Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Ordinul nr. 5925/2009 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română și școlarizarea copiilor străinilor și a procedurilor referitoare la elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor și manualelor cursului de inițiere în limba română pentru copiii străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și ai cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

ministrul educației, cercetării și inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română și școlarizarea copiilor străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și ai cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, prevăzută în anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Procedurile referitoare la elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor și manualelor cursului de inițiere în limba română pentru copiii străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și ai cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.709/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind școlarizarea copiilor străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România și a minorilor refugiați neînsoțiți.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe, Direcția generală formare continuă, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții, Direcția acreditarea, evaluarea și performanța în cariera didactică, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, Institutul Limbii Române, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, precum și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul educației, cercetării și inovării, interimar,
Cătălin Ovidiu Baba,
secretar de stat

București, 12 noiembrie 2009.

Nr. 5.925.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
privind organizarea și desfășurarea cursului de inițiere
în limba română și școlarizarea copiilor străinilor care
au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere
în România, precum și ai cetățenilor statelor membre
ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European

ANEXA Nr. 2

PROCEDURI
referitoare la elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor
și manualelor cursului de inițiere în limba română pentru copiii
străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept
de ședere în România, precum și ai cetățenilor statelor membre
ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European

;
se încarcă...