Guvernul României

Hotărârea nr. 1608/2009 privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 și a unor decrete prezidențiale adoptate în perioada 1974-1989

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 ianuarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, al art. 20 alin. (1) lit. a) și b) din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 și a unor decrete prezidențiale adoptate în perioada 1974-1989, prevăzute în anexele nr. 1 și 2*), ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a expirării termenului de clasificare ori datorită faptului că dezvăluirea informațiilor nu mai poate prejudicia siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat.

(2) Instituțiile și autoritățile publice care au în gestiune copii ale decretelor prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri în consecință, conform legii.

*) Decretele Consiliului de Stat și decretele prezidențiale declasificate se păstrează și pot fi consultate la Arhivele Naționale. Existența unui număr mare de file și schițe constituie impedimente de natură tehnico-redacțională, care fac imposibilă publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
interimar,
Mihai Capră,
secretar de stat
p. Ministrul apărării naționale,
Viorel Oancea,
secretar de stat
Directorul Serviciului Român de Informații,
George-Cristian Maior

București, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.608.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând decrete ale Consiliului de Stat
adoptate în perioada 1953-1989

A. Informații clasificate secret de stat, de nivel "secret" (1953-1978)

Informații pentru care a expirat termenul de clasificare

Anul 1953

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 305 pentru exproprierea unor terenuri necesare construirii căminului Școlii Medii Tehnice Siderurgice Reșița
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 308 referitor la trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comunele Săvinești și Roznov, raionul Piatra-Neamț, regiunea Bacău
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 326 pentru trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în comuna Bicaz, regiunea Bacău
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 329 privitor la trecerea în proprietatea statului a unor terenuri agricole situate în comuna Căzănești, raionul Râmnicu Vâlcea
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privitor la trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Vulcan, raionul Petroșani, regiunea Hunedoara, în folosul Centralei Termoelectrice Petroșani

Anul 1955

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 420 privind conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" clasa a II-a generalului maior Nicolau Ioan Serghie
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 432 pentru trecerea unor terenuri cu construcțiile aferente în proprietatea statului și respectiv în folosința Uzinei "Sadu" Gorj
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 437 pentru exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în orașul și regiunea Timișoara
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 482 pentru trecerea folosinței terenului de zbor Alexandria și a infrastructurii sale de la Asociația Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei - Aeroclubul Central la Sfatul Popular Alexandria
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 508 privind modificarea art. 5 din Decretul nr. 3 din 10 ianuarie 1951 referitor la reglementarea serviciului militar activ din Forțele Armate ale Republicii Populare Române
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 522 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și darea în administrarea Ministerului Construcțiilor a unor terenuri, proprietate particulară, situate în orașul Stalin

Anul 1956

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din comuna Băineț, raionul Rădăuți, regiunea Suceava, necesare Ministerului Căilor Ferate
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 344 pentru exproprierea unui teren din București, bulevardul Brâncoveanu nr. 77, raionul Nicolae Bălcescu
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind exproprierea unor terenuri din comuna Racova, raionul Buhuși, regiunea Bacău
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 352 pentru grațierea pedepselor unor condamnați
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 370 privind acreditarea cetățeanului Korcinski Nicolae, Trimis Extraordinar și Ministru Plenipotențiar al Republicii Populare Române în Marea Britanie, în aceeași calitate și în Republica Islanda
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 372 pentru grațierea pedepselor unor condamnați
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 386 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din orașul Târnăveni, raionul Târnăveni, regiunea Stalin
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 388 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri cu construcțiile aferente situate în orașul Iași
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 389 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din comuna Fântânele, raionul Sângiorgiu, Regiunea Autonomă Maghiară
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 407 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri cu construcțiile aferente situate în orașul Pitești, str. Oborului nr. 4 și 5
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din orașul București
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 476 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate pe teritoriul orașului Timișoara
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 486 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Bacău, Craiova și Stalin
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 487 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comunele Mălini și Drăceni, raionul Fălticeni, regiunea Suceava
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 533 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Pitești și Bacău
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 534 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în orașul Cluj
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 546 pentru grațierea și reducerea pedepselor unor condamnați
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 554 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Gârda de Sus, raionul Lunca Vașcăului, regiunea Oradea
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 674 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Craiova, Galați și Pitești

Anul 1957

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Stalin, Timișoara și Autonomă Maghiară
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 79 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri și construcții și darea acestora în administrarea Ministerului Minelor, precum și completarea și modificarea unor decrete de expropriere
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 200 pentru completarea articolului 35 din Decretul nr. 272 din 30 decembrie 1950 referitor la actele de stare civilă, republicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române nr. 15 din 13 iunie 1955
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 230 privind autorizarea Comitetului executiv al Sfatului Popular al Comunei Coșbuc, raionul Năsăud, regiunea Cluj, să efectueze un schimb de terenuri
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 321 79 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri cu construcțiile aferente, situate în orașul Roșiori de Vede, raionul Roșiori, regiunea București
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 452 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunea Cluj
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 474 pentru modificarea Legii nr. 5/1952 pentru organizarea judecătorească

Anul 1958

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 94 privind organizarea și funcționarea caselor de ajutor reciproc pe lângă unitățile militare din Ministerul Forțelor Armate și unitățile militare și militarizate din Ministerul Afacerilor Interne
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privitor la regimul unor condamnați la pedepse privative de libertate
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind organizarea și funcționarea apărării locale antiaeriene
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Cugir, raionul Orăștie, regiunea Hunedoara
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 206 pentru acreditarea lui Nicuță Constantin în calitate de trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii Populare Române în Austria
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 pentru modificarea ~Codului~ penal
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 284 pentru anularea dispozițiunilor Decretului nr. 618/1957, în ceea ce privește pe crainicul Speranță-Comnoiu Gheorghe
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 465 pentru modificarea unor anexe ale Decretului nr. 254 din 31 mai 1957 privind exproprierea unor bunuri situate în zona lacului de acumulare al Hidrocentralei "V.I. Lenin" Bicaz, regiunea Bacău

Anul 1959

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 10 pentru grațierea unei pedepse
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 68 privind autorizarea Comitetului executiv al Sfatului Popular al Capitalei Republicii Populare Române de a efectua un schimb de terenuri
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 102 privind trecerea unor imobile din proprietatea statului în proprietatea Consiliului Central al Sindicatelor, precum și acceptarea transferului unor imobile din proprietatea Consiliului Central al Sindicatelor în proprietatea statului
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 195 pentru retragerea unor decorații
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 346 pentru modificarea Decretului nr. 334 din 16 iulie 1957 privind regimul de evidență a populației
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunea București
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 432 pentru grațierea unei pedepse
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 444 privind conferirea "Ordinului Muncii" clasa I-a Orchestrei simfonice Radio, precum și a ordinului "Steaua Republicii Populare Române", a "Ordinului Muncii" și a "Medaliei Muncii" unor lucrători din cadrul acestei orchestre
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 464 pentru modificarea dispozițiunilor de sub punctele 10 și 11 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Institutului de Criminalistică, aprobat prin Decretul nr. 88/1956

Anul 1960

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind transmiterea din proprietatea statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, în proprietatea Secției Gospodăriei de Partid a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român a unei cantități de șină deconville
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 242 pentru grațierea de restul pedepsei ce mai aveau de executat Batori Irma și Georgescu Georgeta
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind reglementarea situației caselor construite de fostele cooperative de ocrotire socială O.N.C.S.A., precum și a terenurilor aferente acestor case
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 320 pentru ratificarea Convenției privind colaborarea în domeniul carantinei și protecției plantelor împotriva dăunătorilor și bolilor
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind retragerea unor decorații

Anul 1961

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 6 pentru conferirea "Ordinului Muncii" unor ingineri sovietici
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 51 pentru revocarea colonelului de justiție Tudorache Manole din funcția de judecător la Tribunalul Suprem al Republicii Populare Române
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind retragerea unor ordine și medalii
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 166 pentru ratificarea Acordului de plăți multilateral între guvernele Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germanie, Republicii Cuba, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii Populare Române, U.R.S.S. și Republicii Socialiste Cehoslovace
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Cluj și Brașov, precum și autorizarea cumpărării unor terenuri
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind aderarea Republicii Populare Române la Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine, adoptată la New York la 10 iunie 1958
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 251 privind acordarea Drapelului de luptă al Forțelor Armate ale Republicii Populare Române unei unități militare din cadrul Ministerului Forțelor Armate
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 292 privind stabilirea și recuperarea pagubelor produse bunurilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne de către deținuții din locurile de detenție
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 383 pentru grațierea restului de pedeapsă ce mai aveau de executat un număr de 5 condamnați

Anul 1962

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Potcoava, raionul Slatina, regiunea Argeș
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 252 privind conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" unor persoane
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 296 privind conferirea medaliei "În cinstea încheierii colectivizării agriculturii"
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind conferirea ordinului "Meritul Militar" și a medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri și subofițeri din Ministerul Afacerilor Interne
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind retragerea unor decorații
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 628 privind conferirea medaliei "Pentru pază contra incendiilor" unor activiști voluntari ai formațiilor de pază contra incendiilor din Ministerul Afacerilor Interne
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 655 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Pecica, raionul Arad, regiunea Banat
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 660 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Gârleni, raionul Buhuși, regiunea Bacău
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 661 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Negru Vodă, raionul Negru Vodă, regiunea Dobrogea
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 662 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Remetea Mare, raionul Timișoara, regiunea Banat
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 687 privind conferirea de ordine și medalii unor generali, ofițeri, subofițeri și angajați civili din Forțele Armate ale Republicii Populare Române
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 829 privind conferirea unor ordine și medalii
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 880 pentru conferirea de ordine și medalii unor cadre didactice și administrative de la Institutul Politehnic din Iași
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.062 privind ratificarea Convenției consulare între Republica Populară Română și Republica Populată Federală Iugoslavia

Anul 1963

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 19 privind retragerea unor decorații
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind retragerea unor decorații
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 177 pentru retragerea unor distincții
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 205 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în orașul Orăștie, raionul Orăștie, regiunea Hunedoara
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în orașul Galați, regiunea Galați
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 280 pentru instituirea ordinului și a medaliei "În serviciul patriei socialiste".
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind retragerea unor decorații
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 390 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Hășdat, inclusă în teritoriul administrativ al orașului Hunedoara, regiunea Hunedoara
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 421 privind transmiterea unor parcele de teren situate în orașul Sinaia, regiunea Ploiești, în folosința fără plată a unor locuitori
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 476 pentru ratificarea Acordului comercial, de plăți și cooperare economică între Guvernul Republicii Populare Române și Guvernul Statelor Unite ale Braziliei
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 607 pentru conferirea Ordinului "Steaua Republicii Populare Române", a Ordinului "23 August" și a "Ordinului Muncii" unor persoane
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 709 pentru retragerea unor decorații
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 717 pentru retragerea unor decorații
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 769 pentru grațierea de restul pedepsei ce mai avea de executat Bruckner Ioan și Haller Eva

Anul 1964

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 15 privind retragerea decorațiilor conferite unui număr de 3 persoane
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind decorarea unor militari activi și a unor persoane din rezerva Forțelor Armate ale Republicii Populare Române
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind completarea Decretului nr. 393/1962 pentru grațierea și comutarea unor pedepse
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind acordarea unei pensii urmașilor numitului Purcel Petru
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 142 privind stabilirea datei alegerilor parțiale de deputați în Sfaturile Populare ale orașului și regiunii București
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind confirmarea Comisiilor Electorale pentru alegerile parțiale de deputați în Sfaturile Populare ale orașului și regiunii București
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 176 privind grațierea de restul pedepsei pe care o mai aveau de executat 2920 condamnați
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 212 privind acordarea dreptului de a candida la examenul pentru obținerea titlului de inginer agronom lui Triță Făniță și Dogaru Nicolae
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 219 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unui imobil situat în orașul Hațeg, raion Hațeg, regiunea Hunedoara
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafață de 13.8696 ha, situate în regiunea Argeș
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafață de 9.8681 ha din regiunea București
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri și construcții din orașul Bacău, regiunea Bacău
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafață de 21.9340 ha, regiunea Galați
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri și construcții din orașul/raion Reghin, regiunea Mureș - Autonomă Maghiară
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafață de 1.0256 ha din regiunea Ploiești
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 226 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din regiunea Oltenia
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafață de 8.6035 ha, regiunea Bacău
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unui teren din comuna Mihail Kogălniceanu, regiunea Dobrogea
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Populare Române a 500 persoane
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind acordarea unui ajutor social lui Ion Bivolaru
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind majorarea pensiei de bătrânețe a arhitectului Zaharia Ion
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind majorarea pensiei de bătrânețe a arhitectului Ionescu Ion
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind acordarea unei pensii dr. Vintilă Gheorghe
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind acordarea unei pensii lui Urziceanu Alexandru
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind conferirea Ordinului "Apărarea Patriei" clasa a III-a general-locotenentului în retragere Păltineanu Nae Anastase
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile din orașul/regiunea Brașov
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 315 privind retragerea cetățeniei Republicii Populare Române unui număr de 374 persoane
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 321 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unui teren din comuna Iancu Jianu, raion Balș, regiunea Oltenia
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind majorarea pensiei urmașilor locotenent-colonelului de aviație Gottlieb E. Gheorghe
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind majorarea pensiei văduvei Torok Emma
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 362 privind conferirea de ordine unor ofițeri din Ministerul Afacerilor Interne
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 476 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din comuna Marcea, raion Drăgășani, regiunea Argeș
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 499 privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Populare Române unui număr de 530 persoane
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 502 privind retragerea decorației conferite lui Bogdănescu Aurel
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 542 privind retragerea decorației conferite lui Mănescu Petre
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 685 privind conferirea medaliei jubiliare "A XX-a aniversare a zilei Forțelor Armate ale Republicii Populare Române" unor persoane
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 686 privind retragerea decorațiilor conferite unor persoane
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 706 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile din regiunea Dobrogea
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 750 privind decorarea unor persoane din Ministerul Afacerilor Interne
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 749 privind decorarea unor militari și angajați civili din Ministerul Afacerilor Interne, precum și a unor activiști voluntari ai formațiilor civile de pază contra incendiilor
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 809 privind denunțarea Acordului privind cliringului multilateral, încheiat la Varșovia la 20 iunie 1957
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 842 privind ratificarea Acordului de colaborare tehnico-științifică între Guvernul Republicii Populare Române și Guvernul Republicii Italiene

Anul 1965

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în orașul Iași
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 267 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în orașul Târgu Mureș
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 425 pentru ratificarea Acordului între Republica Populară Română și Regatul Norvegiei privitor la reglementarea unor probleme financiare, semnat la 21 mai 1964
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 588 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în orașul Șimleul Silvaniei, raionul Șimleu, regiunea Crișana
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 600 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în orașul Cugir, raionul Orăștie, regiunea Hunedoara
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 623 privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Populare Române și Guvernul Republicii Turcia pentru reglementarea problemelor financiare în suspensie
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 720 privind acordarea unei pensii lui Tătărescu Emanuel
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 793 pentru grațierea și comutarea pedepselor aplicate unor condamnați
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 794 pentru retragerea decorațiilor conferite unor persoane
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 878 privind grațierea pedepsei complementare a confiscării totale a averii aplicate numitului Stănescu Florin Alexandru
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 879 privind acordarea unei pensii urmașilor scriitorului Ervin Wittstock
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 909 privind drepturilor deputaților Marii Adunări Naționale, precum și indemnizațiile vicepreședinților Marii Adunări Naționale și a membrilor Consiliului de Stat
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 909 bis pentru conferirea de ordine și medalii unor ofițeri, subofițeri și angajați civili din Ministerul Forțelor Armate
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 913 pentru autorizarea Ministerului Finanțelor de a vinde unele terenuri, proprietatea statului român, situate în Berlinul de Vest
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 915 pentru conferirea de ordine și medalii unor ofițeri și angajați civili din Ministerul Forțelor Armate, precum și unor scriitori
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 916 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Forțele Armate ale Republicii Populare Române
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 920 privind restituirea către fostul proprietar Mateescu N. Nicolae a cotei de ˝ din apartamentul nr. 29 din imobilul situat în București, Calea Călărași nr. 319
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 936 pentru restituirea unor imobile confiscate
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 937 privind restituirea către fostul proprietar Ciorapciu Mircea a cotei de ˝ din imobilul situat în București, str. Rodiei nr. 56

Anul 1966

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 22 pentru conferirea unor ordine și medalii
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 pentru ratificarea Acordului privind colaborarea economică și tehnică între Guvernul Republicii Populare Românie și Guvernul imperial al Iranului
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 120 pentru grațierea și comutarea pedepselor aplicate unor condamnați
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 121 pentru retragerea unor decorații
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 190 pentru grațierea pedepselor aplicate unor condamnați
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 199 pentru retragerea decorațiilor conferite unor persoane
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 237 pentru retragerea unor decorații și a unei distincții conferite unor persoane
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 245 pentru conferirea Ordinului "Steaua Republicii Populare Române", clasa a V-a, lui Ionescu Gh. Andrei-Victor din Ministerul Afacerilor Interne
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 266 pentru exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în orașul Sulina, raionul Tulcea, regiunea Dobrogea. Expunere de motive, referat, tabel, schițe
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 300 pentru exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Dobrești, raion Beiuș, regiunea Crișana. Expunere de motive, referat, tabel, schițe
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 323 pentru conferirea de ordine și medalii unor militari și rezerviști din cadrul Forțelor Armate
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 330 pentru înlocuirea executării unor pedepse privative de libertate
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 354 pentru conferirea Ordinului "Steaua Republicii Populare Românie" clasa a IV-a unor persoane
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 456 pentru grațierea de restul pedepsei pe care o mai aveau de executat 220 de condamnați
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 698 pentru conferirea Ordinelor "23 August" și "Tudor Vladimirescu"
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 712 pentru bunurile ce se încadrează în prevederile art. III din Decretul nr. 218/1960 pentru modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 716 pentru grațierea unor persoane de pedeapsa complimentară a confiscării averii și pentru restituirea unor imobile confiscate
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 717 pentru grațierea restului pedepsei aplicate unor condamnați
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 721 pentru retragerea decorațiilor conferite unor persoane
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 733 pentru retragerea decorațiilor conferite unor persoane
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 774 pentru comutarea pedepsei cu moartea a condamnatului Căinaru Alexandru
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 862 pentru grațierea pedepselor aplicate unor condamnați
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 961 pentru grațierea pedepselor aplicate unor condamnați
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 965 pentru retragerea decorațiilor conferite unor persoane
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 972 pentru conferirea de ordine și medalii unor muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri din cadrul Ministerului Energiei Electrice
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.019 pentru grațierea și comutarea pedepselor aplicate unor condamnați

Anul 1967

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 34 pentru aderarea Republicii Populare Românie la Convenția internațională pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului Atlantic și la protocoalele încheiate ulterior Convenției, precum și acceptarea declarației de înțelegere privind această Convenție. Referat, textul Convenției, anexe-copii, decretele nr. 131/1974 și 297/1979
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 144 pentru grațierea unor condamnați de restul pedepselor pe care le mai aveau de executat
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 313 pentru retragerea decorațiilor conferite unor persoane
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 343 pentru acordarea gradului de general maior unor colonei din cadrele active ale Ministerului Forțelor Armate
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 385 pentru ratificarea Acordului între Republica Populară Română și Statul Spaniol privind înființarea de reprezentanțe consulare și comerciale. Expunere de motive, textul Acordului
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 414 pentru numirea în funcții la Tribunalul Suprem
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 415 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" clasa I Mausoleului de la Grivița, regiunea Plevna (Republica Populară Bulgară)
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 457 pentru retragerea decorațiilor conferite unor persoane
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 515 pentru grațierea și comutarea pedepselor aplicate unor condamnați
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 652 pentru grațierea pedepselor aplicate unor condamnați
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 715 pentru grațierea pedepselor aplicate unor condamnați
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 893 pentru retragerea decorațiilor conferite unor persoane
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 980 pentru retragerea decorațiilor conferite unor persoane
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 981 pentru retragerea decorației "Medalia Muncii" conferită unei persoane
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.024 pentru acordarea cetățeniei române unui număr de 6 persoane fără cetățenie
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.061 pentru ratificarea Acordului cultural între Guvernul Republicii Populare Române și Guvernul Republicii Italiene. Expunere de motive, textul Acordului
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.064 pentru ratificarea Acordului de colaborare culturală între Guvernul Republicii Populare Române și Guvernul Republicii Arabe Siriene
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.068 pentru grațierea pedepselor aplicate unor condamnați.
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.115 privind grațierea condamnatului Neagu Ion de restul pedepsei
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.126 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, miniștri militari și subofițeri din Forțele Armate al Republicii Populare Române

