LISTA instituțiilor și autorităților publice înființate prin lege, ordonanță de urgență a Guvernului și ordonanță a Guvernului, supuse reorganizării | Lege 329/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1 -
LISTA
instituțiilor și autorităților publice înființate prin lege, ordonanță de urgență a Guvernului și ordonanță a Guvernului, supuse reorganizării

Nr. crt. Autoritatea coordonatoare Instituția supusă reorganizării/sursa de finanțare Actul normativ de înființare în vigoare Modalitatea de reorganizare Structura/entitatea rezultată/sursa de finanțare/ministerul sau autoritatea coordonatoare Observații/ Reducere de posturi
1 2 3 4 5 6 7
1. În subordinea Guvernului și în coordonarea primului- ministru, printr-un consilier de stat Agenția Română pentru Investiții Străine Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Legea nr. 390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune, cu Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și constituirea unei noi persoane juridice (poziția 6, anexa nr. 2) Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine, în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri 10
2. În coordonarea primului- ministru, printr-un consilier de stat Instituție autonomă Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială Finanțată integral din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 354/2004, cu modificările și completările ulterioare Desființarea și preluarea activității de către oficiul nou-înființat, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei Schimbarea regimului de finanțare Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, în subordinea Ministerului Economiei Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 10
3. În subordinea Guvernului și coordonarea primului- ministru, printr-un consilier de stat Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Finanțată integral din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 88
4. În subordinea Guvernului și coordonarea primului- ministru, printr-un consilier de stat Agenția Națională pentru Resurse Minerale Finanțată integral de la bugetul de stat Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în coordonarea primului- ministru, printr-un consilier de stat Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 8
5. În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Inspectoratul de Stat în Construcții Finanțat integral din venituri proprii Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Inspectoratul de Stat în Construcții Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 50
6. În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Agenția pentru Strategii Guvernamentale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările și completările ulterioare Desființarea instituției publice și preluarea activității de un departament din cadrul Secretariatului General al Guvernului Departament în cadrul Secretariatului General al Guvernului Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 21
7. În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Agenția Națională Anti-Doping Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009 Reducere de posturi Agenția Națională Anti-Doping Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 17
8. În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat 920
9. Aparatul de lucru al primului-ministru Agenția Națională pentru Romi Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005 Reducere de posturi Agenția Națională pentru Romi Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 8
10. Instituție publică autonomă de interes național, în coordonarea directă a viceprim-ministrului Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Finanțată integral din venituri proprii Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009 Preia Agenția Română pentru Conservarea Energiei din cadrul Ministerului Economiei Schimbarea regimului de finanțare Reducere de posturi Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 97
11. În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare Finanțată integral din venituri proprii Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului- Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 34
12. Ministerul Finanțelor Publice Comisia Națională de Prognoză Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2007 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor, aprobată prin Legea nr. 59/2008 Reducere de posturi Comisia Națională de Prognoză Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice 15
13. În subordinea Guvernului și coordonarea Secretariatului General al Guvernului Oficiul Român pentru Adopții Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Legea nr. 274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Oficiul Român pentru Adopții Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 6
14. În subordinea Guvernului și coordonarea Secretariatului General al Guvernului Oficiul Național pentru Cultul Eroilor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare Desființarea instituției publice și preluarea activității în cadrul unui oficiu cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naționale Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, în subordinea Ministerului Apărării Naționale Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale 12
15. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER Finanțat integral din venituri proprii Ordonanța Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 408/2004 Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER (în aplicarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER) Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 22
16. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Agenția de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare [art. 14 alin. (2)] Se propune: - desființarea prin divizare; - preluarea activității sanitar-veterinare de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor; - preluarea activității de medicină preventivă, avizare și autorizare sanitară și inspecția sanitară de stat, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Nu rezultă entitate nouă Entitățile absorbante sunt Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor - finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - finanțat integral de la bugetul de stat 212
17. Ministerul Afacerilor Externe Agenția Națională de Control al Exporturilor Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/2007 Desființarea instituției publice și preluarea activității de către o direcție generală, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Direcție generală în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 25
18. Ministerul Afacerilor Externe Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009 Reducere de posturi Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 19
19. Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești Oficiul Național al Registrului Comerțului Finanțat din venituri proprii Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Oficiul Național al Registrului Comerțului Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești 513
20. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Finanțat integral de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare) Reducere de posturi Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Finanțat integral de la bugetul de stat 58
21. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale Finanțată din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare Desființare, ca urmare a divizării: o parte din activitate va fi preluată de către Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională, iar o altă parte de Centrul Național "România Digitală" (două persoane juridice nou-înființate) Schimbarea regimului de finanțare Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională și Centrul Național "România Digitală", instituții cu personalitate juridică a căror înființare se dorește în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale Finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale 200
22. Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Finanțat integral de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare, (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri) Reducere de posturi Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Finanțat integral de la bugetul de stat 10
23. Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri 40
24. Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci Finanțat integral din venituri proprii Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007 Reducere de posturi Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci Finanțat integral din venituri proprii 63
25. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Finanțat integral de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Finanțat integral de la bugetul de stat 40
26. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Agenția de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Ordonanța Guvernului nr. 5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate, aprobată prin Legea nr. 265/2009 Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate și înființarea Agenției de Credite și Burse de Studii Agenția de Credite și Burse de Studii Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 10
27. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Finanțată integral din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 10
28. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 15
29. Ministerul Tineretului și Sportului Ministerul Tineretului și Sportului Finanțat integral de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Tineretului și Sportului Finanțat integral de la bugetul de stat 139
30. Ministerul Tineretului și Sportului Institutul Național de Cercetare pentru Sport Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Institutul Național de Cercetare pentru Sport Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului 27
31. Ministerul Mediului Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare Desființarea și preluarea activității de către un compartiment nou-înființat în cadrul Ministerului Mediului Direcție în cadrul Ministerului Mediului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului 85
32. Ministerul Economiei Agenția Română pentru Conservarea Energiei Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat Ordonanța Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie Desființare prin comasare - absorbție și preluarea activității de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 18
33. Ministerul Economiei Agenția Nucleară Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei Ordonanța Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea și monitorizarea activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive Schimbarea regimului de finanțare Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 12
34. Ministerul Economiei Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive Finanțată integral din venituri proprii Ordonanța Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, republicată Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agenția Nucleară Schimbarea regimului de finanțare Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 2
35. Ministerul Economiei Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2009 Reducerea numărului de posturi Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 20
36. Ministerul Economiei Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie Finanțat integral din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001 Reducerea numărului de posturi Schimbarea regimului de finanțare Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 25
37. Ministerul Administrației și Internelor Administrația Națională a Rezervelor de Stat Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare Desființare, prin comasare cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, și înființarea unei entități noi, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care va prelua activitatea celor două instituții supuse reorganizării Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 40
38. Ministerul Administrației și Internelor Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare Desființare, prin comasare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat, și preluarea activității de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 65
39. Ministerul Administrației și Internelor Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, și constituirea unei noi persoane juridice, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 21
40. Ministerul Administrației și Internelor Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 520/2004, cu completările ulterioare, Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, și constituirea unei noi persoane juridice, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 60
41. Ministerul Administrației și Internelor Institutul Național de Administrație (INA) Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Ordonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare Desființare prin comasare prin absorbție și preluarea activității de către o direcție nouă în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) Direcție nou-înființată în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 18 (aparatul central)
42. Ministerul Administrației și Internelor Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) Finanțată integral din venituri proprii Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 252 Instituția își păstrează denumirea
43. Ministerul Administrației și Internelor Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice Finanțată integral din venituri proprii Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 63 Instituția își păstrează denumirea
44. Ministerul Administrației și Internelor Arhivele Naționale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Reorganizarea aparatului central al Arhivelor Naționale la nivel de direcție cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Administrației și Internelor Reorganizarea direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale și a Direcției Municipiului București a Arhivelor Naționale la nivel de servicii Arhivele Naționale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 548 Instituția își păstrează denumirea
45. Ministerul Administrației și Internelor Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Agenția Națională a Funcționarilor Publici Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 20
46. Ministerul Administrației și Internelor Coordonarea metodologică a Institutului Național de Administrație Centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală Finanțate din venituri proprii Ordonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare Desființare și preluarea activității de către instituții nou-înființate în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici Reducere de posturi Centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală se înființează în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici Finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 38
47. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) Finanțată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007 Reducere de posturi Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 26
48. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Agenția Națională pentru Prestații Sociale Finanțată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Art. 30 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 16 martie 2006 Reducere de posturi Preia activitatea Direcției de muncă și protecție socială Agenția Națională pentru Prestații Sociale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 201
49. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Agenția Națională pentru Protecția Familiei Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu constituirea unei noi persoane juridice Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 7
50. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare Desființare ca urmare a comasării cu Agenția Națională pentru Protecția Familiei Activitatea Centrului- pilot de asistență și protecție a victimelor violenței în familie și cea a Centrului de Informare și Consultanță pentru Familie vor fi preluate de Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului, nou-înființată. Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 13
51. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Inspecția Muncii Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002 Reducere de posturi Preia Inspecția socială Inspecția Muncii Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 400
52. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Inspecția socială Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Art. 29 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 16 martie 2006 Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității de către Inspecția Muncii Inspecția Muncii Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 80
53. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 21
54. Ministerul Sănătății Ministerul Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat Art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat 29
55. Ministerul Sănătății Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar București Finanțată din venituri proprii Art. 682 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, ca efect al reorganizării Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București, care s-a desființat Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București, și constituirea unei noi persoane juridice Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București Persoană juridică în subordinea Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" și în coordonarea Ministerului Sănătății Finanțată integral din venituri proprii
56. Ministerul Sănătății Agenția Națională a Medicamentului București Finanțată din venituri proprii Art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Agenția Națională a Medicamentului București, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 151
57. Ministerul Sănătății Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, din subordinea Ministerului Sănătății Finanțat din venituri proprii Art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005 Hotărârea Guvernului nr. 2.281/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale [art. 6 alin. (3) din Legea nr. 176/2000, republicată] Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 29
58. Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței Centrul Național pentru Reducerea Riscului Seismic Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Ordonanța Guvernului nr. 54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 27 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 614/2002 Denumirea "Centrul Național pentru Reducerea Riscului Seismic" se înlocuiește cu denumirea "Centrul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS" Reducere de posturi Centrul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS (denumire nouă, fără a deveni entitate nouă) Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței 14
59. Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței Agenția Națională pentru Locuințe Finanțată din venituri proprii Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Agenția Națională pentru Locuințe Finanțată din venituri proprii 33
60. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Finanțat integral de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Finanțat integral de la bugetul de stat 136
61. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Agenția Domeniilor Statului Finanțată integral din venituri proprii Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Agenția Domeniilor Statului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 94
62. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009 Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea atribuțiilor de către Agenția Națională a Zonei Montane Agenția Națională a Zonei Montane Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
63. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Agenția Națională de Consultanță Agricolă Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat Ordonanța Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare Oficiile județene de consultanță agricolă se transformă în camere agricole Camerele agricole, instituții publice descentralizate Finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 1092
64. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Autoritatea Hipică Națională Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat Legea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare Desființare, prin preluarea atribuțiilor de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" Schimbarea regimului de finanțare Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
65. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 23 mai 2002 Preia Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, care se desființează. Schimbarea regimului de finanțare Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
66. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri Finanțat integral din venituri proprii Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007 Desființare prin comasare cu Oficiul Național al Viei și Vinului și constituirea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole Schimbarea regimului de finanțare Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole Finanțat prin venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
67. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Oficiul Național al Viei și Vinului Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007 Desființare prin comasare cu Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și constituirea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
68. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Finanțat integral de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2009) Reducere de posturi Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Finanțat integral de la bugetul de stat 25
69. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Oficiul Național al Monumentelor Istorice Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat Art. 28 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice Reorganizare prin comasare cu Institutul Național al Monumentelor Istorice, care se desființează. Institutul Național al Patrimoniului Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 22
70. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Institutul Național al Monumentelor Istorice Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat Art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 261/2002 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Monumentelor Istorice Desființare cu preluarea activității de către Oficiul Național al Monumentelor Istorice Institutul Național al Patrimoniului Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 16
71. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Institutul Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat Art. 59 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008 Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil Desființare și organizare ca secție a Muzeului Național de Istorie a României Secție în cadrul Muzeului Național de Istorie a României Finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 5,5
72. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 20
73. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în coordonarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 19
74. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Institutul de Memorie Culturală Finanțat integral din venituri proprii Art. 60 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008 Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (acesta din urmă va prelua și Centrul European de Cultură Sinaia) Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finanțat integral din venituri proprii 15
Modificări (2), Referințe (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 329/2009:
LISTA instituțiilor și autorităților publice înființate prin lege, ordonanță de urgență a Guvernului și ordonanță a Guvernului, supuse reorganizării
LISTA instituțiilor și autorităților publice înființate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării
;
se încarcă...