Art 36 Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă | Lege 346/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 35 Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă Art 37 Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă

CAPITOLUL IV Prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale - SECȚIUNEA a 3-a Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă -
Art. 36.
-

(1) În situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale și profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile.

(2) Medicul asigurătorului poate decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activității în același loc de muncă sau în alt loc de muncă ori poate propune pensionarea de invaliditate.

(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în funcție de evoluția cazului și de rezultatele acțiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPAS.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...