Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Ordinul nr. 5507/2009 privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum și a Atribuțiilor membrilor comisiilor de bacalaureat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 noiembrie 2009 până la 24 ianuarie 2011, fiind înlocuit prin Ordin 4799/2010;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

ministrul educației, cercetării și inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat - 2010, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2010, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Atribuțiile membrilor comisiilor de bacalaureat, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Direcția generală învățământ superior, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, cât și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Ministrul educației, cercetării și inovării, interimar,
Emil Boc

București, 6 octombrie 2009.

Nr. 5.507.

;
se încarcă...