Anul 1968

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind aderarea Republicii Populare Române la Convenția vamală relativă la importul temporar de materiale profesionale, încheiată la Bruxelles la 8 iunie 1961. Expunere de motive, referat, textul Convenției
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 364 pentru exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în orașul Oltenița, județul Ilfov. Expunere de motive, tabel, referat, schițe
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 404 privind retragerea decorațiilor conferite unei persoane
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 410 privind aprobarea renunțării la cetățenia română a unui număr de 107 persoane
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 519 privind grațierea pedepsei aplicate condamnatului Mutrescu Ioan
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 566 pentru ratificarea Convenției cu privire la relațiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961. Expunere de motive, referat, textul Convenției
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 569 pentru ratificarea Acordului între Republica Populară Română și Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea problemelor financiare în suspensie cu scrisorile anexe, semnat la Roma la 23 ianuarie 1968. Expunere de motive, referat, textul Convenției
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 572 pentru grațierea pedepselor aplicate unor condamnați
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 599 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" clasa a II-a Excelenței Sale domnului Johann Manz, Ambasadorul Republicii Austria la București
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 799 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu"
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 851 privind acordarea cetățeniei române unui număr de 36 persoane
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 852 privind aprobarea renunțării la cetățenia română a unui număr de 77 persoane
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 932 privind aprobarea renunțării la cetățenia română a unui număr de 55 persoane
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 933 privind acordarea cetățeniei române unui număr de 20 persoane
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.004 pentru restituirea unor decorații
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.043 pentru conferirea de ordine și medalii unor cadre de artilerie active sau din rezerva Forțelor Armate precum și unor persoane civile
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.077 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri situate în comuna Cireșu, județul Brăila. Expunere de motive, referat, schiță
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.123 privind aprobarea renunțării la cetățenia română a unui număr de 43 persoane
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.149 privind scoaterea din producția agricolă a unor terenuri situate în județele Argeș și Dâmbovița. Expunere de motive, tabel, referat, schițe
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.150 privind scoaterea din producția agricolă a unor terenuri situate în comunele Crevedia și Corbeanca, județul Ilfov. Expunere de motive, tabel, referat, schițe
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.167 privind comutarea pedepsei cu moartea a condamnatului Petrișor Teodor
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.218 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul Afacerilor Interne

Anul 1969

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 57 privind acordarea cetățeniei române unui număr de 41 persoane
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind scoaterea din producția agricolă a unor terenuri situate în județele Ilfov și Prahova
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă, a unui teren situat în orașul Filiași, județul Dolj
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 216 privind retragerea decorațiilor conferite lui Banu Gheorghe
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 287 pentru grațierea de restul pedepsei ce mai are de executat condamnatul Oancea Alexandru
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind aprobarea renunțării la cetățenia română a unui număr de 157 persoane
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 289 privind acordarea cetățeniei române unui număr de 15 persoane
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind aprobarea renunțării la cetățenia română unui număr de 83 persoane
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind aprobarea renunțării la cetățenia română unui număr de 31 persoane
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind acordarea cetățeniei române unui număr de 8 persoane
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 435 privind aprobarea renunțării la cetățenia română unui număr de 144 persoane
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 436 privind aprobarea renunțării la cetățenia română unui număr de 60 persoane
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 448 privind aprobarea renunțării la cetățenia română a unui număr de 82 persoane
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 540 pentru acreditarea lui Georgescu Iason în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Române în Republica Ghana
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 544 privind organizarea evidenței stațiilor de radio-emisie
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 569 pentru aprobarea renunțării la cetățenia română a unui număr de 100 persoane
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu"
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 616 pentru rechemarea lui Aurel Ardeleanu din calitatea de ambasador al Republicii Populare Române în Republica India și acreditarea lui Petre Tănăsie în calitatea de ambasador al Republicii Populare Române în Republica India
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 622 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 717 privind atribuirea unor nume de persoane ca denumiri ale unor unități militare subordonate Ministerului Forțelor Armate
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 733 pentru conferirea unor ordine și medalii
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 748 privind conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu"
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 763 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri, precum și autorizarea efectuării unui schimb de teren
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 784 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 816 privind grațierea unei persoane de pedeapsa complementară a confiscării averii și restituirea unor imobile confiscate situate în județul Maramureș
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 837 privind conferirea medaliei "A 25 aniversare a eliberării Patriei" unor cetățeni sovietici
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 855 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 863 privind aprobarea renunțării la cetățenia română unui număr de 16 persoane

Anul 1970

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 21 pentru ratificarea Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în Satu Mare
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind majorarea unor pensii
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, transmiterea unor terenuri, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri situate în județele: Mehedinți, Iași, Ialomița, Sibiu, Argeș, Teleorman, Mureș, Timiș, Bistrița-Năsăud, Dolj, Bihor, Galați, Caraș-Severin, Suceava, Neamț, Vâlcea, Ilfov, Satu Mare, Harghita, Covasna, Olt, Maramureș, Botoșani, Hunedoara și municipiul București (Calea Dorobanților)
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru înființarea ambasadei Republicii Socialiste România în Republica Ecuador
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 398 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România", clasa I-a, excelenței sale general locotenent Joseph Desire Mobutu, președintele Republicii Democratice Congo
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural", clasa a II-a, lui Marcel Cellier, pentru contribuția adusă la cunoașterea tezaurului folcloric românesc peste hotare
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri, precum și transmiterea unor imobile situate în județele: Mehedinți, Argeș, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Dolj, Sibiu, Harghita, Vaslui, Teleorman, Olt, Galați, Buzău, Prahova, Mureș, Cluj, Dâmbovița și municipiul București (str. Bărăției, comuna suburbană Chiajna, cartierul Colentina și șoseaua Crângași)
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 452 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural" primarului orașului Koln, precum și unor specialiști din domeniul muzeelor din Republica Federală Germania
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 463 privind aprobarea renunțării la cetățenia română unui număr de 481 persoane
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 533 pentru conferirea de ordine și medalii unor ofițeri, subofițeri și salariați civili din Ministerul Forțelor Armate

Anul 1971

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind retragerea decorațiilor conferite unor persoane
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 117 pentru acreditarea lui Marin Alexie în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Malayezia
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 144 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe să cumpere un imobil situat în orașul Dar Es Salaam din Republica Unită Tanzania
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 177 privind acordarea cetățeniei române unui număr de 15 persoane
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 194 privind conferirea Medaliei "Virtutea Ostășească" membrilor delegației militare a Republicii Populare Polone
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 206 pentru acreditarea lui Mircea Nicolaescu în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Bolivia
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I lui Kim Ir Sen, secretar al Partidului Muncii din Republica Populară Democrată Coreeană
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 264 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" clasa a III-a lui Isidor Berger-Safiano
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 270 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, precum și modificarea art. 4 alin. 2 din Decretul nr. 192 din 25 mai 1971
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 285 pentru acordarea unei pensii urmașilor lui Gall Mihaly
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 331 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a Medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul Forțelor Armate
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 333 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 373 pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Canadei privind reglementarea problemelor financiare în suspensie
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 406 privind aprobarea renunțării la cetățenia română unui număr de 162 persoane
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 485 pentru grațierea unor condamnați
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 495 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Ialomița, Brașov, Iași, Vâlcea, Bihor, Covasna, Mureș, Teleorman, Harghita, Prahova, Olt, Neamț, Cluj, Constanța, Argeș, Dolj, Alba, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Caraș-Severin, Sălaj, Dâmbovița, Bacău

Anul 1972

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 47 privind aprobarea renunțării la cetățenia română unui număr de 69 persoane
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 52 privind conferirea de ordine unui număr de 35 ofițeri din Consiliul Securității Statului
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri, retrocedarea unui imobil, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 132 pentru modificarea Decretului nr. 210 din 1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor prețioase și pietrelor prețioase
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural" clasa I
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind conferirea Ordinului "23 August" clasa I
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a Medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul Forțelor Armate
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 301 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 377 pentru rechemarea lui Constantin Băbeanu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Regatul Laos și acreditarea lui Tudor Zamfira în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în regatul Laos
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România și Agenția Internațională pentru Energia Atomică referitor la aplicarea garanțiilor în cadrul Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare și a procesului-verbal al negocierilor pentru încheierea acestui acord
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 444 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 495 pentru rechemarea lui Aurel Mălnășan din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Democrată Coreeană și pentru acreditarea lui Dumitru Popa în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Democrată Coreeană
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 521 privind grațierea unor pedepse
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 526 privind rechemarea lui Neculai Ion Vancea din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Guineea și acreditarea lui Valeriu Georgescu în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Guineea
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 541 pentru rechemarea lui Iosif Gheorghiu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Japonia și acreditarea lui Nicolae Finanțu în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Japonia

Anul 1973

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 18 pentru rechemarea lui Vasile Pogăceanu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Arabă Siriană și pentru acreditarea lui Emilian Manciur în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în această țară
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 19 pentru rechemarea lui Titus Sinu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Arabă Egipt și pentru acreditarea lui Petru Burlacu în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în această țară
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri situate în municipiul București și județele Ilfov, Mehedinți, Vaslui, Bacău, Hunedoara, Constanța, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Olt, Maramureș, Sibiu, Prahova. Tabele nominale cuprinzând proprietarii ale căror terenuri se expropriau și se treceau în proprietatea statului. Tabele nominale cuprinzând terenurile ce se scoteau din producția agricolă
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 25 pentru rechemarea lui Eduard Mezincescu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Suedia și pentru acreditarea lui Dumitru Lazăr în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în această țară
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 57 pentru rechemarea lui Nicolae Blejan din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Bulgaria și pentru acreditarea lui Trofin Simedrea în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în această țară
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural" clasa I scriitorului spaniol Rafael Alberti
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Majestății Sale Iuliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Regina Olandei
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 pentru rechemarea lui Iosif Gheorghiu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Australia, Noua Zeelandă și Republica Filipine
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 287 privind ratificarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 325 privind anularea unor dispoziții din decretele de aprobarea renunțării la cetățenia română nr. 435, 486, 532 și 555/1969
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 371 privind conferirea de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor cetățeni ai Republicii Federale Germane
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 427 privind acordarea și majorarea unor pensii
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 493 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I lui Juan Velasco Alvarado, președintele Republicii Peru
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 625 privind ratificarea Convenției între Republica Socialistă România și Republica Federală Germania privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor și averii

Anul 1974

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind modificarea Decretului nr. 388 din 11 octombrie 1972 și stabilirea prețurilor de producție și contractare la gogoșile de mătase de dud crude
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 94 privind înființarea Consulatului General al Republicii Socialiste România la Zagreb - Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Decrete ulterioare de modificare

Anul 1976

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind completarea anexei nr. 2 pct. IV la Decretul nr. 145/1975
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 185 privind amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca de Investiții, pentru hidrocentrala Râul Mare Retezat, și a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut, precum și ratificarea Acordului de garanție încheiat între Republica Socialistă România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la hidrocentrala Râul Mare Retezat și a scrisorilor suplimentare la Acordul de garanție
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 276 pentru ratificarea schimbului de scrisori cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Acordul de cooperare și de credit între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Democrate Vietnam pentru realizarea unor obiective industriale în Republica Democrată Vietnam, încheiat la 17 noiembrie 1975
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 330 privind aprobarea influențelor asupra indicatorilor economici și financiari pe anul 1976, din reașezarea prețurilor de producție și de livrare, precum și a rabatului comercial la produsele din ramura industriei construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor conform decretelor prezidențiale nr. 200/1975 și 1/1976
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 356 privind unele măsuri referitoare la construirea adăposturilor de apărare locală antiaeriană în timp de pace

Anul 1977

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 24 privind îmbunătățirea planului de investiții pe perioada 1978-1980 și măsuri pentru utilizarea fondurilor disponibile rezultate
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 45 privind reprogramarea punerii în funcțiune în anul 1977 a capacităților restante din anul 1976, precum și a sarcinilor de plan de investiții nerealizate în anul 1976
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 391 privind unele drepturi ale personalului Ministerului Apărării Naționale care participă la activități de producție în bazinele miniere

Anul 1978

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind reprogramarea punerii în funcțiune în 1978 a capacităților restante din 1977, a sarcinilor de investiții nerealizate în 1977, precum și amânarea începerii execuției unor obiective de investiții din 1978
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind modificarea anexei la Decretul nr. 15/1975 privind înființarea Întreprinderii Metroul București
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind reintroducerea în rezerva de mobilizare la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini în 1978 a materialelor restante din planul de împrospătări pe anul 1977 și scoaterea unor materiale sub formă de împrumut din rezerva de mobilizare construită la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 514 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în domeniul producției de mașini grele și speciale, precum și de motoare, în cadrul Întreprinderii 23 August, București

B. Informații clasificate "secret de serviciu" (1971-1989)

Informații a căror dezvăluire nu mai poate prejudicia siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat

Anul 1971

Decretul Consiliului de Stat nr. 484 pentru ratificarea Convenției veterinare între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Regatului Greciei

