Guvernul României

Hotărârea nr. 673/2016 privind modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și scoaterea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile prevăzute la art. 1, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii.

Art. 3. -

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Cristiana Pașca Palmer
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 19 septembrie 2016.

Nr. 673.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Regia Națională a Pădurilor - Romsilva la care se modifică descrierea tehnică și care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii

Nr. crt. Administratorul bunului Număr de inventar MFP Cod de clasificație Tip bun (mobil/ imobil) Date de identificare Valoarea de inventar Persoana fizică/juridică cărei i s-a restituit bunul imobil Baza legală
Denumirea Descriere tehnică
Elemente- cadru de descriere tehnică Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 149431 8.04.04 imobil Drum forestier Flucușești L = 3,4 km S = 2,0 ha Țara: România Județ: Brașov; -; Nr. : - 17.905 Primăria Comunei Șinca Nouă Hotărârea Guvernului nr. 982/1998
2 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 149432 8.04.04 imobil Drum forestier Flucușești Centură L = 3,8 km S = 2,3 ha Țara: România Județ: Brașov; -; Nr. : - 34.013 Primăria Comunei Șinca Nouă Hotărârea Guvernului nr. 982/1998
3 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 3504 8.04.04 imobil Drum forestier Găunoasa L = 12,8 km S = 7,7 ha Țara: România Județ: Brașov; -; Nr. : - 4.040 Primăria Comunei Șinca Nouă Hotărârea Guvernului nr. 982/1998
4 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 3509 8.04.04 imobil Drum forestier Găunoasa Prelungire L = 1,3 km S = 0,7 ha Țara: România Județ: Brașov; -; Nr. : - 5.755 Primăria Comunei Șinca Nouă Hotărârea Guvernului nr. 982/1998
5 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 3505 8.04.04 imobil Drum forestier Pârâul Țapului L = 1,2 km S = 0,7 ha Țara: România Județ: Brașov; -; Nr. : - 5.096 Primăria Comunei Șinca Nouă Hotărârea Guvernului nr. 982/1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...