Guvernul României

Hotărârea nr. 1578/2009 privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru construcția și amenajarea unei unități de asistență socială

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 decembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă acordarea sumei de 1.000 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli pentru construcția și amenajarea Centrului Social Pietricica din municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț.

Art. 2. -

(1) Sumele prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație și potrivit destinației aprobate.

(2) Sumele se acordă în tranșe, pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiar, avizate și prezentate de Direcția de Muncă și Protecție Socială a județului Neamț la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Art. 3. -

Sarcina execuției bugetare și controlul modului de utilizare a sumelor alocate revin Direcției de Muncă și Protecție Socială a Județului Neamț în a cărei rază teritorială are sediul unitatea de asistență socială prevăzută la art. 1.

Art. 4. -

Respectarea legislației privind achizițiile publice și sarcina obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor legale revin autorităților administrației publice locale ce înființează și administrează unitățile de asistență socială beneficiare.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozițiile 15 și 17 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.273/2008 privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru construcția, reparația și amenajarea unor unități de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 15 octombrie 2008, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
interimar,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
interimar,
Mihai Capră,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.578.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...