Art. 2. -

(1) Sumele aferente taxelor de înregistrare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a avizelor de înscriere, prevăzute la art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, se datorează și se plătesc de operatorii de arhivă, pentru o lună calendaristică, într-o singură tranșă, până în data de 15 a lunii următoare.

(2) După efectuarea plății taxelor, operatorul va transmite Autorității de Supraveghere, prin Serviciul profesii juridice conexe, ordine de plată distincte care atestă virarea cotei de 85% în contul bugetului de stat și a cotei de 15% în contul Ministerului Justiției.

(3) Agenții împuterniciți/Birourile teritoriale au obligația de a vira operatorului, la termenele stabilite de acesta, sumele aferente înscrierilor efectuate.

Acesta este un fragment din Instrucțiunile privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare din 16.08.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
;
se încarcă...