Parlamentul României

Legea nr. 173/2016 privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

(1) Beneficiază de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetățenia română, indiferent de domiciliul acestora, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de dispozițiile acestei ordonanțe.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care au domiciliul în străinătate, pot depune cererea personal, la casele județene de pensii, respectiv a municipiului București, în funcție de ultimul domiciliu din România sau, prin mandatar desemnat prin procură specială, la casele județene de pensii în a căror rază teritorială domiciliază mandatarul.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 7 octombrie 2016.

Nr. 173.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...