Anul 1972

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 4 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din mai multe județe și municipiul București
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 11 pentru modificarea articolului 1 din Decretul nr. 465/1971 privind acordarea și majorarea unor pensii
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 12 pentru acordarea și majorarea unor pensii
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 16 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva forțelor armate sau retragere
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 21 privind delegarea lui Popa I. Nicolae pentru a îndeplini funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului București
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri, precum și retrocedarea unui imobil din municipiul București și din diferite județe
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 39 privind majorarea cuantumului pensiei generalului-locotenent în rezervă Drăgan Ioachim Ilie
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind majorarea unor pensii
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 44 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind delegarea lui Pardău Gheorghe pentru a îndeplini funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Suceava
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 64 privind acordarea unei pensii lui Ilie Gh. Ionescu
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 65 privind majorarea pensiei pentru limita de vârstă a dr. ing. Romulus Odobeșteanu
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind majorarea unei pensii
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Tulcea, Buzău, Cluj, Timiș, Bacău, Vâlcea, Dolj, Gorj, Alba, Iași, Vaslui, Mehedinți, Caraș-Severin, Brașov, Vrancea, Mureș, Teleorman, Ilfov și municipiul București
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 86 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor personalități din Republica Democrată Sudan
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 87 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 89 privind conferirea Ordinelor "23 August" și "Tudor Vladimirescu"
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 99 privind acordarea unei pensii lui Anton Moisescu
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 100 privind delegarea lui Corduban Traian pentru a îndeplini funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Suceava
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 108 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Alba, Bihor, Hunedoara, Harghita, Suceava, Botoșani, Tulcea, Mureș
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Argeș, Olt, Vâlcea, Cluj, Bistrița-Năsăud, Ialomița, Ilfov, Bacău, Neamț
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județe și municipiul București
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 111 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Gorj, Dolj, Mehedinți, Vrancea, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Iași, Brașov, Vaslui, Maramureș, Satu Mare, Galați, Brăila, Teleorman, Covasna, Bacău
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 112 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Dâmbovița, Ilfov, Olt, Galați, Arad, Satu Mare, Brăila, Dolj, Teleorman, Harghita, Bacău, Argeș, Hunedoara, Mehedinți și municipiul București
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 114 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 120 privind acordarea și majorarea unor pensii
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 121 privind acordarea și majorarea unor pensii
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 125 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Vaslui, Suceava, Alba, Botoșani, Mureș, Vâlcea, Timiș, Iași, Bacău, Hunedoara, Galați, Ilfov, Maramureș, Neamț, Olt, Argeș, Dolj, Cluj, Brăila, Bihor, Satu Mare, Sibiu, Harghita, Ialomița, Prahova
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind acordarea drapelului de luptă unor unități militare aparținând Ministerului Forțelor Armate
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind delegarea lui Ferdinand Nagy pentru a îndeplini funcția de președinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Covasna
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind delegarea lui Gheorghe Cioară pentru a îndeplini funcția de președinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului București
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 133 privind determinarea bazei de calcul a pensiei pentru persoanele care au deținut funcția de ambasador sau de ministru plenipotențiar, ca șefi de misiuni diplomatice
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 135 pentru modificarea articolului 2 din Decretul nr. 1.037 din 1 noiembrie 1968 privind organizarea și funcționarea instituțiilor militare de învățământ pentru pregătirea ofițerilor
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 136 privind scutirea unităților economice de stat de a include în prețul de cost sau în cheltuielile de circulație a părții neamortizate din valoarea unor fonduri fixe distruse
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 137 privind scutirea unor unități economice de stat de a include în prețul de cost sau în cheltuielile de circulație a părții neamortizate din valoarea unor fonduri fixe distruse
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 138 privind anularea unor debite reprezentând chirii și taxe restante pentru unele imobile proprietate de stat, din județul Tulcea
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul la unele specii de pește proaspăt, congelat și sărat, provenit din pescuitul oceanic și marin din producție proprie și import
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 140 privind modificarea Decretului nr. 168/1951 pentru instituirea titlului de "Erou al Muncii Socialiste" din Republica Socialistă România și a Regulamentului privind titlul de "Erou al Muncii Socialiste"
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 141 pentru ratificarea Tratatului cu privire la interzicerea amplasării de arme nucleare și alte arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și oceanelor și în subsolul lor, deschis spre semnare la Moscova, Londra și Washington la 11 februarie 1971
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 142 pentru ratificarea protocolului adițional la Tratatul dintre Republica Populară Română și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind asistența juridică, semnat la Belgrad, la 18 octombrie 1960
43. Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind ratificarea Convenției pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiat la Haga, la 16 decembrie 1970
44. Decretul Consiliului de Stat nr. 146 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenția privind înființarea Organizației de Colaborare în Industria de Rulmenți (OLIR), semnată la Moscova la 25 aprilie 1964
45. Decretul Consiliului de Stat nr. 147 privind grațierea unor condamnați
46. Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
47. Decretul Consiliului de Stat nr. 170 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
48. Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind acordarea și majorarea unor pensii
49. Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a Medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul de Interne
50. Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Bihor, Argeș, Hunedoara, Cluj, Maramureș, Alba, Covasna, Harghita, Prahova, Bacău, Suceava, Dâmbovița, Ilfov, Vaslui, Mureș, Galați
51. Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind acordarea și majorarea unor pensii
52. Decretul Consiliului de Stat nr. 203 privind delegarea lui Lanțoș Vasilică pentru a îndeplini funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Mureș
53. Decretul Consiliului de Stat nr. 211 privind majorarea pensiei Marioarei Voiculescu
54. Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Olt, Timiș, Iași, Ialomița, Hunedoara, Galați, Tulcea, Cluj, Caraș-Severin, Satu Mare, Arad, Suceava, Teleorman, Argeș, Constanța, Dâmbovița, Mureș, Harghita, Sibiu, Neamț, Brașov, Maramureș, Alba, Vâlcea și municipiul București
55. Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Bacău, Neamț, Teleorman, Sălaj, Ialomița, Ilfov, Bistrița-Năsăud, Cluj, Argeș, Vâlcea, Buzău, Timiș, Brăila, Arad, Satu Mare, Covasna, Mehedinți, Iași, Tulcea, Bihor, Harghita, Hunedoara, Sibiu, Mureș
56. Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Argeș, Mureș, Prahova, Vâlcea, Dâmbovița, Iași, Alba, Hunedoara, Maramureș, Botoșani, Sibiu, Cluj, Gorj, Caraș-Severin, Sălaj, Galați, Covasna, Vaslui și municipiul București
57. Decretul Consiliului de Stat nr. 226 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Bacău, Arad, Dolj, Brașov, Sibiu, Vaslui, Prahova, Galați, Mureș, Iași, Hunedoara, Cluj, Vâlcea, Timiș, Ialomița, Constanța, Neamț, Alba, Bihor, Mehedinți, Suceava și municipiul București
58. Decretul Consiliului de Stat nr. 229 pentru restituirea Medaliei "Meritul Militar" clasa a II-a unui ofițer
59. Decretul Consiliului de Stat nr. 235 privind acordarea și majorarea unor pensii
60. Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Ilfov, Timiș, Brăila, Bacău, Alba, Gorj, Hunedoara, Suceava, Teleorman, Bihor, Sălaj, Harghita, Prahova, Satu Mare, Maramureș, Arad, Tulcea, Vaslui, Neamț, Galați, Cluj, Dolj, Caraș-Severin
61. Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Timiș, Bacău, Alba, Botoșani, Dolj, Ilfov, Covasna, Vaslui, Argeș, Cluj, Ialomița, Mureș, Sibiu, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și municipiul București
62. Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Dolj, Teleorman, Olt, Satu Mare, Prahova, Hunedoara, Timiș, Mehedinți, Dâmbovița, Tulcea și Alba
63. Decretul Consiliului de Stat nr. 249 privind majorarea pensiei profesorului Popa Aurel
64. Decretul Consiliului de Stat nr. 251 privind delegarea lui Popa Constantin pentru a îndeplini funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Constanța
65. Decretul Consiliului de Stat nr. 252 privind delegarea lui Circa Cornelia Aurelia pentru a îndeplini funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Maramureș
66. Decretul Consiliului de Stat nr. 256 privind majorarea pensiei de urmaș a unei persoane
67. Decretul Consiliului de Stat nr. 257 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a Medaliei "Meritul Militar" unor generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul de Interne
68. Decretul Consiliului de Stat nr. 263 privind majorarea și acordarea unor pensii
69. Decretul Consiliului de Stat nr. 264 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Bacău, Dâmbovița, Cluj, Neamț, Vâlcea, Prahova, Suceava, Brașov, Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita, Hunedoara, Timiș, Galați, Argeș, Constanța și municipiul București
70. Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind stabilirea unor pensii de invaliditate și de urmaș
71. Decretul Consiliului de Stat nr. 267 privind acordarea unei pensii lui Kostyal Ștefan
72. Decretul Consiliului de Stat nr. 272 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Prahova, Ialomița, Teleorman, Ilfov, Olt, Bacău, Harghita, Neamț, Cluj, Iași, Suceava, Maramureș, Caraș-Severin, Vaslui, Galați, Timiș, Arad, Sibiu, Botoșani, Tulcea
73. Decretul Consiliului de Stat nr. 273 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din județele: Brașov, Vrancea, Bacău, Vâlcea, Argeș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Ilfov, Hunedoara, Iași, Vaslui, Suceava, Alba, Sibiu, Bihor, Arad, Maramureș, Satu Mare, Harghita, Timiș, Caraș-Severin și București
74. Decretul Consiliului de Stat nr. 274 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
75. Decretul Consiliului de Stat nr. 275 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, transmiterea unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Sibiu, Maramureș, Bihor, Cluj, Alba, Mureș, Bacău, Dâmbovița, Vâlcea, Hunedoara, Mehedinți, Brașov, Vaslui, Harghita, Iași, Prahova, Bistrița-Năsăud, Neamț și municipiul București
76. Decretul Consiliului de Stat nr. 276 privind majorarea unei pensii
77. Decretul Consiliului de Stat nr. 278 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva forțelor armate sau retragere
78. Decretul Consiliului de Stat nr. 282 pentru modificarea Decretului nr. 870/1969 privind organizarea și funcționarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară
79. Decretul Consiliului de Stat nr. 283 pentru modificarea Decretului nr. 649 din 8 octombrie 1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei Electrice
80. Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul la pasta de tomate și bulion
81. Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind stabilirea prețului de livrare la mașina electromecanică de facturat și contabilizat tip Felix FC 30
82. Decretul Consiliului de Stat nr. 293 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Bacău, Vrancea, Galați, Brăila, Mureș, Dâmbovița, Ilfov, Alba, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Dolj, Maramureș, Olt, Constanța, Argeș, Tulcea, Covasna, Iași, Vrancea, Cluj
83. Decretul Consiliului de Stat nr. 294 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Mureș, Covasna, Caraș-Severin, Alba, Harghita, Suceava, Neamț, Brașov, Bistrița-Năsăud, Iași, Arad, Prahova, Constanța
84. Decretul Consiliului de Stat nr. 295 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Brăila, Bihor, Iași, Vaslui, Prahova, Vâlcea, Argeș, Ialomița, Sibiu, Olt, Ilfov, Caraș-Severin, Hunedoara, Sălaj
85. Decretul Consiliului de Stat nr. 296 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
86. Decretul Consiliului de Stat nr. 297 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Argeș, Ilfov, Teleorman, Alba, Bihor, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Suceava
87. Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Gorj, Iași, Olt, Suceava, Hunedoara, Harghita, Timiș, Caraș-Severin, Argeș, Cluj, Brașov, Bistrița-Năsăud, Alba, Bihor, Neamț, Covasna, Buzău
88. Decretul Consiliului de Stat nr. 304 pentru modificarea Legii nr. 23 din 1971 privind apărarea secretului de stat în Republica Socialistă România
89. Decretul Consiliului de Stat nr. 306 privind ratificarea Convenției consulare între Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană
90. Decretul Consiliului de Stat nr. 307 pentru ratificarea Acordului cu privire la crearea sistemului internațional și organizației de telecomunicații spațiale "Inter Sputnik"
91. Decretul Consiliului de Stat nr. 310 privind acordarea drapelului de luptă unor unități militare din Ministerul de Interne
92. Decretul Consiliului de Stat nr. 311 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
93. Decretul Consiliului de Stat nr. 312 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Suceava, Iași, Dâmbovița, Bihor, Mureș, Teleorman, Buzău, Tulcea, Caraș-Severin, Olt, Ilfov, Vaslui, Vrancea, Prahova, Suceava, Argeș, Alba, Hunedoara, Mehedinți
94. Decretul Consiliului de Stat nr. 313 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
95. Decretul Consiliului de Stat nr. 314 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Ilfov, Ialomița, Teleorman, Argeș, Olt, Vâlcea, Bacău, Neamț, Cluj, Covasna, Brașov, Galați, Maramureș, Bihor, Hunedoara, Harghita, Mureș, Botoșani, Alba, Satu Mare, Ialomița, Prahova, Bistrița-Năsăud
96. Decretul Consiliului de Stat nr. 315 cu privire la majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat, pensiilor I.O.V.R. și ajutoarele sociale
97. Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind organizarea și funcționarea Comitetului de Stat pentru Prețuri
98. Decretul Consiliului de Stat nr. 318 pentru completarea art. 5 din Legea contractelor economice nr. 71 din 29 septembrie 1969
99. Decretul Consiliului de Stat nr. 319 pentru modificarea Decretului nr. 673/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Metalurgice
100. Decretul Consiliului de Stat nr. 320 pentru modificarea art. 67 din Legea nr. 12/1971 privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat
101. Decretul Consiliului de Stat nr. 322 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția dintre Republica Socialistă România și Republica Austria cu privire la asistența juridică în materia dreptului civil și de familie și la valabilitatea și transmiterea actelor, semnată la Viena la 17 noiembrie 1965
102. Decretul Consiliului de Stat nr. 323 privind grațierea unor condamnați
103. Decretul Consiliului de Stat nr. 324 privind conferirea Ordinului "Meritul Științific" clasa I, profesorului suedez Alf Lombard de la Universitatea din Lund
104. Decretul Consiliului de Stat nr. 328 privind modificarea prețurilor de producție și livrare pentru țevile din oțel fără sudură "Burlane pentru tubaj și țevi conducte pentru industria petrolului"
105. Decretul Consiliului de Stat nr. 331 privind acordarea unei pensii lui Ida Hadnagy
106. Decretul Consiliului de Stat nr. 342 privind delegarea lui Caraba Vichentie pentru a îndeplini funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Ilfov
107. Decretul Consiliului de Stat nr. 343 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Vrancea, Suceava, Caraș-Severin, Dolj, Botoșani, Bacău, Vâlcea, Iași, Cluj, Maramureș, Hunedoara, Buzău, Covasna, Bihor, Prahova, Timiș, Mehedinți, Brașov, Ialomița, Mureș și municipiul București
108. Decretul Consiliului de Stat nr. 344 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Hunedoara, Vaslui, Dâmbovița, Dolj, Galați, Botoșani, Buzău, Alba, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Bihor, Gorj, Neamț, Vrancea, Mureș, Sibiu, Harghita și municipiul București
109. Decretul Consiliului de Stat nr. 345 privind scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Mureș, Neamț, Olt, Sibiu, Brașov, Alba, Maramureș, Hunedoara, Prahova, Botoșani, Caraș-Severin, Suceava, Bacău, Argeș, Bistrița-Năsăud, Harghita, Ialomița, Timiș, Covasna, Cluj, Ilfov și municipiul București
110. Decretul Consiliului de Stat nr. 346 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din mai multe județe
111. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 cu privire la majorarea și acordarea unor pensii
112. Decretul Consiliului de Stat nr. 348 privind acordarea unor pensii
113. Decretul Consiliului de Stat nr. 356 privind modificarea nivelului prețului cu amănuntul la unele cărți beletristice
114. Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Bacău, Argeș, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Iași, Mureș, Bihor, Suceava, Hunedoara, Sibiu, Maramureș, Botoșani, Vaslui, Harghita, Teleorman, Târgoviște, Iași, Vâlcea, Arad, Sălaj, Prahova, Tulcea, Ialomița, Covasna, Olt, Alba, Ilfov și municipiul București
115. Decretul Consiliului de Stat nr. 371 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a Medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul Forțelor Armate
116. Decretul Consiliului de Stat nr. 389 cu privire la contribuția pentru asigurările sociale de stat
117. Decretul Consiliului de Stat nr. 397 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Buzău, Ialomița, Ilfov, Dâmbovița, Prahova, Argeș, Brăila, Timiș, Gorj, Dolj, Teleorman, Bacău, Olt, Caraș-Severin, Maramureș, Hunedoara și municipiul București
118. Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Sibiu, Timiș, Ialomița, Sălaj, Vâlcea, Arad, Iași, Hunedoara, Olt, Dolj, Arad, Mureș, Brașov, Covasna, Prahova, Teleorman, Gorj, Bacău, Galați, Neamț, Târgu Mureș și municipiul București
119. Decretul Consiliului de Stat nr. 412 privind acordarea și majorarea unor pensii
120. Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Majestății Sale Baudouin I, regele Belgiei
121. Decretul Consiliului de Stat nr. 414 privind conferirea de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor personalități belgiene
122. Decretul Consiliului de Stat nr. 415 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Alteței Sale Regale Marele Duce Jean de Luxemburg
123. Decretul Consiliului de Stat nr. 416 privind conferirea de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor personalități din Luxemburg
124. Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Mureș, Vaslui, Dâmbovița, Bihor, Bacău, Hunedoara, Constanța, Gorj, Galați, Buzău, Sibiu, Neamț, Arad, Ilfov, Covasna, Mureș, Timiș, Argeș, Vâlcea, Suceava, Caraș-Severin, Teleorman, Prahova, Sălaj, Cluj și municipiul București
125. Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Constanța, Mureș, Hunedoara, Alba, Olt, Brașov, Maramureș, Vrancea, Vâlcea, Argeș, Ialomița, Teleorman, Prahova, Dâmbovița, Ilfov, Cluj și municipiul București
126. Decretul Consiliului de Stat nr. 430 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Vâlcea, Argeș, Bacău, Vrancea, Cluj, Alba, Suceava, Hunedoara, Bihor, Satu Mare, Vaslui, Maramureș, Sălaj, Arad, Prahova, Ilfov, Ialomița, Gorj, Mureș
127. Decretul Consiliului de Stat nr. 436 privind acordarea și majorarea unor pensii
128. Decretul Consiliului de Stat nr. 439 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Brașov, Argeș, Cluj, Suceava, Vâlcea, Neamț, Bacău, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Constanța, Bihor, Iași, Gorj, Târgu Jiu, Timiș, Ialomița, Bacău, Arad, Vrancea și municipiul București
129. Decretul Consiliului de Stat nr. 442 privind majorarea pensiei lui Constantin Brătianu
130. Decretul Consiliului de Stat nr. 446 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Interior
131. Decretul Consiliului de Stat nr. 454 privind suplimentarea numărului de posturi de demnitari la Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei
132. Decretul Consiliului de Stat nr. 455 privind suplimentarea numărului de posturi de demnitari la Ministerul Educației și Învățământului
133. Decretul Consiliului de Stat nr. 478 privind delegarea lui Dumitrescu Ștefan pentru a îndeplini funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Buzău
134. Decretul Consiliului de Stat nr. 479 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Caraș-Severin, Hunedoara, Bistrița-Năsăud, Iași, Sibiu, Suceava, Gorj, Harghita, Bacău, Brașov, Covasna, Argeș, Vâlcea, Ilfov, Cluj, Botoșani și municipiul București
135. Decretul Consiliului de Stat nr. 482 privind stabilirea prețului de producție și livrare pentru cazanul de 1035 tone abur pe oră
136. Decretul Consiliului de Stat nr. 492 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Bihor, Hunedoara, Argeș, Dâmbovița, Vaslui, Buzău, Alba, Maramureș, Vrancea, Bacău, Constanța, Neamț, Suceava, Cluj, Prahova, Covasna, Sibiu, Botoșani, Teleorman, municipiul București
137. Decretul Consiliului de Stat nr. 494 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Acordul privind Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
138. Decretul Consiliului de Stat nr. 496 privind delegarea unor persoane în funcțiile de președinți ai comitetelor executive ale consiliilor populare
139. Decretul Consiliului de Stat nr. 497 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul pentru pomii de iarnă din rășinoase
140. Decretul Consiliului de Stat nr. 498 privind delegarea lui Miu Dobrescu pentru a îndeplini funcția de președinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Suceava
141. Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privind acordarea unei pensii viagere Margaretei Coandă
142. Decretul Consiliului de Stat nr. 501 privind acordarea drapelului de luptă unor unități militare aparținând Ministerului Apărării Naționale
143. Decretul Consiliului de Stat nr. 509 privind acordarea și majorarea unor pensii
144. Decretul Consiliului de Stat nr. 510 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa a V-a lui Bonaparte Corneliu Dimitriu
145. Decretul Consiliului de Stat nr. 516 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Mureș, Cluj, Harghita, Caraș-Severin, Hunedoara, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Covasna, Sibiu, Brașov, Teleorman, Gorj, Argeș, Bistrița-Năsăud, Constanța, Dâmbovița, Timiș, Prahova, Bacău, Ilfov și municipiul București
146. Decretul Consiliului de Stat nr. 522 privind grațierea unor condamnați
147. Decretul Consiliului de Stat nr. 528 privind acordarea și majorarea unor pensii
148. Decretul Consiliului de Stat nr. 538 privind transmiterea unui teren proprietate de stat, situat în municipiul București, în folosința ambasadei U.R.S.S. în Republica Socialistă România
149. Decretul Consiliului de Stat nr. 542 privind majorarea unor pensii
150. Decretul Consiliului de Stat nr. 543 privind stabilirea prețului de producție pentru avionul BN-2 A "Islander"

