Art. 3. -

(1) Autoritatea de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe întocmește și transmite trimestrial către Ministerul Finanțelor Publice situația privind sumele aferente cotei de 85% virate de către operatori în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.16.03.00 "Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare", astfel cum acestea rezultă din verificarea documentelor de plată înaintate de operatori în acest scop.

(2) Ministerul Finanțelor Publice verifică situația încasărilor prin fiecare trezorerie și transmite Autorității de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe rezultatele verificării.

(3) Autoritatea de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe întocmește și transmite trimestrial către Direcția financiar-contabilă din cadrul Ministerului Justiției, situația privind sumele aferente cotei de 15% virate de către operatori în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii 20.E.16.03.00 "Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare", deschis pe numele Ministerului Justiției la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, astfel cum acestea rezultă din verificarea documentelor de plată înaintate de operatori în acest scop.

(4) Direcția financiar-contabilă verifică situația încasărilor în contul Ministerului Justiției și transmite Autorității de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe rezultatele verificării.

(5) Situațiile întocmite trimestrial, potrivit alin. (1) și (3), cuprind plățile efectuate centralizat, lunar, aferente înscrierilor operate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare pentru fiecare operator în parte, plățile aferente taxelor de autorizare a operatorilor și agenților și rubrici referitoare la: numărul și data documentului de plată, banca de la care se efectuează plata, beneficiarul plății, respectiv bugetul de stat ori bugetul Ministerului Justiției, codul de identificare fiscală al beneficiarului, valoarea documentului de plată, suma datorată și contul în care s-au plătit taxele.

Acesta este un fragment din Instrucțiunile privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare din 16.08.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
;
se încarcă...