.A. 0,000 8.880,347 8.880,347
10. S.C. Cis Gaz - S.A. Târgu Mureș 15.700,298 0,000 15.700,298
11. S.C. Congaz S.A. - Constanța 15.044,802 357.653,440 372.698,242
12. S.C. Conef Gaz - S.R.L. 255.680,591 0,000 255.680,591
13. S.C. Covi Construct - S.R.L. București 0,000 39.592,695 39.592,695
14. S.C. CPL Concordia - S.R.L. Cluj 0,000 68.700,985 68.700,985
15. S.C. Construct P&G - S.R.L. Brăila 0,000 6.987,787 6.987,787
16. S.C. Cordun Gaz - S.A. 0,000 4.963,453 4.963,453
17. S.C. Design Proiect - S.R.L. 6,338 454,482 460,820
18. S.C. Distrigaz Vest - S.A. Oradea 0,000 41.196,999 41.196,999
19. S.C. GDF Suez Energy Romania - S.A. 855.253,482 6.884.981,116 7.740.234,598
20. S.C. Eon Gaz Romania - S.A. 367.848,439 7.266.449,280 7.634.297,719
21. S.C. Egl Gas & Power Internațional - S.R.L. 38.028,843 0,000 38.028,843
22. S.C. Euro Seven Industry - S.R.L. București 0,000 6.157,804 6.157,804
23. S.C. Gazvest - S.A. Arad 0,000 77.720,494 77.720,494
24. S.C. Gaz Nord Est - S.A. Hârlău 0,000 10.791,818 10.791,818
25. S.C. Gaz Est - S.A. Vaslui 255,385 180.114,625 180.370,009
26. S.C. Grup Dezvoltare Rețele - S.A. București 0,000 42.021,705 42.021,705
27. S.C. Gaz Sud - S.A. Ghermănești 0,000 67.162,896 67.162,896
28. S.C. Gaz Sud Furnizare - S.R.L. 17.541,548 0,000 17.541,548
29. S.C. Hargaz Harghita Gaz - S.A. 2.423,581 27.401,371 29.824,952
30. S.C. Interagro - S.A. București 2.367.145,931 0,000 2.367.145,931
31. S.C. Intergaz - S.R.L. Zimnicea 0,000 220.470,439 220.470,439
32. S.C. MM Data - S.R.L. București 0,000 4.834,190 4.834,190
33. S.C. Megaconstruct - S.A. Balotești 0,000 28.467,930 28.467,930
34. S.C. Mehedinți Gaz - S.A. 0,000 10.571,556 10.571,556
35. S.C. Mihoc Oil - S.R.L. 0,000 665,390 665,390
36. S.C. Nord Gaz - S.R.L. Suceava 0,000 35.419,216 35.419,216
37. S.C. Oligopol - S.R.L. 733,266 1.132,426 1.865,692
38. S.C. Ottogaz - S.R.L. București 1.521,154 47.661,025 49.182,179
39. S.C. Pado Group Infrastructures - S.R.L. 13.310,095 0,000 13.310,095
40. S.C. Petrom - S.A. București 1.757.777,653 0,000 1.757.777,653
41. S.C. Petrom Distribuție Gaze - S.R.L. 3.084,562 153.560,079 156.644,640
42. S.C. Petrom Gas - S.R.L. București 798.605,713 0,000 798.605,713
43. S.C. Prisma Serv Company - S.R.L. Iași 0,000 390,279 390,279
44. S.C. Progaz P&D - S.A. Câmpina 0,000 13.925,871 13.925,871
45. S.N.G.N. Romgaz - S.A. Mediaș 1.943.696,443 272,349 1.943.968,792
46. S.G. Salgaz - S.A. Salonta 0,000 19.035,473 19.035,473
47. S.C. Timgaz - S.A. Timișoara 0,000 9.246,900 9.246,900
48. S.C. Tinmar - Ind - S.A. București 1.254,952 0,000 1.254,952
49. S.C. Total Electric Oltenia - S.A. 7,217 0,000 7,217
50. S.C. Transenergo Com - S.A. 2.957,799 0,000 2.957,799
51. S.C. Tulcea Gaz - S.A. 0,000 17.795,409 17.795,409
52. S.C. Vega '93 - S.R.L. Galați 0,000 4.120,469 4.120,469
53. S.C. Wirom Gas - S.A. București 180,417 96.703,135 96.883,552
54. S.C. Wiee România - S.R.L. București 59.155,979 0,000 59.155,979
55. S.C. COMPA - S.A. Sibiu 10.909,715 0,000 10.909,715
56. S.C. DGN Transilvania - S.A. 251,564 0,000 251,564
57. S.C. ECO Energy - S.R.L. Târgoviște 8.915,651 0,000 8.915,651
58. S.C. GDF SUEZ ENERGY TRADING ROMANIA 4.225,427 0,000 4.225,427
59. S.C. Electrocentrale București - S.A. 8.957,905 0,000 8.957,905
60. S.C. Ennet Grup - S.R.L. București 899,171 0,000 899,171
61. S.C. Global NRG Rom - S.R.L. 17.848,204 0,000 17.848,204
62. S.C. G-ON Eurogaz - S.R.L. 44,139 0,000 44,139
63. S.C. Mașinexport Trading - S.A. 2.535,256 0,000 2.535,256
64. S.C. Pro Faur Invest - S.A. 1.288,755 0,000 1.288,755
65. S.C. Tetarom - S.R.L. 207,127 0,000 207,127
TOTAL: 8.727.780,066 15.772.219,934 24.500.000,000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...