Anul 1973

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 1 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I președintelui Republicii Islamice Pakistan
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Arad, Brașov, Iași, Vaslui, Argeș, Olt, Bacău, Vrancea, Cluj, Vâlcea, Dolj, Alba, Mureș, Gorj, Hunedoara, Teleorman, Prahova, Buzău, Sibiu. Tabele nominale
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 4 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri; tabele nominale cuprinzând proprietarii ale căror terenuri urmau a fi expropriate și trecute în proprietatea statului din județele: Dolj, Gorj, Constanța, Timiș, Teleorman, Olt, Brașov, Bacău, Vâlcea, Cluj, Hunedoara, Bistrița-Năsăud, Ilfov, Caraș Severin, Maramureș, Prahova, Dâmbovița, Alba, Vrancea, Mureș
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind exproprierea și trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Hunedoara, Constanța, Iași, Vaslui, Caraș-Severin, Arad, Timiș, Brașov, Maramureș, Satu Mare, Argeș, Bacău, Vâlcea, Cluj, Bistrița-Năsăud, Buzău, Botoșani, Bihor, Suceava. Tabele nominale
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 6 privind majorarea pensiilor unor arhitecți
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 10 privind delegarea unor persoane în funcțiile de vicepreședinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale județelor: Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Covasna, Ialomița, Ilfov
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 20 privind conferirea Ordinului "23 August" clasa I ministrului afacerilor externe al Marelui Ducat de Luxemburg, Gaston Thorn
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Hunedoara, Timiș, Dâmbovița, Timiș, Alba, Cluj, Bihor, Constanța, Satu Mare, Argeș, Harghita, Neamț. Tabele nominale
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 24 privind delegarea unor persoane în funcțiile de vicepreședinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale județelor: Bihor, Brașov, Dolj, Harghita, Neamț, Iași, Prahova, Sibiu, Timiș, Teleorman, precum și pentru încetarea delegării lui Circa Cornelia Aurelia în funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Maramureș
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 29 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 34 privind majorarea unei pensii
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind delegarea unor persoane în funcțiile de vicepreședinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale județelor: Arad, Brașov, Cluj, Galați, Maramureș, Satu Mare, Mureș, Vrancea și al Consiliului Popular al Municipiului București
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 37 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Dâmbovița, Ilfov, Bacău, Suceava, Neamț, Maramureș, Brașov, Teleorman, Sibiu, Iași, Covasna, Vrancea, Mureș, Olt, Prahova, Cluj, Caraș-Severin și municipiul București (sector 1); tabele nominale
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 38 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Ilfov, Satu Mare, Brașov, Caraș-Severin, Sibiu, Cluj, Vaslui, Brăila, Dolj, Timiș, Arad, Argeș, Bihor, Constanța, Hunedoara, Alba, Bistrița-Năsăud, Harghita, Suceava, Mureș, Neamț, Vâlcea, municipiul București (sector 4); tabele nominale
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 39 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Sibiu, Neamț, Arad, Covasna, Bistrița-Năsăud, Prahova, Cluj, Brașov, Hunedoara, Timiș, Satu Mare, municipiul București (sectoarele 1, 2, 4, 5, 8); tabele nominale
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Ilfov, Harghita, Hunedoara, Covasna, Alba, Timiș, Sibiu, Iași, Gorj, Suceava, Mureș, Bacău, Dâmbovița, Vrancea, Buzău, Caraș-Severin, Brașov, municipiul București (comuna Voluntari); tabele nominale
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 44 privind înființarea, organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Stat pentru Directivare și Control în Proiectarea și Executarea Construcțiilor
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 51 privind acordarea unor pensii
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 55 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Bacău, Brașov, Prahova, Arad, Alba, Timiș, Gorj, Mureș, Argeș, Vâlcea, Harghita, Cluj, Suceava, Galați, Ialomița; tabele nominale
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 56 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Ilfov, Alba, Bacău, Cluj, Vâlcea, Brașov, Satu Mare, Maramureș, Hunedoara, Neamț, Bihor, Sibiu, Tulcea, Alba, Brăila și municipiul București (sectorul 1, comunele Otopeni, Dobroești, Voluntari); tabele nominale
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpăra un teren situat în orașul Islamabad
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind majorarea unor pensii
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 65 pentru conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva Forțelor Armate sau retragere
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 68 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Cluj, Galați, Iași, Vaslui, Dolj, Buzău, Bistrița-Năsăud, Bacău, Suceava, Vrancea, Brăila, Teleorman, Satu Mare, Dâmbovița, Argeș, Ialomița, Harghita, Hunedoara, Neamț, Ilfov, Constanța, Alba; tabele nominale
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 69 privind grațierea unor condamnați
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 70 privind grațierea unor condamnați
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 72 privind stabilirea prețului de producție pentru autoturismul de teren tip Aro 240; anexate decrete de modificare a prezentului decret
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind conducerea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat pe baza principiului conducerii colective. Anexate decrete de modificare a prezentului decret
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Financiar-Bancar
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind organizarea și funcționarea consiliilor și comisiilor tehnico-economice
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 79 cu privire la evaluarea în câmp a producției agricole vegetale
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 81 privind gospodărirea anvelopelor și camerelor de aer
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 82 pentru prelungirea termenului prevăzut în art. 67 din Legea nr. 12/1971 privind încadrarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 83 pentru modificarea Codului de procedură civilă și a celui de procedură penală al Republicii Socialiste România
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 84 pentru modificarea Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 85 privind modificarea Decretului nr. 648/1969 pentru organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 86 pentru modificarea Legii nr. 59/1968 privind comisiile de judecată
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 87 pentru ratificarea Convenției privind colaborarea în navigația maritimă comercială, încheiată la Budapesta la 3 decembrie 1971
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 88 privind retragerea decorațiilor conferite unor persoane
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 89 privind retragerea decorațiilor conferite unor persoane
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind acordarea și majorarea unor pensii
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind majorarea ajutorului bănesc lunar acordat profesorului Gheață Petre
43. Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpăra un imobil situat în orașul New-Delhi
44. Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind stabilirea prețului de producție și livrare, a prețului de calcul pentru turbina hidraulică PV 188-788 tip Pelton de 174.25 MW;
45. Decretul Consiliului de Stat nr. 99 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din București (sectoarele 1, 5, 8) și județele: Brașov, Olt, Mehedinți, Argeș, Iași, Suceava, Dolj, Vaslui, Gorj, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Hunedoara, Vrancea, Covasna, Alba, Cluj, Mureș. Tabele nominale
46. Decretul Consiliului de Stat nr. 106 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Argeș, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Suceava, Harghita, Bistrița-Năsăud, Satu Mare, Sibiu, Mureș, Ialomița, Ilfov, Dolj, Maramureș. Tabele nominale
47. Decretul Consiliului de Stat nr. 107 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Prahova, Buzău, Argeș, Vâlcea, Hunedoara, Vrancea, Ilfov, Dâmbovița, Bacău, Cluj, Dolj, Gorj, Timiș, Maramureș, Olt, Iași, Vaslui, Caraș-Severin, Bihor
48. Decretul Consiliului de Stat nr. 108 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Hunedoara, Arad, Timiș, Gorj, Cluj, Sălaj, Maramureș, Suceava, Vâlcea, Vrancea, Dâmbovița, Buzău, Bacău, Caraș-Severin, Brașov, Prahova, Argeș, Iași, Mehedinți, Olt, Satu Mare, Alba, Mureș, Botoșani, municipiul București (comunele Dobroiești și Măgurele); tabele nominale
49. Decretul Consiliului de Stat nr. 150 privind organizarea Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor. Anexă
50. Decretul Consiliului de Stat nr. 160 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a Medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
51. Decretul Consiliului de Stat nr. 166 privind structura organizatorică a aparatului Consiliului de Miniștri; anexă; modificări ulterioare
52. Decretul Consiliului de Stat nr. 167 privind structura organizatorică a aparatului Marii Adunări Naționale; anexă
53. Decretul Consiliului de Stat nr. 168 privind structura organizatorică a aparatului Consiliului de Stat; anexă
54. Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri și a transmiterii unor imobile din București (sectoarele 2, 5, 6) și județele: Mureș, Ilfov, Covasna, Hunedoara, Neamț, Alba, Ialomița, Galați, Vâlcea, Maramureș, Olt, Teleorman. Tabele nominale
55. Decretul Consiliului de Stat nr. 170 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Buzău, Olt, Neamț, Ilfov, Teleorman, Dolj, Harghita, Hunedoara, Arad, Bihor, Ialomița, Vâlcea, Prahova, Maramureș, Gorj
56. Decretul Consiliului de Stat nr. 171 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Neamț, Suceava, Dâmbovița, Bacău, Prahova, Vaslui, Iași, Caraș-Severin, Harghita, Hunedoara, Mureș, Alba, Gorj, Brașov, Ilfov; notă; tabele nominale
57. Decretul Consiliului de Stat nr. 172 privind acordarea unei pensii lui Pavel Babuci
58. Decretul Consiliului de Stat nr. 173 privind aprobarea pensionării lui Arsene Stan înainte de împlinirea limitei de vârstă
59. Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind majorarea unor pensii
60. Decretul Consiliului de Stat nr. 175 privind lucrul peste 8 h/zi pentru realizarea planului de stat de investiții
61. Decretul Consiliului de Stat nr. 177 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a Medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, generali, maiștri militari și subofițeri din Ministerul de Interne
62. Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind aprobarea pensionării înainte de împlinirea limitei de vârstă a unor persoane
63. Decretul Consiliului de Stat nr. 207 privind organizarea Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică; anexă; modificări ulterioare
64. Decretul Consiliului de Stat nr. 212 pentru abrogarea Decretului nr. 422/1962 privind modalitățile de reducere sau anulare a unor creanțe ale organizațiilor socialiste; notă
65. Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind cumularea integrală a pensiei acordate lui Docea Constantin cu salariul
66. Decretul Consiliului de Stat nr. 214 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Dolj, Iași, Satu Mare, Bihor, Brașov, Ilfov, Timiș, Brăila, Olt, Vaslui, Arad, Ialomița, Botoșani, Argeș, Tulcea, Suceava, Buzău, Maramureș, București (sectorul 3). Tabele nominale
67. Decretul Consiliului de Stat nr. 218 privind autorizarea Ministerului Educației și Învățământului de a dona un autoturism, proprietate de stat, Academiei de Științe a Republicii Cuba; notă
68. Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind acordarea unor pensii
69. Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind regimul orelor de muncă prestate în zilele de repaus săptămânal și celelalte zile nelucrătoare, de către personalul navigant îmbarcat; note, rapoarte
70. Decretul Consiliului de Stat nr. 229 privind delegarea lui Constantin Nicolae în funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului București
71. Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Argeș, Bihor, Cluj, Arad, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Mureș, Covasna, Sălaj, Dolj, Tulcea, Olt, Dâmbovița, Suceava, Prahova, Brașov, Constanța, București
72. Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind aprobarea ieșirii la pensie a lui Iani Nicolae
73. Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind aprobarea ieșirii la pensie a lui Todorov Petru
74. Decretul Consiliului de Stat nr. 235 privind acordarea și majorarea unor pensii
75. Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind eliberarea lui Petre Blajinovici din funcția de președinte al Comitetului de Stat pentru Economie și Administrație Locală
76. Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind delegarea unor persoane pentru a îndeplini funcțiile de președinți ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale județelor: Argeș, Botoșani, Dâmbovița, Mureș, Teleorman
77. Decretul Consiliului de Stat nr. 241 privind delegarea lui Ion Medrea pentru a îndeplini funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Ilfov
78. Decretul Consiliului de Stat nr. 254 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Dolj, Botoșani, Teleorman, Bihor, Vâlcea, Argeș, Caraș-Severin, Cluj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Vaslui, Arad, Bacău, București (sectoarele 3, 6, 7); tabele nominale
79. Decretul Consiliului de Stat nr. 255 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Bistrița-Năsăud, Sălaj, Bacău, Botoșani, Harghita, Suceava, Caraș-Severin, Mureș, Vâlcea, Satu Mare, Argeș, Brașov, Gorj
80. Decretul Consiliului de Stat nr. 260 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului și transmiterea unor terenuri, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri. Notă, tabel nominal
81. Decretul Consiliului de Stat nr. 261 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Olt, Prahova, Suceava, Hunedoara, Harghita, Ialomița, Ilfov, Timiș, Brăila, Vaslui, Buzău, Cluj, Teleorman, Arad, Covasna, Satu Mare, Bihor, Brașov. Notă, tabele nominale
82. Decretul Consiliului de Stat nr. 262 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Timiș, Maramureș, Arad, Argeș, Bacău, Vâlcea, Hunedoara, Bihor, Vrancea, Botoșani, Harghita, Caraș-Severin, Satu Mare, Brașov, Dolj, Constanța, Suceava, Ilfov, Prahova, Vaslui, Gorj. Notă. Adrese
83. Decretul Consiliului de Stat nr. 265 privind acordarea și majorarea unor pensii
84. Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind stabilirea prețului de producție și livrare pentru docul plutitor de 800-1.075 tone; anexă la Decretul nr. 266 privind descrierea docului plutitor
85. Decretul Consiliului de Stat nr. 277 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de coordonare a profilării, specializării și cooperării în ramurile industriei construcțiilor de mașini și industriei metalurgice. Anexă, notă, adrese
86. Decretul Consiliului de Stat nr. 282 privind certificarea calității produselor, lucrărilor și serviciilor. Modificări ulterioare, notă, adrese
87. Decretul Consiliului de Stat nr. 283 cu privire la majorarea pensiilor acordate de către Casa de Asigurare a Avocaților și pentru modificarea Decretului nr. 60/1951 privind organizarea acestei case; notă, adrese
88. Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind ratificarea Convenției între Republica Socialistă România și Republica Italiană privind asistența judiciară în materie civilă și penală; adrese, note
89. Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind ratificarea Convenției de asistență juridică în materie civilă și penală dintre Republica Socialistă România și Regatul Greciei și a Protocolului adițional, semnate la București la 19 octombrie 1972. Notă, aviz
90. Decretul Consiliului de Stat nr. 292 pentru ratificarea Protocolului semnat la Varșovia la 14 septembrie 1972, de modificare a articolului 15 alineatul 1 al Tratatului dintre Republica Populară Română și Republica Populară Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, familiale și penale, semnat la București la 25 ianuarie 1962. Note, avize
91. Decretul Consiliului de Stat nr. 293 privind grațierea unor condamnați
92. Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Dâmbovița, Ilfov, Galați, Buzău, Prahova, Tulcea, Dolj, Cluj, Ialomița, Satu Mare, Maramureș, Gorj, Iași, Vaslui, București (comuna Popești-Leordeni). Tabele nominale, adrese, notă
93. Decretul Consiliului de Stat nr. 299 privind constituirea la Consiliul de Miniștri a grupului de juriști pentru asistența juridică în raporturile de comerț exterior. Anexă
94. Decretul Consiliului de Stat nr. 303 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Iași, Buzău, Arad, Galați, Covasna, Timiș, Harghita, Bacău, Neamț, Maramureș, Argeș, Alba, Prahova, Mureș, Dolj, Satu Mare, București (sectorul 7, Întreprinderea Electrotehnica). Tabele nominale
95. Decretul Consiliului de Stat nr. 304 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din București, sectorul 4 (B-dul. Ion Șulea), sectorul 8 (Șos. Nicolae Titulescu), sectorul 6 (Șos. Sălaj), județele: Neamț, Olt, Covasna, Maramureș, Vaslui, Caraș-Severin, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Ialomița, Tulcea, Sălaj, Dolj, Cluj, Mureș. Tabele, notă, adrese
96. Decretul Consiliului de Stat nr. 311 privind aprobarea pensionării lui Rogojinschi Alexandru înaintea împlinirii limitei de vârstă
97. Decretul Consiliului de Stat nr. 312 privind acordarea și majorarea unor pensii
98. Decretul Consiliului de Stat nr. 313 privind retragerea decorațiilor conferite unor persoane
99. Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Vâlcea, Brăila, Tulcea, Constanța, Mureș, Vâlcea, Bihor, Neamț, Ilfov, Suceava, Sibiu, Harghita, Botoșani
100. Decretul Consiliului de Stat nr. 328 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Botoșani, Sibiu, Brașov, Vaslui, Gorj, Cluj, Sălaj, Vrancea, Prahova, Buzău, Bacău, Arad, Olt, Hunedoara, Constanța, Dolj, Caraș-Severin, Argeș. Notă, adrese
101. Decretul Consiliului de Stat nr. 331 pentru rechemarea lui Mircea Bălănescu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Finlanda și acreditarea lui Constantin Vlad, în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în această țară
102. Decretul Consiliului de Stat nr. 332 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a Medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
103. Decretul Consiliului de Stat nr. 340 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor terenuri, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din București (sectoarele 5, 6, str. Uioara, Ucea, Apolodor) și județele: Covasna, Maramureș, Vrancea, Harghita, Prahova, Cluj, Alba, Ilfov, Hunedoara, Constanța, Arad, Vâlcea, Neamț, Bacău, Mureș, Ialomița, Brăila. Tabele nominale
104. Decretul Consiliului de Stat nr. 341 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Dâmbovița, Gorj, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Brașov, Cluj, Argeș, Covasna, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Iași, Teleorman, Vrancea, Vaslui, București (sectoarele 1, 4, 7). Tabele nominale
105. Decretul Consiliului de Stat nr. 342 privind delegarea Mariei Pitică în funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al județului Sălaj
106. Decretul Consiliului de Stat nr. 344 pentru aprobarea componenței Consiliului de conducere al Procuraturii Republicii Socialiste România și a Biroului Executiv al acesteia. Anexă
107. Decretul Consiliului de Stat nr. 346 pentru acordarea și majorarea unor pensii
108. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpăra un teren în orașul Islamabad
109. Decretul Consiliului de Stat nr. 348 pentru înființarea Consulatului General al Republicii Socialiste România în Republica Federală Germania
110. Decretul Consiliului de Stat nr. 353 pentru conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" unor persoane din rezerva Forțelor Armate sau retragere
111. Decretul Consiliului de Stat nr. 366 privind delegarea inginerului Pusterlea Valentin în funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Sălaj
112. Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind aprobarea pensionării lui Tiță Florea, înainte de împlinirea limitei de vârstă
113. Decretul Consiliului de Stat nr. 368 privind acordarea și majorarea unor pensii
114. Decretul Consiliului de Stat nr. 375 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Satu Mare, Harghita, Bacău, Brăila, Teleorman, Gorj, Prahova, Mureș, Cluj, Alba, Arad, Tulcea, Dolj, Covasna, Dâmbovița, Neamț, București (sectorul 4, zonele Jilava, Vitan). Fișe, adrese, note
115. Decretul Consiliului de Stat nr. 376 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Alba, Suceava, Mureș, Sibiu, Galați, Ilfov, Botoșani, Dâmbovița, Olt, Gorj, Harghita, Caraș-Severin, Mehedinți, Iași, Teleorman, București (sectorul 7, str. Argilei și Bd. Păcii). Tabele nominale
116. Decretul Consiliului de Stat nr. 377 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea și scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din București (comunele suburbane Jilava, Măgurele, Bragadiru, Chiajna) și multe județe ale țării
117. Decretul Consiliului de Stat nr. 378 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Covasna, Bacău, Vrancea, Olt, Cluj, Brașov, Teleorman, Neamț, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Alba, Harghita, Sălaj, București (sectoarele 1, 4, 7)
118. Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru organizarea achiziționării de piei. Rapoarte ale Marii Adunări Naționale, adrese, modificări
119. Decretul Consiliului de Stat nr. 384 pentru aprobarea unor modificări ale Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Modificări, avize
120. Decretul Consiliului de Stat nr. 390 privind aprobarea pensionării lui Trocan Nicolae înainte de împlinirea limitei de vârstă
121. Decretul Consiliului de Stat nr. 391 pentru modificarea Decretului nr. 650/1969 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Construcțiilor Industriale
122. Decretul Consiliului de Stat nr. 399 pentru modificarea art. 67 din Legea nr. 12/1971 privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat
123. Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind ratificarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacia
124. Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Bistrița-Năsăud, Harghita, Suceava, Mureș, Vâlcea, Argeș, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Covasna, Caraș-Severin, Bacău, Neamț, Alba, Timiș, București (sectorul 6, zona Bragadiru, sectorul 4, str. Baba Novac, sectorul 3, zona Șos. Pantelimon). Tabele nominale
125. Decretul Consiliului de Stat nr. 409 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Covasna, Bacău, Iași, Bistrița-Năsăud, Alba, Constanța, Teleorman, Brașov, Galați, Hunedoara, Sibiu, Timiș, Ilfov, București (comuna suburbană Chitila)
126. Decretul Consiliului de Stat nr. 411 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Satu Mare, Argeș, Botoșani, Suceava, Ilfov, Gorj, Hunedoara, Buzău, Mehedinți, Dolj, Timiș, Teleorman, Prahova, Hunedoara, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Sălaj, Brașov
127. Decretul Consiliului de Stat nr. 413 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor ofițeri, generali, maiștri militari și subofițeri din Ministerul de Interne
128. Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind constituirea Societății Mixte cu răspundere limitată Rom Control Data, aprobarea Contractului de societate și a statutului societății. Decretul nr. 108/1977 pentru aprobarea amendamentelor la Contractul de societate al Rom Control Data
129. Decretul Consiliului de Stat nr. 431 privind stabilirea prețului de producție și livrare pentru elicopterul ușor IAR 316-B Alouette III tip standard; anexă, modificarea
130. Decretul Consiliului de Stat nr. 432 privind aprobarea înscrierii la pensie a lui Diaconescu Greșeanu Gh.
131. Decretul Consiliului de Stat nr. 434 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Harghita, Mureș, Mehedinți, Bacău, Vâlcea, Constanța, Ilfov, Teleorman, Alba, Dâmbovița, Covasna, Neamț, Dolj, Gorj, Vrancea, Arad, Sălaj, Cluj, București
132. Decretul Consiliului de Stat nr. 447 privind majorarea unor pensii
133. Decretul Consiliului de Stat nr. 451 privind pregătirea personalului aeronautic necesar aviației civile; anexă
134. Decretul Consiliului de Stat nr. 453 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Imperial al Iranului pentru cooperare economică, tehnică și științifică pe termen lung. Adrese, anexe, avize
135. Decretul Consiliului de Stat nr. 454 privind ratificarea Acordului de cooperare economică, tehnică și științifică dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Islamice Pakistan. Avize, anexe
136. Decretul Consiliului de Stat nr. 455 privind modificarea limitei maxime de preț la uleiurile vegetale industriale
137. Decretul Consiliului de Stat nr. 456 privind conferirea de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor generali, ofițeri, maiștri militari, subofițeri și salariați civili din Ministerul de Interne - U.M. 0626
138. Decretul Consiliului de Stat nr. 457 privind conferirea de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor generali, ofițeri, maiștri militari, subofițeri și salariați civili din Ministerul de Interne
139. Decretul Consiliului de Stat nr. 458 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a Medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, generali, maiștri militari și subofițeri din Ministerul de Interne
140. Decretul Consiliului de Stat nr. 459 privind rechemarea lui Mircea Nicolaescu din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Costa Rica și acreditarea lui Constantin Stănescu în această funcție
141. Decretul Consiliului de Stat nr. 460 privind acordarea unei pensii de urmaș Mariei Roșianu
142. Decretul Consiliului de Stat nr. 461 privind majorarea unor pensii
143. Decretul Consiliului de Stat nr. 465 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Vrancea, Olt, Hunedoara, Bacău, Sibiu, Constanța, Argeș, Botoșani, Maramureș, Dolj, Suceava, Bihor, Ialomița, Arad, Harghita, Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Timiș, Prahova, Cluj, Brăila, Iași, Caraș-Severin, Brașov, Sălaj, București (zonele Ferentari și Berceni Sud)
144. Decretul Consiliului de Stat nr. 466 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Argeș, Vâlcea, Brăila, Bistrița-Năsăud, Cluj, Botoșani, Alba, Harghita, Hunedoara, Dolj, Suceava, Ilfov, Buzău, Maramureș, Gorj, Caraș-Severin, Prahova, București (comuna suburbană Măgurele)
145. Decretul Consiliului de Stat nr. 467 privind majorarea și acordarea unor pensii
146. Decretul Consiliului de Stat nr. 470 privind atribuțiile și normele de stabilire și modificare a prețurilor la produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare. Anexe, note, modificări ulterioare
147. Decretul Consiliului de Stat nr. 479 privind rechemarea lui Titus Sinu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Democrată Populară Yemen și acreditarea lui Constantin Băbeanu în această funcție
148. Decretul Consiliului de Stat nr. 498 privind restituirea imobilului din B-dul Eroilor 13, orașul Breaza, județul Prahova, proprietatea generalului maior în rezervă Marcel Olteanu
149. Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Harghita, Arad, Galați, Covasna, Argeș, Mehedinți, Vâlcea, Vrancea, Satu Mare, Brașov, Alba, Hunedoara, Maramureș, Sibiu, Prahova, Neamț, Ialomița, Iași, Ilfov, Gorj, Mureș, București (sectoarele 2, 3, 4, 6, 7, 8 și comuna suburbană Chitila)
150. Decretul Consiliului de Stat nr. 501 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Bacău, Iași, Argeș, Brașov, Ialomița, Mureș, Teleorman, Brăila, Botoșani, Cluj, Dolj, Harghita, Maramureș, Hunedoara, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vrancea. Notă, fișe tehnice, foto
151. Decretul Consiliului de Stat nr. 505 privind delegarea unor persoane pentru îndeplinirea funcției de vicepreședinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale județelor: Maramureș, Teleorman, Vâlcea
152. Decretul Consiliului de Stat nr. 506 privind retragerea cetățeniei române unei persoane
153. Decretul Consiliului de Stat nr. 512 privind restituirea imobilului din str. Berzei 47; anexă
154. Decretul Consiliului de Stat nr. 513 privind acordarea drapelului de luptă unei unități militare aparținând Ministerului Apărării Naționale
155. Decretul Consiliului de Stat nr. 514 privind acordarea unei pensii artistului poporului Kovacs Gyorgy
156. Decretul Consiliului de Stat nr. 517 privind conferirea de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva Forțelor Armate sau retragere. Tabel nominal
157. Decretul Consiliului de Stat nr. 518 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a Medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
158. Decretul Consiliului de Stat nr. 520 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpăra un imobil destinat sediului Ambasadei Republicii Socialiste România în orașul Oslo din Norvegia
159. Decretul Consiliului de Stat nr. 523 privind aprobarea tarifelor etalon reașezate, unele măsuri pentru stabilirea tarifelor reașezate pentru transporturile de mărfuri pe calea ferată și cu mijloace auto, însoțit de anexe
160. Decretul Consiliului de Stat nr. 529 privind constituirea societății mixte româno-japoneze Roniprot, aprobarea contractului de societate și a statutului societății anexe, adrese, notă
161. Decretul Consiliului de Stat nr. 530 privind reducerea prețului de livrare al vitaminei B6, substanță
162. Decretul Consiliului de Stat nr. 537 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Arad, Brașov, Vrancea, Buzău, Mureș, Cluj, Harghita, Sibiu, Constanța, Hunedoara, Galați, Vâlcea, Argeș, Satu Mare, Ialomița, Brăila, Bihor, Gorj, Tulcea
163. Decretul Consiliului de Stat nr. 538 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri. Anexele 1-32 includ tabelele nominale cu proprietarii ale căror terenuri se expropriau
164. Decretul Consiliului de Stat nr. 539 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Gorj, Arad, Argeș, Bacău, Hunedoara, Prahova, Maramureș, Alba, Brăila, Caraș-Severin, Harghita, Mureș, Satu Mare, Ilfov, București (sectoarele 1, 2, 3, 6, 8, comunele suburbane Popești-Leordeni, Jilava, Glina)
165. Decretul Consiliului de Stat nr. 540 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Hunedoara, Gorj, Ialomița, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș, Vâlcea, Tulcea, Neamț, București (sectoarele 4, 5, 6, 7)
166. Decretul Consiliului de Stat nr. 541 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Argeș, Hunedoara, Suceava, Olt, Covasna, Arad, Sibiu, Prahova, Mureș, Teleorman, Maramureș, Gorj, Alba, Timiș, Mehedinți, Bihor, Bistrița-Năsăud, Vâlcea
167. Decretul Consiliului de Stat nr. 547 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de cercetare și proiectare în industria electronică, electrotehnică, automatică, mașini unelte și mecanică fină
168. Decretul Consiliului de Stat nr. 551 privind rechemarea lui George Elian din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Regatul Țărilor de Jos și acreditarea lui Mihail Bujor în aceeași calitate
169. Decretul Consiliului de Stat nr. 558 privind autorizarea Ministerului Educației și Învățământului de a dona un laborator de fizică, proprietate de stat, Școlii Secundare a Republicii Socialiste România din Republica Cuba
170. Decretul Consiliului de Stat nr. 564 privind ratificarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Sudan
171. Decretul Consiliului de Stat nr. 585 privind conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu"
172. Decretul Consiliului de Stat nr. 587 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, celor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
173. Decretul Consiliului de Stat nr. 589 privind acordarea și majorarea unor pensii
174. Decretul Consiliului de Stat nr. 595 privind delegarea lui Gheorghe Alboiu pentru îndeplinirea funcției de prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Vâlcea
175. Decretul Consiliului de Stat nr. 596 privind stabilirea prețului cu amănuntul pentru aurul dentar
176. Decretul Consiliului de Stat nr. 600 pentru modificarea Decretului nr. 622/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior, însoțit de anexa privind numărul maxim de personal în aparatul ministerului
177. Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind acordarea și majorarea unor pensii
178. Decretul Consiliului de Stat nr. 614 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri. Tabel centralizator
179. Decretul Consiliului de Stat nr. 615 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Sibiu, Brașov, Prahova, Buzău, Argeș, Vrancea, Bacău, Constanța, Mureș, Satu Mare, Cluj, Hunedoara, Caraș-Severin, Timiș, Mehedinți, București (sectoarele 4, 7)
180. Decretul Consiliului de Stat nr. 619 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" clasa I generalului de armată Ion Ioniță, Ministrul Apărării Naționale
181. Decretul Consiliului de Stat nr. 620 privind măsurile de dezvoltare a bazei energetice și de folosire mai judicioasă a combustibililor și energiei; anexe, modificări
182. Decretul Consiliului de Stat nr. 623 privind organizarea Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România, însoțit de Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Arbitraj pentru rezolvarea litigiilor de comerț exterior
183. Decretul Consiliului de Stat nr. 624 privind ratificarea Acordului între Republica Socialistă România și Republica Federală Germania privind asigurările sociale. Anexe
184. Decretul Consiliului de Stat nr. 627 privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenția referitoare la infracțiuni și alte acte săvârșite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokio, 14 septembrie 1963. Anexă
185. Decretul Consiliului de Stat nr. 629 privind reducerea prețurilor de producție și livrare la unele mașini agricole; anexă
186. Decretul Consiliului de Stat nr. 631 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Prahova, Buzău, Argeș, Vrancea, Bacău, Constanța, Mureș, Satu Mare, Cluj, Hunedoara, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Timiș, Mehedinți, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Arad, Covasna, Iași
187. Decretul Consiliului de Stat nr. 632 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Suceava, Vâlcea, Mehedinți, Buzău, Vaslui, Vrancea, Sibiu, Bacău, Ialomița, Ilfov, Dâmbovița, Brăila, Arad, Olt, Mureș, Timiș, Argeș, Hunedoara, Prahova, Bihor, Maramureș, Brașov, Iași, București (comuna suburbană Bragadiru)
188. Decretul Consiliului de Stat nr. 643 privind aprobarea renunțării la cetățenia română a unui număr de 200 de persoane
189. Decretul Consiliului de Stat nr. 651 privind delegarea unor persoane pentru funcția de vicepreședinte al Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale județelor: Dâmbovița și Bacău
190. Decretul Consiliului de Stat nr. 652 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a Medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
191. Decretul Consiliului de Stat nr. 654 privind transmiterea, fără plată, către Întreprinderea "China National Machinery Corporation" din Republica Populară Chineză a două autocamioane în valoare de 500.000 lei
192. Decretul Consiliului de Stat nr. 658 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Buzău, Sibiu, Bacău, Harghita, Neamț, Gorj, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Brăila, Olt, Mureș, Timiș, Argeș, Hunedoara, Prahova
193. Decretul Consiliului de Stat nr. 659 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Sibiu, Bacău, Gorj, Brăila, Maramureș, Bihor, Alba, Botoșani, Argeș, Hunedoara, Prahova, Iași, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vrancea, Vâlcea, Covasna, Tulcea, Caraș-Severin, Cluj, Galați, București (comunele suburbane Voluntari, Dobroești, Pantelimon)
194. Decretul Consiliului de Stat nr. 660 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Argeș, Olt, Cluj, Dâmbovița, Prahova, Neamț, Sălaj, Ialomița, Ilfov, Vaslui, Iași, Harghita, Hunedoara, Vâlcea, Tulcea, Sibiu, Covasna, Constanța, Caraș-Severin, Gorj, Dolj
195. Decretul Consiliului de Stat nr. 661 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Sibiu, Bacău, Gorj, Prahova, Sălaj, Bihor, Timiș, Buzău, Tulcea, Ilfov, Satu Mare, Maramureș, Arad, Dolj, Constanța, Ialomița, Iași, Harghita, Argeș, Prahova, Hunedoara, Teleorman, Covasna, Vaslui, Vâlcea, Alba, București (comuna suburbană Mogoșoaia)
196. Decretul Consiliului de Stat nr. 662 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Covasna, Brașov, Gorj, Vaslui, Vrancea, Bistrița-Năsăud, Cluj, Prahova, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Sălaj, Bacău, Dolj, Timiș, Iași, Mehedinți, Ilfov, Argeș, Alba, Tulcea, Hunedoara, Suceava, Botoșani, Sibiu. Tabele nominale
197. Decretul Consiliului de Stat nr. 667 privind retragerea decorațiilor conferite unor persoane
198. Decretul Consiliului de Stat nr. 668 privind delegarea lui Aron Pavel pentru funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Brașov
199. Decretul Consiliului de Stat nr. 669 privind majorarea pensiei lui Meliusz Joszef
200. Decretul Consiliului de Stat nr. 670 privind acordarea unei pensii lui Bălan I. Gheorghe
201. Decretul Consiliului de Stat nr. 671 privind majorarea unor pensii
202. Decretul Consiliului de Stat nr. 678 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Tulcea, Constanța, Brașov, Hunedoara, Gorj, Teleorman, Ilfov, Bacău, Satu Mare, Argeș, Suceava, Alba, Mureș, Vrancea, Vaslui, Dâmbovița, Iași, Dolj, Mehedinți, București (comunele suburbane Otopeni, Mogoșoaia)
203. Decretul Consiliului de Stat nr. 680 privind organizarea și funcționarea Comisiei permanente pentru avizarea și controlul consumului de combustibili, energie electrică și termică
204. Decretul Consiliului de Stat nr. 681 privind stabilirea prețurilor de producție și livrare la produsele din ramura din extracția și transportul țițeiului și gazelor naturale; anexă
205. Decretul Consiliului de Stat nr. 682 privind stabilirea prețurilor de producție, livrare și a adaosurilor comerciale la produsele de bază din industria prelucrării țițeiului; anexă
206. Decretul Consiliului de Stat nr. 683 privind stabilirea prețurilor de livrare la produsele de bază din ramurile extracția și prepararea minereurilor neferoase, feroase, a substanțelor minerale nemetalifere și a sării, precum și a rabatului comercial la sare
207. Decretul Consiliului de Stat nr. 684 privind stabilirea prețurilor de livrare și a rabatului comercial la produsele de bază din industria cărbunelui; anexă
208. Decretul Consiliului de Stat nr. 685 privind stabilirea prețurilor de producție, livrare la produsele de bază din industria energiei electrice și termice; modificări ulterioare
209. Decretul Consiliului de Stat nr. 688 privind reglementarea activității de zbor în spațiul aerian al Republicii Socialiste România
210. Decretul Consiliului de Stat nr. 692 privind registrul agricol; anexă - Decretul nr. 191/1981 pentru modificarea prezentului decret
211. Decretul Consiliului de Stat nr. 693 privind conferirea titlului de "Erou al Muncii Socialiste" și a medaliei de aur "Secera și Ciocanul" județelor și unităților agricole socialiste ce au adus o contribuție deosebită la sporirea producției agricole
212. Decretul Consiliului de Stat nr. 694 privind conferirea "Ordinului Muncii" clasa I stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii care au adus contribuție deosebită la realizarea de producții mari
213. Decretul Consiliului de Stat nr. 696 privind ratificarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă. Anexă
214. Decretul Consiliului de Stat nr. 697 privind ratificarea Acordului comercial și Acordului de cooperare economică, industrială și tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România și cel al Republicii Ecuador. Anexe
215. Decretul Consiliului de Stat nr. 701 privind grațierea unor condamnați
216. Decretul Consiliului de Stat nr. 703 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru instituțiile cultural-educative, anexe
217. Decretul Consiliului de Stat nr. 707 privind stabilirea prețului de producție și livrare pentru avionul IAR 822 B cu dublă comandă; anexă

