Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1381/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 326/2009 privind înființarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și a Comisiei naționale de transparență

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 noiembrie 2009 până la 24 martie 2013, fiind abrogat prin Ordin 398/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere referatul de aprobare nr. AV 1.110 din 3 noiembrie 2009 al Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe,

în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) și ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătății, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății nr. 326/2009 pentru înființarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și a Comisiei naționale de transparență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- În anexa nr. 2A, la capitolul II "Componența comisiilor de specialitate", punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

5. Comisia de diabet

Președinte: prof. univ. dr. Viorel Șerban - Timișoara

Membri:

- prof. univ. dr. Maria Mota - Craiova

- conf. univ. dr. Romulus Timar -Timișoara

- conf. univ. dr. Ioan Andrei Veresiu - Cluj-Napoca

- dr. Alina Nicolau - București

- dr. Gabriela Crețeanu - Suceava

Secretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - București".

Art. II. -

Membrii comisiei de diabet, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății, interimar,
Cristian-Anton Irimie,
secretar de stat

București, 3 noiembrie 2009.

Nr. 1.381.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...