Curtea Constituțională

Hotărârea nr. 32/2009 referitoare la contestația privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Ionel Traian Tabără la alegerile pentru Președintele României din anul 2009

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent-șef

La data de 23 noiembrie 2009 a fost înregistrată, sub nr. J6221, la Curtea Constituțională contestația formulată de domnul Ionel Traian Tabără împotriva respingerii înregistrării candidaturii sale la alegerile pentru Președintele României din anul 2009.

Contestația formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 8.123F/2009, fiind transmisă de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, care, prin Sentința civilă nr. 4.024 în 19 noiembrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 10.524/2/2009, "declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Curții Constituționale".

În temeiul dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, contestațiile se soluționează fără înștiințarea părților, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării și a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestației, domnul Ionel Traian Tabără susține că, deși îndeplinește condițiile de fond pentru a candida la alegerile pentru funcția de Președinte al României, Biroul Electoral Central i-a respins candidatura.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestației, ca fiind tardiv introdusă, deoarece a fost depusă la Curtea Constituțională cu depășirea termenului prevăzut de dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004.

C U R T E A,

examinând contestația în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum și documentele aflate la dosar, reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 146 lit. f) din Constituție, ale art. 37 și 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și celor ale art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, Curtea Constituțională este competentă să soluționeze contestația împotriva respingerii înregistrării candidaturii domnului Ionel Traian Tabără la alegerile pentru Președintele României din anul 2009.

Examinând contestația, Curtea constată că, potrivit dispozițiilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, "În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (2), [...] candidații, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și alegătorii pot contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor [...]. Contestațiile se fac în scris și se depun la Curtea Constituțională.", iar, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (2) din același act normativ, "Înregistrarea și respingerea înregistrării candidaturilor de către Biroul Electoral Central se fac prin decizie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora".

Așa cum rezultă din actele dosarului, domnul Ionel Traian Tabără a formulat acțiune privind obligația de a face în contradictoriu cu Biroul Electoral Central, înregistrată la Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal la data de 10 noiembrie 2009, formând obiectul Dosarului nr. 10.524/2/2009.

Prin Sentința civilă nr. 4.024 din 19 noiembrie 2009, pronunțată în acest dosar, instanța de judecată și-a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Curții Constituționale, cauză înregistrată la Curtea Constituțională la data de 23 noiembrie 2009.

Față de prevederile de lege citate și situația mai sus arătată, Curtea constată ca fiind tardiv introdusă contestația formulată de domnul Ionel Traian Tabără împotriva respingerii înregistrării candidaturii sale la alegerile pentru Președintele României din anul 2009, chiar față de data înregistrării acesteia la Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, și urmează a o respinge ca atare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituție, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 și 38 din Legea nr. 47/1992, precum și al art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

H O T Ă R Ă Ș T E:

Respinge contestația formulată de domnul Ionel Traian Tabără împotriva respingerii înregistrării candidaturii sale la alegerile pentru Președintele României din anul 2009.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-șef,
Doina Suliman

;
se încarcă...