Anul 1974

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județul Gorj. Tabele, plan de situație
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 9 privind delegarea Adinei Suhan pentru îndeplinirea funcției de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Vaslui
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 11 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a Medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, generali, maiștri militari și subofițeri din Ministerul de Interne
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 27 privind autorizarea Consiliului Culturii și Educației Socialiste de a dona Laboratorului de biologie subterană "Emil Racoviță" din Republica Cuba un bust al savantului român Emil Racoviță
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 28 privind autorizarea Consiliului Culturii și Educației Socialiste de a dona Fundației Europene "Drăgan" din Palma de Mallorca, Spania, un bust al savantului român Emil Racoviță
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 29 privind majorarea pensiei Vioricăi Moisil, văduva academicianului Grigore Moisil
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea și darea în producția agricolă a unor terenuri din mai multe județe
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 50 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din mai multe județe din țară și din București (sectorul 5)
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 51 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 52 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 53 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile scoaterea și darea în producția agricolă a unor terenuri
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 54 pentru modificarea Decretului nr. 784/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, devenit Legea nr. 69/1969, cu modificările ulterioare
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor generali și ofițeri din Ministerul de Interne
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind autorizarea Băncii Naționale a Republicii Socialiste România și a Băncii Române de Comerț Exterior pentru acordarea de dobânzi la disponibilitățile din conturile în valută
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind autorizarea Ministerului Educației și Învățământului de a dona un laborator de chimie, proprietate de stat, Colegiului Național Feminin "Alausi" din Republica Ecuador
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Alba, Arad, Argeș, Bihor, Botoșani, Cluj, Gorj, Hunedoara, municipiul Călărași, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Tulcea, București (sectoarele 3, 4)
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Tulcea, Ilfov, Dâmbovița, Bacău, Timiș, Maramureș, Suceava, Constanța, Brașov, Mureș, Bihor, Caraș-Severin, Argeș, Harghita, București (sectoarele 4, 6)
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind modificarea unei anexe la articolul 2 alineatul 2 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile sociale
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 84 privind acoperirea contravalorii unor autoturisme de teren donate guvernului Republicii Chile în 1971
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 90 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" și a Medaliei "Meritul Militar" unor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind măsuri pentru transferul mașinilor-unelte și al utilajelor
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 95 privind scutirea unor unități din subordinea Ministerului Construcțiilor Industriale de obligația de a include în prețul de cost partea neamortizată din valoarea unor fonduri fixe distruse
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Dolj, Brașov, Timiș, Arad, Caraș-Severin, Vaslui, Iași, Argeș, Prahova, Ilfov, Gorj, Mureș, Harghita, Hunedoara, Suceava, Bihor, Sibiu, Botoșani, Bacău, Cluj, Olt, Vâlcea, Constanța. Tabele
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județele: Sibiu, Prahova, Brașov, Mehedinți, Argeș, Tulcea, Suceava, Bihor, Bacău, Mureș, Dâmbovița, Vrancea, Ilfov, Constanța, Ialomița
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 116 privind modificarea Decretului nr. 622/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 119 privind modificarea Decretului nr. 423/1972 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Construcției de Mașini Unelte și Electrotehnicii
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 121 privind modificarea anexei la Decretul nr. 657/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Ușoare
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 124 privind ratificarea Convenției privind înființarea Uniunii Economice Internaționale pentru organizarea cooperativelor în producție, a livrărilor de utilaje și acordarea de asistență tehnică în constituirea de centrale nuclearoelectrice Interatomoenergo
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 125 privind ratificarea Convenției privind crearea Organizației internaționale pentru colaborare economică și tehnico-științifică în domeniul industriei electrotehnice Interelectro
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind ratificarea Convenției privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a documentelor de absolvire a instituțiilor de învățământ mediu, mediu de specialitate și superior, a documentelor la acordarea titlurilor științifice și gradelor didactice, încheiată la Praga, 7 iunie 1972, între guvernele Republicii Populare Bulgare, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Vietnam, Republicii Democrate Germane, Republicii Cuba, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Republicii Socialiste Cehoslovacia
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și al S.U.A. privind transporturile aeriene civile
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 130 privind ratificarea Acordului de colaborare culturală dintre Guvernul Republicii Socialiste România și al Republicii Ecuador
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 131 privind ratificarea Protocolului la Convenția internațională pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului Atlantic, încheiat la Washington la 6 octombrie 1970
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 132 privind ratificarea Protocolului semnat la Viena, 7 iulie 1971, referitor la un amendament la articolul 56 al Convenției privind Aviația Civilă Internațională, încheiată la Chicago, 7 decembrie 1944
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 133 privind modificarea articolului 2 al Decretului nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a O.N.U. la 21 noiembrie 1974
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 134 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și al Republicii Populare Chineze referitor la transmiterea în folosință a unor terenuri și construirea pe bază de reciprocitate a sediului Ambasadei Republicii Socialiste România la Pekin și a sediului Ambasadei Republicii Populare Chineze la București
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 135 privind modificarea articolului 8 al Decretului nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitățile sanitare
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 138 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitățile de informare documentară
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind aprobarea listelor unităților de cercetare și proiectare organizate conform Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitățile de cercetare și proiectare
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 140 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru redacțiile ziarelor și revistelor
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 141 privind modificarea unei anexe a Decretului nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitățile economice
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 145 privind aprobarea normelor de structuri pentru unitățile din agricultură cooperatiste
43. Decretul Consiliului de Stat nr. 148 privind aplicarea prevederilor articolului 21 din Decretul nr. 162/1973 personalului transferat cu prilejul constituirii Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare
44. Decretul Consiliului de Stat nr. 150 privind modificarea unor decrete și legi din perioada 1948-1973
45. Decretul Consiliului de Stat nr. 152 privind regimul licitațiilor la importul de mașini, utilaje, instalații complexe și la construirea de obiective economice
46. Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind reglementarea activității didactice a personalului didactic titular din învățământul superior care îndeplinea funcții în aparatul de partid, de stat sau al unor organizații obștești
47. Decretul Consiliului de Stat nr. 154 privind modificarea Decretului nr. 179/1962 privind impozitul pe veniturile cooperativelor și ale celorlalte organizații cooperatiste de consum și meșteșugărești, precum și ale întreprinderilor și organizațiilor economice ale organizațiilor obștești
48. Decretul Consiliului de Stat nr. 155 privind organizarea Consiliului tehnic de coordonare a producției de tehnică militară
49. Decretul Consiliului de Stat nr. 156 privind ratificarea Tratatului de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Costa Rica
50. Decretul Consiliului de Stat nr. 157 privind ratificarea Tratatului de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Argentina
51. Decretul Consiliului de Stat nr. 158 privind ratificarea Tratatului de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Guineea
52. Decretul Consiliului de Stat nr. 159 privind ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România și Republica Arabă Libiană și a unor acorduri de cooperare în domeniul agriculturii, petroliere, construcțiilor, transporturilor și livrarea mărfurilor românești
53. Decretul Consiliului de Stat nr. 160 privind ratificarea Acordului de colaborare culturală, științifică și în domeniul informativ între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Arabe Libiene
54. Decretul Consiliului de Stat nr. 161 privind ratificarea Convenției de cooperare științifică și tehnologică dintre Guvernul Republicii Socialiste România și al Republicii Argentina
55. Decretul Consiliului de Stat nr. 162 privind ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România și Republica Africa Centrală
56. Decretul Consiliului de Stat nr. 163 privind ratificarea Convenției privind capacitatea juridică, privilegiile și imunitățile statului major și ale altor organe de conducere ale forțelor armate ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia
57. Decretul Consiliului de Stat nr. 164 privind ratificarea Convenției privind înființarea Uniunii Economice Internaționale pentru producerea utilajelor tehnologice pentru industria textilă Intertextilmaș. Anexe
58. Decretul Consiliului de Stat nr. 165 privind ratificarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia
59. Decretul Consiliului de Stat nr. 166 privind ratificarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară
60. Decretul Consiliului de Stat nr. 167 privind suplimentarea numărului de posturi pentru trupele Ministerului de Interne
61. Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind încadrarea în muncă a unor persoane
62. Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind modificarea unor dispoziții privitoarea la divorț din Codul de procedură civilă și Codul familiei
63. Decretul Consiliului de Stat nr. 175 privind constituirea, vânzarea și repararea de locuințe și case de odihnă, cu plata în valută, pentru persoanele care nu au cetățenie română, dar care domiciliază sau vor să-și stabilească domiciliul în Republica Socialistă România
64. Decretul Consiliului de Stat nr. 177 privind completarea și modificarea structurii organizatorice a Centralei Industriale de Autocamioane și Turisme Brașov
65. Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind neurmărirea unei sume plătite drept alocație de stat pentru copiii personalului Întreprinderii de Autocamioane Brașov
66. Decretul Consiliului de Stat nr. 179 privind tipizarea cazanelor de abur, apă caldă și fierbinte
67. Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind reorganizarea unor unități de cercetare-proiectare din subordinea Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare și pentru modificarea Decretului nr. 139/1974 privind aprobarea listelor unităților de cercetare și proiectare
68. Decretul Consiliului de Stat nr. 185 privind taxa de serviciu prevăzută în articolul 1 alineatul 2 al Decretului nr. 18/1974
69. Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind completarea anexei la articolul 2 alineatul 2 și la articolul 20 alineatul 3 din Decretul nr. 162/1973
70. Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de asistență tehnică, servicii și de asigurare piese de schimb pentru autoturismele de oraș de fabricație indigenă
71. Decretul Consiliului de Stat nr. 192 privind ratificarea Convenției privind înființarea Uniunii Economice Internaționale în domeniul fibrelor chimice Interchimfibre
72. Decretul Consiliului de Stat nr. 193 privind aprobarea acordurilor de împrumut încheiate între Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca de Investiții pentru Combinatul de Îngrășăminte Chimice Tecuci, Centrala Termoelectrică Turceni și Întreprinderea Oțelinox Târgoviște și a scrisorilor suplimentare la acordurile de împrumut, precum și pentru ratificarea acordurilor de garanție încheiate între Republica Socialistă România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la aceste obiective de investiții și a scrisorilor suplimentare la acordurile de garanție
73. Decretul Consiliului de Stat nr. 196 privind înființarea Centralei Editoriale. Anexe
74. Decretul Consiliului de Stat nr. 197 privind completarea Decretului nr. 281/1973 pentru modificarea Decretului nr. 303/1971 privind înființarea, organizarea, funcționarea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe
75. Decretul Consiliului de Stat nr. 198 privind modificarea Normelor unitare de structură pentru Aparatul Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare
76. Decretul Consiliului de Stat nr. 199 privind modificarea anexei 3 a Decretului nr. 193/1974 privind aprobarea listelor unităților de cercetare și proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitățile de cercetare și proiectare
77. Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind modificarea art. 27 din Decretul nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitățile sanitare, cu modificarea ulterioară
78. Decretul Consiliului de Stat nr. 202 privind adoptarea Statutului privind funcționarea sistemului energetic național și disciplina lucrătorilor din acest sistem
79. Decretul Consiliului de Stat nr. 203 privind înființarea și organizarea de secții maritime și fluviale la unele instanțe judecătorești și unități de procuratură. Planuri de muncă și salarii suplimentare pe anul 1974 corespunzătoare modificărilor ce se propuneau unor anexe la decretele nr. 122/1973 și 146/1973
80. Decretul Consiliului de Stat nr. 204 privind modificarea Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească. Planuri de muncă și salarii suplimentare/1974 corespunzătoare modificărilor ce se propuneau a fi aduse unor anexe la Decretul nr. 122/1973 și Decretul nr. 146/1973
81. Decretul Consiliului de Stat nr. 205 privind modificarea unor dispoziții din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe, vânzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, cu modificarea ulterioară
82. Decretul Consiliului de Stat nr. 206 privind modificarea Decretului nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Național al Republicii Socialiste România, devenit Legea nr. 20/1972
83. Decretul Consiliului de Stat nr. 208 privind modificarea Decretului nr. 686/1973 privind asigurarea calității produselor provenite din import
84. Decretul Consiliului de Stat nr. 212 privind ratificarea Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, precum și a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice
85. Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind ratificarea Convenției internaționale privind transportul de mărfuri pe căile ferate (CIM), a Convenției internaționale privind transportul călătorilor și bagajelor pe căile ferate (CIV), a Convenției adiționale la Convenția internațională privind transportul călătorilor și bagajelor pe căile ferate (CIV), referitoare la răspunderea căii ferate în caz de moarte sau rănire a călătorilor, precum și a unor protocoale la aceste convenții
86. Decretul Consiliului de Stat nr. 214 privind ratificarea Convenției privind folosirea în comun a containerelor în traficul internațional. Statutul Consiliului pentru folosirea în comun a containerelor în traficul internațional (Consiliul FCC)
87. Decretul Consiliului de Stat nr. 215 privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România și cel al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea economică, tehnică și științifică, precum și cooperarea și specializarea în producție pe termen lung
88. Decretul Consiliului de Stat nr. 216 privind ratificarea Acordului comercial și ratificarea Acordului de cooperare economică și tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România și cel al statului Kuweit
89. Decretul Consiliului de Stat nr. 217 privind notificarea Convenției de colaborare în domeniul sănătății publice între Guvernul Republicii Socialiste România și cel al Republicii Arabe Siriene
90. Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind regimul sumelor stabilite ca disponibile de către unele organe de control financiar
91. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind complementarea structurilor organizatorice tip pentru activitatea de comerț interior și turism prevăzute în anexe la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile socialiste
92. Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind reglementarea situației unor bunuri
93. Decretul Consiliului de Stat nr. 229 privind completarea și modificarea Structurilor organizatorice a Centralei Industriale de Autocamioane și Turism Brașov și a Întreprinderii de Autocamioane Brașov. Notă
94. Decretul Consiliului de Stat nr. 231 privind paza bunurilor. Anexe
95. Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind prevenirea și stingerea incendiilor
96. Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind unele drepturi și obligații ale cetățenilor români care realizau venituri în valută
97. Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind dobânzile, comisioanele, taxele și tarifele bancare în relațiile cu unitățile socialiste, alte persoane juridice și fizice. Lista actelor normative și a prevederilor privind nivelul dobânzilor din unele acte normative ce se abrogă
98. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind ratificarea Acordului de cooperare economică și tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România și cel al Republicii Islamice a Mauritaniei și a Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România și al Republicii Islamice a Mauritaniei, referitor la cooperarea în domeniul pescuitului oceanic, semnat la București, 25 iunie 1974
99. Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România și Republica Sierra Leone, semnat la București, 23 iulie 1974
100. Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Socialiste România și al S.U.A. privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnată la Washington la 4 decembrie 1973
101. Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenția referitoare la Regulamentul Internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra, 20 octombrie 1972
102. Decretul Consiliului de Stat nr. 241 privind ratificarea Convenției vamale relativă la containere, încheiată la Geneva, 2 decembrie 1972
103. Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind exporturile complexe

