Guvernul României

Ordonanța nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 29 august 1997.

În vigoare de la 28 octombrie 1997 până la 02 februarie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 7/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, al art. 64 alin. 2 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, al Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile și al art. 1, lit. h), din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de transport pe căile ferate din România, anexă la prezenta ordonanță.

Art. 2. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare după 60 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Pe aceeași dată se abrogă: Decretul nr. 2171 din 29 iulie 1929 privind aprobarea Regulamentului de transport al Căilor Ferate Române, publicat în Monitorul Oficial nr. 189 din 27 august 1929 și prevederile referitoare la utilizarea mijloacelor feroviare din Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 425 din 8 mai 1975 publicată în Buletinul Oficial nr. 44 din 10 mai 1975 privind aprobarea Programului de măsuri pentru îmbunătățirea utilizării mijloacelor de transport feroviare, auto și pe apă, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 3. -

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor, pe baza propunerilor Companiei Naționale "Căile Ferate Române", va emite norme de aplicare a Regulamentului de transport pe căile ferate din România.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministru de stat,
ministrul industriei și comerțului,
Călin Popescu-Tăriceanu

București, 28 august 1997.

Nr. 41.

REGULAMENTUL
de transport pe căile ferate din România

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...