Parlamentul României

Legea nr. 368/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 noiembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se aprobă programul «Prima casă» ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția sau construirea unei locuințe prin contractarea de credite."

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Prin locuință în sensul programului «Prima casă» se înțelege orice imobil cu destinația de locuință, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodărești, facilitățile, dependințele, dotările și utilitățile, aferente acesteia, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii."

3. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Beneficiarii programului «Prima casă» sunt persoane fizice care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu au deținut și nu dețin, individual sau în comun, împreună cu soții lor ori cu alte persoane, în proprietate o locuință, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepția cotelor-părți din locuințe dobândite prin moștenire și nici nu au achiziționat după această dată o locuință, indiferent de modul de dobândire."

4. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Contractele prin care Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii acordă garanțiile prevăzute la alin. (3) constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice."

5. La articolul 1, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) În baza contractului de garantare, asupra imobilelor achiziționate în cadrul programului «Prima casă» se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, un drept de ipotecă legală de rangul I pe toată durata contractului, cu interdicția de înstrăinare a locuinței pe o perioadă de 5 ani și interdicția de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata creditului. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către finanțator. În cazul primirii de către finanțator a comunicării respingerii cererii de plată a garanției de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, în temeiul contractului de garantare, finanțatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul prevăzut de ~art. 1737~ pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român."

6. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Pentru susținerea sectoarelor prioritare, capitalul social al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii se suplimentează în anul 2010 cu suma totală de 223.000.000 lei, divizată în 4 tranșe trimestriale.

(2) În cuprinsul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, denumirea «Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație» se înlocuiește cu sintagma «autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii»."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
DANIELA POPA MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 26 noiembrie 2009.

Nr. 368.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...