Anul 1975

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 6 pentru ratificarea Acordului privind prelungirea valabilității, modificarea și completarea Acordului între Guvernul Republicii Populare Române și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind modul de rezolvare a unor probleme ale regimului frontierei de stat româno-iugoslave
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 15 privind înființarea Întreprinderii Metroul București. Schema de organizare
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 50 privind ratificarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Regatul Suediei, semnată la Stockholm, la 12 februarie 1974
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 51 cu privire la stabilirea programului de funcționare a unităților comerciale și de alimentație publică
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 55 pentru modificarea unor articole din Legea nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, întreținerea și finanțarea amenajărilor de irigații și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 57 pentru pregătirea conducătorilor de autovehicule amatori
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 58 privind atribuțiile și normele de stabilire și modificare a prețurilor la produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind stabilirea vechimii necesare pentru promovarea în funcție pe nivele de calificare sau categorii de încadrare superioare a personalului operativ și muncitorilor din unitățile de turism încadrați în activitatea de producție prin policalificare în perioada din afara sezonului
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 pentru ratificarea Protocolului cu privire la modificarea statutului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și Convenției privind capacitatea juridică, privilegiile și imunitățile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnat la Sofia la 21 iunie 1974
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind ratificarea Convenției pentru reglementarea diferendelor relative la investiții între state și persoane ale altor state, încheiată la Washington, la 18 martie 1965
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 63 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturală între Republica Socialistă România și Statele Unite Mexicane, semnat la Tlatelolco, Districtul Federal, la 25 octombrie 1974
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 64 pentru ratificarea Acordului cultural între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Liberia, încheiat la București, la 13 septembrie 1974
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 65 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturală și științifică între Guvernul Republicii Populare Române și Guvernul Republicii Ruandeze, semnat la București, la 4 septembrie 1974
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind ratificarea Convenției pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securității aviației civile, încheiată la Montreal, la 23 septembrie 1971
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 77 pentru ratificarea Convenției între Republica Socialistă România și Republica Franceză privind asistența juridică în materie civilă și comercială, semnată la Paris la 5 noiembrie 1974
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 pentru ratificarea Convenției între Republica Socialistă România și Republica Franceză privind asistența judiciară în materie penală și extrădare, semnată la Paris la 5 noiembrie 1974
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 83 privind ratificarea unor convenții ale Organizației Internaționale a Muncii
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 84 pentru ratificarea Acordului de bază de cooperare economică și tehnică între Republica Socialistă România și Republica Filipine, semnat la Manila la 13 aprilie 1975
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 85 pentru ratificarea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Republica Socialistă România și Republica Filipine, încheiat la Manila la 12 aprilie 1975
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 86 pentru ratificarea Acordului cultural între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Filipine, încheiat la Manila la 12 aprilie 1975
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 87 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Republica Socialistă România și Republica Filipine, semnat la Manila, la 13 aprilie 1975, a schimbului de scrisori și Aide-Memoire-ul privind schimburile comerciale
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 88 pentru ratificarea Acordului general de cooperare între Republica Socialistă România și Regatul Hașemit al Iordaniei, semnat la Amman, la 16 aprilie 1975
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 89 pentru ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România și Republica Tunisiană, semnat la Tunis, la 19 aprilie 1975
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 90 pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la București, la 30 iunie 1974
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 91 pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la București, la 18 iulie 1974
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 92 pentru ratificarea Convenției internaționale pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva, la 2 decembrie 1972
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 93 pentru ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România și Republica Unită a Tanzaniei, încheiat la București, la 22 aprilie 1975
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind asigurarea intervenției în caz de accident nuclear
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 101 pentru ratificarea Acordului privind relațiile comerciale între Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii, semnat la București, 2 aprilie 1975
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 115 privind regimul tarifelor pentru cazare în cabane și popasuri turistice
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 118 pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, încheiat la București, la 26 mai 1975
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 119 pentru ratificarea Acordului de colaborare și cooperare economică, tehnică și științifică pe termen lung între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, semnat la București la 20 iunie 1975
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 120 pentru ratificarea Tratatului de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Portugalia, încheiat la București la 14 iunie 1975
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 121 pentru ratificarea Acordului general de cooperare economică și tehnică între Republica Socialistă România și Republica Gaboneză, a Acordului comercial între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Gaboneze, precum și a Acordului privind crearea unei comisii mixte de cooperare româno-gaboneză, semnate la București la 26 iunie 1975
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 122 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturală și științifică între Republica Socialistă România și Guvernul Republicii Gaboneze, semnat la București la 26 iunie 1975
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 123 pentru ratificarea Acordului pe 10 ani de cooperare economică, industrială și tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Franceze, încheiat la București la 28 iulie 1975

Anul 1976

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 103 pentru ratificarea Protocolului sesiunii a III-a a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam, a Acordului de cooperare și de credit între guvernul român și guvernul vietnamez pentru realizarea unor obiective industriale în Republica Democrată Vietnam și a Acordului privind schimbul de mărfuri și plățile între cele două țări în anii 1976-1980, semnate la București la 17 noiembrie 1975
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 207 privind răspunderea materială a militarilor
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 212 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, tehnică și științifică și a Protocolului privind dezvoltarea cooperării economice și tehnice între Republica Socialistă România și Republica Senegal, încheiate la București, la 24 aprilie 1976
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 425 pentru aprobarea normelor privind unele drepturi și obligații ale cetățenilor români angajați la societățile mixte cu sediul în străinătate, precum și ale cetățenilor români delegați în consiliile de administrație și consiliile de cenzori ale societăților mixte cu sediul în țară sau străinătate

Anul 1977

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 10 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a măsurilor de realizare a unor obiective de investiții
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 25 privind aprobarea traseelor conductelor magistrale și a normativului pentru stabilirea lățimii culoarelor necesare construcției conductelor metalice îngropate, în ramura petrol și gaze
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 26 pentru acceptarea unor modificări ale statutului Fondului Monetar Internațional
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 67 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a măsurilor de realizare a unor obiective de investiții
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 117 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a măsurilor de realizare a unor obiective de investiții
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 188 pentru aplicarea majorării retribuției personalului muncitor
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 239 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a măsurilor de realizare a unor obiective de investiții
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind activitatea centrului de scafandri
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 268 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a măsurilor de realizare a unor obiective de investiții
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 318 pentru conferirea titlului de "Erou al muncii socialiste", a Ordinului "Meritul agricol" clasa I și a altor distincții județelor, unităților agricole socialiste și țăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, pentru realizări deosebite în sporirea producției agricole
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 386 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 387 pentru aprobarea statutului privind organizarea și funcționarea asociației locatarilor
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 388 pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 389 pentru ratificarea unor tratate internaționale
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 392 privind modificarea unor indicatori ai planului național unic și bugetului de stat pe anul 1977 ce decurgeau din acțiunea de reglementare a nivelurilor stocurilor de materii prime materiale existente la 1 iulie 1977
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind modificarea unor anexe la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice - agricultura de stat și Direcția Generală Județeană pentru Agricultură și Industrie Alimentară
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 473 privind organizarea și funcționarea Radioteleviziunii Române
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 474 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Presă "Agerpres"
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 475 pentru modificarea unor prevederi referitoare la procedura divorțului
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 476 pentru aprobarea Protocolului la Convenția internațională pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului Atlantic, referitor la funcționarea în continuare a comisiei, încheiat la Washington la 20 decembrie 1976

Anul 1978

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 56 privind organizarea și funcționarea Comisiei centrale de partid și de stat pentru sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale și a comisiilor locale de sistematizare
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 57 privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru arhitectură și sistematizare a municipiului București
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 58 privind organizarea și funcționarea Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice și funcționării sistemului energetic național
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind ratificarea Convenției cu privire la evitarea dublei impuneri a veniturilor și bunurilor persoanelor fizice, încheiată în orașul Miskolc, Republica Populară Ungară, la 27 mai 1977
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind ratificarea Convenției dintre Republica Socialistă România și Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere și protocolului la aceasta, încheiate la Helsinki, la 18 august 1977
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind ratificarea Protocolului privind reglementarea trecerii frontierei de stat româno-sovietică, în legătură cu exploatarea traversării subacvatice a fluviului Dunărea, a conductei pentru livrarea gazelor naturale din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste în Republica Populară Bulgară, semnat la București, 30 noiembrie 1977
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 71 privind organizarea și desfășurarea întrecerii socialiste între consiliile populare județene și al municipiului București, municipale, ale sectoarelor din București, orășenești și comunale
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 97 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a unor măsuri pentru realizarea investiției "Punerea în exploatare a minelor S 1-5, județul Suceava", pe perioada 1977-1980
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 98 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a unor măsuri pentru realizarea investiției "Lucrări pentru menținerea capacității de producție de 370.000 tone/an minereuri complexe și auro-argentifere, asigurarea securității miniere și epurarea apelor la exploatarea minieră Suior, județul Maramureș", pentru perioada 1976-1980. Anexe
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind planul național unic de dezvoltare economico-socială pe anii 1979, 1980 și bugetul de stat pe anul 1979. Anexă cu Decretul nr. 259/1979 și Opisul anexelor Decretului nr. 240/1978
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru modificarea Legii nr. 33/1968 pentru pregătirea tineretului pentru apărarea patriei
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 250 privind retribuirea muncii desfășurate de avocați pentru acordarea asistenței juridice
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 259 privind aprobarea notelor de comandă pentru întocmirea proiectului de inginerie tehnologică și a celui de construcții-instalații, precum și măsurile de realizare a unor obiective de investiții pentru dezvoltarea Întreprinderii nr. 2 Brașov și Întreprinderii Metrom Brașov din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Centrala Industrială de Echipamente Speciale
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 297 privind scoaterea de la rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 10.000 tone ulei comestibil nerafinat de floarea-soarelui
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 352 privind aprobarea proiectului de execuție, cu soluțiile constructive și principalii indicatori tehnico-economici ai investiției "Dezvoltarea, completarea și modernizarea bazei materiale a uzinei G Râmnicu Vâlcea"
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 389 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a măsurilor de realizare a unor obiective de investiții. Anexe
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind aprobarea proiectului de execuție și a principalilor indicatori tehnico-economici, precum și a măsurilor de realizare a investiției "Creșterea capacității de producție la Întreprinderea de Avioane Craiova"
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind prelevarea pentru societate a unei părți din valoarea producției nete
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 430 privind unele măsuri pentru apărarea civilă
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 431 privind ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între Republica Socialistă România și Kampuchia Democrată, încheiat la Phnom Penh la 29 mai 1978
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 446 privind înființarea Întreprinderii de In-Cânepă "Prodim" București și a Întreprinderii de Stofe Tricotate și Confecții Iași
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 453 privind aprobarea înființării Asociației Economice Cooperatiste și de Stat Sere Arad
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 456 privind înființarea Întreprinderii de Prelucrare Mase Plastice "Cehi Silvaniei" în subordinea Centralei Industriale de Prelucrare Cauciuc și Mase Plastice Popești-Leordeni de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Chimice
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 457 privind înființarea Întreprinderii de Prelucrare Mase Plastice "Sfântul Gheorghe" în subordinea Centralei Industriale de Prelucrare Cauciuc și Mase Plastice Popești-Leordeni de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Chimice
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 472 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de producție de construcții metalice din unitățile Ministerului Construcțiilor Industriale
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 475 privind înființarea Întreprinderii de Utilaje pentru Cercetare București
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 511 privind alocarea sumei de 60 milioane lei în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 516 privind efectuarea recensământului animalelor domestice
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 534 privind aprobarea notei de comandă pentru întocmirea proiectului de construcții-instalații, precum și unele măsuri pentru realizarea unor obiective de investiții din planul Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe - Direcția Generală a Rezervelor de Stat
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 551 privind modificarea normelor de structură pentru unitățile din agricultura cooperatistă, aprobate prin Decretul nr. 145/1974
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 552 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării Ministerului Industriei Constructoare de Mașini și a activității de producție, cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare în unitățile Ministerului. Anexe

Anul 1979

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 1 pentru modificarea Decretului nr. 738/1969 privind organizarea și funcționarea Comitetului de Stat al Planificării, devenit Legea nr. 65/1969, cu modificarea ulterioară. Anexe
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 19 privind aprobarea schițelor de sistematizare ale localităților: Codlea, Făgăraș, Predeal, Râșnov, Rupea, Săcele, Victoria, Zărnești, Feldioara, Hoghiz, Prejmer, județul Brașov, și detaliile de sistematizare ale zonelor centrale din aceleași localități. Anexă
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 20 privind exproprierea unor terenuri și construcții, demolarea unor construcții. Anexă
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 21 privind aprobarea schițelor de sistematizare pentru zonele centrale ale localităților: Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Ardud, Livada, Odoreu, Poiana Codrului, județul Satu Mare. Anexe
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind schițele și detaliile de sistematizare din județul Ialomița
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 33 privind înființarea unor combinate pentru producția și industrializarea cărnii de porc. Anexă
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 47 privind acordarea unui credit pentru refacerea capacității de plată a Trustului de Construcții Iași
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 53 privind aprobarea participării ISCE Chimimportexport și ISCE Danubiana la construirea în Spania a Societății Mixte "Carochom" - S.A. Anexe
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 54 privind organizarea și funcționarea Consiliului de Coordonare a Profilării, Specializării și Cooperării în Industria Constructoare de Mașini și Industria Metalurgică. Anexă
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 70 privind ratificarea unor tratate internaționale. Convenție asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978, traducerea convenției. Anexe
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind efectuarea Recensământului viilor, pomilor, arbuștilor fructiferi, 7-30 mai 1979. Anexe
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 79 privind ratificarea Acordului regional relativ la utilizarea de către serviciile de radiodifuziune de frecvență din benzile de unde hectometrice în registru 1, 3 și din benzile de unde kilometrice în registru 1, încheiat la Geneva la 22 noiembrie 1975. Textul acordului
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 80 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare. Anexe
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 81 privind ratificarea Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la conferința diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. Anexe
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 85 privind organizarea și funcționarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară. Anexă
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind normarea stocurilor de mărfuri în comerțul cu ridicata. Raport
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 102 privind convocarea Marii Adunări Naționale
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind înființarea Întreprinderii Traductoare și Regulatoare Directe Pașcani și a Întreprinderii Relee Mediaș. Anexe
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 114 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca de Investiții pentru proiectul "Dezvoltarea Combinatului Chimic Craiova și a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut"; ratificarea Acordului de garanție încheiat între Republica Socialistă România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la acest proiect și a scrisorii suplimentare la Acordul de garanție, semnate la Washington la 15 ianuarie 1979
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 118 privind modificarea unor dispoziții din Legea nr. 16/1968 privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii Române de Comerț Exterior
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 129 privind stabilirea datei alegerii unui deputat în Consiliul Popular al Județului Brăila
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 130 privind confirmarea comisiei electorale pentru alegerea unui deputat în Consiliul Popular al Județului Brăila. Anexă
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 131 privind modificarea art. 7 din Decretul nr. 650/1969 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Construcțiilor Industriale
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 145 privind stimularea prin beneficiu a producției pentru export. Anexă
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind unele măsuri pentru realizarea fondului de marfă destinat exportului și stabilirea unităților specializate pentru producția de export. Anexă
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 164 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. Anexe
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 176 privind unele măsuri pentru asigurarea pregătirii fabricației necesare la obiectivul de investiții "Combinatul de Utilaj Greu Cluj-Napoca"
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind înființarea administrației Canalului Dunăre-Marea Neagră. Anexă
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind organizarea unor unități de cercetare și producție în domeniul agrozootehnic. Anexe
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind înființarea Întreprinderii de Utilaj Chimic Turnu-Măgurele
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 189 privind aprobarea înființării Asociației Economice Cooperatiste și de Stat Oiejdea, județul Alba
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 202 privind aprobarea acordurilor de împrumut încheiate între Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca de Investiții pentru proiectele: "Laminor de țevi fără sudură", "Întreprinderea de Țevi Roman" și "Centrala Termoelectrică Turceni etapa II" și a scrisorilor suplimentare la acordurile de împrumut, precum și ratificarea acordurilor de garanție încheiate între Republica Socialistă România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la aceste proiecte și a scrisorilor suplimentare la acordurile de garanție semnate la Washington, 26 februarie 1979. Textul acordului
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind modificarea Decretului nr. 260/1978 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în portul Constanța
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 230 privind aprobarea acordurilor de împrumut încheiate între Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca pentru Agricultură și Industria Alimentară pentru proiectele "Irigații Mostiștea II", "Desecări Călmățui" și "Creșterea animalelor II" și a scrisorilor suplimentare la acordurile de împrumut, precum și ratificarea acordului de garanție, încheiate între Republica Socialistă România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la aceste proiecte, și a scrisorilor suplimentare la acordurile de garanție, semnate la Washington, 16 aprilie 1979
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind înființarea Întreprinderii pentru Industrializarea Sfeclei de zahăr, cu sediul în orașul Zimnicea, județul Teleorman
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 247 privind înființarea Întreprinderii de Prelucrare Mase Plastice Plenița în subordinea Centralei Industriale de Prelucrare Cauciuc și Mase Plastice sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Chimice. Anexe
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 255 privind ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul S.U.A. privind unele probleme de aviație civilă, semnat la Washington, 26 aprilie 1978. Note
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 256 privind înființarea Institutului de Tracologie. Anexe
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 276 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de comerț exterior. Anexe
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 277 privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului de carburanți și gospodărirea economicoasă a parcului de autovehicule. Anexe
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 278 privind produsele alimentare ce puteau fi scoase din țară de către persoane fizice
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 279 privind titlurile și uniformele personalului din activitatea minieră. Anexe
43. Decretul Consiliului de Stat nr. 280 privind aplicarea majorării retribuției personalului muncitor în cadrul celei de-a II-a etape prevăzută pentru cincinalul 1976-1980. Anexe
44. Decretul Consiliului de Stat nr. 281 pentru organizarea ca municipii a orașelor reședință de județ. Anexe
45. Decretul Consiliului de Stat nr. 282 pentru organizarea ca municipiu a orașului Făgăraș, județul Brașov. Anexe
46. Decretul Consiliului de Stat nr. 284 privind stabilirea sectoarelor municipiului București. Anexe
47. Decretul Consiliului de Stat nr. 286 pentru modificarea anexei 2 la Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe. Anexă
48. Decretul Consiliului de Stat nr. 295 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și organizarea Ministerului Industriei Constructoare de Mașini. Anexă
49. Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Anexe
50. Decretul Consiliului de Stat nr. 300 privind înființarea la Întorsura Buzăului a Întreprinderii de Piese pentru Tractoare. Anexă
51. Decretul Consiliului de Stat nr. 310 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică în domeniul producției de mașini și utilaje agricole. Anexe
52. Decretul Consiliului de Stat nr. 322 privind aprobarea participării Băncii Române de Comerț Exterior la constituirea Băncii Italo-Române, societate pe acțiuni, cu sediul în Italia
53. Decretul Consiliului de Stat nr. 343 privind înființarea Aeroportului Caransebeș în subordinea Departamentului Aviației Civile
54. Decretul Consiliului de Stat nr. 354 privind trecerea Direcției Generale a Rezervelor de Stat din cadrul Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe în cadrul Comitetului de Stat al Planificării, precum și modificarea Decretului nr. 738/1969 devenit Legea nr. 65/1969, cu modificările ulterioare
55. Decretul Consiliului de Stat nr. 377 privind unele măsuri pentru concentrarea parcului auto de folosință locală sau proprie din dotarea unităților socialiste. Anexe
56. Decretul Consiliului de Stat nr. 380 privind modificarea Decretului nr. 345/1976 privind înființarea și desființarea unor centrale industriale din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice
57. Decretul Consiliului de Stat nr. 382 privind îmbunătățirea sistemului informațional hidrometeorologic
58. Decretul Consiliului de Stat nr. 398 privind înființarea Întreprinderii Textile Maramureș Baia-Mare
59. Decretul Consiliului de Stat nr. 415 privind organizarea și funcționarea unităților socialiste militarizate în timp de război
60. Decretul Consiliului de Stat nr. 416 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor infractoare la regimul de zbor în spațiul aerian al Republicii Socialiste România
61. Decretul Consiliului de Stat nr. 417 privind ratificarea unor tratate internaționale de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Gaboneză, Republica Populară Angola, Republica Zambia, Republica Populară Mozambic, Republica Burundi, Republica Democrată Sudan
62. Decretul Consiliului de Stat nr. 419 privind ratificarea Protocolului privind modificarea statutului Consiliului de ajutor economic reciproc, semnat la Moscova, 28 iunie 1979
63. Decretul Consiliului de Stat nr. 421 privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenția de creare a Uniunii Latine, încheiată la Madrid la 15 mai 1954
64. Decretul Consiliului de Stat nr. 427 privind modul în care cetățenii români puteau să presteze unele servicii în favoarea sucursalei din București a Băncii Manufacturis Hanovel Trust Co, New York. Nomenclator
65. Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind autorizarea funcționării în Republica Socialistă România a sucursalei Băncii Mixte Vest-Germano-Române Frankfurt Bukarest Bank AG, Frankfurt/Main, Republica Federală Germania
66. Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind autorizarea funcționării în Republica Socialistă România a unei sucursale externe a Băncii Societe Generale din Paris
67. Decretul Consiliului de Stat nr. 441 privind alocarea a 60 milioane lei în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii. Repartizare pe județe a sumei
68. Decretul Consiliului de Stat nr. 442 privind înființarea Întreprinderii (Trustului) de foraj-extracție Arad
69. Decretul Consiliului de Stat nr. 443 privind modificarea Decretului nr. 16/1979 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale
70. Decretul Consiliului de Stat nr. 447 privind înființarea Întreprinderii de Carton Ondulat și Ambalaje București și încadrarea acesteia în grade de organizare
71. Decretul Consiliului de Stat nr. 465 privind recuperarea și valorificarea resurselor materiale și circulația ambalajelor
72. Decretul Consiliului de Stat nr. 466 privind regimul produselor și substanțelor toxice
73. Decretul Consiliului de Stat nr. 468 privind ratificarea Convenției cu privire la răspunderea internațională pentru daunele cauzate de obiecte lansate în spațiul extraatmosferic, încheiată la Londra, Moscova, Washington la 29 martie 1972
74. Decretul Consiliului de Stat nr. 469 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și O.N.U. privind continuarea și dezvoltarea Centrului Demografic O.N.U. România (CEDOR), încheiat la New York la 15 noiembrie 1979

