CAPITOLUL IV Prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale - SECȚIUNEA a 3-a Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă -
← Art 37
CAPITOLUL IV Prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale - SECȚIUNEA a 4-a Indemnizația pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizația pentru reducerea timpului de muncă -
Art 39 →

Art. 38. -

În situația în care medicul expert al asigurărilor sociale din sistemul public de pensii decide încadrarea într-un grad de invaliditate, indemnizația se va acorda până la sfârșitul lunii următoare celei în care s-a dat avizul de pensionare, fără a se depăși durata maximă de acordare a concediului medical, prevăzută la art. 36.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...