Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Ordinul nr. 5794/2009 privind aprobarea metodologiilor de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 noiembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

ministrul educației, cercetării și inovării, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat. Metodologia este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat. Lista este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat. Metodologia este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

p. Ministrul educației, cercetării și inovării, interimar,
Cătălin Ovidiu Baba,
secretar de stat

București, 29 octombrie 2009.

Nr. 5.794.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA
de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor
lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a competenței
lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe
parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

ANEXA Nr. 2

LISTA
examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute
și echivalate cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o
limbă de circulație internațională studiată pe parcursul
învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

1. Limba engleză

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiții minim(e) pentru recunoaștere și echivalare Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma
A B C D E F
1. Preliminary English Test PET B1 Promovat University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL Examinations/Cambridge ESOL) www.cambridgeesol.org/exams
2. First Certificate in English FCE B2 Promovat
3. Certificate in Advanced English CAE C1 Promovat
4. Certificate of Proficiency in English CPE C2 Promovat
5. Business English Certificate
- Preliminary BEC B1 Promovat
- Vantage B2 Promovat
- Higher C1 Promovat
6. International English Language Testing System IELTS Punctaj 0-9 3,5-4,5 puncte B1 British Council; Cambridge ESOL
5,0-6,0 puncte B2 Examinations; IELTS Australia www.ielts.org
6,5-7,0 puncte C1
7,5-9,0 puncte C2
7. Test of English as a Foreign Language - Internet-based Tests TOEFL (iBT) Reading: 0-30 Reading: minimum 15 Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
Listening: 0-30 Listening: minimum 15
Speaking: 0-30 Speaking: minimum 18
Writing: 0-30 Writing: minimum 17
Total: 0-120 Total: minimum 65
8. Test of English for International TOEIC Listening: 0-495 Listening: minimum 275
Communication Reading: 0-495 Reading: minimum 275
Speaking: 0-200 Speaking: minimum 120
Writing: 0-200 Writing: minimum 120
9. London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications LCCI B1 Au fost evaluate toate cele 4 competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: QUEST România
ELSA B2
- English Language Skills Assessment C1
Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte
10. London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications LCCI - Au fost evaluate toate cele 4 competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:
JETSET
- Junior English Test, - Level 4 B1
Senior English Test - Level 5 B2
- Level 6 C1 Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte
11. London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications LCCI Au fost evaluate toate cele 4 competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:
EfB - Level 1 B1
- English for Business EfB - Level 2 B2
EfB - Level 3 C1
Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte

2. Limba franceză

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiții minim(e) pentru recunoaștere și echivalare Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma
A B C D E F
1. Diplome d'etudes en langue francaise DELF B1 Promovat Centre international d'etudes pedagogiques (CIEP) - Ministere de l'Education Nationale www.ciep.fr
B2 Promovat
2. Diplome approfondi de langue francaise DALF C1 Promovat
C2 Promovat
3. Test de connaissance du francais TCF A1 - C2 B1
4. Test d'evaluation du francais TEF A1 - C2 B1 Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr

3. Limba germană

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiții minim(e) pentru recunoaștere și echivalare Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma
A B C D E F
1. Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe) DSD B2 - C1 B2 Standige Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) www.kmk.org www.deutschessprachdiplom.de
2. Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch OSD Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) www.osd.at www.bmukk.gv.at
- Zertifikat Deutsch fur Jugendliche - / B1 Promovat
- Zertifikat Deutsch - ZD B2 Promovat
- Mittelstufe Deutsch - MD B2 Promovat
- Oberstufe Deutsch - / C1 Promovat
- Wirtschaftssprache Deutsch - / C2 Promovat
3. Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Jugendliche ZDj B1 Promovat Goethe-Institut www.goethe.de/pruefungen
4. Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch ZD B1 Promovat
5. Goethe-Zertifikat B2 - B2 Promovat
6. Zertifikat Deutsch fur den Beruf ZDfB B2 Promovat
7. Goethe-Zertifikat C1: Zentrale Mittelstufenprufung ZMP C1 Promovat
8. Prufung Wirtschaftsdeutsch International PWD C1 Promovat
9. Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprufung ZOP C2 Promovat
10. Kleines Deutsches Sprachdiplom KDS C2 Promovat
11. Grosses Deutsches Sprachdiplom GDS C2+ Promovat
12. Der Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF B2 - C1 B2 TestDaF-Institut www.testdaf.de

4. Limba italiană

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiții minim(e) pentru recunoaștere și echivalare Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma
A B C D E F
1. Certificazione di Italiano come Lingua Straniera Universita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it
- Livello Uno CILS B1 Promovat
- Livello Due B2 Promovat
- Livello Tre C1 Promovat
- Livello Quatro C2 Promovat
2. Certificazione della lingua italiana CELI 2 B1 Promovat Universita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it
CELI 3 B2 Promovat
CELI 4 C1 Promovat
CELI 5 C2 Promovat

5. Limba spaniolă

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiții minim(e) pentru recunoaștere și echivalare Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma
A B C D E F
1. Diploma de Espanol como Lengua Extranjera DELE
- Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial) - B1 B1 Promovat Ministerio de Educacion - Instituto Cervantes http://diplomas.cervantes.es
- Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio) - B2 B2 Promovat
- Diploma de Espanol Nivel C1 - C1 C1 Promovat
- Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior) - C2 C2 Promovat

6. Limba portugheză

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiții minim(e) pentru recunoaștere și echivalare Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma
A B C D E F
1. Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira DEPLE B1 Promovat Ministerio da Educacao - Centro de Avaliacao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple
2. Diploma Intermedio de Portugues Lingua Estrangeira DIPLE B2 Promovat
3. Diploma Avancado de Portugues Lingua Estrangeira DAPLE C1 Promovat
4. Diploma Universitario de Portugues Lingua Estrangeira DUPLE C2 Promovat

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIA
de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu
recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale
cu proba de evaluare a competențelor digitale, din cadrul
examenului de bacalaureat

;
se încarcă...