Anul 1980

1. Decretul nr. 25 privind aprobarea planului de repartiții și recuperări metale prețioase și nivelul repartițiilor pe trimestrul I/1980
2. Decretul nr. 32 cu privire la organizarea direcțiilor generale pentru agricultură și industria alimentară județene și a municipiului București, precum și a consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste
3. Decretul nr. 81 privind înființarea Întreprinderii de Scule și Accesorii Speciale Pașcani
4. Decretul nr. 82 privind înființarea Întreprinderii Mecanica Vaslui
5. Decretul nr. 84 privind înființarea unor întreprinderi de țesături
6. Decretul nr. 85 privind înființarea unor întreprinderi de confecții
7. Decretul nr. 86 privind înființarea unor întreprinderi textile
8. Decretul nr. 87 privind înființarea unor întreprinderi de tricotaje
9. Decretul nr. 88 privind înființarea Întreprinderii de Construcții Navale și Prelucrări la Cald - Drobeta-Turnu Severin
10. Decretul nr. 90 privind stabilirea unităților specializate pentru producția de export
11. Decretul nr. 92 privind înființarea Întreprinderii de Prelucrare din Beton-Ungheni
12. Decretul nr. 94 privind înființarea Întreprinderii de Materiale de Construcții - Timișoara
13. Decretul nr. 99 privind tipizarea mărcilor și produselor din oțel
14. Decretul nr. 129 privind înființarea Centrului de Cercetări și Proiectări de Fabricație pentru Metalurgia Oțelurilor Speciale și Inoxidabile Târgoviște
15. Decretul nr. 137 privind înființarea Întreprinderii pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr Babadag, județul Tulcea
16. Decretul nr. 151 pentru modificarea și completarea Decretului nr. 446/1972 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Interior, devenit Legea nr. 79/1972
17. Decretul nr. 153 privind unele măsuri referitoare la constituirea și utilizarea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii
18. Decretul nr. 163 privind înființarea Întreprinderii de Utilaj Minier - Târgu Jiu
19. Decretul nr. 164 privind înființarea Întreprinderii de Construcții Navale și Utilaje Tehnologice Tulcea
20. Decretul nr. 165 privind înființarea unor unități de cercetare și producție cu profil aeronautic
21. Decretul nr. 167 privind înființarea și organizarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
22. Decretul nr. 168 privind înființarea și organizarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
23. Decretul nr. 180 privind aprobarea înființării unor asociații economice cooperatiste
24. Decretul nr. 185 privind deschiderea și funcționarea punctului de control de trecere a frontierei de stat Petea, pentru traficul internațional
25. Decretul nr. 187 privind unele măsuri de organizare la Combinatul Minier Oltenia
26. Decretul nr. 188 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară pentru proiectul "Irigații Covurlui" și a scrisorilor suplimentare la acesta, precum și ratificarea Acordului de garanție încheiat între Republica Socialistă România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la acest proiect și a scrisorilor suplimentare la Acordul de garanție, semnate la Washington la 8 aprilie 1980
27. Decretul nr. 192 privind participarea Întreprinderii de Comerț Exterior "Romagrimex" la constituirea unei societăți mixte de pescuit româno-mauritană
28. Decretul nr. 194 privind folosirea fondului locativ de către persoanele juridice străine, reprezentanțele acestora și persoanele fizice străine aflate pe teritoriul Republicii Socialiste România. Anexe cuprinzând modul de repartizare a suprafețelor locative străinilor
29. Decretul nr. 198 privind atribuirea de burse și alte forme de sprijin material elevilor și studenților
30. Decretul nr. 205 privind aprobarea înființării unor societăți economice cooperatiste și de stat
31. Decretul nr. 207 privind trecerea Întreprinderii "Siloz" Constanța-Port din subordinea Centralei pentru valorificarea cerealelor și plantelor tehnice de sub îndrumarea și controlul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în subordinea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. Anexe cuprinzând indicatorii de plan economici și financiari pe anul 1980 și influențe la costuri de producție
32. Decretul nr. 238 privind înființarea Întreprinderii de Mașini Unelte - Suceava
33. Decretul nr. 249 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară pentru proiectul "Pomicultura" și a scrisorilor suplimentare la acesta, precum și ratificarea Acordului de garanție încheiat între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la acest proiect și a scrisorii suplimentare la Acordul de garanție, semnate la Washington la 30 iunie 1980
34. Decretul nr. 255 privind înființarea Întreprinderii de Echipament Hidraulic - Râmnicu Vâlcea
35. Decretul nr. 259 privind înființarea Combinatului de Utilaj Greu Cluj-Napoca
36. Decretul nr. 269 pentru modificarea articolului 50 din Decretul nr. 207/1976 privind răspunderea materială a militarilor
37. Decretul nr. 277 pentru modificarea Decretului nr. 162/1978 privind drepturile și obligațiile personalului muncitor trimis în străinătate pentru executări de lucrări și asistență tehnică, contractate de unități economice românești
38. Decretul nr. 283 privind reorganizarea Întreprinderii de Dispozitive, Ștanțe, Matrice și Scule Așchietoare Focșani, din subordinea Centralei Industriale de Mașini-Unelte, Mecanică Fină și Scule București
39. Decretul nr. 285 privind înființarea Întreprinderii de Tricotaje Petroșani
40. Decretul nr. 288 pentru modificarea și completarea Decretului nr. 233/1974 privind unele drepturi și obligații ale cetățenilor români care realizau venituri în valută
41. Decretul nr. 312 privind acordarea uniformelor de serviciu și echipamentului vestimentar tipizat pentru personalul din unitățile socialiste de stat
42. Decretul nr. 316 pentru ratificarea unor tratate internaționale
43. Decretul nr. 317 pentru acceptarea unor tratate internaționale
44. Decretul nr. 318 pentru ratificarea unor înțelegeri internaționale în domeniul circulației rutiere
45. Decretul nr. 319 privind aprobarea unor amendamente la statutul Organizației Mondiale a Turismului
46. Decretul nr. 325 privind înființarea Întreprinderii Filatura de Bumbac Zalău
47. Decretul nr. 386 privind alocarea sumei de 62 milioane lei în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii
48. Decretul nr. 403 privind înființarea Consulatului General al Republicii Socialiste România cu sediul în Montreal - Canada
49. Decretul nr. 411 privind autorizarea Întreprinderii de Comerț Exterior Arpimex de a înființa Societatea "Tomis Footwear Inc." cu capital integral românesc, de import și reprezentare, pentru comercializarea în SUA a încălțămintei și a altor produse din piele
50. Decretul nr. 418 privind tipizarea construcțiilor, tehnologiilor, precum și a materialelor și elementelor pentru construcții și instalații
51. Decretul nr. 428 privind înființarea unor întreprinderi de tricotaje
52. Decretul nr. 429 privind înființarea Întreprinderii Filatura de Bumbac Flămânzi

Anul 1981

1. Decretul nr. 16 privind constituirea consiliilor populare provizorii ale județelor Giurgiu, Ialomița și Călărași, al Sectorului Agricol Ilfov, precum și ale comitetelor executive ale acestora
2. Decretul nr. 24 privind aprobarea înființării unor asociații economice de stat și cooperatiste
3. Decretul nr. 33 privind unele măsuri pentru perfecționarea activității de cercetare științifică în domeniul industriei alimentare
4. Decretul nr. 37 privind modificarea structurii organizatorice a Întreprinderii de Aviație Utilitară
5. Decretul nr. 47 privind aprobarea acordurilor de împrumut încheiate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară pentru proiectele "Creșterea animalelor IV (bovine)" și "Irigații Bucșani - Buzău - Siret - Prut" și a scrisorilor suplimentare la acestea, precum și ratificarea acordurilor de garanție încheiate între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la aceste proiecte și a scrisorilor suplimentare la acordurile de garanție, semnate la Washington la 9 ianuarie 1981
6. Decretul nr. 61 pentru modificarea Decretului nr. 678 din 7 octombrie 1969 privind regimul de pază a frontierei de stat a României
7. Decretul nr. 64 pentru modificarea Decretului nr. 218/1977 privind unele măsuri tranzitorii referitoare la sancționarea și reeducarea prin muncă a unor persoane care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală devenită Legea nr. 47/1977
8. Decretul nr. 70 privind unele măsuri pentru organizarea unităților socialiste din județele: Călărași, Giurgiu și Ialomița, precum și din Sectorul Agricol Ilfov din subordinea municipiului București. Anexe cuprinzând lista unităților care se înființau, care își schimbau denumirea, gradul de organizare a unităților teritoriale ale unor ministere sau altor organe centrale
9. Decretul nr. 90 privind stabilirea unităților specializate pentru producția de export
10. Decretul nr. 92 privind folosirea unor spații aparținând unităților socialiste, de stat și cooperatiste, pentru activități de servicii auto și alte prestări de servicii către populație
11. Decretul nr. 170 pentru modificarea Decretului Consiliului de Stat nr. 198/1979 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și înființarea unor unități de cercetare și producție în domeniul zootehniei, nutriției animale și medicinii veterinare
12. Decretul nr. 181 privind înființarea Întreprinderii Filatura de Bumbac Focșani
13. Decretul nr. 183 privind înființarea unor întreprinderi textile
14. Decretul nr. 185 privind înființarea Întreprinderii de Produse Electronice Petroșani
15. Decretul nr. 186 privind înființarea Întreprinderii "Microelectronica" București
16. Decretul nr. 205 privind vânzarea de mărfuri și prestarea de servicii cu plata în rate
17. Decretul nr. 209 privind folosirea unor spații libere sau care nu erau utilizate la întreaga capacitate, aparținând unităților de stat, cooperatiste și organizațiilor obștești pentru producție, industria mică, prestări de servicii sau activități comerciale și a micilor meșteșugari
18. Decretul nr. 212 privind expertizele în domeniul navigației civile
19. Decretul nr. 216 privind modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea prețurilor-limită ale locuințelor care se construiau din fondurile statului, a prețurilor de contractare a locuințelor proprietate personală și a prețurilor de vânzare a locuințelor din fondul locativ de stat
20. Decretul nr. 223 privind plasarea și utilizarea fondului de stat în valută (Banca Națională a României plasa sumele la Banca Română de Comerț Exterior)
21. Decretul nr. 233 privind confirmarea comisiilor electorale pentru alegerea unor deputați în consiliile populare ale județelor Timiș și Vrancea
22. Decretul nr. 234 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Construcții în Străinătate, precum și stabilirea unor măsuri privind activitatea de construcție în străinătate
23. Decretul nr. 242 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară pentru proiectul "Irigații Caracal - Titu" și a scrisorilor suplimentare la acesta, precum și ratificarea Acordului de garanție încheiat între Republica Socialistă România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la acest proiect și a scrisorii suplimentare la Acordul de garanție, semnate la Washington la 24 iunie 1981. Textul acordurilor
24. Decretul nr. 249 privind modul de stabilire a prețurilor de achiziție și de livrare pentru unele materiale și piese de schimb refolosibile
25. Decretul nr. 254 privind înființarea Întreprinderii de Electronică Industrială București
26. Decretul nr. 267 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini
27. Decretul nr. 268 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei de Mașini Unelte, Electrotehnică și Electronică
28. Decretul nr. 269 privind organizarea și funcționarea Ministerului Minelor. Anexe conținând schema de organizare, numărul maxim de personal și lista unităților din subordine
29. Decretul nr. 270 privind organizarea Ministerului Petrolului
30. Decretul nr. 271 privind organizarea pentru Ministerul Geologiei
31. Decretul nr. 273 privind înființarea unor centrale industriale și unități de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare în subordinea Ministerului Industriei de Mașini Unelte, Electrotehnică și Electronică
32. Decretul nr. 274 privind aprobarea notei de comandă și a unor măsuri pentru realizarea capacității de autobasculante grele și produse speciale la Întreprinderea Mecanică Mârșa, județul Sibiu
33. Decretul nr. 292 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a măsurilor de realizare a unor obiective de investiții. Notele de comandă pentru aprobarea lucrărilor de investiții la minele S6-20 Caraș-Severin; la minele S21-25, județul Bihor, uzina R., județul Brașov. Planuri de situație
34. Decretul nr. 295 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca de Investiți pentru "Proiectul de transport terestru" și a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut, precum și ratificarea Acordului de garanție încheiat între Republica Socialistă România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la acest proiect și a scrisorii suplimentare la Acordul de garanție, semnate la Washington la 17 iunie 1981
35. Decretul nr. 337 privind aprobarea Regulamentului vamal
36. Decretul nr. 338 pentru modificarea Legii nr. 33/1968 privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei
37. Decretul nr. 340 privind regimul emițătoarelor radioelectrice
38. Decretul nr. 341 privind modificarea Decretului nr. 211/1954 pentru instituirea ordinului și a medaliei "Meritului Militar" și pentru aprobarea Regulamentului privind conferirea, descrierea și modul de purtare a ordinului și medaliei "Meritul Militar"
39. Decretul nr. 348 privind trecerea Inspectoratului General de Stat pentru Investiții-Construcții în cadrul Comitetului de Stat al Planificării
40. Decretul nr. 364 privind înființarea Întreprinderii de Textile Nețesute Râmnicu Vâlcea
41. Decretul nr. 366 pentru organizarea orașului Rovinari, județul Gorj. Planuri de situație
42. Decretul nr. 367 pentru înființarea centrelor industriale agrare Motru și Rovinari, în județul Gorj, și a direcțiilor administrative economice Motru și Rovinari
43. Decretul nr. 381 privind alocarea unor sume de la bugetul de stat în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii
44. Decretul nr. 386 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 11 decembrie 1981
45. Decretul nr. 403 privind schimbarea subordonării Întreprinderii de Exploatare Portuară pentru Produsele Industriei Construcțiilor de Mașini Constanța
46. Decretul nr. 406 privind înființarea unor întreprinderi industriale prin reorganizarea Combinatului Industrial pentru Construcții de Mașini Bistrița. Schița atelierului de fabricat bacuri din polipropilenă copolimer
47. Decretul nr. 416 privind înființarea unor unități în subordinea Ministerului Geologiei
48. Decretul nr. 419 privind modificarea unor indicatori ai planului național unic și în bugetul de stat pe anul 1981 și cincinalul 1981-1985, ca urmare a prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 23/1981

Anul 1982

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind îmbunătățirea activității Întreprinderii de Construcții și Montaje Siderurgice Galați
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind organizarea direcției de control industrial al asigurării calității produselor aeronautice
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 28 privind înființarea Întreprinderii de Bioproteine Curtea de Argeș în subordinea Centralei Industriale de Medicamente, Cosmetice, Coloranți și Lacuri
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 45 privind majorarea și îmbunătățirea corelării, pe principii economice, a prețurilor cu amănuntul la produse agroalimentare
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind înființarea Întreprinderii de Orologerie Industrială Arad
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 pentru modificarea articolului 19 din Decretul nr. 738/1969 privind organizarea și funcționarea Comitetului de Stat al Planificării, devenit Legea nr. 65/1969, cu modificările ulterioare
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind înființarea și îmbunătățirea organizării unor centrale industriale din subordinea Ministerului Industriei Ușoare
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 98 privind înființarea Combinatului pentru Producerea și Industrializarea Cărnii de Porc Călărași
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 99 pentru modificarea Decretului nr. 32/1980 cu privire la organizarea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, precum și consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 100 pentru modificarea Decretului nr. 298/1979 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 104 privind înființarea Întreprinderii de Ață Râmnicu Vâlcea și a Întreprinderii de Stofă de Mobilă Horezu
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 117 privind stabilirea unităților specializate pentru producția de export
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind îmbunătățirea prețurilor de producție, contractare și achiziție, la unele furaje, grosiere și fibroase, precum și la gunoiul de grajd
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind majorarea prețurilor cu amănuntul la ciment, var și ipsos, precum și la unele materiale de construcții destinate fondului pieței
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 155 privind tipizarea construcțiilor și elementelor pentru construcții și instalații din ramura turism
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 166 pentru ratificarea schimbului de note verbale din 11 august 1981 și 21 decembrie 1981, referitoare la prelungirea valabilității Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul S.U.A. privind transporturile aeriene civile, semnat la Washington la 4 decembrie 1982
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 194 privind organizarea Întreprinderii de Foraj și Exploatarea Sondelor Marine, în subordinea Ministerului Petrolului
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 200/1982 pentru modificarea și completarea Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974 și a Decretului nr. 145/1979 privind stimularea prin beneficiu a producției pentru export, precum și pentru acordarea fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor pe anul 1981
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind stabilirea tarifelor de plată a lucrărilor agricole executate mecanizat de stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, precum și modificarea indicatorilor de plan pe anul 1982 ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 268 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară pentru proiectul "Credit Agricol Moldova" și a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut, precum și ratificarea Acordului de garanție încheiat între Republica Socialiste România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la acest acord și a scrisorii suplimentare la Acordul de garanție, semnate la Washington la 9 aprilie 1982
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 274 privind extinderea prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 330 din 19 septembrie 1977 referitoare la acordarea unei mese calde gratuite la intrarea în schimb personalului din unitățile miniere care lucrează în subteran și la personalul care lucrează în carierele din bazinul minier Rovinari, Motru Jilț și Horezu
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind înființarea Întreprinderii de Aparataj Electric pentru Instalații Focșani
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 308 pentru modificarea Decretului nr. 395/1981 privind contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animale
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 310 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de reparații și asigurarea pieselor de schimb pentru utilajele miniere din dotarea unităților Combinatului Minier Valea Jiului
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 318 privind reorganizarea Întreprinderii de Comerț Exterior "Petrol-export" București
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 320 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Silviculturii
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind organizarea fabricii de mașini de rectificat Cluj-Napoca ca unitate cu personalitate juridică
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 337 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca de Investiții pentru proiectul "Recuperarea secundară a petrolului Videle - Balaria" și a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut, precum și ratificarea Acordului de garanție încheiat între Republica Socialistă România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la acest proiect și a scrisorii suplimentare la Acordul de garanție, semnate la Washington la 23 iulie 1982
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 340 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 349 privind deschiderea și funcționarea punctului de control de trecere a frontierei de stat pe aeroportul Timișoara
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind înființarea Întreprinderii pentru producerea nucleelor proteice, furajelor și nutrețurilor combinate "Biofort"
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 370 privind înființarea unor stațiuni pentru mecanizarea agriculturii
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 381 privind stabilirea prețurilor de producție și cu amănuntul la unele sortimente de pâine, lapte de consum și produse din lapte
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 397 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Gospodărirea Unitară a Fondului funciar
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 399 pentru modificarea și completarea Decretului nr. 234/981 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru construcții în străinătate, precum și stabilirea unor măsuri privind activitatea de construcții în străinătate
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind controlul pentru trecerea frontierei de stat române
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 420 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru contractarea, achiziționarea și păstrarea produselor agricole
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 427 privind unele măsuri pentru creșterea producției și îmbunătățirea aprovizionării populației cu săpunuri și detergenți
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 450 privind alocarea unor sume de la bugetul de stat în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 459 privind stabilirea cursului comercial unic pe anul 1983

