Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1096/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 791 din 07 octombrie 2016.

În vigoare de la 07 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 4.261 din 29 septembrie 2016, întocmit de Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 163 alin. (1) și art. 171 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul ordinului, sintagmele: "secția de spitalizare de o zi", "compartimentul de spitalizare de o zi" și "unitate de spitalizare de o zi" se înlocuiesc cu sintagma "structura de spitalizare de zi".

2. În anexa nr. 2 "Norme privind organizarea funcțională generală a spitalului", la articolul 1 litera A, punctul A2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

A2. Structura de spitalizare de zi (după caz)"

3. În anexa nr. 3 "Norme privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital", articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

(1) Spitalizarea de zi este o formă de internare prin care se asigură asistența medicală de specialitate, curativă și de recuperare, concentrând într-un număr maxim de 12 ore, în timpul zilei, efectuarea de examinări, investigații, acte terapeutice realizate sub supraveghere medicală. La nivelul acestor structuri se pot furniza servicii programabile de diagnostic, tratament și monitorizare pentru pacienții care nu necesită internare în regim continuu și care nu se pot rezolva în ambulatoriu.

(2) La nivelul spitalelor, structura de spitalizare de zi se organizează de regulă unitar și/sau pe grupe de specialități, medicale și chirurgicale, având sau nu corespondență cu secțiile/compartimentele cu spitalizare continuă, după cum urmează:

a) separat față de zona de spitalizare continuă, cu acces facil la ambulatoriu, serviciul de urgență, laboratoarele de investigații și tratament, cu respectarea criteriilor de organizare spațial- funcționale prevăzute de prezentele norme;

b) cu asigurarea unei zone de așteptare pentru pacienți și însoțitori.

(3) În situația în care spitalul este pavilionar, structura de spitalizare de zi se poate organiza la parterul sau la etajul 1 al clădirilor în care funcționează secțiile/compartimentele respective, separat de zona de spitalizare continuă."

4. În anexa nr. 3, articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) În structura de spitalizare de zi, internarea pacienților se face în saloane și/sau rezerve, cu respectarea condițiilor menționate la art. 5, 6 și 9 din prezenta anexă.

(2) Structura de spitalizare de zi va cuprinde următoarele:

a) cabinet/cabinete consultații medicale;

b) săli de așteptare separate pentru adulți și pentru copii;

c) post de lucru pentru asistenți medicali;

d) saloane și rezerve;

e) sala de tratamente/pansamente;

f) sală mici intervenții/operații, după caz;

g) salon ATI (SPA), după caz, organizat cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare;

h) structuri paraclinice proprii sau acces facil la astfel de structuri;

i) punct de recoltare probe biologice;

j) spații prevăzute cu hotă cu flux laminar pentru unități sanitare care oferă servicii în specialitatea oncologie medicală;

k) mic oficiu alimentar;

l) grupuri sanitare pacienți;

m) grupuri sanitare personal;

n) spații pentru materiale sanitare și consumabile;

o) spații pentru depozitare lenjerie curată/lenjerie murdară;

p) spațiu pentru depozitarea temporară a deșeurilor periculoase;

q) spațiu pentru ustensile de curățenie;

r) vestiare, dacă saloanele nu sunt prevăzute cu spațiu cu această destinație;

s) serviciul de internare-externare al pacientului;

t) farmacie proprie sau contract cu o farmacie autorizată, în funcție de serviciile oferite;

u) dotare minimă, pentru acordarea serviciilor de urgență pentru situațiile neprevăzute, precum și contract încheiat cu o unitate de profil, după caz, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.

(3) În situația în care structura de spitalizare de zi face parte din structura unei unități sanitare cu paturi de spitalizare continuă, structurile prevăzute la alin. (2) lit. e), g), i), k), n), o) și t) pot fi comune cu ale unității sanitare cu paturi."

5. Anexa nr. 4 "Norme privind asigurarea condițiilor generale de igienă" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

6. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. -

În termen de 12 luni de la publicarea prezentului ordin, unitățile sanitare cu paturi care au în structură paturi de spitalizare de zi își vor reorganiza această structură în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Unitățile sanitare cu paturi, cu personalitate juridică, direcțiile de specialitate implicate, din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu

București, 30 septembrie 2016.

Nr. 1.096.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății nr. 914/2006)

NORME
privind asigurarea condițiilor generale de igienă

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 5 la Ordinul ministrului sănătății nr. 914/2006)

Dotarea minimă pentru acordarea serviciilor de urgență

DISPOZITIVE ȘI MATERIALE
UTILIZARE REPER CANTITATE MINIMĂ
CALEA AERIANĂ SET CĂI OROFARINGIENE (ADULT/COPIL) 1
ASPIRATOR SECREȚII 1
SONDĂ ASPIRAȚIE RIGIDĂ TIP YANKAUER 1
SONDĂ ASPIRAȚIE FLEXIBILĂ MĂRIMI DIFERITE 2
PENSĂ MCGILL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL) 2
RESPIRAȚIE BALON VENTILAȚIE (ADULT/COPIL) 2
MASCĂ VENTILAȚIE MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL) 4
MASCĂ ADMINISTRARE OXIGEN (ADULT/COPIL) 2
TUB OXIGEN PORTABIL (5 L) 1
CIRCULAȚIE DEFIBRILATOR SEMIAUTOMAT 1
TENSIOMETRU MANUAL 1
STETOSCOP 1
CANULĂ ACCES INTRAVENOS DIFERITE MĂRIMI 5
TRUSĂ PERFUZIE 2
SERINGĂ 5 ML 5
SERINGĂ 10 ML 5
TRAUMĂ GULER CERVICAL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL) 2
FAȘĂ DIFERITE DIMENSIUNI 10
PANSAMENT STERIL DIFERITE DIMENSIUNI 5
LEUCOPLAST ROLĂ 1
MĂNUȘI EXAMINARE 10
MĂNUȘI STERILE PERECHI 5
ALCOOL SANITAR FLACON 1
SOLUȚIE ANTISEPTICĂ FLACON 1
ALTELE GLUCOMETRU 1
PULSOXIMETRU PORTABIL 1
MEDICAMENTE
ADRENALINĂ FIOLE 5
ATROPINĂ FIOLE 5
AMIODARONĂ FIOLE 5
GLUCOZĂ 33% FIOLE 5
NITROGLICERINĂ SPRAY FLACON 1
ASPIRINĂ CP 5
DIAZEPAM FIOLE 2
METOPROLOL CP 5
CAPTOPRIL CP 5
AMLODIPINĂ CP 5
FUROSEMID FIOLE 5
HEMISUCCINAT HIDROCORTIZON 100 MG FIOLE 5
ALGOCALMIN CP 5
ALGOCALMIN FIOLE 5
PARACETAMOL CP 5
BETA2 MIMETIC INHALATOR FLACON 1
ANTIHIPERTENSIV INJECTABIL FIOLE 2
METOCLOPRAMID FIOLE 2
ANTISPASTIC INJECTABIL FIOLE 2
SOLUȚII PERFUZABILE
SER FIZIOLOGIC 500 ML FLACON 2
GLUCOZĂ 5% 500 ML FLACON 1
GLUCOZĂ 10% 500 ML FLACON 1

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...