Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 13/2006 pentru aprobarea Normei privind animalele de reproducție din specia porcine

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 februarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările ulterioare,

în concordanță cu Decizia Uniunii Europene 88/661,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 790/2005 privind delimitarea competențelor instituțiilor și organizațiilor implicate în transpunerea și implementarea legislației comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar,

văzând Referatul de aprobare nr. 94.782 din 22 decembrie 2005 al Direcției implementare politici de creșterea animalelor și procesarea produselor de origine animală,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Norma privind animalele de reproducție din specia porcine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", în calitate de autoritate competentă, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 245/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la standardele zootehnice aplicabile animalelor de reproducție din specia porcine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 mai 2003, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

București, 20 ianuarie 2006.

Nr. 13.

ANEXĂ

NORMĂ
privind animalele de reproducție din specia porcine
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...