Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Ordinul nr. 5885/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 noiembrie 2009 până la 31 august 2011, fiind înlocuit prin Ordin 5616/2010;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 9, 15, 68, 127, 128 și 141 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 4, 5, 7, 9-16, 18, 43-45 și 126-128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

ministrul educației, cercetării și inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 bis din 13 noiembrie 2009, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Direcția acreditarea, evaluarea și performanța în cariera didactică, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar și inspectoratele școlare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației, cercetării și inovării, interimar,
Cătălin Ovidiu Baba,
secretar de stat

București, 10 noiembrie 2009.

Nr. 5.885.

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar

;
se încarcă...