Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - CSSPP

Hotărârea nr. 30/2009 pentru aprobarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2009 până la 31 martie 2015, fiind abrogat prin Normă 1/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza Notei de fundamentare nr. 734 din 12 noiembrie 2009 a Direcției reglementare, prezentată în cadrul ședinței din data de 20 noiembrie 2009,

în baza Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d), e) și i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (1) și art. 36 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 16, 21, 22, ale art. 23 lit. f) și ale art. 24 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. -

Se aprobă Norma nr. 22/2009 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre și norma menționată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. -

Direcția secretariat, directorul general și Direcția reglementare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

București, 20 noiembrie 2009.

Nr. 30.

ANEXĂ

NORMA Nr. 22/2009
privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

;
se încarcă...