Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL IV Prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale -
← SECȚIUNEA a 4 a Indemnizația pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizația pentru reducerea timpului de muncă
CAPITOLUL IV Prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale -
SECȚIUNEA a 6 a Despăgubiri în caz de deces →

SECȚIUNEA a 5-a Compensații pentru atingerea integrității Puneri în aplicare (1)

Art. 42. - Practică judiciară (2)

Au dreptul la o compensație pentru atingerea integrității asigurații care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni permanente care produc deficiențe și reduc capacitatea de muncă între 20-50%.

Art. 43. - Practică judiciară (1)

Compensația se acordă la solicitarea persoanei îndreptățite, pe baza deciziei medicului asigurătorului, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 42.

Art. 44. - Practică judiciară (2)

(1) Compensația pentru atingerea integrității reprezintă o sumă fixă în bani și se acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizații la care este îndreptățit asiguratul, și nu este luată în baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi.

(2) Cuantumul compensației pentru atingerea integrității se stabilește în funcție de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul Național de Statistică.

(3) Criteriile și grilele pe baza cărora se acordă compensația pentru atingerea integrității se stabilesc prin decizie a președintelui CNPAS.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...