Anul 1983

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 8 privind trecerea Direcției Generale a Vămilor din subordinea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, în subordinea Ministerului Finanțelor
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind înființarea Întreprinderii pentru Administrarea Cantinelor și Cazare Rovinari și a Întreprinderii pentru Administrarea Cantinelor și Cazare Motru
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 43 privind schimbarea subordonării Întreprinderii Mecanice Gheorgheni
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 72 privind trecerea unor pășuni și fânețe din zona montană și perimetrul forestier din celelalte zone și a unor unități de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la Ministerul Silviculturii
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 86 cu privire la stabilirea obiectivelor și instalațiilor nucleare cărora li se aplicau prevederile Legii nr. 6/1982 privind asigurarea calității obiectivelor și instalațiilor nucleare
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 89 privind stabilirea prețurilor de producție și cu amănuntul la unele sortimente de săpunuri specialități și detergenți pastă
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind aprobarea programului de amenajare și exploatare integrală a Deltei Dunării
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 94 cu privire la declararea animalelor, înstrăinarea și tăierea bovinelor și cabalinelor
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 95 pentru modificarea și completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 395/1981 privind contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animale
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind vânzarea produselor agricole de către producătorii individuali, precum și unele măsuri pentru asigurarea respectării prețurilor maximale de mercurial. Propuneri ale Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiară și Comisiei constituționale și juridice a Marii Adunări Naționale
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind unele măsuri pentru intensificarea acțiunii de igienizare și curățire a pădurilor
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 98 privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor și al mașinilor de scris
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 99 privind modificarea Codului penal
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 100 pentru ratificarea unor tratate internaționale
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 142 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de cercetare, inginerie tehnologică și producție în domeniul fabricației mașinilor, instalațiilor și utilajelor pentru industria minieră
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind înființarea Șantierului Naval Sulina
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 165 privind înființarea Întreprinderii de articole sport "Camping"
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 171 privind îmbunătățirea activității în domeniul industriei extractive de petrol și gaze
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 210 privind înființarea întreprinderilor de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și a întreprinderilor de construcții montaj "Delta-Dunării"
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind îmbunătățirea activității în domeniul prospecțiunilor și explorărilor geologice prin foraj cu sonde, foraj cu sondeze și lucrări miniere
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 245 privind îmbunătățirea activității de desfacere a produselor petroliere
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 261 privind înființarea Întreprinderii Miniere Valea de Brazi
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 278 privind scoaterea din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor materiale, precum și amânarea constituirii rezervei de stat pentru unele materiale (cadmiu metalic, staniu, ferowolfram, minereu de fier)
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 313 privind reorganizarea aparatului propriu al comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 378 privind înființarea și reorganizarea unor unități în Delta Dunării
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 379 privind înființarea întreprinderilor de exploatare și întreținere a rețelelor și instalațiilor energetice și de distribuție a energiei electrice și termice
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru modificarea și completarea Decretului nr. 649/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei Electrice
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 399 privind reorganizarea Întreprinderii de Aparate și Utilaje pentru Cercetare București
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 415 pentru modificarea Decretului nr. 190/1979 privind stabilirea orei oficiale de vară pe teritoriul Republicii Socialiste România
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 477 privind paza bunurilor
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 478 privind scoaterea din inventar a animalelor de muncă
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 479 pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 480 pentru ratificarea Tratatului de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, semnat la București, la 24 ianuarie 1983
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 481 pentru ratificarea Acordului pe termen lung privind schimburile comerciale și cooperarea economică, industrială și tehnologică între R.S. România și Republica Malta, semnat la Valletta la 19 octombrie 1983. Lista produselor malteze și românești la export
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 482 pentru ratificarea tratatelor internaționale încheiate de Republica Socialistă România cu: Regatul Leshoto, Republica Botswana, Republica Populară Chineză, Malayezia, Republica Peru, U.R.S.S., Republica Arabă Egipt, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, Republica Populară Bulgaria, Regatul Belgiei
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 484 privind alocarea unor sume de la bugetul de stat, în vederea organizării pomului de iarnă, pentru copii. Hotărâre cu privire la organizarea Revelionului 1984 și a pomului de iarnă; situația fondurilor asigurate de organizațiile de masă și obștești, pentru pomul de iarnă din 1983 etc.

Anul 1984

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind îmbunătățirea activității de turism internațional, precum și de negociere și încheiere a contractelor externe de turism
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind îmbunătățirea activității Întreprinderii Agricole de Stat Insula Mare a Brăilei
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 334/1970 privind organizarea și funcționarea Departamentului Cultelor
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 80 pentru completarea Decretului nr. 377/1981 privind aprobarea investițiilor și măsurilor de realizare a capacităților de producție de tehnică militară la unele întreprinderi din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului Industriei de Mașini Unelte, Electrotehnică și Electronică
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 82 privind îmbunătățirea activității de mecanizare a unor întreprinderi agricole de stat
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 83 privind schimbarea subordonării Centralei pentru producția avicolă
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 87 privind îmbunătățirea normelor unitare de structură pentru unele organe locale de specialitate ale administrației de stat
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 91 pentru modificarea Decretului nr. 250/1981 privind stabilirea regimului de folosire a drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în alte state, care transportau mărfuri în trafic internațional pe teritoriul Republicii Socialiste România
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind îmbunătățirea organizării unităților de construcții montaj în vederea preluării execuției lucrărilor în antrepriză
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind retribuirea în acord global a personalului muncitor din activitatea de construcții-montaj, prin preluarea lucrărilor în antrepriză
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 94 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 589/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 96 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 469/1971 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Învățământului
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind măsuri de reorganizare a aparatului central al Academiei Republicii Socialiste România și a unităților din subordine
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 104 pentru modificarea și completarea Decretului nr. 318/1982 privind reorganizarea Întreprinderii de Comerț Exterior "Petrolexport" - București
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 116 privind îmbunătățirea structurii organizatorice a Întreprinderii de Confecții și Tricotaje București
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 134 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în transportul fluvial de mărfuri
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 135 privind retribuirea în acord global a personalului muncitor din transportul maritim, transportul fluvial și activitatea portuară
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 136 privind îmbunătățirea activității de comerț exterior
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 137 privind îmbunătățirea organizării unităților cu activitate de construcții-montaj în străinătate în vederea preluării execuției lucrărilor în antrepriză
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 138 privind retribuirea în acord global a personalului care executa lucrări de construcții-montaj în străinătate
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în transportul auto internațional
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 144 privind retribuirea în acord global a personalului muncitor din activitatea de transporturi auto internaționale
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 146 pentru modificarea Decretului nr. 264/1976 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de Coordonare a Activității de Investiții, a comisiilor județene și a municipiului București de coordonare a activității de investiții, precum și a Inspectoratului General de Stat pentru Investiții-Construcții
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 148 privind regimul de utilizare, recondiționare și valorificare după exploatare a anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice și bunurilor de consum din cauciuc
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 152 privind înființarea Întreprinderii de Construcții Navale Constanța
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 154 privind utilizarea rațională a resurselor energetice prin modernizarea echipamentelor pentru producerea energiei electrice și termice
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 159 pentru modificarea și completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 233/1974 privind unele drepturi și obligații ale cetățenilor români care realizau venituri în valută
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 182 privind stabilirea datei și confirmarea comisiei electorale centrale pentru alegerea unor deputați în Marea Adunare Națională
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 pentru modificarea Decretului nr. 473/1971 privind încheierea de angajamente, de către candidații admiși să urmeze instituții militare de învățământ și instituții civile de învățământ superior, pentru care cheltuielile de întreținere se suportau de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru completarea "Catalogului normelor de amortizare și duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe", prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 247 privind înființarea Întreprinderii de Scule și Subansambluri Accesorii Rădăuți
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 256 privind îmbunătățirea regimului de construire a locuințelor și modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea prețurilor limită ale locuințelor care se construiau din fondurile statului, a prețurilor de contractare ale locuințelor proprietate personală și a prețurilor de vânzare ale locuințelor din fondul locativ de stat
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 263 privind desființarea unor întreprinderi pentru producerea nutrețurilor combinate
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind aprobarea notei de comandă pentru obiectivul de investiții "Instalație pentru fabricarea combustibililor reactivi eterogeni, inclusiv instalația pentru fabricare oxidant-A.L.N. 300" la Combinatul Chimic Făgăraș, precum și unele măsuri pentru realizarea acestuia
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind aprobarea planului de casă pe trimestrul IV/1984
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 348 privind aprobarea planului de credite pe termen scurt pe trimestrul IV/1984
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 363 privind îmbunătățirea organizării Ministerului Construcțiilor Industriale
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 377 privind modificarea indicatorilor de plan economici și financiari pe anul 1984, cu influențele care decurgeau din aplicarea Decretului nr. 92/1984 privind îmbunătățirea organizării unităților de construcții-montaj, în vederea preluării execuției lucrărilor în antrepriză
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 379 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de producție în domeniul fabricației de tractoare și autovehicule
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 380 privind reducerea prețurilor la produse, piese și subansamble executate în industria orizontală, la produse finite, piese de schimb, reparații de mașini și utilaje și la unele materiale refolosibile, precum și modificarea prețurilor la unele produse asimilate în țară
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 394 pentru modificarea Decretului nr. 657/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Ușoare
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 395 privind reorganizarea Centralei Industriei Bumbacului București

Anul 1985

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 41 privind completarea structurii organizatorice la unele ministere și alte organe centrale
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 42 privind emisiunea, gestionarea, conservarea și valorificarea timbrelor și efectelor poștale cu timbru imprimat. Anexă
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 49 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 58 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unităților din subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Anexe
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 70 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității Ministerului Industriei Chimice și ale unităților din subordinea sa
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 71 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității Ministerului Industriei Lemnului și Materialelor de Construcții și ale unităților din subordinea sa
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 81 privind unele măsuri referitoare la îmbunătățirea activității de soluționare a litigiilor dintre unitățile socialiste
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 82 privind înființarea Întreprinderii de Tricotaje Măcin
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 87 privind convocarea Marii Adunări Naționale
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 111 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării activității de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare în unitățile Ministerului Industriei Constructoare de Mașini
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 112 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de transporturi auto în unitățile miniere din industria carboniferă
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind unele măsuri referitoare la Automobil Clubul Român (A.C.R.). Anexă
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 130 privind înființarea Întreprinderii pentru amenajarea complexă și exploatare a râului Dâmbovița. Anexă
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind deschiderea unor puncte de control pentru trecerea frontierei de stat. Anexă
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 146 privind îmbunătățirea și organizarea direcțiilor pentru agricultură și industrie alimentară a municipiului București și județene
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 148 privind ratificarea Protocolului încheiat la Varșovia la 26 aprilie 1985 cu privire la prelungirea duratei de valabilitate a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală semnat la Varșovia la 14 mai 1955
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 149 privind ratificarea unor tratate internaționale încheiate de Republica Socialistă România cu Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, Republica Democrată Socialistă Sri Lanka etc.
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 158 privind aprobarea notei de comandă și a măsurilor pentru realizarea obiectivului de investiții "Întreprinderea Independența Sibiu - dezvoltare pentru fabricația elementelor de structură pentru centrale nucleare". Anexă
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar (universitar) 1985-1986 și a numărului de burse pentru elevi și studenți. Anexe
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 196 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării activității piscicole. Anexă
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu. Schema de organizare
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Constructoare de Mașini. Schema de organizare
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Electrotehnice. Schema de organizare
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unităților din subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unităților din subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Anexe
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unităților din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnice
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind îmbunătățirea activității Consiliului Național al Apelor, Direcției Apelor, Întreprinderii Stânca și oficiilor de gospodărire a apelor
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Ușoare
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 241 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unităților din subordinea Ministerului Industriei Ușoare
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 243 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Chimice
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 244 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unităților din subordinea Ministerului Industriei Chimice
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 245 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Petrochimice
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 246 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unităților din subordinea Ministerului Industriei Petrochimice
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 285 privind înființarea Întreprinderii Antrepriza de Construcții Hidrotehnice Portuare Constanța. Anexă
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind înființarea Trustului pentru aprovizionarea Capitalei cu carne. Anexă
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 324 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de asistență tehnică și service pe mașini, instalații și utilaje pentru industria minieră
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 341 privind înființarea Întreprinderii de piese turnate Oltenița
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 346 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare în unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare în unitățile Ministerului Industriei Electrotehnice
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 348 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare în unitățile Ministerului Industriei de Utilaj Greu
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 351 privind exproprierea unor imobile, demolarea unor construcții, scoaterea din funcțiune a unor fonduri fixe, precum și realizarea unei artere de circulație, în București, sectorul 2. Anexe
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 352 privind exproprierea unor imobile, demolarea unor construcții, scoaterea din funcțiune a unor fonduri fixe, precum și realizarea și desființarea unor artere de circulație, în județele: Maramureș, Olt, Bacău
43. Decretul Consiliului de Stat nr. 353 privind amplasarea unor obiective de investiții în afara perimetrelor construibile ale localităților, exproprierea unor terenuri și construirea, scoaterea din funcțiune a unor fonduri fixe, scoaterea din producția agricolă a unor terenuri din județul Covasna
44. Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind îmbunătățirea activității de producție, industrializare și livrare a cărnii la export. Anexă
45. Decretul Consiliului de Stat nr. 358 privind îmbunătățirea aprovizionării cu lapte și produse lactate a municipiului București
46. Decretul Consiliului de Stat nr. 359 privind îmbunătățirea aprovizionării cu produse horticole a Capitalei
47. Decretul Consiliului de Stat nr. 368 privind modificarea anexei la Legea 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România. Anexe
48. Decretul Consiliului de Stat nr. 392 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Alimentare și al Achiziționării de Produse Agricole
49. Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind alocarea unor sume de la bugetul de stat în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii
50. Decretul Consiliului de Stat nr. 396 privind trecerea activității de desfacere a produselor agroalimentare de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la Ministerul Comerțului Interior
51. Decretul Consiliului de Stat nr. 397 privind perfecționarea și organizarea activității de construcții montaj și de reparații capitale la centralele electrice
52. Decretul Consiliului de Stat nr. 398 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii
53. Decretul Consiliului de Stat nr. 399 privind înființarea unor unități de achiziționare și preindustrializare a materialelor prime de origine animală
54. Decretul Consiliului de Stat nr. 401 privind organizarea consiliului pentru industrializarea și achiziționarea produselor agricole, județene și al municipiului București
55. Decretul Consiliului de Stat nr. 412 privind scoaterea de la rezerva de stat, sub formă de împrumut, amânarea livrării la rezerva de stat a unor produse (shellac, păcură, lână)
56. Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind aprobarea nivelului limită a principalilor indicatori de normare a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie pe anul 1986
57. Decretul Consiliului de Stat nr. 430 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de reparare a mijloacelor de transport auto din cadrul Ministerului Minelor și modificarea unor indicatori de plan economici și financiari pe anul 1985 ai Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor și Ministerului Minelor
58. Decretul Consiliului de Stat nr. 433 privind înființarea Centralei Nutrețurilor Concentrate
59. Decretul Consiliului de Stat nr. 434 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unităților din subordinea Ministerului Industriei Alimentare și al Achiziționării Produselor Agricole

Anul 1986

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 10 privind aprobarea și utilizarea formularelor tipizate în unitățile sociale și perfecționarea sistemului informațional
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 17 privind stabilirea datei și confirmarea Comisiei electorale pentru alegerea unor deputați în Consiliul Popular al Județului Buzău
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 50 pentru modificarea Decretului nr. 164/1979 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind îmbunătățirea activității de colectare și prelucrare a materialelor refolosibile în municipiul București
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind modificarea și completarea Decretului nr. 357/1985 privind îmbunătățirea activității de producere, industrializare și livrare a cărnii la export
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 115 privind îmbunătățirea activității de contractare, achiziționare și desfacere a legumelor și fructelor
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de Coordonare a Activității din Ramurile Construcții de Mașini și Metalurgie
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 154 privind înființarea și funcționarea Consiliului de Coordonare a Dezvoltării Bazei Energetice și Funcționării Sistemului Energetic Național
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 155 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de Coordonare a Activității din Ramurile Chimiei, Petrochimiei, Geologiei și Petrolului
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 156 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de Coordonare a Activității de Transporturi și Telecomunicații
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 158 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de Coordonare a Producției Bunurilor de Larg Consum, Aprovizionării și Prestărilor de Servicii pentru Populație
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 160 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Financiar Bancar
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 161 privind aprobarea criteriilor specifice privind organizarea și retribuirea muncii, în acord global și în acord direct pe ramuri și sectoare de activitate
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 164 privind îmbunătățirea activității în domeniul industriei miniere
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 174 pentru ratificarea schimbului de note verbale din 25 și 30 ianuarie 1985 referitoare la prelungirea valabilității Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și S.U.A. privind transporturile aeriene civile, semnat la Washington la 4 decembrie 1973. Textul notelor verbale
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 189 pentru ratificarea unor tratate internaționale: Convenția internațională a telecomunicațiilor, semnată la Nairobi (Kenya) la 6 mai 1982; Convenția privind capacitatea juridică, privilegiile și imunitățile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnată la Varșovia; Acord cu Libia; Convenția cu U.R.S.S. privind trecerile simple ale frontierei de stat; Convenția cu Republica Populară Ungaria privind trecerea frontierei. Textele tratatelor
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 192 privind stabilirea datei și confirmarea comisiilor electorale pentru alegerea unor deputați în consiliile populare ale județelor Călărași și Vaslui
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 pentru modificarea și completarea Decretului nr. 336/1983 cu privire la calcularea, eliberarea și controlul utilizării fondului de retribuire
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind organizarea și funcționarea Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind normativele financiare la produsele agricole vegetale și animale din unitățile agricole socialiste
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind trecerea întreprinderii de comerț exterior Navlomar din subordinea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor în subordinea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 245 privind înființarea unor unități în sistemul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 275 pentru modificarea Decretului nr. 120/1982 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Silviculturii
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 285 privind schimbarea subordonării Întreprinderii de Utilaj și Piese de Schimb Chitila și Întreprinderii Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 318 privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, creșterea eficienței în toate sectoarele de activitate
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 328 privind transmiterea unor păduri și terenuri forestiere și a unor plantații și perdele forestiere în administrarea directă a unităților silvice din subordinea Ministerului Silviculturii
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 359 privind organizarea și funcționarea Comitetului de Stat pentru Prețuri
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 369 pentru modificarea Decretului nr. 164/1979 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de transport auto în bazinele carbonifere
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 434 privind îmbunătățirea activității de producție și livrare a legumelor, fructelor proaspete și a producției de carne pentru consumul intern și la export
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 442 pentru modificarea și completarea Decretului nr. 398/1985 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii

Anul 1987

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind constituirea aparatului de specialitate al Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 28 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de Coordonare a Activității din Ramurile Chimiei, Petrochimiei și Industriei Ușoare
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 42 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de producere, industrializare și livrare a cărnii la export și de aprovizionare a capitalei cu carne
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 56 privind înființarea bazei de aprovizionare și desfacere București în subordinea directă a Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de Coordonare a Activității din Ramurile Mine, Petrol, Geologie, Energie Electrică și Termică
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de montaj și reparații capitale pentru excavatoarele cu rotor și mașini de haldat
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 100 privind înființarea Întreprinderii de Tricotaje Turnu Măgurele
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 148 pentru aprobarea normativelor economico-financiare la principalele produse și grupe de produse industriale
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 152 pentru ratificarea schimbului de note verbale din 16 decembrie 1986 și 30 ianuarie 1987 referitoare la prelungirea valabilității Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul S.U.A. privind transporturile aeriene civile. Textul notelor verbale
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 165 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării întreprinderilor de comerț exterior
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 171 privind îmbunătățirea activității Combinatului Siderurgic Galați
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 217 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 218 privind organizarea și funcționarea Ministerului Minelor. Planuri și schema de organizare a ministerului
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 219 privind organizarea și funcționarea Ministerului Petrolului
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind organizarea și funcționarea Centralei - Departament a Geologiei
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 276 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de producție în domeniul fabricației de tractoare, autovehicule și mașini agricole
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 288 pentru ratificarea Acordului - Program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice și tehnice și a schimburilor comerciale între România și Republica Kenya
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 294 privind înființarea șantierului naval Hârșova
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 299 privind aprobarea notei de comandă și a măsurilor pentru realizarea obiectivului de investiții "Lucrări de prelungire a pistei de zbor la Aerodromul Câmpia Turzii"
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 342 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unităților din subordinea Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...