Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Ordinul nr. 5922/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.562/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Benita din Bistrița

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.562/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Benita" din Bistrița,

ținând cont de solicitarea Asociației de Ajutorare a Copiilor "Benita" din Bistrița nr. 27 din 19 iunie 2009, înregistrată la ARACIP cu nr. 5.619 din 19 octombrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

ministrul educației, cercetării și inovării, interimar, emite prezentul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.562/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Benita" din Bistrița, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 8 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:

1. În titlu și în tot cuprinsul ordinului, denumirea unității de învățământ preuniversitar particular se modifică din "Grădinița «Benita»" în "Grădinița Socială «Benita»".

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Socială «Benita», cu sediul în municipiul Bistrița, str. Mihail Kogălniceanu nr. 29, județul Bistrița-Năsăud, pentru nivelul de învățământ «preșcolar»."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației, cercetării și inovării, interimar,
Cătălin Ovidiu Baba,
secretar de stat

București, 12 noiembrie 2009.

Nr. 5.922.

;
se încarcă...