Art 45 Surse de finanțare, venituri și cheltuieli | Ordonanță de urgență 55/2016

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Compania Națională de Investiții Rutiere SA - Surse de finanțare, venituri și cheltuieli -
Art. 45. -
Modificări (1)

(1) C.N.I.R. încasează lunar de la C.N.A.I.R. un procent de 15% din valoarea rovinietei încasate, a tarifelor de trecere a podurilor încasate, precum și din alte venituri rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică pe care le are concesionate, cu excepția veniturilor din concesiuni de spații de servicii și a veniturilor din închirieri.

(2) C.N.A.I.R. virează lunar sumele prevăzute la alin. (1) până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă. Viramentul se va face în contul indicat de C.N.I.R., însoțit de un decont justificativ privind modalitatea de calcul al sumelor virate.

(3) Pentru nevirarea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1) sau pentru virarea parțială a acestor sume ori pentru determinarea eronată a cuantumului sumelor datorate și nevirarea acestora la termen, C.N.A.I.R. datorează dobânzi și penalități de întârziere potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Veniturile rezultate din aplicarea alin. (3) sunt venituri proprii ale C.N.I.R.

(5) Verificarea modului de calcul, virarea la termen, stabilirea accesoriilor prevăzute la alin. (3), precum și orice alte măsuri în legătură cu acestea se fac de către persoane împuternicite prin ordin al ministrului transporturilor.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 55/2016:
Art 35 Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Art 36 Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Art 37 Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Art 38 Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Art 39 Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Art 40 Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Art 41 Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Art 42 Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Art 43 Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Art 44 Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Art 45 Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Art 46 Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Art 47 Structura organizatorică și salarizarea
Art 48 Structura organizatorică și salarizarea
Art 49 Structura organizatorică și salarizarea
Art 50 Structura organizatorică și salarizarea
Art 51 Structura organizatorică și salarizarea
Art 52 Structura organizatorică și salarizarea
Art 53 Structura organizatorică și salarizarea
Art 54 Structura organizatorică și salarizarea
Art 55 Structura organizatorică și salarizarea
;
se încarcă...