Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1004/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.284/AC din 19 mai 2016 al Direcției biodiversitate,

ținând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 1 din 3 ianuarie 2013 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bacău și Adresa nr. 2/221/CD din 18 aprilie 2016 emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Avizul Ministerului Culturii nr. 6.848 din 17 noiembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 82.634/162.736/329.955 din 23 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 și Adresa Direcției generale păduri nr. 156.211/IM din 26 noiembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna, prevăzut în anexa*) care parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 bis.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Viorel Traian Lascu,
secretar de stat

București, 30 mai 2016.

Nr. 1.004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...